Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene 13.12.2019 11.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 13.12.2019 11.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 29.11.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 02.12.2019 0.1
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka 13.12.2019 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan 21.04.2019 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 28.03.2019 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 13.12.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 13.12.2019 6.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
4 Skansebakken - Lysedammene 09.12.2019 3.8
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
988 Tobonn - By 08.12.2019 1.0
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 28.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 31.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 28.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 28.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 28.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5