Preppestatus: Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Gjøvikmarka
1530 Libakken - Thorsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
1529 Redalen - Thorsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
Vardalsåsen nord
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Delvis preparert 21.02.2020 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Ikke preparert 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 8.1
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 21.02.2020 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 21.02.2020 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 21.02.2020 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 21.02.2020 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 21.02.2020 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 21.02.2020 2.6
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen Delvis preparert 21.02.2020 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Delvis preparert 01.02.2020 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 15.02.2020 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 26.12.2019 2.7
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Ikke preparert 16.03.2019 2.3
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 08.02.2020 8.5
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] Ikke preparert 15.03.2019 10.1
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Ikke preparert 22.03.2019 8.0
Nordre Østbygda
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Delvis preparert 04.02.2020 3.9
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Delvis preparert 12.02.2020 3.5
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 04.02.2020 3.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 04.02.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 04.02.2020 3.7
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 04.02.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1343 Eina - Prestmarka Ikke preparert 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden Delvis preparert 07.02.2020 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] Preparert tidligere 07.02.2020 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4