Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
Beskrivelse kommer
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 27.03.2020 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 27.03.2020 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 27.03.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa 24.03.2020 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 13.03.2020 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 28.03.2020 1.0
604 Grindlirunden 28.03.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 27.03.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 06.03.2020 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 27.03.2020 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 27.03.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 18.03.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 24.03.2020 6.1
616 Lindheim - Tranalia 24.03.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 24.03.2020 4.2
1497 Lysløypa i Biri 14.03.2020 4.5
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1531 Lysløypa på Lindheim 01.02.2020 1.9
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 28.03.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 23.03.2020 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 28.03.2020 5.0
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 28.03.2020 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 16.03.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 28.03.2020 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.03.2020 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 27.03.2020 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole 19.03.2020 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 24.03.2020 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 27.03.2020 2.9
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
537 Bjønnhaugen - Hornås 27.03.2020 10.5
526 Bjørnsveen - Furumoen 05.03.2020 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 28.03.2020 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 28.03.2020 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 24.03.2020 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 27.03.2020 3.2
530 Haug - Blivgodt 28.03.2020 1.8
538 Hornås - Stangstua 27.03.2020 1.6
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 27.03.2020 8.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 28.03.2020 1.7
1530 Libakken - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 24.03.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 28.03.2020 4.4
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
1407 Lysløypa på Kastad 11.03.2020 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 28.03.2020 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 16.03.2020 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.9
1586 Rundløype Hornås 11.03.2020 2.4
539 Skistua - Lundstein 24.03.2020 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 27.03.2020 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 28.03.2020 3.9
534 Stakamyra - Skistua 28.03.2020 4.9
542 Øverby skistadion 11.03.2020 3.0
Gjøvik sør
Beskrivelse kommer
1604 Konkurranseløyper Vind 00.00. 0 4.5
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 11.03.2020 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 18.03.2020 5.5
582 Vind skistadion 16.03.2020 3.0
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 27.03.2020 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 08.03.2020 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 27.03.2020 4.6
570 Hunndalen - Eiktunet 30.01.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 13.03.2020 8.0
628 Linnerud - Puttmyra 05.03.2020 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 27.03.2020 1.0
549 Torvmyra - Veset 27.03.2020 1.8
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 27.03.2020 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 20.01.2020 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 27.03.2020 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 05.03.2020 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 05.03.2020 4.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 28.03.2020 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 05.03.2020 2.6
629 Puttmyra - Skihytta 05.03.2020 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 30.01.2020 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 26.03.2020 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 05.03.2020 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg 01.03.2020 0.2
576 Vassendlandet - Skihytta 05.03.2020 9.6
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 13.03.2020 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 21.02.2020 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 13.03.2020 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 28.03.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 29.03.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 28.03.2020 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 13.03.2020 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 28.03.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 28.03.2020 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 28.03.2020 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 29.03.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 29.03.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 28.03.2020 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 28.03.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 29.03.2020 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 28.03.2020 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 13.03.2020 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 13.03.2020 2.6
Raufoss med omegn
Beskrivelse kommer
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 05.03.2020 7.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 05.03.2020 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang 05.03.2020 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 13.03.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 05.03.2020 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 04.03.2020 9.3
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta 17.03.2020 1.0
554 Raufoss skistadion 17.03.2020 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 29.03.2020 4.5
563 Reinsvoll - Tåsås 05.03.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll 04.03.2020 0.7
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 06.03.2020 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 09.03.2020 8.5
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 29.03.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 29.03.2020 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene 05.03.2020 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 05.03.2020 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 05.03.2020 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 12.03.2020 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 05.03.2020 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 06.03.2020 7.7
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 06.03.2020 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 06.03.2020 3.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 06.03.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 06.03.2020 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 06.03.2020 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra 06.03.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 07.03.2020 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 05.03.2020 5.6
1343 Eina - Prestmarka 05.03.2020 4.9
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 07.03.2020 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 04.03.2020 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 07.03.2020 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 05.03.2020 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 26.12.2019 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 05.03.2020 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 26.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 07.03.2020 2.8
Søndre Land vestås
Beskrivelse kommer
1546 Persvehaugrunden 01.02.2020 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 01.03.2020 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 23.12.2019 4.4

158 løyper vist, totalt 656.5 km.