Føremelding fra Skiforeningen 15.02.2019

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka


Vårstemning, men fortsatt fine skiforhold!

15.02.2019 11:03: Mot Glåmene nordfra

Disse damene hadde i likhet med fotografen tilbragt natten på Kikut, og fikk med seg litt sol før tåka kom.

Foto: Jørgen Øverbye

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 15.02.2019 17:45

Det er lett overskyet og temperaturer fra -1 til +4 grader i Marka, og i mange områder har det ikke vært under 0 grader i natt. Foreløpig ser det ut til at dette har hatt størst konsekvenser for Østmarka, hvor det har tæret en del på snøen og hvor det er svært vått mange steder. I de fleste andre områder har snøen holdt seg godt. Det er fint skiføre overalt, også i Østmarka. Det skal også i dag bli relativt høye temperaturer utover dagen, og det er gode muligheter for sol. Det kan være litt skarpt og hardt på morgenen, men snøen mykner etter hvert opp. Temperaturvariasjonene i løpet av dagen gjør det utfordrende å smøre, men regn med at klister er et godt alternativ når temperaturen stiger. God skihelg, og husk solbriller!
iMarka-appen er nå tilgjengelig i GooglePlay og AppStore i en helt ny versjon. Appen har fått et etterlengtet og betydelig ansiktsløft med tydeligere løyper, bedre presentert føremelding og enklere tilgjengelig informasjon om løyper og Markastuenes åpningstider, med mer. Nedlasting og bruk av offline kart der det ikke er mobildekning er også mye enklere.

Vannene i Marka
En stor del av vannene i Marka er nå farbare og det er tilrettelagt for skiløyper. Vær obs på fare for overvann etter all snøen som er kommet! Vi kontrollerer istykkelsen på vannene fortløpende. Der det er kontrollert og isen er funnet farbar er det merket trasé med stikker. Det er fristende å prøve seg utenom merket trasé, men dette må vi fraråde uten sikkerhetsutstyr og kunnskap om å ferdes på tynn is. Her kan du lese mer om isvett og sikkerhet.

Se eventuelt liste over løyper og preppestatus.

Ekstraordinær båndtvang
Det er nå innført ekstraordinær båndtvang Oslo, Nittedal, Rælingen, Lunner og Lørenskog kommuner pga. store snømengder som gjør leveforholdene vanskelig for hjortedyr. Les mer her.

Brøyting av veier i Marka
Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløyper i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember blir det fortløpende vurdert hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når grunneiernes drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område. Se også kart over veier som brøytes i vinter i Løvenskiolds område.

