• darkblurbg
  Nye verandaer og branntrapp på Løvlia skistue

  Tegnet av arkitekt Tom Stensaker og bygget av Skiforeningen ved Arne Nyhus og Per Solnes. Materialene kommer fra trær som er hugget rundt Løvlia av tidligere bestyrer Viggo Hansen. Stolper og dragere er skåret og høvlet av Knut Olaf Pjåka i Åsa.

  Krokskogen - Hole, 22.10.2019 15:49 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Raset i Åsbråtakleiva

  20. september 2019 ca. klokken 05:20 gikk det et stort steinras fra stupet ovenfor den midtre delen av Åsbråtakleiva. Som bildet viser, løsnet en stor del av bergveggen i stupet, og små og store steinblokker begravde veien fullstendig. Veien gikk diagonalt tvers over bildet, men er ikke synlig le...

  Bærumsmarka, 22.10.2019 14:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høst i Åsbråtakleiva

  Starten på den gamle ferdselsveien mot Toppenhaug og Nordre Kolsås er meget idyllisk en høstdag ved løvfallstider. En av de mest brukte veiene opp på Kolsåsmassivet, men som bilde nr. 32574 viser, er det nok slutt på det for en lang tid fremover nå.

  Bærumsmarka, 22.10.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Groruddammen

  Den opprinnelige demningen i Groruddammen var en solid tørrmurt gråsteindemning. Ved forbedringen i 2013 ble den kledt med betong, slik at bare deler av den opprinnelige steindemningen nå er synlig. Her er overløpet ved fortsatt stor, men avtagende vannføring, med Shoddyfabrikken i bakgrunnen der...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.10.2019 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Groruddammen

  Groruddammen ble i midten av 1800-tallet skapt ved oppdemning av Alna for å kunne gi kraft til shoddyfabrikken som lå litt lenger ned langs elva. Den ble etter hvert en populær badedam. I 2010 ble dammen tømt, mudret opp og forbedret, og ble åpnet igjen i september 2013 i en meget forbedret utgave.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 21.10.2019 14:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kalbakken bru i flom

  Etter en heller regnfull høst var vannføringen i Alna på flomnivå. Det var blant annet stor vannføring i sideelva fra Breisjøen, som vanligvis er nesten tørr siden vannet derfra ledes i tunnel til Alnsjøen. Bilde nr. 26099 viser vannstanden ved normal vannføring.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 21.10.2019 14:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En demning med regulerbart avløp i bunnen

  Også i den øvre delen av Alna var det flrere mindre fossefall som ble utnyttet til industriell bruk. Grorud prestegård hadde tilgang til fire vannfall, og drev kvernbruk og hele fire sager for tømmereksport. Denne demningen, som nå fungerer som ei bru, kan ha vært et av dem. Rørstussen er synlig ...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 21.10.2019 14:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Leirfallet med basseng og to avløp

  Leirfallet er med sin 15 meter fallhøyde den høyeste fossen i Alna, se bilde nr. 26098. I 1974 ble det skjult bak en betongdemning, og elva ble ledet videre i en kulvert/tunnel til Brubakk nær Alnaparken. Demningen ble fjernet i 2011, og det ble bygget et basseng med to avløp ved foten av fossen....

  Lillomarka og Gjelleråsen, 21.10.2019 13:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bladene faller

  Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Kjellerberget. Regn og full høst i dag, og bladene dekker skogsveien på en flott måte. Konemor i rødt lyser opp.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 15:36 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Malplassert stein

  I dag kom vi over en malplassert stein. Veldig rart når disse dukker opp. Er nok fraktet av isen under forrige istid. Ikke lett å få noe bra bilde av, men kunne sikkert vært en kjentmannspost.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 15:29 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høst i Borgenvika

  Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker som heter Borgenvika. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, og Finnemarka ligger bak i skyene. Regn og full høst i dag.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 15:18 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Flott høstdag til tross for bare regn

  Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker. Regn og full høst i dag. Et fint sted å bade her i Borgenvika, som ligger i Sælabunn. Rytteraker og Rytterakertangen i bakgrunnen, og bak i skyene reiser Krokskogens rygg seg.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 15:16 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Flotte Kalkfuruer på tangen ved Borgenvika

  Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, og Finnemarka ligger bak i skyene. Regn og full høst i dag.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 15:15 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høstfarger på tangen ved Sandvika

  Det er full høst, regn og lave skyer. Vi ser Røysehalvøya til venstre, Bønsnes rett frem, og Frognøya. Litt til venstre Svartøyene, og i skyene bak ligger Finnemarka.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 14:57 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Alle trær på geledd

  Sjeldent å se at trærne står så rett. Dette er en sti mellom Rolighet og Sandvika ved Sælabunn. Trærne må være plantet i sin tid. Full høst i Holebygda.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 14:53 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Når bjørka er så gammel at den ser ut som furu nederst

  I området mellom Rytteraker og Svendsrud ligger det et fint turområde. Her er vi på husmannsplassen Rolighet ved Sælabunn. Denne bjørka må være utrolig gammel. Vi ser Tyrifjorden og Rytterakertangen i bakgrunnen. Full høst, og det regner.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 14:44 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Regnfull høstdag ved Kjellerberget

  Det har regnet i flere uker, så også i dag. Det er så vidt høsthveten spirer på jordene.

  Krokskogen - Hole, 20.10.2019 14:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Lite blader igjen

  Løvtrærne ved Steinstjern har nå blitt ganske glisne. Noen har fortsatt litt høstfargede blader, men det var real høststemning her i dag.

  Bærumsmarka, 20.10.2019 11:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Regn, regn og regn ved Steinstjern

  Høst og regn hører på en måte sammen, og begge deler var til stede i fullt monn ved Steinstjern i formiddag.

  Bærumsmarka, 20.10.2019 11:53 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  I ly av trærne

  Oksen på Stein gård hadde tatt med flokken sin inn i småskogen for å få litt beskyttelse fra regnet i dag.

  Bærumsmarka, 20.10.2019 11:34 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Gardlaus har åpnet for dagen

  Regnet silte ned, men Gardlaus åpnet kl. 11 i henhold til planen. Tipper besøket ikke var all verden i dag, men det var i alle fall noen bilder på parkeringsplassene Stein, Steinsskogen og Øverland, så noen besøkende ble det vel.

  Bærumsmarka, 20.10.2019 11:09 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Våt høst

  En del regn i formiddag, og temmelig vått på stiene i Bærumsmarka. Likevel var det fint å være ute. Bildet er tatt ca. 600 meter nord for Øverland.

  Bærumsmarka, 20.10.2019 10:59 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Lettere skydekke

  Etter at første delen av dagen var regnfull, ble det oppholdsvær fra 14-tiden i Vestmarka. De som besøkte utsiktspunktene på Ramsåsen denne ettermiddagen, hadde god sikt mot blant annet Stovivann, Kolsås og Oslofjorden.

  Vestmarka, 19.10.2019 16:28 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Rødbrunt ved Tjernsøyet

  Det lille tjernet Tjernsøyet er en del av myrpartiet på Ramsåsen. Her har høsten kommet langt, og myrene er blitt rødbrune.

  Vestmarka, 19.10.2019 16:13 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vannhinder på stien

  Opp gjennom Ursdalen var det flere partier der vannet fosset over stien. Mange steder var det temmelig glatt.

  Vestmarka, 19.10.2019 15:30 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vrien passasje

  Etter alt regnet de siste dagene var det blitt svært vått i Marka, og enkelte stier var mer å regne som bekker. Ved dette stikrysset i Ursdalen var det ikke enkelt å passere Urselva på vei til Skui, men turmålet var heldigvis ikke der. Bildet er tatt håndholdt med en eksponeringstid på 1/3 sekund.

  Vestmarka, 19.10.2019 15:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Våte stier

  Det var mange våte partier på stiene i Vestmarka i dag. Bildet er tatt ved foten av Ramsåsen, på østsiden. Bildet er tatt med en isoverdi på 1250 for å få en akseptabel balanse mellom lukkertid og dybdeskarphet.

