Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Vestre Toten kommune
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 18.02.2020 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 18.02.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 18.02.2020 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 18.02.2020 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 18.02.2020 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 18.02.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 18.02.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 18.02.2020 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Preparert tidligere 17.11.2019 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 15.02.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 18.02.2020 2.6
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 08.02.2020 7.6
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Delvis preparert 15.02.2020 4.2
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 08.02.2020 5.6
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 19.02.2020 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Delvis preparert 21.02.2020 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion Delvis preparert 21.02.2020 0.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 08.02.2020 1.8
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Preparert tidligere 08.02.2020 9.3
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert tidligere 08.02.2020 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 08.02.2020 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert siste 24 timer 21.02.2020 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 18.02.2020 1.4