Preppestatus: Alle løyper, Vestmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skoglund - Skui
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Delvis preparert 18.03.2020 1.1
463 Damvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 03.04.2020 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn Preparert tidligere 08.03.2020 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Preparert tidligere 04.04.2020 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 04.04.2020 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Preparert tidligere 05.03.2020 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru Preparert tidligere 04.03.2020 2.1
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø Preparert tidligere 04.04.2020 1.6
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 04.04.2020 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Preparert tidligere 04.04.2020 5.1
33 Skoglund - Svartvann N Preparert tidligere 04.04.2020 2.5
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Preparert tidligere 04.04.2020 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Preparert tidligere 04.04.2020 1.1
1246 Øyevann - Damvann Preparert tidligere 03.04.2020 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Preparert tidligere 13.03.2020 7.3
47 Skileikanlegg på Skui Ikke preparert 18.03.2019 1.0
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Preparert tidligere 06.03.2020 6.9
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N Delvis preparert 13.03.2020 4.2
1558 Kattås - Tanum skole Delvis preparert 15.01.2020 3.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Delvis preparert 09.03.2020 5.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen Delvis preparert 25.03.2020 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Delvis preparert 25.03.2020 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Delvis preparert 17.03.2020 4.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Preparert tidligere 08.03.2020 3.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Preparert tidligere 05.03.2020 1.7
330 Rudsmyr - Damvann Preparert tidligere 05.03.2020 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Preparert tidligere 08.03.2020 2.3
1560 Butterud - Kattås Ikke preparert 00.00. 0 2.4
304 Tanum kirke - Kattås Ikke preparert 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Solli og omegn
472 Bergsmarka - Solli Delvis preparert 06.03.2020 1.7
209 Lysløypa på Solli Delvis preparert 20.03.2020 7.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Delvis preparert 09.03.2020 2.8
411 Solli - Vestlia Delvis preparert 03.04.2020 1.2
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Preparert tidligere 05.03.2020 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Preparert tidligere 03.04.2020 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Preparert tidligere 03.04.2020 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Preparert tidligere 03.04.2020 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Preparert tidligere 03.04.2020 1.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Preparert tidligere 05.03.2020 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Preparert tidligere 03.04.2020 3.4
28 Solli - Myggheim Preparert tidligere 03.04.2020 2.1
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ikke preparert 03.03.2015 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) Ikke preparert 20.03.2019 2.5
Lierdalen
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Delvis preparert 05.03.2020 4.0
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Preparert tidligere 19.12.2019 3.6
319 Heia - Bergsmarka Preparert tidligere 16.12.2019 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli Ikke preparert 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft Ikke preparert 24.02.2019 1.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
280 Solvang - Bergsmarka Delvis preparert 06.03.2020 5.2
41 Tveiter - Furuholmen Delvis preparert 06.03.2020 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Delvis preparert 09.03.2020 2.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Preparert tidligere 06.03.2020 3.3
464 Semsvannet SV - Tveiter Preparert tidligere 04.03.2020 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Preparert tidligere 27.03.2020 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Preparert tidligere 06.03.2020 3.2
1548 Berg - Semsvannet SV Ikke preparert 20.03.2019 0.4
648 Hvalstad - Billingstad Ikke preparert 25.03.2019 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø Ikke preparert 25.03.2019 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) Ikke preparert 20.03.2019 2.5
1549 Jansløkka - Berg Ikke preparert 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) Ikke preparert 29.03.2019 1.6
316 Lysløypa på Holmen Ikke preparert 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang Ikke preparert 22.03.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg Ikke preparert 29.03.2019 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ikke preparert 13.03.2019 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ikke preparert 11.03.2019 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 23.03.2019 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.1
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ikke preparert 21.03.2019 0.2
44 Solvang - Berg Ikke preparert 22.03.2019 2.1
413 Vakås - Jansløkka Ikke preparert 23.12.2018 1.5