Preppestatus: Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Sognsvann - Ullevålseter
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 14.02.2019 2.3
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Hakadal - Nittedal
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.02.2019 3.5
399 Holmetjern - Gørjahytta 03.02.2019 2.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 02.02.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 03.02.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 11.02.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 03.02.2019 5.1
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 14.02.2019 2.8
Kikut og omegn
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 15.02.2019 3.1
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.02.2019 0.7
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.02.2019 6.2
1266 Kveldrostjern - Knappa 14.02.2019 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.02.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 14.02.2019 1.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 11.02.2019 1.5
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 06.02.2019 0.8
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
Maridalen
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 11.02.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 02.02.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 11.02.2019 8.5
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0