Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta Preparert i går 28.02.2020 1.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 23.02.2020 2.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Ikke preparert 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset Ikke preparert 24.03.2019 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen Ikke preparert 03.04.2019 4.6
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Ikke preparert 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Ikke preparert 19.03.2019 1.5
26 Yggeset - Sydskogen Ikke preparert 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Røyken - Spikkestad
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Ikke preparert 28.03.2019 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Ikke preparert 29.03.2019 2.0
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen Ikke preparert 17.02.2018 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 2.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Ikke preparert 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 9.0
Dikemark - Haukelia
1194 Heggsjø - Sørummyra Preparert tidligere 28.12.2019 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Ikke preparert 02.02.2020 3.3
447 Lysløypa på Dikemark Ikke preparert 19.03.2019 0.8
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 04.02.2020 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 02.02.2020 1.9