Preppestatus: Alle løyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 17.02.2019 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 17.02.2019 3.7
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 12.02.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 17.02.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 08.02.2019 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 17.02.2019 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 17.02.2019 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 15.02.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 17.02.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 15.02.2019 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 17.02.2019 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 17.02.2019 1.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 17.02.2019 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 17.02.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 17.02.2019 3.0
667 Årvoll - Breisjøen 17.02.2019 4.0
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 18.02.2019 1.9
660 Kjelsås - Monsetangen 18.02.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 18.02.2019 3.4
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 18.02.2019 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 18.02.2019 1.1
661 Monsetangen - Damputtbekken 18.02.2019 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober 18.02.2019 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 18.02.2019 2.5
677 Sander - Monsetangen 18.02.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 18.02.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.02.2019 2.6
675 Dausjøen - Mobekken 13.02.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 15.02.2019 3.3
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.02.2019 1.0
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 13.02.2019 6.3
662 Monsetangen - Myrvang 15.02.2019 0.7
676 Sander - Dausjøen 15.02.2019 1.5
Breisjøen - Sinober
144 Sørskogen - Sinober (vest) 18.02.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 18.02.2019 1.7
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 07.02.2019 1.4
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 15.02.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 15.02.2019 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 17.02.2019 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 17.02.2019 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 07.02.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 15.02.2019 3.1
143 Vennervann - Kringler - Sinober 07.02.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 15.02.2019 1.6
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 18.02.2019 0.6
231 Linderudkollen - Solemskogen 18.02.2019 1.4
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 18.02.2019 0.8
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 17.02.2019 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 17.02.2019 2.0
663 Myrvang - Damputtbekken 15.02.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
139 Solemskogen - Revlia 17.02.2019 2.3
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 13.04.2018 1.5