Preppestatus: Alle løyper, Totenåsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Totenåsen øst
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Delvis preparert 21.02.2020 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Delvis preparert 15.02.2020 7.1
1495 Holokampen rundt Preparert tidligere 21.12.2019 12.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Preparert tidligere 26.02.2020 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 26.02.2020 1.0
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta Preparert tidligere 22.02.2020 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Preparert tidligere 22.02.2020 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Preparert tidligere 22.02.2020 7.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Preparert tidligere 22.02.2020 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Preparert tidligere 22.02.2020 6.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Preparert tidligere 21.12.2019 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Preparert tidligere 21.12.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Preparert tidligere 21.12.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Preparert tidligere 21.12.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Preparert tidligere 21.12.2019 13.5
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Preparert tidligere 21.12.2019 12.0
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen Ikke preparert 30.01.2019 4.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Ikke preparert 15.03.2019 9.2
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Ikke preparert 30.01.2019 8.1
Totenåsen vest
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Delvis preparert 24.02.2020 3.6
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 2.3
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Preparert tidligere 07.01.2020 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra Preparert tidligere 24.02.2020 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Preparert tidligere 04.01.2020 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] Preparert tidligere 07.01.2020 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Preparert tidligere 22.12.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra Preparert tidligere 07.01.2020 1.5
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 3.2
1177 Lysløypa på KK-plassen Preparert tidligere 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 2.3
1444 Narumsrunden Preparert tidligere 23.12.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden Preparert tidligere 23.12.2019 12.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Preparert tidligere 24.02.2020 2.0
1442 Smebyrunden Preparert tidligere 23.12.2019 10.1
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Preparert tidligere 26.02.2020 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Preparert tidligere 07.02.2020 9.8
1316 Korsmyra - Knutssætra Ikke preparert 29.11.2017 3.7
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde Ikke preparert 12.04.2019 2.1
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Ikke preparert 11.04.2018 5.2