Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
99 Jonsetangen - Vambu 10.12.2018 4.0
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 10.12.2018 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 10.12.2018 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 10.12.2018 13.6
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 10.12.2018 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 10.12.2018 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 10.12.2018 5.2
93 Ringkollen - Treningsrunden 10.12.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 10.12.2018 10.5
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 08.12.2018 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 08.12.2018 5.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 06.04.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.04.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 06.04.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.04.2018 4.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.04.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 06.04.2018 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
458 Skileik på Ringkollen 06.04.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 06.04.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.04.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
Damtjern med omegn
1464 Skamræk - Storflåtan 10.12.2018 3.5
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 08.12.2018 4.8
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 13.04.2018 3.2
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 06.04.2018 1.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Kleivstua - Løvlia
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.04.2018 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.04.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.04.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.04.2018 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 10.12.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 10.12.2018 1.7
88 Finneflakseter - Kleivstua 10.12.2018 4.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 10.12.2018 7.0
1401 Sørsetra - Finneflakseter 10.12.2018 1.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 08.12.2018 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 08.12.2018 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 09.12.2018 5.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 09.12.2018 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 18.04.2018 3.5
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 13.04.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 13.04.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 09.12.2018 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 08.12.2018 4.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 08.12.2018 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 08.12.2018 3.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.12.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 08.12.2018 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 09.12.2018 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2018 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2018 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 09.12.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 08.12.2018 5.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 08.12.2018 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 08.12.2018 3.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 08.12.2018 5.2
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen 26.03.2018 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 10.04.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 20.04.2018 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.04.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 26.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1
Tanum - Vestmarksetra
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7