Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 08.02.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 08.02.2019 0.9
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 15.02.2019 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 11.02.2019 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 12.02.2019 2.1
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.02.2019 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 14.02.2019 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 11.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 16.02.2019 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 16.02.2019 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 08.02.2019 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 08.02.2019 2.5
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 12.02.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 14.02.2019 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 03.02.2019 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 11.02.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 15.02.2019 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 12.02.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 12.02.2019 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 12.02.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 12.02.2019 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 18.02.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 15.02.2019 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 07.02.2019 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 14.02.2019 7.4
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.02.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 12.02.2019 8.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 15.02.2019 1.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 14.02.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 12.02.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 14.02.2019 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.02.2019 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.02.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 15.02.2019 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 14.02.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 12.02.2019 5.7
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 15.02.2019 4.5
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 08.02.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.02.2019 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 15.02.2019 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.02.2019 3.5
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 03.02.2019 2.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 18.02.2019 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 14.02.2019 2.3
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 06.02.2019 0.8
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.02.2019 1.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 14.02.2019 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 16.02.2019 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 16.02.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 03.02.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 15.02.2019 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 14.02.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.02.2019 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 11.02.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 02.02.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 11.02.2019 8.5
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 12.02.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 11.02.2019 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 12.02.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 12.02.2019 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.02.2019 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2019 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 14.02.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 14.02.2019 4.4
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.02.2019 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 12.02.2019 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 12.02.2019 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 16.02.2019 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 12.02.2019 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 12.02.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 12.02.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.02.2019 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 16.02.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 16.02.2019 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 15.02.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 16.02.2019 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 15.02.2019 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.02.2019 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 12.02.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 11.02.2019 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 12.02.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 11.02.2019 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 15.02.2019 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 12.02.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 12.02.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 12.02.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 10.02.2019 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.02.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 14.02.2019 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.02.2019 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 16.02.2019 1.2
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 25.01.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 13.02.2019 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 16.02.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 16.02.2019 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 17.02.2018 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 15.02.2019 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.02.2019 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 15.02.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 15.02.2019 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 13.02.2019 1.5
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 15.02.2019 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 13.02.2019 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 09.03.2017 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 13.02.2019 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 08.02.2019 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 08.02.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 08.02.2019 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 08.02.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 15.02.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 08.02.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 08.02.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 26.01.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 08.02.2019 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 17.02.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 07.02.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 07.02.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 07.02.2019 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 31.01.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 14.02.2019 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 08.02.2019 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 07.02.2019 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 17.02.2019 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 06.02.2019 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 02.02.2019 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Jegstad 06.02.2019 2.3
831 Galby - Toverød 06.02.2019 2.3
828 Garder golfbane 05.02.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 07.02.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 07.02.2019 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 07.02.2019 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 02.02.2019 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 05.02.2019 2.9
1124 Hølen - Såner 05.02.2019 1.4
830 Jegstad - Toverød 06.02.2019 2.2
853 Karderrunden 05.02.2019 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 08.02.2019 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 06.02.2019 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 26.01.2019 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 08.02.2019 2.2
838 Pepperstadjordet 08.02.2019 3.0
839 Pepperstadjordet - Knallstad 14.03.2018 1.2
823 Revlingrunden 08.02.2019 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 06.02.2019 1.5
849 Rundløypa på Son golfbane 30.01.2019 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 08.02.2019 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 05.02.2019 1.2
841 Sekkebekk - Lysdal 06.02.2019 1.5
858 Son - Smørbekk 03.02.2019 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 25.12.2012 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 28.01.2019 6.4
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 06.02.2019 2.7
1283 Sundbyrundene 05.02.2019 5.0
824 Tannum - Jeksrud 08.02.2019 2.8
817 Tannum - Trampen 29.01.2019 3.0
835 Toverød - Knallstad 06.02.2019 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 08.02.2019 1.5
834 Vadbru - Lysdal 26.01.2019 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 08.02.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 05.02.2019 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad 05.02.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 12.02.2019 2.7
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
1489 Kubakken - Kubakkmyra - Aklangen 00.00. 0 2.8
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 07.02.2015 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 01.02.2019 2.8
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 04.03.2018 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 17.02.2019 3.3
Gjøvik, Toten og Land
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2019 5.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 15.02.2019 1.1
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 27.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 14.02.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 27.03.2018 8.0
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 15.02.2019 2.0
1530 Libakken - Thorsrudmyra 12.02.2019 3.3
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.02.2019 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 15.02.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 15.02.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 15.02.2019 4.1
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
1529 Redalen - Thorsrudmyra 12.02.2019 3.9
1514 Rundløypa på Skumsjøen 15.02.2019 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.02.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 16.02.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 15.02.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 15.02.2019 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 26.01.2019 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.03.2018 3.0
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 14.02.2019 3.6
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 16.02.2019 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 14.02.2019 1.3
790 Dalen - Dalkollen 16.02.2019 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 11.02.2019 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 16.02.2019 1.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 14.02.2019 1.0
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 17.02.2019 4.9
796 Hoelshytta - Jahrenhytta 11.02.2019 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 16.02.2019 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 14.02.2019 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 14.02.2019 2.7
795 Skomakertjennet - Hoelshytta 14.02.2019 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Hoelshytta 16.02.2019 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 17.02.2019 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 14.02.2019 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 17.02.2019 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 17.02.2019 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 15.02.2019 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 10.01.2019 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 13.02.2019 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 13.02.2019 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 13.02.2019 3.2
1187 Februa - Starrtjennet 08.02.2019 4.0
1189 Februa - Steinbrua 08.02.2019 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 26.01.2019 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) 26.01.2019 4.0
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 13.02.2019 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 23.03.2018 3.6
263 Gruemyra 08.02.2019 1.6
270 Gruemyra - Haugen 08.02.2019 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 08.02.2019 0.7
272 Haugen - Steinbrua 08.02.2019 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 23.03.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 06.03.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 13.02.2019 4.3
1513 Jordene i Fenstad 13.02.2019 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 08.02.2019 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 23.03.2018 8.3
1186 Setertjenn - Bokkedalen 08.02.2019 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 08.02.2019 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 13.02.2019 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 13.02.2019 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 14.02.2019 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 23.03.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 23.03.2018 0.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 08.02.2019 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 08.02.2019 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 08.02.2019 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 08.02.2019 2.2
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

342 løyper vist, totalt 1222.9 km.