Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
Beskrivelse kommer
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 18.02.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 18.02.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 18.02.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa 19.02.2020 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 31.01.2020 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 18.02.2020 1.0
604 Grindlirunden 17.02.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 18.02.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 29.11.2019 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 18.02.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 18.02.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 04.02.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 31.01.2020 8.1
616 Lindheim - Tranalia 18.02.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 18.02.2020 4.2
1497 Lysløypa i Biri 07.02.2020 4.5
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1531 Lysløypa på Lindheim 01.02.2020 1.9
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 07.02.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 18.02.2020 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 17.02.2020 5.0
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 18.02.2020 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 17.02.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 18.02.2020 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 14.02.2020 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 18.02.2020 3.3
617 Tranalia - Snertingdal skole 13.02.2020 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 18.02.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 11.02.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 18.02.2020 2.9
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
537 Bjønnhaugen - Hornås 18.02.2020 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 31.01.2020 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 18.02.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 19.02.2020 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 12.02.2020 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 18.02.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt 18.02.2020 1.8
538 Hornås - Stangstua 13.02.2020 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 16.02.2020 8.1
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 18.02.2020 1.7
1530 Libakken - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 12.02.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 19.02.2020 4.4
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad 12.02.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 19.02.2020 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 19.02.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.9
1586 Rundløype Hornås 16.02.2020 2.4
539 Skistua - Lundstein 12.02.2020 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 18.02.2020 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 19.02.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua 19.02.2020 4.9
542 Øverby skistadion 19.02.2020 3.0
Gjøvik sør
Beskrivelse kommer
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 11.02.2020 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 11.02.2020 5.5
582 Vind skistadion 12.02.2020 3.0
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 16.02.2020 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 08.02.2020 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 16.02.2020 4.7
570 Hunndalen - Eiktunet 30.01.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 13.02.2020 8.0
628 Linnerud - Puttmyra 06.02.2020 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 16.02.2020 1.0
549 Torvmyra - Veset 16.02.2020 1.8
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2020 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 20.01.2020 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 16.02.2020 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 10.02.2020 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 06.02.2020 4.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 18.02.2020 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 19.02.2020 2.6
629 Puttmyra - Skihytta 10.02.2020 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 30.01.2020 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 10.02.2020 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 10.02.2020 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg 19.02.2020 0.2
576 Vassendlandet - Skihytta 12.02.2020 9.6
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 07.02.2020 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 13.02.2020 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 13.02.2020 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 18.02.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 18.02.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 18.02.2020 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 07.02.2020 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 18.02.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 18.02.2020 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 07.02.2020 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 18.02.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 18.02.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 15.02.2020 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 15.02.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 18.02.2020 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 07.02.2020 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 07.02.2020 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 07.02.2020 2.6
Raufoss med omegn
Beskrivelse kommer
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 30.01.2020 7.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 08.02.2020 1.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 07.02.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 03.02.2020 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 08.02.2020 9.3
554 Raufoss skistadion 25.01.2020 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 15.02.2020 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 05.02.2020 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 08.02.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll 08.02.2020 0.7
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 01.02.2020 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 06.02.2020 8.5
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 18.02.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 18.02.2020 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene 08.02.2020 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 08.02.2020 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 30.12.2019 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 03.02.2020 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 30.12.2019 7.7
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 04.02.2020 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 05.01.2020 3.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 04.02.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 04.02.2020 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 01.02.2020 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra 04.02.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 28.12.2019 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 05.02.2020 5.6
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 02.02.2020 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 25.12.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 26.12.2019 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 25.12.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 26.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 28.12.2019 2.8
Søndre Land vestås
Beskrivelse kommer
1546 Persvehaugrunden 01.02.2020 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 07.02.2020 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 23.12.2019 4.4

156 løyper vist, totalt 649.3 km.