  Vestmarka, 19.10.2019 14:53 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fortsatt dyr på beite ved Jordbru

  Med Ramsåsen i bakgrunnen fant storfeet fortsatt mat på jordene ved Jordbru, selv om vi er inne i andre halvdel av oktober.

  Vestmarka, 19.10.2019 14:41 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Tåketur på to hjul

  Grått og fuktig på Krokskogen denne oktoberfredagen. Den gamle kongeveien er fin å sykle, selv om det er noen brutale motbakker i starten fra Lommedalen. Her litt sør for Langebru. Legg merke til de gamle stabbesteinene i veikanten.

  Krokskogen - Hole, 18.10.2019 13:04 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Høststemning ved Stovivann

  Fra nordenden av Stovivann er det fin utsikt mot Ringiåsen. Også her liver gulbladete bjerker opp langs bredden og opp i lia. Stykket med bare grønne løvtrær omtrent rett over midten av bildet er det inngjerdete området etter Libakke, se bilde nr. 32483. I forgrunnen blader av sverdlilje, takrør ...

  Vestmarka, 17.10.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordenden av Stovivann med Kolsås i bakgrunnen

  Enda en grå og etter hvert våt høstdag, men gule bjerker liver opp i det mørke. Kolsås med mast og tåkedotter i bakgrunnen, Stovi gård i venstre bildekant.

  Vestmarka, 17.10.2019 13:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Styvingstre etter husmannsplassen Libakke

  «Liebakke» på vestsiden av Stovivann var eldste husmannsplass under Horni gård, nevnt allerede i 1752. Fra starten av 1800-tallet var det to Libakke-plasser. Et inngjerdet og fortsatt ganske åpent område og dette styvede treet nær vannet er de eneste lett synlige sporene etter plassene. Det er og...

  Vestmarka, 17.10.2019 12:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tung høstdag i Nordkleiva

  Det er virkelig høst ute, 5-6 grader, regn og lave skyer over åskammen. Nordkleiva og Krokkleiva er nesten helt borte i tåka. Bildet er tatt fra Dronningveien.

  Krokskogen - Hole, 16.10.2019 14:19 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Regnfull rast ved Strømsdammen

  Etter sol kommer regn, denne gangen mye regn og noe tåke. DNT Senior-turbussen samlet like fullt en buss full av deltagere til dagens turer ved Bogstadvann. Her har mellomlang tur tatt en ganske fuktig rast ved Strømsdammen. Utsikten var begrenset, badebrygga forble ubrukt, og det var heller ikke...

  Nordmarka syd, 15.10.2019 11:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Blåfjell til Håøya og Drøbak

  Utsikten fra Blåfjell er både vid og lang. På en dag som denne med lite blådis er både Håøya og Drøbak bak denne ganske klare og uten sjenerende blåstikk med teleobjektiv.

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 15:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Pinakkel i Svartvannsdalen

  Svartvannsdalen har stup mot både øst og vest, og er lite tilgjengelig fra disse retningene. På vestsiden står denne pinakkelen og kan kanskje være en interessant utfordring for klatrere. Men også dalbunnen dit er sengått, med urer, vann og myr. Vi så ingen sikringsbolter eller andre spor etter k...

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 15:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  «Balkongen» på Blåfjell

  Hadde svabergene på Blåfjell vært et amfiteater, hadde dette vært balkongen. Etter et litt flatere parti øker helningen igjen gradvis til skogen tar over. Jevnt tilsig av vann sørger for at mose kan etablere seg og dekke stadig større arealer. Dimensjonene er store, sjekk Atie nær øvre høyre hjørne.

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 14:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Avkjøringa til Rustanvegen fra Vestsideveien Fv21

  Litt artig at du kjører fra veien og inn i vegen. Litt fra bymål til bygdemål. Du ser Gjevlekollen i bakgrunnen. Vått i terrenget, så det var flere enn meg som gikk veien fra Kanada og opp til parkeringa i Rustanvegen. Vi gikk da også Kanada på langs, Kanada på tvers er ikke mange meterne her. Se...

