Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
477 Borgen skole - Borgenåsen 16.01.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 16.01.2018 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 16.01.2018 4.6
474 Rundløyper på Eidsletta 16.01.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 16.01.2018 1.0
26 Yggeset - Sydskogen 16.01.2018 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 16.01.2018 2.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 12.01.2018 4.0
315 Lysløypa i Vollen 26.01.2016 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
Røyken - Spikkestad
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 16.01.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 16.01.2018 6.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 16.01.2018 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 16.01.2018 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 12.01.2018 9.0
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 12.01.2018 3.4
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen 21.01.2016 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 21.01.2016 2.5
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 21.01.2016 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 21.01.2016 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 14.01.2016 4.0
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 16.01.2018 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 16.01.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 16.01.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 16.01.2018 4.4
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 16.01.2018 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 16.01.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 16.01.2018 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 16.01.2018 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 16.01.2018 0.8
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 16.01.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 16.01.2018 2.5
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 05.01.2018 4.9
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 12.01.2018 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 04.01.2018 3.7
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 16.01.2018 1.8
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 16.01.2018 3.4
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 16.01.2018 3.9
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 12.01.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 12.01.2018 3.6
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 08.01.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 08.01.2018 3.2