Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 04.04.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 06.04.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 25.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 25.03.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
2 Frognerseteren - Heggehullet 08.12.2018 1.4
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 08.12.2018 2.0
24 Heggehullet - Tryvannstua 08.12.2018 1.8
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 09.12.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 08.12.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 08.12.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 09.12.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 08.12.2018 6.4
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 08.12.2018 2.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 08.12.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 09.12.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 08.12.2018 1.5
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 13.04.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 13.04.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 31.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.4
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 25.03.2018 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 26.03.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 28.03.2018 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.03.2018 2.2
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 24.04.2018 2.1
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 06.04.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 21.03.2018 2.7
1229 Rundmyr - Langmyr 25.04.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 15.04.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 26.03.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 31.03.2018 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
583 Tuggerud - Sognsvann 11.12.2018 1.2
711 Sognsvann snøpark 10.12.2018 1.4
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 08.12.2018 5.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.12.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.12.2018 5.5
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 08.12.2018 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud 31.03.2018 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.04.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 06.04.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 21.04.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.04.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.04.2018 3.7
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.04.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 11.12.2018 0.6
374 Lysløypa i Nittedal 09.12.2018 4.0
131 Delebekken - Kikutstua 12.04.2018 11.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.04.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 22.03.2018 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta 13.04.2018 2.1
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
1146 Lysløypa i Varingskollen 19.04.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 13.04.2018 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 20.04.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 25.04.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.04.2018 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 12.04.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 14.04.2018 4.0
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 08.12.2018 9.1
363 Elveli - Finnerud 13.04.2018 2.8
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 06.04.2018 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Kikut og omegn
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 08.12.2018 1.0
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 06.04.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 06.04.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 13.04.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 29.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 15.04.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 15.04.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 29.03.2018 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 29.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 06.04.2018 1.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 29.03.2018 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 27.03.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 13.04.2018 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 11.04.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 06.04.2018 0.7
Maridalen
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
127 Hammeren - Skar 11.04.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 21.04.2018 2.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.04.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.04.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.04.2018 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.04.2018 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 11.04.2018 2.5
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 28.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 25.03.2018 4.0
1454 Musejordet 25.03.2018 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 20.03.2018 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 20.03.2018 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 25.03.2018 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 25.03.2018 2.0