  Finnemarka, 13.10.2019 17:35 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Solbergelva er høststor ved Trolldalen

  Bildet er tatt ved Vestsideveien (Fv21) ,og her er elva litt breiere enn lenger opp i dalen.

  Finnemarka, 13.10.2019 17:33 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vestmarksryggen og Lierdalen sett fra Delekant

  Klar høstdag, og sola er på vei ned. Lierdalen ligger frodig og fin, et av Norges beste landbruksområder. Vi ser høyspenten som går forbi Asdøl, helt til høyre i bildet og Vestergyllen rett frem. Tror det er Gampen til venstre, men er ikke helt sikker.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:54 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Minner fra en svunnen tid

  På den blåmerka stien ned fra Gjevlekollen mot Delekant rett etter Skjærsvannet står denne furua. Ser ut ut som om den har fått en karamell av lynet. Men ser du nøye etter, så ser du en isolator. Dette er fra den gangen det gikk ei telefonlinje opp til brannvakthytta på Gjevlekollen.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Et liten oppdemt dam syd for Skapertjern

  I området syd for Skapertjern er det et par små oppdemte dammer, Sprengstoffdammen (se bilde nr. 22272) og den navnløse på bildet. Denne ligger helt inntil veien mellom Myrvoll og Skapertjern, men demningen er dekket av kratt, og det er lett å gå forbi dammen uten å se den. Men her er den i alle ...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstfarget myr ved Skjærsvannet

  Ei slik myr skriker etter å bli brukt til skiløype. Lav høstsol, men den varmer fortsatt.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:10 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Hørtekollen og Sylling en høstkveld

  Bildet er tatt fra rett syd for Delekant, som er et gårdsnavn. En flott, klar høstkveld, og sola er i ferd med å gå ned, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi ser Solberg til venstre og Sylling til høyre.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Lav høstsol over Skjærsvannet

  Den lave høstsola skjuler neste høyspenten her ved Skjærsvannet. Men sola varmer fortsatt bra. Litt til siden for bildet er det en benk og en liten bålplass.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:02 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høst i høyden nedenfor Gjevlekollen

  Helt tydelig høst, litt brunt og fint gress på myra, og snøen ligger i skyggen fra sola. Trenger ikke kompass for å finne ut hvor syd er her. Lav høstsol som holder på å gå ned.

  Finnemarka, 13.10.2019 15:52 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Slik så Skapertjern opprinnelig ut

  Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

  Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde stei...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Minimumsvannstand i Skapertjern 2019

  Skapertjern skulle vært tappet ned i 2018 for rehabilitering av demningen. Det var det da også, men tjernet ble fylt opp igjen uten at noe var gjort med demningen. Det var derfor noe overraskende at det var tappet ned i år også, og at rehabiliteringen fortsatt var i full gang. Tjernet har nå tiln...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Benker på sydvestsiden av Gjevlekollbua

  Her er det fint å raste om sola er framme, bra utsikt denne veien også. De små benkene er laget av materialer fra den gamle brannvakthytta som stod her.

  Finnemarka, 13.10.2019 14:21 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#32575: Nye verandaer og branntrapp på Løvlia skistue

Tegnet av arkitekt Tom Stensaker og bygget av Skiforeningen ved Arne Nyhus og Per Solnes. Materialene kommer fra trær som er hugget rundt Løvlia av tidligere bestyrer Viggo Hansen. Stolper og dragere er skåret og høvlet av Knut Olaf Pjåka i Åsa.

 • 22.10.2019 15:49 - av Tom Stensaker,
 • 11 treff
2 av 50 treff

#32574: Raset i Åsbråtakleiva

20. september 2019 ca. klokken 05:20 gikk det et stort steinras fra stupet ovenfor den midtre delen av Åsbråtakleiva. Som bildet viser, løsnet en stor del av bergveggen i stupet, og små og store steinblokker begravde veien fullstendig. Veien gikk diagonalt tvers over bildet, men er ikke synlig lenger. Raset ble sannsynligvis utløst av vedvarende striregn og et bekkesig som gjennom flere år har åpnet opp sprekker i berget ved frost og tining, et fenomen som vi også opplever i vår hage. Det er fortsatt rasfare, og rasområdet er vanskelig tilgjengelig for motordrevet ryddeutstyr.

