Preppestatus: Scooterløyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
Lørenskog - Rælingen
251 Lysløypa i Marikollen 22.03.2019 3.4
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 15.03.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 18.03.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1052 Sørlihavna - Vallerud 21.02.2019 4.1
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 07.02.2019 1.0
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 18.03.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen 18.03.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.03.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.03.2019 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.03.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
644 Skillebekk - Finland 22.03.2019 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 22.03.2019 2.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2