Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 21.01.2019 3.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.01.2019 15.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.01.2019 5.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 18.01.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 18.01.2019 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 18.01.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 18.01.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 10.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 17.01.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 18.01.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 18.01.2019 2.9
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.01.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.01.2019 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 18.01.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 18.01.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 11.01.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.01.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 18.01.2019 8.5
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.01.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 16.01.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 18.01.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 18.01.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 17.01.2019 3.2
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 09.01.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.01.2019 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 17.01.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 18.01.2019 3.5
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 21.01.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Kleivstua - Løvlia
953 Kleivstua - Sørsetraveien 21.01.2019 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua 21.01.2019 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 17.01.2019 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 17.01.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 17.01.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 17.01.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 17.01.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 17.01.2019 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 21.01.2019 1.7
358 Lysløypa på Sollihøgda 21.01.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.01.2019 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 21.01.2019 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 21.01.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 21.01.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 21.01.2019 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 21.01.2019 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.01.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 19.01.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.01.2019 4.5
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 16.01.2019 2.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.01.2019 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 21.01.2019 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 21.01.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 21.01.2019 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 21.01.2019 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.01.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.01.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.01.2019 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.01.2019 1.5
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.01.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 17.01.2019 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 17.01.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 18.01.2019 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.01.2019 8.2
4 Skansebakken - Lysedammene 18.01.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 17.01.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.01.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 17.01.2019 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.01.2019 4.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.01.2019 5.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 20.01.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.01.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 20.01.2019 2.9
988 Tobonn - By 20.01.2019 1.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 20.01.2019 5.2
405 Frøshaug - Djupdalen 21.12.2018 2.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 17.01.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.01.2019 5.2
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 20.01.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 19.01.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7