Føremelding fra Skiforeningen 15.12.2017

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka


Endelig litt påfyll av snø!

12.12.2017 15:07: Køllen: solnedgang med furuer over stupet

Midtvinters er Køllen et ganske velegnet sted for en tur, siden vestsiden med stupene har sol mesteparten av dagen. Det er også mulig å få med seg solnedgangen og rekke ned til parkeringen ved deponiet ved Lorangmyr før det blir kritisk mørkt. Der var det – 12 °C.

Foto: Odd Tore Saugerud

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 15.12.2017 04:47

Preppestatus for løypene oppdateres hele døgnet. Men teksten i føremeldingen legges ut hver morgen.Teksten nedenfor er gårsdagens tekst. Oppdatert tekst vil være klar mellom kl. 08.00 og 09.30.

Det er overskyet og temperaturer som varierer fra 0- til -7 grader i Marka på morgenen, og noen steder snør det lett enda. Vi har fått etterlengtet snø siste døgn, men ikke så mye som vi hadde håpet på. 3 til 7 centimeter snø gjør likevel at vi kan begynne å pakke løyper igjen flere steder. Og denne gangen får vi beholde snøen, da det er meldt kaldt vær hele helgen og til langt ut i neste uke. Skiforholdene er nå selvsagt enda bedre der de var gode fra før, som i Nordmarka Nord, Romeriksåsene i Kjekstadmarka i Elveliaområdet, samt i kunstsnøløypene.

Isen på en del vann har lagt godt på seg de siste dagene, og der hvor vi har satt ut stikker er det åpnet for ferdsel – men følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Se de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember er vi i tett dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Uværet i forrige uke har ført til at mange trær har falt over veier, stier og løypetraseer. Om du kommer over vindfall du selv ikke klarer å skyve unna, så er det fint om du melder fra til Skiforeningen på e-post: marka@skiforeningen.no

Isen på vannene i marka
Isen på vannene i Marka varierer mye på hvert enkelt vann og fra vann til vann. Snø på isen isolerer slik at isen ikke nødvendigvis blir tykkere selv om det blir kuldegrader. NB! Det er forbundet med stor risiko å ferdes på islagte vann som ikke er åpnet for ferdsel! Se de enkelte områdene for detaljer.

Husk også at det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere med nødvendig sikkerhetsutstyr og opplæring. Se denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
130 Sørlitangen - Movatn Nor Ferdig preparert i dag Scooter 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta Nor Ferdig preparert i dag Scooter 4.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Prepareres i dag Klassisk 10.8
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Prepareres i dag Klassisk 5.2
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Prepareres i dag Klassisk 4.7
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Prepareres i dag Klassisk 3.2
538 Hornås - Stangstua Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.9
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Prepareres i dag Klassisk og fristil 11.5
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.0
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert i går Scooter X 1.5
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert i går Klassisk og fristil X 4.5
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Preparert i går Scooter 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Preparert i går Scooter 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert i går Scooter 4.0
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Preparert i går Klassisk 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert i går Klassisk 5.2
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert i går Klassisk og fristil 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert i går Klassisk 10.5
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert i går Klassisk og fristil 7.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert i går Scooter 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert i går Klassisk og fristil 6.2
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.4
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert i går Scooter 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert i går Scooter 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert i går Scooter 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert i går Scooter 5.7
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Preparert i går Fristil 0.6
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert i går Scooter 1.3
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert i går Klassisk 10.9
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert i går Scooter 4.6
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert i går Scooter 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert i går Scooter 4.5
1372 Olum - Stormyra Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Nor Preparert i går Klassisk 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert i går Scooter 1.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert i går Klassisk 2.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 7.5
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Preparert i går Scooter 2.9
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
236 Ølja rundt Nor Preparert i går Klassisk 7.0
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Preparert i går Klassisk 1.4
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert i går Klassisk 2.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk 4.0
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert i går Scooter 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert i går Scooter 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.5
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert i går Klassisk 5.5
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 1.7
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert i går Klassisk 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
411 Solli - Vestlia Ves Preparert i går Klassisk 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert i går Scooter 2.5
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 3.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.4
1304 5 km fri på Lygna skisenter Had Preparert i går Fristil 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk 5.0
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 4.3
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert i går Klassisk X 3.2
488 Løyper på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert i går Klassisk 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda Gjø Preparert i går Klassisk 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert i går Klassisk 1.5
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert i går Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.1
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert i går Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert i går Klassisk 1.6
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert i går Klassisk 8.9
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Osbakken Gjø Preparert i går Klassisk X 4.5
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert i går Klassisk X 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert i går Klassisk 8.3
516 Osbakken - Sveum Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
555 Raufoss - Sveum Gjø Preparert i går Klassisk 4.5
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert i går Fristil X 2.7
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Gjø Preparert i går Klassisk 0.6
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert i går Klassisk 2.7
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.1
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
582 Vind skistadion Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1408 Ytteråsveien - Kårstadsetra Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert i går Klassisk 2.9
542 Øverby skistadion Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1409 Øverbygda - Kårstadsetra Gjø Preparert i går Klassisk 6.1
57 Blekketjern - Haslumseter Bær Preparert tidligere Scooter 2.6
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert tidligere Scooter 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.2
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert tidligere Scooter 2.3
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Preparert tidligere Scooter 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Scooter 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern Bær Preparert tidligere Scooter 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Bær Preparert tidligere Scooter 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 1.0
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.9
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 2.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Scooter 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
357 By - Greinehytta Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 2.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 4.6
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert tidligere Klassisk 2.9
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Klassisk 5.9
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Scooter 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Scooter 3.7
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert tidligere Klassisk 3.8
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert tidligere Scooter 5.7
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Scooter 1.5
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Scooter 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
301 Harestua - Svartbekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 5.4
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Scooter 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk X 3.0
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert tidligere Klassisk X 1.7
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Scooter 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Scooter 8.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.8
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Ves Preparert tidligere Klassisk 5.1
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Scooter 3.5
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.8
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
1335 Finnlaus - Åslund Had Preparert tidligere Klassisk 1.3
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1330 Løken - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.6
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen Had Preparert tidligere Klassisk 0.9
1333 Skøyenrunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
757 Eidstugua - Skrukkli Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.6
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 17.2
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooter 4.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Scooter 2.3
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2

Rett