Takk for støtten!
Det er dere medlemmer som gjør det mulig for oss å lage skispor og gode Markaopplevelser. Ennå ikke medlem? Meld deg inn her.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Ferdig preparert i dag Scooter 2.4
314 Bogstad - Lathus Bær Ferdig preparert i dag Scooter 1.9
440 Burud - Vensåsseter Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 4.1
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 1.2
446 Haga - Lund - Nygård Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 3.3
1467 Kalvøya Bær Ferdig preparert i dag Scooter 1.9
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.5
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.8
311 Nygård - Brunkollen Bær Ferdig preparert i dag Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 1.3
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
627 Skriverberget - Burud Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
62 Skytterkollen - Nygård Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 0.8
55 Stein - Skriverberget Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Ferdig preparert i dag Klassisk 2.8
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
192 Lysløypa i Frogn Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.4
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.2
588 Ottarsrud - Røys Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 13.0
194 Store og lille Sagarunden Fol Ferdig preparert i dag Klassisk 11.0
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren Fol Ferdig preparert i dag Klassisk 5.2
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Ferdig preparert i dag Scooter 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ferdig preparert i dag Scooter 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 9.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Ferdig preparert i dag Scooter 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 2.4
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.6
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Ferdig preparert i dag Scooter 1.2
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 1.7
357 By - Greinehytta Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.9
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Ferdig preparert i dag Scooter 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.2
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 6.2
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 3.5
988 Tobonn - By Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
678 Hammeren - Sander Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.4
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Ferdig preparert i dag Fristil 0.6
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk X 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Ferdig preparert i dag Fristil X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.7
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 0.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk X 4.5
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.1
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.1
676 Sander - Dausjøen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.5
677 Sander - Monsetangen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
104 Bislingen - Grønntjern Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.7
103 Bislingen rundløype Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 3.1
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.8
221 Gjerdingen rundt Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.3
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 11.7
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Ferdig preparert i dag Scooter 4.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 5.2
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
106 Stryken - Stålmyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Scooter 8.9
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.8
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Ferdig preparert i dag Scooter 4.0
131 Delebekken - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 11.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.3
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 3.1
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Ferdig preparert i dag Fristil 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
127 Hammeren - Skar Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.4
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.7
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.8
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 3.7
711 Sognsvann snøpark Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
130 Sørlitangen - Movatn Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.6
583 Tuggerud - Sognsvann Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.2
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 0.7
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.4
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
934 Harestua - Pipera - Buvann Rom Ferdig preparert i dag Scooter 9.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Ferdig preparert i dag Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Ferdig preparert i dag Scooter 2.2
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.8
738 Eikjol - Sterkerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 2.1
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 4.3
1218 Holen - Krokhol Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 4.9
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk X 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.5
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.7
216 Ski - Skeidarkollen Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 6.1
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 3.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
472 Bergsmarka - Solli Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 1.7
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.7
42 Lysløypa på Solvang Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.3
280 Solvang - Bergsmarka Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.6
304 Tanum - Kattås Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Ferdig preparert i dag Scooter 8.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Ferdig preparert i dag Scooter 6.7
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Ferdig preparert i dag Scooter 6.9
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
251 Lysløypa i Marikollen Øst Ferdig preparert i dag Scooter X 3.4
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Ferdig preparert i dag Klassisk X 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.4
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.4
1051 Morterudveien Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.8
686 Petersbråtan - Øgården Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
1304 5 km fri på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Fristil 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk 5.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Had Ferdig preparert i dag Klassisk 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 2.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk X 5.8
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk X 11.1
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 7.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 4.1
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 4.4
1514 Rundløypa på Skumsjøen Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 8.5
1526 Trimrunden Reinsvoll Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk X 0.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 1.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Ferdig preparert i dag Scooter 2.6
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Ferdig preparert i dag Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 4.2
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Ferdig preparert i dag Klassisk 4.0
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Ferdig preparert i dag Klassisk 5.0
887 Sions dal - Sundbydalen Hur Ferdig preparert i dag Klassisk 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
931 Gulstad - Fundingrud Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 1.2
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Ferdig preparert i dag Klassisk X 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.4
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.4
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Ferdig preparert i dag Klassisk X 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Ferdig preparert i dag Klassisk 3.6
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann Bær Prepareres i dag Scooter 2.0
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Prepareres i dag Klassisk 0.5
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann Bær Prepareres i dag Klassisk 3.2
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann Bær Prepareres i dag Scooter 1.7
1503 Triungsvann – Triungsvann V Bær Prepareres i dag Scooter 0.6
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Prepareres i dag Scooter 6.2
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø Ves Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.6
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
57 Blekketjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk 2.6
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 0.8
1466 Bærum idrettspark Bær Preparert i går Scooter 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Preparert i går Klassisk 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Preparert i går Klassisk 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Klassisk 1.1
