Preppestatus: Klassisk-løyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
837 Flisløypa Fol Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 2.9
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
406 Mattismyr - Delebekken Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 5.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.5
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Sør Ferdig preparert i dag Klassisk 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.4
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.0
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 3.3
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 6.5
1380 Blekketjern - Vensåsseter Bær Prepareres i dag Klassisk 2.6
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Bær Prepareres i dag Klassisk 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Prepareres i dag Klassisk 2.4
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Bær Prepareres i dag Klassisk 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Prepareres i dag Klassisk 1.7
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Prepareres i dag Klassisk 1.3
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Prepareres i dag Klassisk 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Prepareres i dag Klassisk 5.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Kro Prepareres i dag Klassisk 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Prepareres i dag Klassisk 3.8
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Prepareres i dag Klassisk 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Prepareres i dag Klassisk 2.0
648 Hvalstad - Billingstad Ves Prepareres i dag Klassisk 3.4
411 Solli - Vestlia Ves Prepareres i dag Klassisk 1.2
41 Tveiter - Furuholmen Ves Prepareres i dag Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Prepareres i dag Klassisk 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Prepareres i dag Klassisk 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Prepareres i dag Klassisk 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Prepareres i dag Klassisk 3.2
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Gjø Prepareres i dag Klassisk 5.2
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Gjø Prepareres i dag Klassisk 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.8
538 Hornås - Stangstua Gjø Prepareres i dag Klassisk 2.3
570 Hunndalen - Eiktunet Gjø Prepareres i dag Klassisk 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Prepareres i dag Klassisk 8.0
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.0
549 Torvmyra - Veset Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.8
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Prepareres i dag Klassisk 1.6
57 Blekketjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 2.6
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 0.8
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Klassisk 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter Bær Preparert i går Klassisk 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert i går Klassisk 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert i går Klassisk 2.3
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann Bær Preparert i går Klassisk 3.2
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Bær Preparert i går Klassisk 1.4
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert i går Klassisk 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Kje Preparert i går Klassisk 5.4
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 3.3
327 Kjenner - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert i går Klassisk 3.9
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert i går Klassisk 2.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert i går Klassisk 1.7
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Preparert i går Klassisk 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert i går Klassisk 12.5
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk 0.1
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert i går Klassisk 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert i går Klassisk 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert i går Klassisk 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert i går Klassisk 3.5
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert i går Klassisk 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Lil Preparert i går Klassisk 1.9
678 Hammeren - Sander Lil Preparert i går Klassisk 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert i går Klassisk 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert i går Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert i går Klassisk 3.4
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Preparert i går Klassisk 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk X 1.4
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Preparert i går Klassisk X 2.6
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert i går Klassisk 1.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Preparert i går Klassisk 2.5
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert i går Klassisk 1.6
1238 Tøyenparken Lil Preparert i går Klassisk 1.5
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk 4.0
103 Bislingen rundløype Nor Preparert i går Klassisk 3.0
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert i går Klassisk 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta Nor Preparert i går Klassisk 2.1
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Preparert i går Klassisk 1.4
127 Hammeren - Skar Nor Preparert i går Klassisk 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Nor Preparert i går Klassisk 2.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Preparert i går Klassisk X 3.0
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert i går Klassisk X 1.7
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Nor Preparert i går Klassisk 10.6
583 Tuggerud - Sognsvann Nor Preparert i går Klassisk 1.2
950 Fløysbonn - Myrer Sør Preparert i går Klassisk 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Sør Preparert i går Klassisk 2.1
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert i går Klassisk 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Preparert i går Klassisk X 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert i går Klassisk X 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk X 2.3
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert i går Klassisk X 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert i går Klassisk 4.7
602 Rundløypa på Svartskog Sør Preparert i går Klassisk 9.1
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Preparert i går Klassisk 5.3
207 Stallerud - Sterkerud Sør Preparert i går Klassisk 3.8
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert i går Klassisk 4.5
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert i går Klassisk 5.5
472 Bergsmarka - Solli Ves Preparert i går Klassisk 1.7
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert i går Klassisk 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert i går Klassisk 7.3
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert i går Klassisk 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Preparert i går Klassisk 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert i går Klassisk 9.6
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Øst Preparert i går Klassisk 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert i går Klassisk 2.4
