Preppestatus: Alle løyper, Bærumsmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Delvis preparert 08.03.2020 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Delvis preparert 04.03.2020 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Delvis preparert 08.03.2020 1.5
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Delvis preparert 07.03.2020 2.9
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Delvis preparert 06.03.2020 2.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Delvis preparert 05.03.2020 1.8
49 Lysløypa på Fossum Delvis preparert 06.03.2020 4.5
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Delvis preparert 04.03.2020 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 06.03.2020 3.2
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 06.03.2020 3.6
117 Årnes - Tangenåsen S Delvis preparert 04.03.2020 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Delvis preparert 06.03.2020 1.0
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 05.03.2020 2.9
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Preparert tidligere 05.03.2020 1.4
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 08.03.2020 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Preparert tidligere 08.03.2020 2.1
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Preparert tidligere 04.03.2020 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken Preparert tidligere 04.03.2020 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Preparert tidligere 04.03.2020 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Preparert tidligere 04.03.2020 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 08.03.2020 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Preparert tidligere 08.03.2020 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Preparert tidligere 05.03.2020 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Preparert tidligere 08.03.2020 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Preparert tidligere 08.03.2020 1.3
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Preparert tidligere 06.03.2020 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Preparert tidligere 04.03.2020 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Preparert tidligere 04.03.2020 1.7
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Ikke preparert 31.03.2019 1.5
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Ikke preparert 15.03.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Ikke preparert 14.03.2019 0.5
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Ikke preparert 28.02.2018 1.3
1233 Hundeløype Årnes Ikke preparert 28.03.2019 1.4
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Ikke preparert 15.03.2019 0.7
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Ikke preparert 19.03.2019 2.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Ikke preparert 08.02.2019 1.6
Frognerseteren - Bogstad
313 Bogstad - Bjørnsgard Ikke preparert 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus Ikke preparert 15.03.2019 1.9
Rykkinn
1467 Kalvøya Ikke preparert 15.02.2019 1.8
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 0.8
1460 Grini - Fossum Ikke preparert 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Ikke preparert 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen Ikke preparert 18.03.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget Ikke preparert 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet Ikke preparert 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane Ikke preparert 19.03.2019 3.0
62 Skytterkollen - Nygård Ikke preparert 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Ikke preparert 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Ikke preparert 14.03.2019 0.8
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Ikke preparert 15.03.2019 2.1
Stein - Burud - Vensås
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Delvis preparert 07.03.2020 1.7
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Delvis preparert 05.03.2020 2.8
57 Blekketjern - Haslumseter Preparert tidligere 08.03.2020 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Preparert tidligere 07.03.2020 2.6
440 Burud - Vensåsseter Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Preparert tidligere 08.03.2020 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Preparert tidligere 07.03.2020 2.2
599 Fleskum - Dælivann - Stein Ikke preparert 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Ikke preparert 18.03.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype Ikke preparert 23.03.2019 1.1
600 Kolsås skisenter - Stein gård Ikke preparert 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Ikke preparert 18.03.2019 3.8
627 Skriverberget - Burud Ikke preparert 15.03.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget Ikke preparert 14.03.2019 3.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
438 Fløyta - Vensåsseter Delvis preparert 06.03.2020 2.4
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Delvis preparert 19.03.2020 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta Delvis preparert 06.03.2020 2.6
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Preparert tidligere 19.03.2020 1.5
232 Galemyr - Skrubbdal Ikke preparert 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra Ikke preparert 30.03.2019 1.2
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Ikke preparert 18.03.2019 2.1
Tanum - Vestmarksetra
1471 Brennejordet Ikke preparert 11.03.2019 4.7
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet Ikke preparert 10.03.2019 1.3
1474 Storøya Ikke preparert 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet Ikke preparert 14.02.2019 1.1