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert i går Klassisk 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk 1.7
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1474 Storøya Bær Preparert i går Scooter 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Klassisk 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Bær Preparert i går Scooter 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert i går Klassisk 1.3
1470 Veritasjordet Bær Preparert i går Scooter 1.1
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert i går Klassisk 1.7
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert i går Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert i går Scooter 3.8
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert i går Scooter 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Preparert i går Klassisk 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
327 Kjenner - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 2.5
26 Yggeset - Sydskogen Kje Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1472 Bergersletta Kro Preparert i går Klassisk 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 7.4
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Preparert i går Scooter 3.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert i går Klassisk 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert i går Klassisk 5.9
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Preparert i går Scooter 7.4
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Preparert i går Klassisk 3.8
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Preparert i går Scooter 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Preparert i går Scooter 2.2
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert i går Scooter 2.1
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert i går Klassisk 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert i går Klassisk 2.3
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Preparert i går Scooter 4.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert i går Scooter 5.2
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert i går Scooter 4.6
301 Harestua - Svartbekken Nor Preparert i går Scooter 4.4
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert i går Scooter 7.0
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Preparert i går Scooter 2.4
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert i går Scooter 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert i går Scooter 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Preparert i går Scooter 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Preparert i går Scooter 1.5
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert i går Klassisk 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk 2.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
363 Elveli - Finnerud Nor Preparert i går Scooter 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 6.0
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Preparert i går Klassisk 2.0
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Preparert i går Klassisk 1.4
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert i går Scooter 1.1
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk X 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Nor Preparert i går Scooter 2.3
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 8.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert i går Scooter 1.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.9
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk 4.0
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert i går Scooter 1.5
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Preparert i går Klassisk 1.6
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Rom Preparert i går Klassisk 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert i går Klassisk 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert i går Klassisk 3.5
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.3
1085 Morepprunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Rom Preparert i går Klassisk 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert i går Klassisk 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 6.0
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Ves Preparert i går Klassisk 3.6
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.2
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert i går Klassisk 2.5
648 Hvalstad - Billingstad Ves Preparert i går Klassisk 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ves Preparert i går Scooter 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Preparert i går Scooter 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert i går Klassisk 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert i går Scooter 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert i går Scooter 1.5
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Ves Preparert i går Klassisk 2.2
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert i går Fristil 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert i går Scooter 0.7
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert i går Fristil 0.2
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Preparert i går Klassisk 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert i går Scooter 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert i går Scooter 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Preparert i går Klassisk 1.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli Ves Preparert i går Klassisk 8.0
1184 Svenskerud - Kraft Ves Preparert i går Klassisk 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert i går Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert i går Klassisk 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert i går Klassisk 3.0
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 3.2
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 1.5
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk 7.3
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 3.1
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 3.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Øst Preparert i går Klassisk 3.4
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Øst Preparert i går Klassisk 5.1
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Øst Preparert i går Klassisk 1.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 6.0
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert i går Klassisk 1.1
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Øst Preparert i går Scooter 1.5
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Preparert i går Klassisk 1.3
797 Rustadsaga - Øgården Øst Preparert i går Scooter 1.6
247 Sandbakken P - Franskeplassen Øst Preparert i går Klassisk 2.5
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert i går Scooter 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Preparert i går Klassisk 2.5
630 Streifinn - Myrdammen Øst Preparert i går Klassisk 7.1
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Preparert i går Klassisk 0.7
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 9.8
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Gjø Preparert i går Klassisk 5.2
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert i går Klassisk 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert i går Scooter 8.5
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert i går Klassisk 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet Gjø Preparert i går Klassisk 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert i går Klassisk 8.0
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert i går Klassisk 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert i går Klassisk X 2.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Stakamyra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.9
534 Stakamyra - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert i går Klassisk 1.6
1426 Finstad - Linderud Eid Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert i går Klassisk 3.7
1387 Lysløypa på Finstad Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1488 Rundløype ved Linderud Eid Preparert i går Klassisk 1.8
1437 Sneisrud - Finstad Eid Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
775 Svangerudenga - Linderud Eid Preparert i går Klassisk 0.9
1359 Rundløype ved Grønsand Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
912 Berger idrettspark - To gård Nes Preparert i går Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Preparert i går Klassisk 1.7
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud Nes Preparert i går Klassisk 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Preparert i går Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Preparert i går Klassisk X 2.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert i går Klassisk X 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Preparert i går Klassisk 1.2
1517 Almelihaugen - Steinsjøen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta Hur Preparert i går Scooter 1.0
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert i går Scooter 2.7
795 Skomakertjennet - Hoelshytta Hur Preparert i går Scooter 2.6
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Rom Delvis preparert Scooter 1.5
941 Tomter idrettspark - Vientjern Sør Delvis preparert Scooter 4.8
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Scooter 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Scooter 2.9
1469 Ballerud golf Bær Preparert tidligere Scooter 1.4
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Scooter 0.9
