Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord , preparert av Svea Skilag
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grua - Mylla - Roa
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 31.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.04.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2019 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 31.03.2019 3.0
1369 Ringen - Kalvsjø 31.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 19.04.2019 3.0
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.04.2019 2.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7