Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 21.03.2019 5.1
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 21.03.2019 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 21.03.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 21.03.2019 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 21.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.03.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 21.03.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.03.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 20.03.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 20.03.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 20.03.2019 4.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 20.03.2019 5.2
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 20.03.2019 8.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 20.03.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 20.03.2019 0.1
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 10.03.2019 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden 19.03.2019 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 19.03.2019 3.2
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
Damtjern med omegn
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 21.03.2019 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 20.03.2019 3.5
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 19.03.2019 3.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 21.03.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 09.03.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 20.03.2019 3.9
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 20.03.2019 7.4
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 19.03.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 18.03.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 15.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 18.03.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 18.03.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.03.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 18.03.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 18.03.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 19.03.2019 3.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 18.03.2019 3.7
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
Sollihøgda - Sørsetra
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.03.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2019 2.2
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 20.03.2019 1.7
88 Finneflakseter - Kleivstua 20.03.2019 4.5
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 20.03.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 20.03.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 20.03.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 20.03.2019 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.03.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.03.2019 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.03.2019 3.5
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.03.2019 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.03.2019 5.7
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2019 7.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 21.03.2019 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 21.03.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 21.03.2019 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 21.03.2019 5.9
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 21.03.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 21.03.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 21.03.2019 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra 21.03.2019 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 21.03.2019 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 21.03.2019 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 20.03.2019 1.5
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 19.03.2019 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 14.03.2019 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 19.03.2019 2.6
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.03.2019 8.2
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 19.03.2019 4.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 19.03.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 19.03.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 15.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 20.03.2019 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta 21.03.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 21.03.2019 3.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 21.03.2019 5.2
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 17.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 14.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 09.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 17.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 17.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 18.03.2019 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 18.03.2019 3.3
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 15.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 21.03.2019 2.1