Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Delvis preparert 13.03.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 13.03.2020 16.7
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 26.03.2020 3.3
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Preparert tidligere 26.03.2020 5.0
23 Gamle 50'n Ikke preparert 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Delvis preparert 13.03.2020 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 06.03.2020 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 06.03.2020 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 27.03.2020 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Delvis preparert 13.03.2020 2.5
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 13.03.2020 2.2
24 Heggehullet - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Delvis preparert 16.03.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 25.03.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 27.03.2020 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 05.03.2020 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 13.03.2020 8.1
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 27.03.2020 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 27.03.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 17.03.2020 2.0
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Preparert tidligere 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Preparert tidligere 28.12.2019 4.0
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert tidligere 13.03.2020 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert tidligere 27.03.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Preparert tidligere 13.03.2020 2.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert tidligere 13.03.2020 7.8
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 27.03.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 13.03.2020 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Ikke preparert 18.03.2019 1.3
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Ikke preparert 18.03.2019 2.7
Sognsvann - Ullevålseter
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 06.03.2020 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 06.03.2020 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 06.03.2020 5.5
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 4.0
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert tidligere 06.03.2020 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 06.03.2020 1.1
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 27.12.2019 3.7
711 Sognsvann snøpark Preparert tidligere 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 05.03.2020 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Ikke preparert 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Ikke preparert 01.04.2019 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Ikke preparert 18.03.2019 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Ikke preparert 21.03.2019 5.5
Hakadal - Nittedal
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert siste 24 timer 03.04.2020 3.3
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Delvis preparert 06.03.2020 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen Delvis preparert 07.03.2020 3.0
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 07.03.2020 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Delvis preparert 07.03.2020 5.1
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 12.03.2020 11.0
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert tidligere 06.03.2020 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert tidligere 13.03.2020 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert tidligere 06.03.2020 2.1
374 Lysløypa i Nittedal Preparert tidligere 07.03.2020 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Preparert tidligere 07.03.2020 3.6
130 Sørlitangen - Movatn Preparert tidligere 07.03.2020 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Preparert tidligere 07.03.2020 2.9
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Preparert tidligere 07.03.2020 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Preparert tidligere 07.03.2020 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Preparert tidligere 07.03.2020 0.6
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Ikke preparert 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Ikke preparert 16.03.2019 2.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Ikke preparert 15.03.2019 2.0
368 Varingskollen - Holmetjern Ikke preparert 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen Ikke preparert 14.03.2019 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 01.03.2020 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Delvis preparert 30.03.2020 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 12.03.2020 25.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 05.03.2020 1.5
Kikut og omegn
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 12.03.2020 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Delvis preparert 30.03.2020 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 12.03.2020 6.0
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Preparert tidligere 13.03.2020 2.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Preparert tidligere 20.03.2020 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 28.03.2020 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert tidligere 30.03.2020 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 04.03.2020 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Ikke preparert 14.03.2019 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Ikke preparert 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Ikke preparert 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Ikke preparert 15.03.2019 1.5
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Ikke preparert 19.03.2019 0.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Ikke preparert 28.02.2019 1.7
Maridalen
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 03.04.2020 5.1
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 25.12.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 25.12.2019 1.7
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 04.03.2020 2.3
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Ikke preparert 06.02.2015 5.9
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Ikke preparert 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar Ikke preparert 26.03.2019 4.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Ikke preparert 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Ikke preparert 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Ikke preparert 15.03.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Ikke preparert 05.04.2019 4.4
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen Ikke preparert 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet Ikke preparert 23.03.2019 0.9
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet Ikke preparert 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet Ikke preparert 20.03.2019 2.0