Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

57 Blekketjern - Haslumseter Ikke preparert Klassisk
313 Bogstad - Bjørnsgard Ikke preparert Scooter
314 Bogstad - Lathus Ikke preparert Scooter
440 Burud - Vensåsseter Ikke preparert Klassisk
357 By - Greinehytta Ikke preparert Klassisk og fristil
88 Finneflakseter - Kleivstua Ikke preparert Klassisk og fristil
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Ikke preparert Klassisk og fristil
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert Scooter
232 Galemyr - Skrubbdal Ikke preparert Klassisk
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Ikke preparert Klassisk
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Ikke preparert Klassisk og fristil
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Ikke preparert Klassisk
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Ikke preparert Scooter
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert Scooter
446 Haga - Lund - Nygård Ikke preparert Klassisk
61 Haga - Madserud - Nygård Ikke preparert Klassisk
332 Helsetjordet - nærområdsløype Ikke preparert Klassisk
53 Hestemyra - Haslumseter Ikke preparert Klassisk
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Ikke preparert Klassisk og fristil
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert Scooter
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
92 Kleivstua - Torgetjern Ikke preparert Klassisk og fristil
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Ikke preparert Klassisk
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Ikke preparert Klassisk
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
49 Lysløypa på Fossum Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
89 Lysløypa på Kleivstua Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
69 Løvlia - Atjern - Skamræk Ikke preparert Klassisk
311 Nygård - Brunkollen Ikke preparert Scooter
60 Nygård - Skriverberget Ikke preparert Klassisk
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert Klassisk
329 Skiløyper på Haga golfbane Ikke preparert Klassisk
62 Skytterkollen - Nygård Ikke preparert Klassisk
444 Skytterkollen - Østernvann V Ikke preparert Klassisk
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Ikke preparert Klassisk
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Ikke preparert Klassisk
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Ikke preparert Scooter
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert Scooter
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
55 Stein - Skriverberget Ikke preparert Klassisk
87 Sørsetra - Kleivstua Ikke preparert Klassisk og fristil
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert Scooter
441 Triungsvann V - Blekketjern Ikke preparert Klassisk
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Ikke preparert Klassisk
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert Scooter
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert Scooter
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Ikke preparert Klassisk og fristil
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Ikke preparert Klassisk
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.