 • 22.10.2019 14:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

3 av 50 treff

#32573: Høst i Åsbråtakleiva

Starten på den gamle ferdselsveien mot Toppenhaug og Nordre Kolsås er meget idyllisk en høstdag ved løvfallstider. En av de mest brukte veiene opp på Kolsåsmassivet, men som bilde nr. 32574 viser, er det nok slutt på det for en lang tid fremover nå.

 • 22.10.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
4 av 50 treff

#32572: Demningen i Groruddammen

Den opprinnelige demningen i Groruddammen var en solid tørrmurt gråsteindemning. Ved forbedringen i 2013 ble den kledt med betong, slik at bare deler av den opprinnelige steindemningen nå er synlig. Her er overløpet ved fortsatt stor, men avtagende vannføring, med Shoddyfabrikken i bakgrunnen der elva begynner å svinge. Rørstussen til rørledningen er synlig litt til høyre for midten av bildet.

 • 22.10.2019 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

5 av 50 treff

#32571: Groruddammen

Groruddammen ble i midten av 1800-tallet skapt ved oppdemning av Alna for å kunne gi kraft til shoddyfabrikken som lå litt lenger ned langs elva. Den ble etter hvert en populær badedam. I 2010 ble dammen tømt, mudret opp og forbedret, og ble åpnet igjen i september 2013 i en meget forbedret utgave.

 • 21.10.2019 14:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
6 av 50 treff

#32570: Kalbakken bru i flom

Etter en heller regnfull høst var vannføringen i Alna på flomnivå. Det var blant annet stor vannføring i sideelva fra Breisjøen, som vanligvis er nesten tørr siden vannet derfra ledes i tunnel til Alnsjøen. Bilde nr. 26099 viser vannstanden ved normal vannføring.

 • 21.10.2019 14:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

7 av 50 treff

#32569: En demning med regulerbart avløp i bunnen

Også i den øvre delen av Alna var det flrere mindre fossefall som ble utnyttet til industriell bruk. Grorud prestegård hadde tilgang til fire vannfall, og drev kvernbruk og hele fire sager for tømmereksport. Denne demningen, som nå fungerer som ei bru, kan ha vært et av dem. Rørstussen er synlig til høyre i bildet, og ved siden av rekkverket er det to gjengede jernstenger for manøvrering av luke.

 • 21.10.2019 14:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
8 av 50 treff

#32568: Leirfallet med basseng og to avløp

Leirfallet er med sin 15 meter fallhøyde den høyeste fossen i Alna, se bilde nr. 26098. I 1974 ble det skjult bak en betongdemning, og elva ble ledet videre i en kulvert/tunnel til Brubakk nær Alnaparken. Demningen ble fjernet i 2011, og det ble bygget et basseng med to avløp ved foten av fossen. Et avløp med varagrind tor tunnelen, og et for elva i dagen ned til Hølaløkka. Det siste fikk bare litt over 15 prosent av vannet ved normal vannføring.

 • 21.10.2019 13:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

9 av 50 treff

#32545: Bladene faller

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Kjellerberget. Regn og full høst i dag, og bladene dekker skogsveien på en flott måte. Konemor i rødt lyser opp.

 • 20.10.2019 15:36 - av Morten Synstelien,
 • 16 treff
10 av 50 treff

#32556: Malplassert stein

I dag kom vi over en malplassert stein. Veldig rart når disse dukker opp. Er nok fraktet av isen under forrige istid. Ikke lett å få noe bra bilde av, men kunne sikkert vært en kjentmannspost.

 • 20.10.2019 15:29 - av Morten Synstelien,
 • 17 treff

11 av 50 treff

#32549: Høst i Borgenvika

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker som heter Borgenvika. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, og Finnemarka ligger bak i skyene. Regn og full høst i dag.

