Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 18.02.2018 3.1
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 08.02.2018 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua 12.02.2018 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 02.02.2018 5.1
1359 Rundløype ved Grønsand 15.02.2018 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 18.02.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 16.02.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 18.02.2018 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 19.02.2018 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 19.02.2018 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 19.02.2018 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 19.02.2018 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 19.02.2018 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 19.02.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 18.02.2018 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 19.02.2018 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 18.02.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.02.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 18.02.2018 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 19.02.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 19.02.2018 4.2
46 Jansløkka - Semsvannet 19.02.2018 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 17.02.2018 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 19.02.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 19.02.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 19.02.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 19.02.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 19.02.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 19.02.2018 5.5
410 Sandungen N - Øyevann 19.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 19.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 19.02.2018 1.7
33 Skoglund - Mikkelsbonn 17.02.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 17.02.2018 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 19.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 19.02.2018 2.1
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 17.02.2018 7.0
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 19.02.2018 4.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 19.02.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 19.02.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 19.02.2018 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 19.02.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.02.2018 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 19.02.2018 3.0
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 19.02.2018 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 18.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 15.02.2018 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 19.02.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 19.02.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 19.02.2018 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 18.02.2018 2.4
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 19.02.2018 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 19.02.2018 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 19.02.2018 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 19.02.2018 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.02.2018 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.02.2018 2.6
357 By - Greinehytta 19.02.2018 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 16.02.2018 5.0
88 Finneflakseter - Kleivstua 19.02.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 18.02.2018 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.02.2018 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 19.02.2018 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.02.2018 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 18.02.2018 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 19.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 16.02.2018 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.02.2018 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 18.02.2018 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 18.02.2018 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 19.02.2018 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 19.02.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 19.02.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.02.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 19.02.2018 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 16.02.2018 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 19.02.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 19.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 16.02.2018 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 19.02.2018 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.02.2018 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.02.2018 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.02.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 18.02.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 18.02.2018 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.02.2018 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 19.02.2018 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 18.02.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 19.02.2018 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 18.02.2018 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 19.02.2018 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 19.02.2018 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 16.02.2018 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 19.02.2018 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.02.2018 4.7
1370 Myrskogen - Olum 20.01.2018 2.5
1372 Olum - Stormyra 20.01.2018 3.4
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 19.02.2018 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 16.02.2018 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.02.2018 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.02.2018 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.02.2018 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 05.02.2018 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 19.02.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 18.02.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 19.02.2018 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 19.02.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.02.2018 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 19.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.02.2018 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.02.2018 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 19.02.2018 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 19.02.2018 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 19.02.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 17.02.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 19.02.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 19.02.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 19.02.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 16.02.2018 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 18.02.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 19.02.2018 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 19.02.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 19.02.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 19.02.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 19.02.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 19.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 19.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 19.02.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.02.2018 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 17.02.2018 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 19.02.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 19.02.2018 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 16.02.2018 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr 19.02.2018 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 19.02.2018 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 17.02.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.02.2018 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 16.02.2018 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 19.02.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 19.02.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 19.02.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 19.02.2018 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 19.02.2018 1.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.02.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 19.02.2018 1.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 19.02.2018 1.5
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 19.02.2018 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.02.2018 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 18.02.2018 2.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 19.02.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 18.02.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 19.02.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 19.02.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 19.02.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 19.02.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 19.02.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 19.02.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 16.02.2018 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.02.2018 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 19.02.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 19.02.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 19.02.2018 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 19.02.2018 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.02.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 19.02.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 19.02.2018 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 17.02.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 17.02.2018 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 18.02.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 18.02.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.02.2018 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 28.01.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 17.02.2018 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 17.02.2018 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 18.02.2018 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 18.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 18.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 18.02.2018 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 17.02.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.02.2018 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 18.02.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 18.02.2018 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 17.02.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 18.02.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.02.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 18.02.2018 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 17.02.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 16.02.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 18.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 16.02.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 15.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 13.02.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 11.02.2018 3.3
