Preppestatus: Alle løyper, Bærumsmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 28.12.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 16.12.2019 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 28.12.2019 1.5
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 25.12.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 25.12.2019 1.4
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 11.11.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 28.12.2019 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 28.12.2019 3.0
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 16.12.2019 2.8
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 28.12.2019 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 28.12.2019 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 25.12.2019 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 28.12.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 16.12.2019 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 08.12.2019 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 28.12.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 28.12.2019 1.3
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 08.12.2019 3.2
117 Årnes - Tangenåsen S 28.12.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 11.11.2019 1.0
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 18.03.2019 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 31.03.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 30.03.2019 2.7
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 31.03.2019 2.1
1233 Hundeløype Årnes 28.03.2019 1.4
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 15.03.2019 0.7
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 18.03.2019 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 18.03.2019 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 30.03.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Frognerseteren - Bogstad
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
Rykkinn
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 16.12.2019 0.8
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 18.03.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 15.03.2019 2.1
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 16.12.2019 2.6
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 16.12.2019 2.3
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 25.12.2019 1.7
1380 Blekketjern - Vensåsseter 29.03.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 30.03.2019 4.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 23.03.2019 1.1
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 29.03.2019 2.2
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 31.03.2019 2.8
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
438 Fløyta - Vensåsseter 25.12.2019 2.4
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.01.2020 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 15.01.2020 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1