Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert i går 07.04.2020 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert i går 07.04.2020 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert i går 07.04.2020 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert i går 07.04.2020 2.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert i går 07.04.2020 1.5
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert i går 07.04.2020 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert i går 07.04.2020 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert i går 07.04.2020 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert i går 07.04.2020 1.5
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 20.02.2020 3.7
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Delvis preparert 06.04.2020 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 07.04.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 03.04.2020 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 18.03.2020 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 18.03.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert tidligere 06.04.2020 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Preparert tidligere 16.03.2020 2.0
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 06.04.2020 0.5
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Ikke preparert 26.03.2017 8.3
Stryken - Harestua
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 05.04.2020 5.9
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Preparert tidligere 13.03.2020 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Preparert tidligere 22.03.2020 4.5
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 03.04.2020 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 14.03.2020 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 14.03.2020 2.2
Nannestad - Maura
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 08.03.2020 4.8
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Ikke preparert 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Ikke preparert 22.02.2019 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 20.02.2014 2.5
1088 Lysløype Preståsen Ikke preparert 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden Ikke preparert 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden Ikke preparert 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Ikke preparert 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden Ikke preparert 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 31.03.2020 2.6
1420 Åsen stadion - skianlegg Delvis preparert 20.03.2020 6.0
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 13.03.2020 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 14.03.2020 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 31.03.2020 10.1
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 26.12.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 26.12.2019 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 14.03.2020 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 13.03.2020 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 14.03.2020 2.1
735 Holtersaga - Ramstad Preparert tidligere 26.12.2019 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 13.03.2020 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert tidligere 13.03.2020 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 05.04.2020 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 05.02.2020 1.9
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 14.03.2020 3.6
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani Ikke preparert 23.03.2019 1.2
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Ikke preparert 08.03.2019 9.4
395 Åsgreina - Vardåsen Ikke preparert 13.04.2019 4.1
Hakadal - Nittedal
658 Hakkim - Engelstadvangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Preparert tidligere 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 28.03.2020 5.0
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Ikke preparert 20.02.2018 7.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Ikke preparert 18.03.2019 3.3
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Ikke preparert 31.03.2019 3.5
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Ikke preparert 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Ikke preparert 23.03.2019 3.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 05.04.2020 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 24.03.2020 1.8
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 02.04.2020 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 05.04.2020 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 24.03.2020 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 24.03.2020 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 03.04.2020 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Preparert tidligere 18.03.2020 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 05.04.2020 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 05.04.2020 4.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Ikke preparert 23.01.2018 4.0
Skedsmo og Gjerdrum
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 04.03.2020 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 05.03.2020 1.2
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 04.03.2020 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 05.03.2020 2.0
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 04.02.2020 0.7
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Preparert tidligere 06.03.2020 1.8
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Preparert tidligere 26.12.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 05.03.2020 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Preparert tidligere 26.12.2019 3.5
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 06.03.2020 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Preparert tidligere 06.03.2020 3.1
1323 Skistadion Tæruddalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Preparert tidligere 06.03.2020 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 26.12.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen Ikke preparert 22.03.2019 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Ikke preparert 20.01.2018 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Ikke preparert 14.02.2019 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Ikke preparert 02.02.2019 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan Ikke preparert 10.03.2019 1.5
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Ikke preparert 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Ikke preparert 22.03.2019 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Ikke preparert 00.00. 0 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Ikke preparert 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Ikke preparert 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan Ikke preparert 23.03.2019 1.0
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan Ikke preparert 21.02.2013 4.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2