Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 16.01.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 16.01.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 16.01.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 16.01.2018 3.3
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 16.01.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 16.01.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 16.01.2018 2.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 16.01.2018 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 16.01.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 16.01.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.01.2018 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 16.01.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 16.01.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 16.01.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 16.01.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 16.01.2018 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 16.01.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 16.01.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 16.01.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 16.01.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 16.01.2018 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 16.01.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 16.01.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 16.01.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 16.01.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 16.01.2018 8.1
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 16.01.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 16.01.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 16.01.2018 1.5
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 08.01.2018 4.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 15.01.2018 1.4
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 15.01.2018 7.3
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.01.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 12.01.2018 2.8
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 24.03.2017 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
583 Gaustad - Sognsvann 16.01.2018 1.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 16.01.2018 5.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 16.01.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 16.01.2018 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 16.01.2018 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 16.01.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 16.01.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 16.01.2018 1.4
799 Ullevålseter - Aurtjern 16.01.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 16.01.2018 4.0
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.01.2018 1.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 11.01.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 13.01.2018 3.7
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 16.01.2018 11.0
374 Lysløypa i Nittedal 16.01.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 16.01.2018 3.6
130 Sørlitangen - Movatn 16.01.2018 4.6
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 16.01.2018 0.6
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 13.01.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.01.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 11.01.2018 3.5
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 11.01.2018 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 12.01.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.01.2018 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 13.01.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 13.01.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 13.01.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 13.01.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 12.01.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.01.2018 4.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 16.01.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 16.01.2018 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 16.01.2018 23.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 13.01.2018 1.5
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.01.2018 2.2
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 16.01.2018 6.0
123 Finnerud - Studenterhytta 16.01.2018 2.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 16.01.2018 1.0
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 16.01.2018 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2018 0.7
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 15.01.2018 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta 12.01.2018 2.3
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 12.01.2018 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 14.01.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 08.01.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 11.01.2018 1.1
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 09.03.2016 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 10.03.2017 6.2
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2017 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 24.03.2017 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 09.03.2016 1.7
Maridalen
127 Hammeren - Skar 16.01.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 16.01.2018 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.01.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 16.01.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 16.01.2018 1.7
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 16.01.2018 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.01.2018 2.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 11.01.2018 2.1
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 12.01.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 12.01.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 12.01.2018 9.5
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
706 Lysløypa på Korsvoll 10.02.2017 2.2
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 16.01.2018 1.8
1234 Rundløype Holmendammen 09.03.2016 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 21.01.2016 1.5