Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

88 Finneflakseter - Kleivstua Ferdig preparert i dag Scooter
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Ferdig preparert i dag Scooter
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert i går Scooter
89 Lysløypa på Kleivstua Lysløype Delvis preparert Klassisk og fristil
57 Blekketjern - Haslumseter Preparert tidligere Scooter
357 By - Greinehytta Preparert tidligere Klassisk og fristil
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere Klassisk og fristil
53 Hestemyra - Haslumseter Preparert tidligere Scooter
49 Lysløypa på Fossum Lysløype Preparert tidligere Scooter
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere Klassisk og fristil
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere Scooter
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere Klassisk og fristil
313 Bogstad - Bjørnsgard Ikke preparert Scooter
314 Bogstad - Lathus Ikke preparert Scooter
440 Burud - Vensåsseter Ikke preparert Scooter
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Ikke preparert Scooter
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert Scooter
232 Galemyr - Skrubbdal Ikke preparert Scooter
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Ikke preparert Klassisk
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Ikke preparert Klassisk
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Ikke preparert Scooter
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert Scooter
446 Haga - Lund - Nygård Ikke preparert Scooter
61 Haga - Madserud - Nygård Ikke preparert Scooter
332 Helsetjordet - nærområdsløype Ikke preparert Klassisk
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Ikke preparert Scooter
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert Scooter
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Ikke preparert Scooter
92 Kleivstua - Torgetjern Ikke preparert Scooter
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Ikke preparert Klassisk
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Ikke preparert Klassisk
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Lysløype Ikke preparert Scooter
69 Løvlia - Atjern - Skamræk Ikke preparert Klassisk
311 Nygård - Brunkollen Ikke preparert Scooter
60 Nygård - Skriverberget Ikke preparert Scooter
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert Klassisk
329 Skiløyper på Haga golfbane Ikke preparert Klassisk
62 Skytterkollen - Nygård Ikke preparert Scooter
444 Skytterkollen - Østernvann V Ikke preparert Scooter
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Ikke preparert Scooter
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Ikke preparert Klassisk
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Ikke preparert Scooter
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert Scooter
55 Stein - Skriverberget Ikke preparert Scooter
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert Scooter
441 Triungsvann V - Blekketjern Ikke preparert Scooter
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Ikke preparert Scooter
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert Scooter
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert Scooter
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Ikke preparert Scooter
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.