Løypekart med preppestatus oppdatert hele døgnet

490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil
232 Galemyr - Skrubbdal Ferdig preparert i dag Klassisk
332 Helsetjordet - nærområdsløype Ferdig preparert i dag Klassisk
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil
92 Kleivstua - Torgetjern Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Ferdig preparert i dag Klassisk
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Ferdig preparert i dag Klassisk
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Ferdig preparert i dag Klassisk
440 Burud - Vensåsseter Prepareres i dag Klassisk
446 Haga - Lund - Nygård Prepareres i dag Klassisk
61 Haga - Madserud - Nygård Prepareres i dag Klassisk
60 Nygård - Skriverberget Prepareres i dag Klassisk
62 Skytterkollen - Nygård Prepareres i dag Klassisk
55 Stein - Skriverberget Prepareres i dag Klassisk
57 Blekketjern - Haslumseter Preparert i går Klassisk
357 By - Greinehytta Preparert i går Klassisk og fristil
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert i går Klassisk og fristil
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Preparert i går Klassisk
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert i går Klassisk og fristil
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert i går Klassisk
53 Hestemyra - Haslumseter Preparert i går Klassisk
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Preparert i går Klassisk
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Lysløype Preparert i går Klassisk og fristil
49 Lysløypa på Fossum Lysløype Preparert i går Klassisk og fristil
89 Lysløypa på Kleivstua Lysløype Preparert i går Klassisk og fristil
311 Nygård - Brunkollen Preparert i går Scooter
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert i går Klassisk
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert i går Klassisk
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert i går Klassisk
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert i går Klassisk
441 Triungsvann V - Blekketjern Preparert i går Klassisk
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Preparert i går Klassisk og fristil
313 Bogstad - Bjørnsgard Preparert tidligere Scooter
314 Bogstad - Lathus Preparert tidligere Scooter
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere Scooter
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Preparert tidligere Scooter
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Preparert tidligere Scooter
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere Scooter
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere Klassisk
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere Scooter
329 Skiløyper på Haga golfbane Preparert tidligere Klassisk
444 Skytterkollen - Østernvann V Preparert tidligere Scooter
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Preparert tidligere Klassisk
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere Scooter
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere Klassisk og fristil
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Preparert tidligere Scooter
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Preparert tidligere Scooter
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Preparert tidligere Scooter
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere Klassisk og fristil
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert Scooter
20©17 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.