Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 23.03.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 23.03.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 23.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 23.03.2018 3.3
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 23.03.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 23.03.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 23.03.2018 1.4
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 23.03.2018 7.3
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 23.03.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 23.03.2018 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 23.03.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 23.03.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 23.03.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 23.03.2018 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 23.03.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 23.03.2018 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.6
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 23.03.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.8
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 22.03.2018 7.8
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 22.03.2018 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 22.03.2018 8.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 22.03.2018 2.8
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 21.03.2018 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 21.03.2018 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 12.03.2018 2.0
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 21.03.2018 2.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 20.03.2018 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 23.03.2018 5.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 23.03.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 23.03.2018 1.1
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 23.03.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 23.03.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 23.03.2018 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 23.03.2018 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 23.03.2018 1.0
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 22.03.2018 1.6
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.03.2018 3.7
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 22.03.2018 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud 21.03.2018 1.3
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 20.03.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 23.03.2018 11.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 23.03.2018 0.6
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 22.03.2018 3.5
1146 Lysløypa i Varingskollen 22.03.2018 3.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 22.03.2018 4.5
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.03.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 20.03.2018 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 14.03.2018 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 20.03.2018 4.0
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 20.03.2018 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.03.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 21.03.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 21.03.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 15.03.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.03.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 21.03.2018 4.0
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2018 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 23.03.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 23.03.2018 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.03.2018 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Kikut og omegn
364 Finnerud - Kobberhaughytta 23.03.2018 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 23.03.2018 1.0
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 23.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 23.03.2018 1.5
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 22.03.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2018 6.0
123 Finnerud - Studenterhytta 22.03.2018 2.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 22.03.2018 1.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 18.03.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 15.03.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 12.03.2018 1.5
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 16.03.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.03.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 0.7
Maridalen
708 Hammeren - Skjærsjødammen 23.03.2018 2.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 23.03.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 23.03.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 23.03.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 23.03.2018 1.7
127 Hammeren - Skar 22.03.2018 4.4
709 Skar - Øyungen (vestlig) 22.03.2018 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 21.03.2018 2.2
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.03.2018 5.1
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 14.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
Parker og grøntområder
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 22.03.2018 4.0
1454 Musejordet 22.03.2018 0.9
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 22.03.2018 2.0
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1234 Rundløype Holmendammen 20.03.2018 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 20.03.2018 0.8
1456 Søndre Hansebakkjordet 14.03.2018 1.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0