Preppestatus: Lysløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 12.02.2020 3.9
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Preparert tidligere 18.02.2020 2.0
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 01.02.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 3.0
Nannestad - Maura
1088 Lysløype Preståsen Ikke preparert 23.03.2019 3.3
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 04.02.2020 1.7
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 04.02.2020 6.0
Skedsmo og Gjerdrum
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 27.03.2019 4.3
721 Lysløypa på Harasletta Ikke preparert 02.04.2019 5.0