Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 17.02.2018 2.6
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 16.02.2018 2.8
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 18.02.2018 4.4
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 17.02.2018 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 17.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 18.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 17.02.2018 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 17.02.2018 2.5
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 16.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 16.02.2018 1.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 16.02.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 19.02.2018 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 16.02.2018 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.02.2018 2.1
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 17.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 18.02.2018 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 17.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 16.02.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 17.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 17.02.2018 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 19.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.02.2018 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 18.02.2018 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 17.02.2018 8.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 17.02.2018 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 17.02.2018 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 19.02.2018 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 18.02.2018 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.02.2018 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 06.02.2018 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 17.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 16.02.2018 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 19.02.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 19.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 18.02.2018 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 19.02.2018 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 17.02.2018 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.02.2018 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 19.02.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 17.02.2018 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.02.2018 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.02.2018 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 09.02.2018 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 17.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 17.02.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.02.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 16.02.2018 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 19.02.2018 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 19.02.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 16.02.2018 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 16.02.2018 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 12.01.2018 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 19.02.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 17.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 17.02.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 17.02.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.02.2018 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 17.02.2018 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 19.02.2018 1.5
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 19.02.2018 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 16.02.2018 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 14.02.2018 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 17.02.2018 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 17.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 19.02.2018 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 17.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 11.02.2018 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 14.02.2018 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 18.02.2018 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 19.02.2018 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 13.01.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 19.02.2018 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 19.02.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2018 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 18.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 18.02.2018 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 18.02.2018 1.1
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 18.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 18.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 18.02.2018 1.8
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 17.02.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 17.02.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 17.02.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 17.02.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
831 Galby - Toverød 16.02.2018 2.3
828 Garder golfbane 18.02.2018 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 17.02.2018 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 17.02.2018 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 17.02.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 17.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 16.02.2018 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
830 Jegstad - Toverød 16.02.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 16.02.2018 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 16.02.2018 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 12.02.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 16.02.2018 2.2
838 Pepperstadjordet 18.02.2018 3.0
823 Revlingrunden 12.02.2018 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 17.02.2018 1.5
836 Risil skole - Jegstad 16.02.2018 3.4
839 Risil skole - Knallstad 16.02.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 12.02.2018 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 17.02.2018 1.7
841 Sekkebekk - Lysdal 16.02.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 17.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 17.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 16.02.2018 2.7
1283 Sundbyrundene 16.02.2018 5.0
824 Tannum - Jeksrud 16.02.2018 2.8
817 Tannum - Trampen 16.02.2018 3.0
835 Toverød - Knallstad 16.02.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 16.02.2018 1.5
834 Vadbru - Lysdal 16.02.2018 1.5
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 12.02.2018 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 17.01.2018 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 12.02.2018 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 12.02.2018 2.7
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 28.01.2018 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 28.01.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 28.01.2018 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 28.01.2018 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 18.02.2018 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 17.02.2018 3.3
Gjøvik, Toten og Land
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2018 5.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 02.02.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 16.02.2018 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.01.2018 8.0
1343 Eina - Prestmarka 17.02.2018 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.02.2018 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.02.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.02.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.02.2018 4.1
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.02.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.02.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.02.2018 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 17.02.2018 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.02.2018 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 17.02.2018 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 17.02.2018 1.3
790 Dalen - Dalkollen 17.02.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 17.02.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 17.02.2018 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 17.02.2018 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta 17.02.2018 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 17.02.2018 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 17.02.2018 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 17.02.2018 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta 17.02.2018 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 17.02.2018 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 17.02.2018 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 17.02.2018 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 17.02.2018 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 17.02.2018 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 15.02.2018 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 09.02.2018 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 09.02.2018 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 09.02.2018 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 16.02.2018 3.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 31.01.2015 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 10.02.2018 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 17.02.2018 3.6
263 Gruemyra 17.02.2018 1.6
270 Gruemyra - Haugen 17.02.2018 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 17.02.2018 0.7
272 Haugen - Steinbrua 17.02.2018 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 17.02.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 17.02.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 16.02.2018 4.3
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 17.02.2018 8.3
1437 Sneisrud - Finstad 16.02.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 17.02.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 17.02.2018 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 17.02.2018 0.8
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

320 løyper vist, totalt 1150 km.