Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
Beskrivelse kommer
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 11.12.2019 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 11.12.2019 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 11.12.2019 1.9
656 Flutua - Svearoa 12.12.2019 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 03.12.2019 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 15.12.2019 1.0
604 Grindlirunden 15.12.2019 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 11.12.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 29.11.2019 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 15.12.2019 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 11.12.2019 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 11.12.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 12.12.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 12.12.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 12.12.2019 2.2
1497 Lysløypa i Biri 11.12.2019 4.5
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1531 Lysløypa på Lindheim 11.12.2019 1.9
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 01.12.2019 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 12.12.2019 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 15.12.2019 5.0
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 03.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 15.12.2019 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 04.12.2019 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 15.12.2019 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 19.03.2019 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 15.12.2019 3.3
617 Tranalia - Snertingdal skole 12.12.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 12.12.2019 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 13.12.2019 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.12.2019 2.9
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
537 Bjønnhaugen - Hornås 12.12.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 10.12.2019 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 15.12.2019 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 15.12.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 13.12.2019 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 12.12.2019 3.2
530 Haug - Blivgodt 15.12.2019 1.8
538 Hornås - Stangstua 12.12.2019 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 12.12.2019 8.1
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 15.12.2019 1.7
1530 Libakken - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 10.12.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 09.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 15.12.2019 4.4
1528 Lysløypa i Redalen 19.03.2019 1.0
1407 Lysløypa på Kastad 26.03.2019 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 15.12.2019 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 11.12.2019 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.9
539 Skistua - Lundstein 10.12.2019 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 15.12.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 15.12.2019 3.9
534 Stakamyra - Skistua 15.12.2019 4.9
542 Øverby skistadion 15.12.2019 3.0
Gjøvik sør
Beskrivelse kommer
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 15.12.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 15.12.2019 5.5
582 Vind skistadion 15.12.2019 3.0
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 14.12.2019 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 14.12.2019 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 14.12.2019 4.7
570 Hunndalen - Eiktunet 28.03.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 28.03.2019 8.0
628 Linnerud - Puttmyra 15.12.2019 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 14.12.2019 1.0
549 Torvmyra - Veset 14.12.2019 1.8
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 14.12.2019 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 14.12.2019 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 15.12.2019 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 15.12.2019 4.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 11.12.2019 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 14.12.2019 2.6
629 Puttmyra - Skihytta 15.12.2019 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 15.12.2019 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 15.12.2019 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 15.12.2019 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg 15.12.2019 0.2
576 Vassendlandet - Skihytta 15.12.2019 9.6
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 07.12.2019 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 28.03.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 07.12.2019 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 15.12.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 15.12.2019 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 11.12.2019 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 07.12.2019 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 11.12.2019 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 15.12.2019 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 15.12.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 15.12.2019 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 22.03.2019 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 11.12.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 15.12.2019 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 07.12.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 07.12.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 16.03.2019 2.6
Raufoss med omegn
Beskrivelse kommer
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 10.12.2019 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 11.12.2019 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 10.12.2019 11.1
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 10.12.2019 7.8
554 Raufoss skistadion 11.12.2019 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 15.12.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 14.12.2019 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 14.12.2019 4.4
1526 Trimrunden Reinsvoll 11.12.2019 0.7
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 11.12.2019 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 15.12.2019 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 07.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene 19.03.2019 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 06.12.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 09.12.2019 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 19.03.2019 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 09.12.2019 7.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 22.02.2019 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2019 5.6
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 08.12.2019 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 20.03.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 29.03.2019 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 20.03.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 09.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 11.03.2019 2.8
Søndre Land vestås
Beskrivelse kommer
1546 Persvehaugrunden 22.03.2019 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 22.03.2019 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 14.03.2019 4.4

148 løyper vist, totalt 624.2 km.