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Preparert i går Klassisk 1.0
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Øst Preparert i går Klassisk 1.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk X 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert i går Klassisk X 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert i går Klassisk X 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert i går Klassisk X 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Preparert i går Klassisk X 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk X 1.8
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert i går Klassisk X 1.4
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Preparert i går Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert i går Klassisk 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert i går Klassisk 2.3
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert i går Klassisk 2.6
247 Sandbakken P - Franskeplassen Øst Preparert i går Klassisk 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Øst Preparert i går Klassisk 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Øst Preparert i går Klassisk 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen Øst Preparert i går Klassisk 2.2
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert i går Klassisk 2.8
687 Øgården - Gullsmeden Øst Preparert i går Klassisk 1.3
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert i går Klassisk 3.0
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Had Preparert i går Klassisk 6.4
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert i går Klassisk X 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert i går Klassisk 1.5
1493 Biristrand skole - Heggelund Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert i går Klassisk 2.1
530 Haug - Blivgodt Gjø Preparert i går Klassisk 1.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert i går Klassisk 1.7
1492 Lysløypa på Biristrand Gjø Preparert i går Klassisk X 2.6
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Gjø Preparert i går Klassisk X 4.5
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert i går Klassisk 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Gjø Preparert i går Klassisk 3.3
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Gjø Preparert i går Klassisk 0.6
1494 Roset - Roland Gjø Preparert i går Klassisk 1.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra Gjø Preparert i går Klassisk 2.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Gjø Preparert i går Klassisk 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Gjø Preparert i går Klassisk 1.4
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk 2.7
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert i går Klassisk 6.1
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Delvis preparert Klassisk 11.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk 1.1
187 Brønnerudjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.1
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk X 4.0
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås Fol Preparert tidligere Klassisk X 5.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
194 Store og lille Sagarunden Fol Preparert tidligere Klassisk 11.0
191 Søråsjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
197 Vestbyrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 10.3
591 Vollebekkjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 2.6
199 Ås -Trampen Fol Preparert tidligere Klassisk 4.1
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 1.0
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
69 Løvlia - Atjern - Skamræk Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert tidligere Klassisk 10.5
1464 Skamræk - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 3.5
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
662 Monsetangen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk 0.7
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Preparert tidligere Klassisk 3.1
676 Sander - Dausjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Preparert tidligere Klassisk 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
104 Bislingen - Grønntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 9.5
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
1453 Kalvsjøhagen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
1459 Lunner - Lunner barneskole Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
1458 Lunner - Ringen Nor Preparert tidligere Klassisk 0.7
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Nor Preparert tidligere Klassisk 1.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
106 Stryken - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.9
236 Ølja rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 7.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk 6.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
1234 Rundløype Holmendammen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Nor Preparert tidligere Klassisk 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1422 Aas golfbane Rom Preparert tidligere Klassisk 5.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
1446 Brevik - Skimtefjell Sør Preparert tidligere Klassisk 5.0
1216 Bru - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.2
738 Eikjol - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 1.6
1218 Holen - Krokhol Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
214 Siggerud - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.7
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
216 Ski - Skeidarkollen Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 5.5
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.3
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 4.8
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
413 Vakås - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Øst Preparert tidligere Klassisk 5.6
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
282 Hektner - Ramstadsjøen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Preparert tidligere Klassisk 4.8
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 1.8
257 Knurra - Røyrivann S Øst Preparert tidligere Klassisk 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.2
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Øst Preparert tidligere Klassisk 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 6.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk 4.1
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
630 Streifinn - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Preparert tidligere Klassisk 0.7
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
1335 Finnlaus - Åslund Had Preparert tidligere Klassisk 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.7
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
1330 Løken - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen Had Preparert tidligere Klassisk 0.9
1333 Skøyenrunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.0
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
1106 Steinsjørunden Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.0
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.6
1328 Eina - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.7
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
604 Grindlirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.2
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.3
