Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 18.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 18.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 18.02.2018 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 18.02.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 15.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 13.02.2018 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.02.2018 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 16.02.2018 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 16.02.2018 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell 16.02.2018 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 16.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 16.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 18.02.2018 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 16.02.2018 0.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
Nannestad - Maura
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 20.02.2018 1.9
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 19.02.2018 3.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 18.02.2018 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 18.02.2018 4.8
1088 Lysløype Preståsen 11.02.2018 3.3
1083 Maura vest 18.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 16.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 17.02.2018 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 18.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 18.02.2018 4.8
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
652 Bekkestua - Storøyungen N 20.02.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 20.02.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 20.02.2018 6.2
743 Eltonåsen - Holtersaga 20.02.2018 1.1
156 Gruvelia - Vardåsen 20.02.2018 3.8
735 Holtersaga - Ramstad 20.02.2018 3.8
1354 Ramstad - Åsgreina 20.02.2018 1.2
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 20.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 20.02.2018 1.9
395 Åsgreina - Vardåsen 20.02.2018 4.1
732 Bekkestua - Vardåsen 19.02.2018 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 19.02.2018 10.1
1430 Djupdalen - Grani 19.02.2018 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 19.02.2018 5.9
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 19.02.2018 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen 19.02.2018 2.0
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 19.02.2018 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina 19.02.2018 1.7
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 19.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 19.02.2018 2.6
1420 Åsen stadion - skianlegg 19.02.2018 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 19.02.2018 3.6
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
933 Lauvtangen - Buvann 20.02.2018 1.5
240 Glitre - Kirkebyvangen 20.02.2018 3.3
157 Hakkim - Kirkebyvangen 20.02.2018 5.2
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 20.02.2018 3.5
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 19.02.2018 2.0
149 Hakkim - Råsjøstua 19.02.2018 5.0
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
Koperud - Brovoll - Råsjøen
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 20.02.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 20.02.2018 8.7
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 20.02.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 19.02.2018 2.4
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 19.02.2018 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 19.02.2018 4.8
9 Brovoll - Flåtatjern 17.02.2018 4.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 28.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 17.02.2018 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 17.02.2018 4.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 13.02.2018 3.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 20.02.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
Skedsmo og Gjerdrum
729 Breidmåsan - Busterudvangen 20.02.2018 2.0
727 Busterudvangen - Fossumvangen 20.02.2018 1.8
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 20.02.2018 4.7
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 20.02.2018 3.5
653 Lysløypa i Tæruddalen 20.02.2018 4.3
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 20.02.2018 4.3
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 20.02.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 20.02.2018 2.4
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.02.2018 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 19.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 19.02.2018 2.1
722 Harasletta - Ringdalsveien P 19.02.2018 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 19.02.2018 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 19.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 19.02.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 19.02.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 19.02.2018 0.9
721 Lysløypa på Harasletta 19.02.2018 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.02.2018 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 19.02.2018 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 19.02.2018 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 19.02.2018 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.02.2018 2.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
1307 Eikeberg - Finstadsletta 17.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 17.02.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 17.02.2018 2.9
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 20.02.2018 9.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 20.02.2018 3.6
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.02.2018 3.0
350 Lysløypa på Harestua 19.02.2018 3.0
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 19.02.2018 7.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8