Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hadelandsåsene

Skiforeningen har ingen prepping i dette området, men området er allikevel fullstendig dekket av Skiforeningens føremelding. Øståsen Skiløyper og Skjerva løypelag preparerer løypene på Øståsen, mens flere lokale idrettslag prepper områder nede i bygda, rundt Gran, Jaren og Brandbu, og i området vestover mot Randsfjorden.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hadelandsåsene
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
483 Blokkhus - Vatningsbakken 14.12.2019 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 22.03.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 14.12.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 14.12.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 14.12.2019 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 10.12.2019 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 14.12.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 10.12.2019 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 14.12.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 14.12.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 14.12.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 14.12.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 14.12.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 14.12.2019 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 14.12.2019 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 14.12.2019 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 14.12.2019 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 14.12.2019 1.5
Lygna skisenter
Beskrivelse kommer
1304 5 km fri på Lygna skisenter 13.12.2019 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 14.12.2019 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 14.12.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 14.12.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 13.12.2019 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 11.12.2019 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1571 Breitjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja 29.11.2019 4.3
1274 Bustevollen - Steinholen 10.12.2019 2.1
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket 00.00. 0 2.5
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.03.2019 4.8
1569 Rundløype på Skjerva [over isen] 00.00. 0 2.2
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 14.12.2019 14.0
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll 29.11.2019 9.3
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Hvalstikket - Langmyra 29.11.2019 3.9
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud 00.00. 0 2.9
1257 Steinholen - Risbakken 10.12.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 12.04.2019 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 14.12.2019 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
481 Ullvildsdalen - Breitjernet - Langmyra - Koperud 09.12.2019 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 14.12.2019 7.3
1570 Våjarunden [over isen] 00.00. 0 9.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 16.03.2019 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
9 Brovoll - Flåtatjern 13.12.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 14.12.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 12.12.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 14.12.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 13.12.2019 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.04.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 14.04.2019 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 09.12.2019 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 14.12.2019 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 12.12.2019 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 14.12.2019 4.8
Tingelstad
Beskrivelse kommer
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.03.2019 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.03.2019 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.03.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 09.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 08.12.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 08.12.2019 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 08.12.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 24.03.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 08.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 08.12.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 14.12.2019 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9

112 løyper vist, totalt 419.2 km.