Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra

Lengde: 5.3 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Eina Sportsklubb
Ferdig preparert: 05.03.2020

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne løypa starter i løypekrysset ved Sønsteby sameie. Hit kommer løype 1326 fra Prestmarka - mens løype 1374 kommer opp de bratte bakkene fra Sønstebygrenda. Sistnevnte løype er en del av Gjøvik-Oslo-løypa. Det er også løypa vi skal ta fatt på.

Løypa går sørover, og passerer snart øst for gården Rognlia. Nå venter ca. en kilometer med en god del stigning. Løypa flater så ut, og går gjennom fine myrområder fram til Ormsteinsmyra.

Her fortsetter løype 1338 til høyre mot Fellessætra (Gjøvik-Oslo-traseen), mens løype 1337 går i motsatt retning - nordover til Prestmarka.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
46 Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna] Hunndalen Lygna 55.3
425 Rognlirunden Prestmarka Prestmarka 16.3