Preppestatus: Alle løyper, Østmarka , preparert av Oslo kommune, Bymiljøetaten
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Delvis preparert 09.03.2020 3.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 01.03.2020 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 09.03.2020 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Delvis preparert 06.03.2020 2.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 23.03.2020 2.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Delvis preparert 02.04.2020 2.0
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 06.03.2020 1.3
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 21.03.2019 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 23.03.2019 2.9
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 05.03.2020 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 06.03.2020 2.6
694 Rustadsaga - Skullerudstua Preparert tidligere 01.03.2020 1.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 05.03.2020 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
163 Haraløkka - Østmarksetra Ikke preparert 24.03.2019 1.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Ikke preparert 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Ikke preparert 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Ikke preparert 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Parker og grøntområder
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 3.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 05.03.2020 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 05.03.2020 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Ikke preparert 22.03.2019 5.1
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7