1083 Maura vest 18.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 16.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 17.02.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.02.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 18.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 18.02.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 17.02.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.02.2018 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.02.2018 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 17.02.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 16.02.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 16.02.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 13.02.2018 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 18.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 18.02.2018 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 16.02.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 19.02.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 16.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 16.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 18.02.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 16.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 17.02.2018 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.02.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 16.02.2018 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 19.02.2018 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 18.02.2018 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 19.02.2018 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 19.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 19.02.2018 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 19.02.2018 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 19.02.2018 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.02.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 19.02.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 18.02.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 19.02.2018 2.2
1051 Morterudveien 19.02.2018 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.02.2018 2.0
644 Skillebekk - Finland 19.02.2018 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 19.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 19.02.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 20.01.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 19.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.02.2018 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 19.02.2018 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 19.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 19.02.2018 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.02.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 19.02.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 17.02.2018 5.0
837 Flisløypa 18.02.2018 3.0
193 Golfbanen i Frogn 16.02.2018 4.3
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
192 Lysløypa i Frogn 17.02.2018 4.4
590 Rustadjordet 19.02.2018 3.3
191 Søråsjordet 19.02.2018 1.8
591 Vollebekkjordet 19.02.2018 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 19.02.2018 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 16.02.2018 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 17.02.2018 1.8
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 16.02.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 18.02.2018 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 18.02.2018 2.9
1294 Buhammeren rundt 17.02.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 16.02.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 17.02.2018 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 16.02.2018 2.0
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 17.02.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 16.02.2018 3.4
1290 Grymyr - Betel 16.02.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 16.02.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 18.02.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 18.02.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 16.02.2018 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 17.02.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 17.02.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 17.02.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 17.02.2018 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.02.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 19.02.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 17.02.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 17.02.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 18.02.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 17.02.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.02.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 18.02.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 17.02.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 18.02.2018 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 18.02.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 17.02.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 17.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 16.02.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 19.02.2018 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 18.02.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 17.02.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 14.02.2018 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 08.02.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 17.02.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 17.02.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 16.02.2018 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 17.02.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 19.02.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 17.02.2018 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 17.02.2018 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 17.02.2018 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 16.02.2018 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 16.02.2018 7.3
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 18.02.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 19.02.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 09.02.2018 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 18.02.2018 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 19.02.2018 2.0
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.02.2018 1.8
1328 Eina - Stormyrene 27.01.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 14.02.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 16.02.2018 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 18.02.2018 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 18.02.2018 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 16.02.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 19.02.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 17.02.2018 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.02.2018 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 16.02.2018 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 17.02.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 19.02.2018 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.02.2018 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 10.02.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.02.2018 4.3
554 Raufoss skistadion 16.02.2018 2.7
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 18.02.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 16.02.2018 5.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.02.2018 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 16.02.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.02.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 09.02.2018 2.8
582 Vind skistadion 18.02.2018 3.0
542 Øverby skistadion 16.02.2018 3.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.02.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 15.02.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 15.02.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 15.02.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 15.02.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 15.02.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 03.02.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.02.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 17.02.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 17.02.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 17.02.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 17.02.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 19.02.2018 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.02.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.02.2018 2.3
1444 Narumsrunden 14.02.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 14.02.2018 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 17.02.2018 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 15.02.2018 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 17.02.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 17.02.2018 6.8
1442 Smebyrunden 14.02.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.02.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 17.02.2018 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.02.2018 5.2
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 17.02.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 17.02.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 17.02.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 17.02.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 17.02.2018 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 17.02.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 17.02.2018 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 17.02.2018 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 18.02.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 16.02.2018 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 16.02.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 16.02.2018 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 19.02.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 19.02.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 16.02.2018 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 16.02.2018 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 16.02.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 16.02.2018 3.7

420 løyper vist, totalt 1616.9 km.