 • 20.10.2019 15:18 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
12 av 50 treff

#32548: Flott høstdag til tross for bare regn

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker. Regn og full høst i dag. Et fint sted å bade her i Borgenvika, som ligger i Sælabunn. Rytteraker og Rytterakertangen i bakgrunnen, og bak i skyene reiser Krokskogens rygg seg.

 • 20.10.2019 15:16 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

13 av 50 treff

#32546: Flotte Kalkfuruer på tangen ved Borgenvika

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, og Finnemarka ligger bak i skyene. Regn og full høst i dag.

 • 20.10.2019 15:15 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
14 av 50 treff

#32547: Høstfarger på tangen ved Sandvika

Det er full høst, regn og lave skyer. Vi ser Røysehalvøya til venstre, Bønsnes rett frem, og Frognøya. Litt til venstre Svartøyene, og i skyene bak ligger Finnemarka.

 • 20.10.2019 14:57 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

15 av 50 treff

#32543: Alle trær på geledd

Sjeldent å se at trærne står så rett. Dette er en sti mellom Rolighet og Sandvika ved Sælabunn. Trærne må være plantet i sin tid. Full høst i Holebygda.

 • 20.10.2019 14:53 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
16 av 50 treff

#32542: Når bjørka er så gammel at den ser ut som furu nederst

I området mellom Rytteraker og Svendsrud ligger det et fint turområde. Her er vi på husmannsplassen Rolighet ved Sælabunn. Denne bjørka må være utrolig gammel. Vi ser Tyrifjorden og Rytterakertangen i bakgrunnen. Full høst, og det regner.

 • 20.10.2019 14:44 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

17 av 50 treff

#32544: Regnfull høstdag ved Kjellerberget

Det har regnet i flere uker, så også i dag. Det er så vidt høsthveten spirer på jordene.

 • 20.10.2019 14:20 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff
18 av 50 treff

#32541: Lite blader igjen

Løvtrærne ved Steinstjern har nå blitt ganske glisne. Noen har fortsatt litt høstfargede blader, men det var real høststemning her i dag.

 • 20.10.2019 11:55 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff

19 av 50 treff

#32540: Regn, regn og regn ved Steinstjern

Høst og regn hører på en måte sammen, og begge deler var til stede i fullt monn ved Steinstjern i formiddag.

 • 20.10.2019 11:53 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
20 av 50 treff

#32538: I ly av trærne

Oksen på Stein gård hadde tatt med flokken sin inn i småskogen for å få litt beskyttelse fra regnet i dag.

 • 20.10.2019 11:34 - av Erik Unneberg,
 • 13 treff

21 av 50 treff

#32539: Gardlaus har åpnet for dagen

Regnet silte ned, men Gardlaus åpnet kl. 11 i henhold til planen. Tipper besøket ikke var all verden i dag, men det var i alle fall noen bilder på parkeringsplassene Stein, Steinsskogen og Øverland, så noen besøkende ble det vel.

 • 20.10.2019 11:09 - av Erik Unneberg,
 • 13 treff
22 av 50 treff

#32537: Våt høst

En del regn i formiddag, og temmelig vått på stiene i Bærumsmarka. Likevel var det fint å være ute. Bildet er tatt ca. 600 meter nord for Øverland.

 • 20.10.2019 10:59 - av Erik Unneberg,
 • 15 treff

23 av 50 treff

#32535: Lettere skydekke

Etter at første delen av dagen var regnfull, ble det oppholdsvær fra 14-tiden i Vestmarka. De som besøkte utsiktspunktene på Ramsåsen denne ettermiddagen, hadde god sikt mot blant annet Stovivann, Kolsås og Oslofjorden.

 • 19.10.2019 16:28 - av Erik Unneberg,
 • 15 treff
24 av 50 treff

#32534: Rødbrunt ved Tjernsøyet

Det lille tjernet Tjernsøyet er en del av myrpartiet på Ramsåsen. Her har høsten kommet langt, og myrene er blitt rødbrune.