1471 Brennejordet Bær Preparert tidligere Klassisk 4.7
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Preparert tidligere Scooter 3.2
1468 Gjønnesjordet Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
1460 Grini - Fossum Bær Preparert tidligere Klassisk 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert tidligere Klassisk 1.4
1233 Hundeløype Årnes Bær Preparert tidligere Fristil 1.4
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk 3.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert tidligere Fristil X 4.5
756 Sauejordet Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane Bær Preparert tidligere Scooter 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Bær Preparert tidligere Klassisk 0.9
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Scooter 3.6
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Fristil 3.2
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Preparert tidligere Scooter 1.6
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
842 Bjørnstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Klassisk 2.1
187 Brønnerudjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.1
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
837 Flisløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 3.4
836 Flisløypa - Jegstad Fol Preparert tidligere Klassisk 2.3
831 Galby - Toverød Fol Preparert tidligere Klassisk 2.3
828 Garder golfbane Fol Preparert tidligere Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Preparert tidligere Scooter 5.9
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
874 Hølen - Kjenn Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
859 Hølen - Sonsveien Fol Preparert tidligere Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
1123 Hølenrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 1.3
830 Jegstad - Toverød Fol Preparert tidligere Klassisk 2.2
853 Karderrunden Fol Preparert tidligere Scooter 3.6
820 Kjenslirunden Fol Preparert tidligere Scooter 4.8
840 Knallstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
587 Kroerløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 14.5
833 Lysdal - Ramme Gaard Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk X 4.0
856 Lysløypa i Son Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås Fol Preparert tidligere Klassisk X 5.3
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
838 Pepperstadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 3.0
839 Pepperstadjordet - Knallstad Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
823 Revlingrunden Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Preparert tidligere Scooter 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
590 Rustadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
858 Son - Smørbekk Fol Preparert tidligere Scooter 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Fol Preparert tidligere Scooter X 6.4
844 Strandrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
1283 Sundbyrundene Fol Preparert tidligere Scooter 5.0
191 Søråsjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
824 Tannum - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
835 Toverød - Knallstad Fol Preparert tidligere Klassisk 1.4
816 Tveter - Tannum Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
834 Vadbru - Lysdal Fol Preparert tidligere Scooter 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Preparert tidligere Scooter 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Preparert tidligere Scooter 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Preparert tidligere Scooter 2.7
197 Vestbyrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Preparert tidligere Scooter 4.5
591 Vollebekkjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 2.6
593 Ås - Kråkstad Fol Preparert tidligere Klassisk 10.0
199 Ås -Trampen Fol Preparert tidligere Klassisk 4.1
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 3.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.9
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
475 Yggeset - Vollen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 3.6
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 5.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Scooter 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Fristil 4.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
69 Løvlia - Atjern - Skamræk Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Preparert tidligere Klassisk 4.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert tidligere Klassisk 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk 7.5
1464 Skamræk - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 3.5
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert tidligere Klassisk 5.7
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Scooter X 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 3.6
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1237 Torshovdalen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.7
1238 Tøyenparken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
1239 Valle Hovin Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 4.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
100 Finnstad - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Scooter 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1372 Halvorsrud - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
1453 Kalvsjøhagen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1479 Kinge skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1478 Kingerunden Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1477 Klinkenberg lysløype Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Scooter 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
1458 Lunner - Ringen Nor Preparert tidligere Klassisk 0.7
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1369 Ringen - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
992 Roa - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 3.4
1360 Roa - Ringen Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk 6.6
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.6
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Preparert tidligere Scooter 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
236 Ølja rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 7.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
1235 Frognerparken Nor Preparert tidligere Klassisk 2.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Nor Preparert tidligere Klassisk 5.9
708 Hammeren - Skjærsjødammen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 25.0
399 Holmetjern - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 6.4
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Preparert tidligere Klassisk X 2.5
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
1454 Musejordet Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1234 Rundløype Holmendammen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka Nor Preparert tidligere Klassisk 0.8
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Scooter 0.8
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 5.1
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Fristil 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Preparert tidligere Klassisk 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.5
1422 Aas golfbane Rom Preparert tidligere Klassisk 5.0
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Preparert tidligere Scooter 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Rom Preparert tidligere Scooter 1.9
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1428 Bergdalsvegen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Scooter 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1430 Djupdalen - Grani Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
1305 Eikeberg - Rustad Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1306 Finstadsletta nord - Rustad Rom Preparert tidligere Klassisk 2.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Preparert tidligere Scooter 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1434 Grani - Finstadsletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Rom Preparert tidligere Scooter X 2.4
735 Holtersaga - Ramstad Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
933 Lauvtangen - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Rom Preparert tidligere Scooter 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Scooter 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
1427 Rustad - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Scooter 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.6
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Sør Preparert tidligere Klassisk 5.0
1216 Bru - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
950 Fløysbonn - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
1445 Larsbraaten - Padderud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.5
428 Lysløypa i Bollerudåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.3
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.8
1447 Løypenettet i Holstadmarka Sør Preparert tidligere Scooter 8.9
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
602 Rundløypa på Svartskog Sør Preparert tidligere Klassisk 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Sør Preparert tidligere Klassisk 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
214 Siggerud - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.7
589 Siggerud - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Sør Preparert tidligere Scooter 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 7.0
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Klassisk 4.8
1049 Stallerud - Bru Sør Preparert tidligere Scooter 3.6
