Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
477 Borgen skole - Borgenåsen 30.03.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 10.04.2018 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 06.04.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 16.03.2018 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 06.04.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 06.05.2018 1.0
26 Yggeset - Sydskogen 10.04.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 10.04.2018 2.0
Røyken - Spikkestad
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 22.03.2018 9.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 13.04.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 06.04.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 28.03.2018 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 28.03.2018 2.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 13.04.2018 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 06.04.2018 2.0
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 13.04.2018 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 13.04.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 13.04.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2018 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.03.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 28.03.2018 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 13.04.2018 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 10.04.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 13.04.2018 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 06.04.2018 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 25.03.2018 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 22.03.2018 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 13.04.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 27.03.2018 2.5
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 06.04.2018 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 27.03.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 22.03.2018 3.6
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 27.03.2018 3.4
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 27.03.2018 3.9