 • 19.10.2019 16:13 - av Erik Unneberg,
 • 15 treff

25 av 50 treff

#32533: Vannhinder på stien

Opp gjennom Ursdalen var det flere partier der vannet fosset over stien. Mange steder var det temmelig glatt.

 • 19.10.2019 15:30 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff
26 av 50 treff

#32531: Vrien passasje

Etter alt regnet de siste dagene var det blitt svært vått i Marka, og enkelte stier var mer å regne som bekker. Ved dette stikrysset i Ursdalen var det ikke enkelt å passere Urselva på vei til Skui, men turmålet var heldigvis ikke der. Bildet er tatt håndholdt med en eksponeringstid på 1/3 sekund.

 • 19.10.2019 15:22 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff

27 av 50 treff

#32532: Våte stier

Det var mange våte partier på stiene i Vestmarka i dag. Bildet er tatt ved foten av Ramsåsen, på østsiden. Bildet er tatt med en isoverdi på 1250 for å få en akseptabel balanse mellom lukkertid og dybdeskarphet.

 • 19.10.2019 14:53 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff
28 av 50 treff

#32530: Fortsatt dyr på beite ved Jordbru

Med Ramsåsen i bakgrunnen fant storfeet fortsatt mat på jordene ved Jordbru, selv om vi er inne i andre halvdel av oktober.

 • 19.10.2019 14:41 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff

29 av 50 treff

#32490: Tåketur på to hjul

Grått og fuktig på Krokskogen denne oktoberfredagen. Den gamle kongeveien er fin å sykle, selv om det er noen brutale motbakker i starten fra Lommedalen. Her litt sør for Langebru. Legg merke til de gamle stabbesteinene i veikanten.

 • 18.10.2019 13:04 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
30 av 50 treff

#32485: Høststemning ved Stovivann

Fra nordenden av Stovivann er det fin utsikt mot Ringiåsen. Også her liver gulbladete bjerker opp langs bredden og opp i lia. Stykket med bare grønne løvtrær omtrent rett over midten av bildet er det inngjerdete området etter Libakke, se bilde nr. 32483. I forgrunnen blader av sverdlilje, takrør og stubber med stubbevoksende sopp.

 • 17.10.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

31 av 50 treff

#32484: Nordenden av Stovivann med Kolsås i bakgrunnen

Enda en grå og etter hvert våt høstdag, men gule bjerker liver opp i det mørke. Kolsås med mast og tåkedotter i bakgrunnen, Stovi gård i venstre bildekant.

 • 17.10.2019 13:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
32 av 50 treff

#32483: Styvingstre etter husmannsplassen Libakke

«Liebakke» på vestsiden av Stovivann var eldste husmannsplass under Horni gård, nevnt allerede i 1752. Fra starten av 1800-tallet var det to Libakke-plasser. Et inngjerdet og fortsatt ganske åpent område og dette styvede treet nær vannet er de eneste lett synlige sporene etter plassene. Det er også spor etter grunnmurer, men disse er vanskelige å finne. Ved styving ble treet holdt lavt ved at greiner ble kuttet for å gi fôr til buskapen. Toppen av den tykke stammen er her ca. fire meter over bakken.

 • 17.10.2019 12:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

33 av 50 treff

#32467: Tung høstdag i Nordkleiva

Det er virkelig høst ute, 5-6 grader, regn og lave skyer over åskammen. Nordkleiva og Krokkleiva er nesten helt borte i tåka. Bildet er tatt fra Dronningveien.

 • 16.10.2019 14:19 - av Morten Synstelien,
 • 19 treff
34 av 50 treff

#32462: Regnfull rast ved Strømsdammen

Etter sol kommer regn, denne gangen mye regn og noe tåke. DNT Senior-turbussen samlet like fullt en buss full av deltagere til dagens turer ved Bogstadvann. Her har mellomlang tur tatt en ganske fuktig rast ved Strømsdammen. Utsikten var begrenset, badebrygga forble ubrukt, og det var heller ikke lys til å nyte synet av rødberglav i ura øst for vannet. Bilde nr. 19738 viser hvordan det kunne ha vært.

