Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken 21.01.2019 2.9
482 Hengedykrysset - Blokkhus 21.01.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 21.01.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 21.01.2019 3.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 21.01.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 21.01.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 21.01.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 21.01.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 21.01.2019 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 21.01.2019 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 21.01.2019 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 21.01.2019 3.2
1274 Bustevollen - Steinholen 17.01.2019 2.1
551 Fellessætra - Korssætersvingen 16.01.2019 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 16.01.2019 2.0
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.01.2019 2.4
1225 Åstjern - Vatningsbakken 16.01.2019 1.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
Lygna skisenter
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 21.01.2019 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 21.01.2019 4.3
1304 5 km fri på Lygna skisenter 18.01.2019 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.01.2019 5.0
488 Løyper på Lygna skisenter 18.01.2019 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 12.12.2018 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Koperud
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 21.01.2019 2.8
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 21.01.2019 4.0
509 Lushaughytta - Bustevollen 17.01.2019 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 17.01.2019 5.5
640 Nordre Oppdalen - Koperud 17.01.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 17.01.2019 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 17.01.2019 14.0
1257 Steinholen - Risbakken 17.01.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 17.01.2019 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 17.01.2019 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 17.01.2019 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 17.01.2019 10.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
502 Brandbu - Blokkhus 19.01.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 19.01.2019 1.6
1113 Dæhlen - Sandbækk 19.01.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 19.01.2019 2.4
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 03.03.2018 12.0
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
503 Jaren skole - Sverasætra 04.03.2018 6.0
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 03.03.2018 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 15.03.2018 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Tingelstad
1090 Lysløypa i Tingelstad 21.01.2019 2.3
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 21.01.2019 3.1
1345 Augedal gård - Markafeltet 18.01.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 17.01.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 18.01.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 18.01.2019 2.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 16.01.2019 6.6
1346 Markafeltet - Julibakka 12.01.2019 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 18.01.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 16.01.2019 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 17.01.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 17.01.2019 3.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 16.01.2019 4.5
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 18.01.2019 8.1
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 12.01.2019 4.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 28.03.2018 2.2
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 29.03.2018 4.9
Grindvoll
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 21.01.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 21.01.2019 1.3
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 21.01.2019 1.6
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 17.01.2019 1.9
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 17.01.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 17.01.2019 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud 17.01.2019 0.8
1330 Løken - Grimsrud 18.01.2019 3.9
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 17.01.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 17.01.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 17.01.2019 2.0
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
Vestre Gran
1289 Betel - Lunde 16.01.2019 2.5
1288 Betel - Moger 16.01.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 17.01.2019 5.8
1296 Børmarkenrunden 17.01.2019 4.5
1287 Fjordvang - Betel 16.01.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 17.01.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 16.01.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 16.01.2019 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 17.01.2019 3.7
1297 Lunnerrunden vest 17.01.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 17.01.2019 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 17.01.2019 1.8