Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 21.01.2019 2.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 05.01.2019 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 17.01.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 01.01.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 17.01.2019 2.8
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 17.01.2019 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 17.01.2019 1.5
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.9
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 17.01.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 17.01.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 17.01.2019 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 17.01.2019 0.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 15.04.2018 2.4
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 04.05.2018 1.7
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.01.2019 3.0
350 Lysløypa på Harestua 21.01.2019 3.0
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.01.2019 7.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.01.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.01.2019 3.6
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 18.01.2019 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 18.01.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 18.01.2019 2.2
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 19.01.2019 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 19.01.2019 4.8
1085 Morepprunden 12.01.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 12.01.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 12.01.2019 3.0
1089 Preståsrunden 12.01.2019 4.8
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 07.04.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 07.04.2018 1.9
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1088 Lysløype Preståsen 27.03.2018 3.3
1083 Maura vest 27.03.2018 8.1
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
1420 Åsen stadion - skianlegg 21.01.2019 6.0
732 Bekkestua - Vardåsen 18.01.2019 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 17.01.2019 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 17.01.2019 10.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 16.01.2019 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen 18.01.2019 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 18.01.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.01.2019 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina 16.01.2019 1.7
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 17.01.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 17.01.2019 2.6
1208 Åsgreina - Feviksvangen 16.01.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 16.01.2019 4.1
652 Bekkestua - Storøyungen N 06.04.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 27.03.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 24.03.2018 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 27.03.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 27.03.2018 1.1
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2018 3.8
1354 Ramstad - Åsgreina 28.03.2018 1.2
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 06.04.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 06.04.2018 1.9
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.01.2019 6.7
658 Hakkim - Engelstadvangen 18.01.2019 2.0
149 Hakkim - Råsjøstua 17.01.2019 5.0
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.01.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.01.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 17.01.2019 3.5
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 06.04.2018 3.3
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 06.04.2018 5.2
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 06.04.2018 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 21.01.2019 8.7
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 21.01.2019 4.8
9 Brovoll - Flåtatjern 19.01.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 18.01.2019 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 21.12.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 08.12.2018 1.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 19.01.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 19.01.2019 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 18.01.2019 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 17.01.2019 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 17.01.2019 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 17.01.2019 2.0
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
Skedsmo og Gjerdrum
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.01.2019 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 0.7
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 15.01.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 11.01.2019 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 19.01.2019 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 18.01.2019 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 18.01.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 18.01.2019 3.5
653 Lysløypa i Tæruddalen 19.01.2019 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 16.01.2019 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.01.2019 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 19.01.2019 4.3
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.01.2019 2.0
1323 Skistadion Tæruddalen 19.01.2019 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.01.2019 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 18.01.2019 1.2
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 26.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 07.04.2018 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 27.03.2018 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 02.04.2018 1.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 02.04.2018 6.2
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 24.03.2018 1.0
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 02.04.2018 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2