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk X 10.0
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.1
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Klassisk 12.0
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.3
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
618 Ytteråsvegen - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 4.1
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Klassisk 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 2.5
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 1.4
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
912 Berger idrettspark - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.7
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.0
915 Lysløypa på Berger Nes Preparert tidligere Klassisk X 7.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.5
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Preparert tidligere Klassisk 9.2
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Tot Preparert tidligere Klassisk 13.5
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Tot Preparert tidligere Klassisk 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8
1469 Ballerud golf Bær Ikke preparert Klassisk 1.4
1466 Bærum idrettspark Bær Ikke preparert Klassisk 1.4
1468 Gjønnesjordet Bær Ikke preparert Klassisk 1.3
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Ikke preparert Klassisk 5.8
1467 Kalvøya Bær Ikke preparert Klassisk 1.9
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Ikke preparert Klassisk 3.8
1474 Storøya Bær Ikke preparert Klassisk 2.0
1470 Veritasjordet Bær Ikke preparert Klassisk 1.1
198 Bakker bru - Ås Fol Ikke preparert Klassisk 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk Fol Ikke preparert Klassisk 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud Fol Ikke preparert Klassisk 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud Fol Ikke preparert Klassisk 4.4
587 Kroerløypa Fol Ikke preparert Klassisk 14.5
196 Lysløypa i Kroer Fol Ikke preparert Klassisk X 3.2
843 Risil skole - Bjørnstad Fol Ikke preparert Klassisk 1.5
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta Fol Ikke preparert Klassisk 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren Fol Ikke preparert Klassisk 5.2
593 Ås - Kråkstad Fol Ikke preparert Klassisk 10.0
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Kje Ikke preparert Klassisk 3.7
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Ikke preparert Klassisk 9.0
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Ikke preparert Klassisk 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Ikke preparert Klassisk 2.7
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 2.4
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Kje Ikke preparert Klassisk X 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Kje Ikke preparert Klassisk X 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 4.0
27 Rundløypa i Åros Kje Ikke preparert Klassisk 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Klassisk 4.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Kje Ikke preparert Klassisk 4.0
1472 Bergersletta Kro Ikke preparert Klassisk 1.1
1471 Brennejordet Kro Ikke preparert Klassisk 4.7
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Ikke preparert Klassisk 4.7
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Ikke preparert Klassisk 3.2
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Ikke preparert Klassisk 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Ikke preparert Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Ikke preparert Klassisk 3.2
1484 Ringkolltoppen rundt Kro Ikke preparert Klassisk 4.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Ikke preparert Klassisk 7.5
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Ikke preparert Klassisk 4.9
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Ikke preparert Klassisk 2.7
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Ikke preparert Klassisk 2.3
988 Tobonn - By Kro Ikke preparert Klassisk 1.0
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Ikke preparert Klassisk 1.4
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Ikke preparert Klassisk 3.0
663 Myrvang - Damputtbekken Lil Ikke preparert Klassisk 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Lil Ikke preparert Klassisk 3.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Ikke preparert Klassisk 1.6
1237 Torshovdalen Lil Ikke preparert Klassisk 1.7
1239 Valle Hovin Lil Ikke preparert Klassisk 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Ikke preparert Klassisk 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Ikke preparert Klassisk 4.3
452 Grønntjernsrunden Nor Ikke preparert Klassisk 14.9
992 Roa - Kalvsjø Nor Ikke preparert Klassisk 3.4
1360 Roa - Ringen Nor Ikke preparert Klassisk 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Nor Ikke preparert Klassisk 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Ikke preparert Klassisk 2.9
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Nor Ikke preparert Klassisk 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Ikke preparert Klassisk 4.0
363 Elveli - Finnerud Nor Ikke preparert Klassisk 2.8
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Ikke preparert Klassisk 2.0
1235 Frognerparken Nor Ikke preparert Klassisk 1.8
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Nor Ikke preparert Klassisk 5.3
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Ikke preparert Klassisk 2.1
1236 Rundløype Voldsløkka Nor Ikke preparert Klassisk 0.8
1450 Slottsparken Nor Ikke preparert Klassisk 1.0
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Nor Ikke preparert Klassisk 3.0
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Ikke preparert Klassisk 4.3
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Nor Ikke preparert Klassisk 2.0
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Nor Ikke preparert Klassisk 4.4
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Rom Ikke preparert Klassisk 3.1
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Ikke preparert Klassisk 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Rom Ikke preparert Klassisk 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Ikke preparert Klassisk 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Rom Ikke preparert Klassisk 2.2
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Rom Ikke preparert Klassisk 6.2
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Ikke preparert Klassisk 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Rom Ikke preparert Klassisk 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Ikke preparert Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Ikke preparert Klassisk 3.2
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Rom Ikke preparert Klassisk 8.3
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan Rom Ikke preparert Klassisk 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Rom Ikke preparert Klassisk 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Ikke preparert Klassisk 2.4
1311 Østre Rud - Eikeberg Rom Ikke preparert Klassisk 3.2
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Sør Ikke preparert Klassisk 3.2
424 Bjørndal - Myrer Sør Ikke preparert Klassisk 2.0
1445 Larsbraaten - Padderud Sør Ikke preparert Klassisk 2.5
594 Lysløypa på Kråkstad Sør Ikke preparert Klassisk X 3.6
200 Lysløypa på Vevelstad Sør Ikke preparert Klassisk X 3.0
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Sør Ikke preparert Klassisk 13.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Sør Ikke preparert Klassisk 2.2
