Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
900 Lysløypa på Sætre Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
295 Lysløypa i Bødalen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 4.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.0
26 Yggeset - Sydskogen Kje Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
475 Yggeset - Vollen Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.2
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 1.7
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
209 Lysløypa på Solli Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 5.5
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert i går Klassisk og fristil X 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert i går Klassisk og fristil 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
213 Galemyr - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert i går Klassisk og fristil X 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.6
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 54.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert i går Klassisk og fristil 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
1371 Kinge - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1370 Myrskogen - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1372 Olum - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 6.0
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.2
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
131 Delebekken - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert i går Klassisk og fristil 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 9.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Nor Preparert i går Klassisk og fristil 25.0
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.3
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 3.6
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert i går Klassisk og fristil 4.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert i går Klassisk og fristil 0.6
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1428 Bergdalsvegen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert i går Klassisk og fristil 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.7
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1430 Djupdalen - Grani Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1431 Finstadsletta sør - Rustad Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1434 Grani - Finstadsletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.2
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
735 Holtersaga - Ramstad Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 1.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1085 Morepprunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.1
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.1
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.2
1051 Morterudveien Øst Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 10.5
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
1123 Hølenrunden Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
838 Pepperstadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
590 Rustadjordet Fol Preparert i går Klassisk og fristil 3.3
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.4
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.3
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil X 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
488 Løyper på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.3
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
558 Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1339 Eina - Thune skole Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.6
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
1402 Thune skole - Blili Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.0
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen Tot Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1444 Narumsrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
1443 Nøklebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1442 Smebyrunden Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1426 Finstad - Linderud Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
1387 Lysløypa på Finstad Eid Preparert i går Klassisk og fristil X 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7