Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 18.02.2019 5.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 17.02.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 17.02.2019 16.7
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 15.02.2019 3.3
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.02.2019 2.1
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 12.02.2019 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 14.02.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 14.02.2019 4.0
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 12.02.2019 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 16.02.2019 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 17.02.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 12.02.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 12.02.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 15.02.2019 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 12.02.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 12.02.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 13.02.2019 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 17.02.2019 1.8
698 Huseby - Bogstad 05.02.2019 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 17.02.2019 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 17.02.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 17.02.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 14.02.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 17.02.2019 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 08.02.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 16.02.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 13.02.2019 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 17.02.2019 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 14.02.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 12.02.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 15.02.2019 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 16.02.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2019 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 13.02.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2019 2.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 18.02.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 18.02.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 18.02.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 18.02.2019 4.3
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.02.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 18.02.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 18.02.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 18.02.2019 1.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 14.02.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.02.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 17.02.2019 10.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 14.02.2019 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 15.02.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 17.02.2019 5.9
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 14.02.2019 4.0
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Hakadal - Nittedal
130 Sørlitangen - Movatn 18.02.2019 4.6
131 Delebekken - Kikutstua 17.02.2019 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 13.02.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.02.2019 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.02.2019 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 13.02.2019 2.1
399 Holmetjern - Gørjahytta 03.02.2019 2.6
374 Lysløypa i Nittedal 17.02.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 17.02.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 12.02.2019 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 16.02.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 03.02.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 16.02.2019 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.02.2019 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 03.02.2019 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 11.02.2019 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2019 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 08.02.2019 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 17.02.2019 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 15.02.2019 4.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 18.02.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 18.02.2019 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 11.02.2019 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 17.02.2019 1.5
Kikut og omegn
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.02.2019 1.0
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 18.02.2019 1.5
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 08.02.2019 2.2
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 11.02.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 14.02.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.02.2019 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 15.02.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 16.02.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 15.02.2019 3.1
1266 Kveldrostjern - Knappa 14.02.2019 1.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 06.02.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.02.2019 1.8
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 14.02.2019 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 14.02.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.02.2019 0.7
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
Maridalen
708 Hammeren - Skjærsjødammen 18.02.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 18.02.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 18.02.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 18.02.2019 1.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 18.02.2019 5.1
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 08.02.2019 5.9
127 Hammeren - Skar 15.02.2019 4.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 02.02.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll 14.02.2019 2.2
709 Skar - Øyungen (vestlig) 15.02.2019 2.3
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 11.02.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 02.02.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 11.02.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 15.02.2019 4.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 29.01.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 17.02.2019 4.0
1454 Musejordet 17.02.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 05.02.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1456 Søndre Hansebakkjordet 12.02.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 17.02.2019 2.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0