Preppestatus: Scooterløyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
Oppegård - Vevelstad
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
Ski - Langhus
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Ytre Enebakk - Kirkebygda
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5