Preppestatus: Lysløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 28.03.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 28.03.2020 3.9
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
Nannestad - Maura
1088 Lysløype Preståsen Ikke preparert 23.03.2019 3.3
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
1420 Åsen stadion - skianlegg Delvis preparert 20.03.2020 6.0
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 13.03.2020 1.7
Skedsmo og Gjerdrum
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 04.03.2020 5.0
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 06.03.2020 4.3