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 4.5
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Sør Preparert tidligere Scooter 4.5
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.3
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.9
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 6.9
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
413 Vakås - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Øst Preparert tidligere Klassisk 5.6
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Preparert tidligere Klassisk 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Øst Preparert tidligere Klassisk 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
1510 Fjellstad - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.2
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Preparert tidligere Klassisk 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Preparert tidligere Klassisk 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Preparert tidligere Scooter 0.8
257 Knurra - Røyrivann S Øst Preparert tidligere Klassisk 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Preparert tidligere Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 6.7
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk X 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.0
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell Øst Preparert tidligere Klassisk 2.0
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert tidligere Scooter X 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.8
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Øst Preparert tidligere Klassisk 6.9
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Klassisk 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
647 Merratjern - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Preparert tidligere Scooter 0.5
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.1
1398 Mønevann - Langmyra Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Øst Preparert tidligere Scooter 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.6
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 1.7
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
813 Rundløypene på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Preparert tidligere Scooter 6.1
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.2
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Øst Preparert tidligere Klassisk 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Øst Preparert tidligere Klassisk 1.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.2
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Scooter 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk 4.1
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Klassisk 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 5.0
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
1053 Vallerud - Skulerud Øst Preparert tidligere Scooter 2.6
1054 Valstadløypa Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Øst Preparert tidligere Scooter 4.2
687 Øgården - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.0
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1289 Betel - Lunde Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
502 Brandbu - Blokkhus Had Preparert tidligere Klassisk 8.5
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1117 Dæhlen - Egge Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1113 Dæhlen - Sandbækk Had Preparert tidligere Klassisk 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
1335 Finnlaus - Åslund Had Preparert tidligere Klassisk 1.3
1287 Fjordvang - Betel Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.0
1290 Grymyr - Betel Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
1334 Jordestua - Ballangrud Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Had Preparert tidligere Klassisk 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert tidligere Klassisk X 3.2
1330 Løken - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.6
1346 Markafeltet - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen Had Preparert tidligere Klassisk 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
1524 Rundløype Grymyr Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen Had Preparert tidligere Klassisk 0.9
1333 Skøyenrunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1106 Steinsjørunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
1493 Biristrand skole - Heggelund Gjø Preparert tidligere Scooter 4.1
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.6
1328 Eina - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
1339 Eina - Thune skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.7
656 Flutua - Svearoa Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.2
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.3
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
1530 Libakken - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.3
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
540 Lundstein - Stakamyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1497 Lysløypa i Biri Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
1528 Lysløypa i Redalen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
1492 Lysløypa på Biristrand Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.6
1407 Lysløypa på Kastad Gjø Preparert tidligere Klassisk X 1.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 4.5
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 10.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.1
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Fristil X 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Gjø Preparert tidligere Klassisk 0.6
1529 Redalen - Thorsrudmyra Gjø Preparert tidligere Scooter 3.9
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Klassisk 12.0
1494 Roset - Roland Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Fristil 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.6
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.7
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.3
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1402 Thune skole - Blili Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Preparert tidligere Klassisk 5.8
1187 Februa - Starrtjennet Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 4.1
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 2.4
263 Gruemyra Eid Preparert tidligere Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Preparert tidligere Scooter 1.0
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 6.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 1.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1513 Jordene i Fenstad Eid Preparert tidligere Scooter 15.5
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Klassisk 3.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 2.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 1.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Preparert tidligere Klassisk 6.7
877 Lysløypa på Filtvet Hur Preparert tidligere Klassisk X 3.4
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
900 Lysløypa på Sætre Hur Preparert tidligere Scooter X 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk 1.8
889 Plankebru - Vennersborg Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Scooter 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein Hur Preparert tidligere Klassisk 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.4
928 Baltsrud - Gaupefjell Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 3.1
925 Fundingrud - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 5.4
929 Jegerhytta - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.5
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.8
915 Lysløypa på Berger Nes Preparert tidligere Klassisk X 7.0
1104 Myklerud - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 3.0
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 9.3
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
796 Hoelshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1027 Kambo - Skihytta i Moss Mos Preparert tidligere Klassisk 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane Mos Preparert tidligere Klassisk 3.0
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Mos Preparert tidligere Klassisk X 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 1.6
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 3.3
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk Mos Preparert tidligere Klassisk 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Mos Preparert tidligere Klassisk 2.8
862 Sonsveien - Vandrås Mos Preparert tidligere Klassisk 2.1
871 Svartdalsåsløypa Mos Preparert tidligere Klassisk 3.2
860 Såner - Vandrås Mos Preparert tidligere Klassisk 2.9
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød Mos Preparert tidligere Klassisk 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød Mos Preparert tidligere Klassisk 2.8
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane Mos Preparert tidligere Klassisk 2.4
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1495 Holokampen rundt Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.0
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Tot Preparert tidligere Klassisk X 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1444 Narumsrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
1443 Nøklebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Preparert tidligere Klassisk 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1442 Smebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Tot Preparert tidligere Klassisk 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Tot Preparert tidligere Klassisk 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8

Rett