Preppestatus: Alle løyper, Kjekstadmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta 14.12.2017 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 07.03.2016 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 07.02.2017 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 26.02.2017 4.6
315 Lysløypa i Vollen 26.01.2016 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 10.11.2016 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.03.2017 1.5
26 Yggeset - Sydskogen 09.11.2016 4.8
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 06.03.2017 2.0
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 14.12.2017 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 14.12.2017 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 29.11.2017 1.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 29.11.2017 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 28.11.2017 2.5
12 Dikemark - Fuglemyr 06.03.2017 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 09.03.2017 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 10.03.2017 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 11.03.2016 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 07.03.2017 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 09.03.2017 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 07.03.2017 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 10.11.2016 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 08.03.2016 4.5
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 30.11.2017 1.8
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 12.12.2017 3.9
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 15.03.2016 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 11.11.2016 3.6
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 07.11.2016 3.4
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 14.01.2016 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 11.11.2016 3.2
Røyken - Spikkestad
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 14.12.2017 5.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 28.11.2017 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.11.2017 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 28.11.2017 3.4
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.11.2017 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 10.03.2016 9.0
Bødalen - Åros
295 Lysløypa i Bødalen 21.01.2016 3.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 21.01.2016 2.5
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 21.01.2016 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 21.01.2016 9.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 14.01.2016 4.0