Preppestatus: Alle løyper, Bærumsmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Fossum - Årnes - Abborvann
49 Lysløypa på Fossum 21.01.2019 4.5
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 19.01.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 17.01.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.01.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 16.01.2019 1.5
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 12.03.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 18.01.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 10.01.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 17.01.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 10.01.2019 2.7
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 16.01.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 16.01.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 19.01.2019 2.1
1233 Hundeløype Årnes 17.01.2019 1.4
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 08.01.2019 1.8
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 16.01.2019 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 18.01.2019 3.0
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 16.01.2019 3.2
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 18.01.2019 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 16.01.2019 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 18.01.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 10.01.2019 2.6
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 17.01.2019 1.7
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 16.01.2019 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 19.01.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 11.01.2019 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 16.01.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 18.01.2019 1.3
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.2
1503 Triungsvann – Triungsvann V 17.01.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 16.01.2019 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 09.03.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 08.01.2019 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 16.01.2019 1.7
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 16.01.2019 1.0
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 28.02.2018 2.9
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.03.2018 1.6
Frognerseteren - Bogstad
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
Rykkinn
1467 Kalvøya 00.00. 0 1.9
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 19.01.2019 0.8
446 Haga - Lund - Nygård 18.01.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 18.01.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 18.01.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 18.01.2019 1.3
329 Skiløyper på Haga golfbane 17.01.2019 3.0
62 Skytterkollen - Nygård 18.01.2019 3.0
1460 Grini - Fossum 00.00. 0 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 00.00. 0 2.6
756 Sauejordet 20.03.2018 2.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 06.04.2018 0.8
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 19.01.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 17.01.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 18.01.2019 4.1
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 17.01.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 17.01.2019 1.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 19.01.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 17.01.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 19.01.2019 1.7
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 17.01.2019 3.8
627 Skriverberget - Burud 18.01.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 18.01.2019 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.8
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
600 Kolsås skisenter - Stein gård 06.04.2018 1.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.01.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 21.01.2019 2.4
438 Fløyta - Vensåsseter 17.01.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 18.01.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 18.01.2019 1.2
218 Skrubbdal - Fløyta 19.01.2019 2.6
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
Parker og grøntområder
1466 Bærum idrettspark 18.01.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 18.01.2019 1.3
1470 Veritasjordet 17.01.2019 1.1
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4