Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
473 Eidsletta - Yggeset Delvis preparert 05.03.2020 1.5
1150 Skileik på Eidsletta Delvis preparert 05.04.2020 1.0
474 Rundløyper på Eidsletta Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 23.02.2020 2.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Ikke preparert 13.03.2019 2.0
25 Lysløypa i Vardåsen Ikke preparert 03.04.2019 4.6
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Ikke preparert 22.03.2019 4.0
26 Yggeset - Sydskogen Ikke preparert 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Røyken - Spikkestad
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Delvis preparert 05.03.2020 6.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Delvis preparert 05.03.2020 5.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Preparert tidligere 05.03.2020 3.4
1195 Sørummyra - ROS-hytta Preparert tidligere 02.03.2020 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Ikke preparert 15.02.2019 9.0
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Ikke preparert 21.02.2019 2.4
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen Ikke preparert 17.02.2018 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 2.5
27 Rundløypa i Åros Ikke preparert 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua Ikke preparert 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern Ikke preparert 17.02.2018 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Ikke preparert 03.02.2018 4.0
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Delvis preparert 13.03.2020 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Delvis preparert 13.03.2020 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Preparert tidligere 05.03.2020 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Preparert tidligere 05.03.2020 3.8
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.7
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Preparert tidligere 05.03.2020 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
1064 Dikemark - Skjellestad Ikke preparert 13.03.2019 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Ikke preparert 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 13.03.2019 4.9
1197 Heggsjø - Fuglemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.7
447 Lysløypa på Dikemark Ikke preparert 19.03.2019 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Ikke preparert 13.03.2019 4.5
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 09.03.2020 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 13.03.2020 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Preparert tidligere 09.03.2020 3.9
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Ikke preparert 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Ikke preparert 21.02.2019 3.6
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Ikke preparert 19.02.2018 3.2