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Sør Ikke preparert Klassisk 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Sør Ikke preparert Klassisk 1.3
589 Siggerud - Kloppa Sør Ikke preparert Klassisk 2.2
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Ikke preparert Klassisk 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Ikke preparert Klassisk 7.9
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Ves Ikke preparert Klassisk 3.6
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ves Ikke preparert Klassisk 2.1
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ves Ikke preparert Klassisk 1.5
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Ikke preparert Klassisk 6.9
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli Ves Ikke preparert Klassisk 8.0
1184 Svenskerud - Kraft Ves Ikke preparert Klassisk 1.7
304 Tanum - Kattås Ves Ikke preparert Klassisk 2.3
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern Øst Ikke preparert Klassisk 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Øst Ikke preparert Klassisk 1.7
1510 Fjellstad - Myrdammen Øst Ikke preparert Klassisk 1.2
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Øst Ikke preparert Klassisk 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Ikke preparert Klassisk 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Øst Ikke preparert Klassisk 5.1
253 Losby golfbane [rundløype] Øst Ikke preparert Klassisk 5.5
1241 Lysløypa på Brannfjell Øst Ikke preparert Klassisk 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Ikke preparert Klassisk X 0.7
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Øst Ikke preparert Klassisk 3.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Ikke preparert Klassisk 5.0
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Ikke preparert Klassisk 1.6
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Øst Ikke preparert Klassisk 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Ikke preparert Klassisk 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Øst Ikke preparert Klassisk 3.7
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Ikke preparert Klassisk 7.3
171 Skullerudstua - Olavsmyr Øst Ikke preparert Klassisk 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Ikke preparert Klassisk 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Ikke preparert Klassisk 2.3
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Øst Ikke preparert Klassisk 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen Øst Ikke preparert Klassisk 1.1
1054 Valstadløypa Øst Ikke preparert Klassisk 1.9
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Ikke preparert Klassisk 12.0
1116 Dæhlen - Nedre Egge Had Ikke preparert Klassisk 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Had Ikke preparert Klassisk 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Had Ikke preparert Klassisk 2.4
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Had Ikke preparert Klassisk 3.3
1276 Moen skole - Badstuvegen Had Ikke preparert Klassisk 3.3
1107 Trintomløypa Had Ikke preparert Klassisk 3.0
656 Flutua - Svearoa Gjø Ikke preparert Klassisk 3.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Gjø Ikke preparert Klassisk 1.8
1515 Hov - Bjørnerud [Valdreslinja] Gjø Ikke preparert Klassisk 0.0
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] Gjø Ikke preparert Klassisk 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Gjø Ikke preparert Klassisk 7.2
540 Lundstein - Håkenstad Gjø Ikke preparert Klassisk 12.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Ikke preparert Klassisk X 5.8
1407 Lysløypa på Kastad Gjø Ikke preparert Klassisk X 1.7
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang Gjø Ikke preparert Klassisk X 9.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Ikke preparert Klassisk X 2.6
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Ikke preparert Klassisk 4.4
1209 Rostbergrunden Gjø Ikke preparert Klassisk 11.5
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Gjø Ikke preparert Klassisk 6.9
1153 Spenntirunden Gjø Ikke preparert Klassisk 6.6
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Ikke preparert Klassisk 5.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra Eid Ikke preparert Klassisk 1.8
1120 Lysløypa i Finnkollen Eid Ikke preparert Klassisk X 2.6
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Ikke preparert Klassisk 4.3
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Hur Ikke preparert Klassisk 3.2
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Ikke preparert Klassisk 6.7
877 Lysløypa på Filtvet Hur Ikke preparert Klassisk X 3.4
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Ikke preparert Klassisk 1.8
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Ikke preparert Klassisk 3.7
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Klassisk 3.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Ikke preparert Klassisk 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk Hur Ikke preparert Klassisk 0.5
928 Baltsrud - Gaupefjell Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 3.1
925 Fundingrud - Granerud Nes Ikke preparert Klassisk 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren Nes Ikke preparert Klassisk 5.4
931 Gulstad - Fundingrud Nes Ikke preparert Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Ikke preparert Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
929 Jegerhytta - To gård Nes Ikke preparert Klassisk 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 2.8
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Ikke preparert Klassisk X 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk X 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Ikke preparert Klassisk X 2.4
1104 Myklerud - Måren Nes Ikke preparert Klassisk 3.0
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Ikke preparert Klassisk 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Ikke preparert Klassisk 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Ikke preparert Klassisk 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud Nes Ikke preparert Klassisk 9.3
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Ikke preparert Klassisk 1.0
870 Ishavet rundt Mos Ikke preparert Klassisk 6.7
1026 Kambo - Grindvoll Mos Ikke preparert Klassisk 2.9
1030 Kambo - Noreødegården Mos Ikke preparert Klassisk 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss Mos Ikke preparert Klassisk 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 3.0
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] Mos Ikke preparert Klassisk X 4.2
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Ikke preparert Klassisk X 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Mos Ikke preparert Klassisk 2.8
862 Sonsveien - Vandrås Mos Ikke preparert Klassisk 2.1
871 Svartdalsåsløypa Mos Ikke preparert Klassisk 3.2
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården Mos Ikke preparert Klassisk 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød Mos Ikke preparert Klassisk 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød Mos Ikke preparert Klassisk 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] Mos Ikke preparert Klassisk 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane Mos Ikke preparert Klassisk 2.4
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Tot Ikke preparert Klassisk X 4.2
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Tot Ikke preparert Klassisk 8.1