Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
357 By - Greinehytta Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Delvis preparert Klassisk og fristil 5.2
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.5
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1