Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.02.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 12.02.2019 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 12.02.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 12.02.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 24.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.02.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 12.02.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 12.02.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 12.02.2019 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 11.02.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 11.02.2019 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 13.02.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 12.02.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 13.02.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.02.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 12.02.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 11.02.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 12.02.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 11.02.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 12.02.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 12.02.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 13.02.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.02.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 13.02.2019 3.2
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
Damtjern med omegn
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 15.02.2019 1.2
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 06.02.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 11.02.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 13.02.2019 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 15.02.2019 2.7
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 14.02.2019 7.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 15.02.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.02.2019 2.6
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 15.02.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 15.02.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 15.02.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 15.02.2019 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 14.02.2019 3.9
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 14.02.2019 7.4
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 11.02.2019 5.5
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 12.02.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.02.2019 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua 11.02.2019 3.7
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 15.02.2019 1.7
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.02.2019 4.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 15.02.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 15.02.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.02.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 15.02.2019 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 14.02.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 14.02.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2019 2.2
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.02.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.02.2019 2.6
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 13.02.2019 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 13.02.2019 5.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 15.02.2019 1.9
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 15.02.2019 1.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 15.02.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 15.02.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.02.2019 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 15.02.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 15.02.2019 4.2
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.02.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.02.2019 4.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 14.02.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.02.2019 5.9
4 Skansebakken - Lysedammene 14.02.2019 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.02.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 14.02.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 14.02.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.02.2019 4.5
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 12.02.2019 3.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 13.02.2019 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 12.02.2019 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 13.02.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 12.02.2019 3.2
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 07.02.2019 1.0
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 12.02.2019 4.9
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 12.02.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 12.02.2019 3.0
Lommedalen
357 By - Greinehytta 15.02.2019 4.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 15.02.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 15.02.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.02.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 15.02.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 15.02.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 15.02.2019 3.2
988 Tobonn - By 15.02.2019 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 15.02.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.02.2019 5.2
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 14.02.2019 5.2
405 Frøshaug - Djupdalen 03.02.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 12.02.2019 7.5
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
456 Spålen Ø - Langtjern 14.02.2019 2.1
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 12.02.2019 3.0