Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 13.03.2020 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 14.03.2020 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 13.03.2020 6.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 03.04.2020 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Delvis preparert 04.04.2020 4.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 31.03.2020 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt Delvis preparert 14.03.2020 4.2
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 3.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 06.03.2020 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 04.04.2020 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 14.03.2020 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 03.04.2020 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene Preparert tidligere 04.04.2020 2.5
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 13.03.2020 2.9
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Preparert tidligere 13.03.2020 4.6
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.03.2020 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 13.03.2020 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 14.03.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Preparert tidligere 14.03.2020 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 17.03.2020 5.7
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Preparert tidligere 13.03.2020 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 14.03.2020 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2020 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 03.04.2020 7.0
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert 21.03.2019 4.3
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka Delvis preparert 04.04.2020 1.5
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert 20.03.2020 3.5
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 16.03.2020 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 04.04.2020 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 16.03.2020 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 23.03.2020 1.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia Ikke preparert 20.03.2020 2.3
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 06.03.2020 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.7
Kleivstua - Løvlia
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Delvis preparert 16.03.2020 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 14.03.2020 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 16.03.2020 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 17.03.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 16.03.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 17.03.2020 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 16.03.2020 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 16.03.2020 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Preparert tidligere 16.03.2020 6.1
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 13.03.2020 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 23.03.2020 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Delvis preparert 29.03.2020 1.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 13.03.2020 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Delvis preparert 29.03.2020 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 14.03.2020 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 14.03.2020 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 14.03.2020 7.0
87 Sørsetra - Kleivstua Delvis preparert 28.03.2020 3.5
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 05.03.2020 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 17.03.2020 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 28.03.2020 3.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 14.03.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 17.03.2020 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 03.04.2020 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Delvis preparert 23.03.2020 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 28.03.2020 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Delvis preparert 03.04.2020 1.8
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Delvis preparert 03.04.2020 3.8
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 03.04.2020 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 14.03.2020 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2020 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2020 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 03.04.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 03.04.2020 3.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 12.03.2020 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Preparert tidligere 03.04.2020 5.9
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2020 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2020 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 14.03.2020 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere 14.03.2020 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Preparert tidligere 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 02.04.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 12.03.2020 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 03.04.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere 28.03.2020 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 23.03.2020 4.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 06.03.2020 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 20.03.2020 3.0
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert 18.03.2019 4.8
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 20.03.2020 4.9
988 Tobonn - By Delvis preparert 14.03.2020 1.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 20.03.2020 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Preparert tidligere 08.03.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.12.2019 3.2
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 16.03.2020 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Preparert tidligere 17.03.2020 5.2
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert 23.02.2019 7.5
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Delvis preparert 31.03.2020 4.3
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 20.03.2020 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 20.03.2020 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2020 2.1
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 20.03.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 31.03.2020 2.7