 • 15.10.2019 11:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

35 av 50 treff

#32461: Utsikt fra Blåfjell til Håøya og Drøbak

Utsikten fra Blåfjell er både vid og lang. På en dag som denne med lite blådis er både Håøya og Drøbak bak denne ganske klare og uten sjenerende blåstikk med teleobjektiv.

 • 14.10.2019 15:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
36 av 50 treff

#32460: Pinakkel i Svartvannsdalen

Svartvannsdalen har stup mot både øst og vest, og er lite tilgjengelig fra disse retningene. På vestsiden står denne pinakkelen og kan kanskje være en interessant utfordring for klatrere. Men også dalbunnen dit er sengått, med urer, vann og myr. Vi så ingen sikringsbolter eller andre spor etter klatrere, men hadde ikke kikkert, og det var ikke sol som kunne gi reflekser.

 • 14.10.2019 15:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

37 av 50 treff

#32459: «Balkongen» på Blåfjell

Hadde svabergene på Blåfjell vært et amfiteater, hadde dette vært balkongen. Etter et litt flatere parti øker helningen igjen gradvis til skogen tar over. Jevnt tilsig av vann sørger for at mose kan etablere seg og dekke stadig større arealer. Dimensjonene er store, sjekk Atie nær øvre høyre hjørne.

 • 14.10.2019 14:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
38 av 50 treff

#32471: Avkjøringa til Rustanvegen fra Vestsideveien Fv21

Litt artig at du kjører fra veien og inn i vegen. Litt fra bymål til bygdemål. Du ser Gjevlekollen i bakgrunnen. Vått i terrenget, så det var flere enn meg som gikk veien fra Kanada og opp til parkeringa i Rustanvegen. Vi gikk da også Kanada på langs, Kanada på tvers er ikke mange meterne her. Ser dere på skiltet at veien smalner inn, så er det på grunn av brua over Solbergelva.

 • 13.10.2019 17:35 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

39 av 50 treff

#32473: Solbergelva er høststor ved Trolldalen

Bildet er tatt ved Vestsideveien (Fv21) ,og her er elva litt breiere enn lenger opp i dalen.

 • 13.10.2019 17:33 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
40 av 50 treff

#32472: Vestmarksryggen og Lierdalen sett fra Delekant

Klar høstdag, og sola er på vei ned. Lierdalen ligger frodig og fin, et av Norges beste landbruksområder. Vi ser høyspenten som går forbi Asdøl, helt til høyre i bildet og Vestergyllen rett frem. Tror det er Gampen til venstre, men er ikke helt sikker.

 • 13.10.2019 16:54 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

41 av 50 treff

#32475: Minner fra en svunnen tid

På den blåmerka stien ned fra Gjevlekollen mot Delekant rett etter Skjærsvannet står denne furua. Ser ut ut som om den har fått en karamell av lynet. Men ser du nøye etter, så ser du en isolator. Dette er fra den gangen det gikk ei telefonlinje opp til brannvakthytta på Gjevlekollen.

 • 13.10.2019 16:34 - av Morten Synstelien,
 • 16 treff
42 av 50 treff

#32439: Et liten oppdemt dam syd for Skapertjern

I området syd for Skapertjern er det et par små oppdemte dammer, Sprengstoffdammen (se bilde nr. 22272) og den navnløse på bildet. Denne ligger helt inntil veien mellom Myrvoll og Skapertjern, men demningen er dekket av kratt, og det er lett å gå forbi dammen uten å se den. Men her er den i alle fall. Solen hadde akkurat gått bak skyene foran det kommende lavtrykket, men det er da fortsatt glød i bjerkeløvet.

 • 13.10.2019 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

43 av 50 treff

#32479: Høstfarget myr ved Skjærsvannet

Ei slik myr skriker etter å bli brukt til skiløype. Lav høstsol, men den varmer fortsatt.

 • 13.10.2019 16:10 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
44 av 50 treff

#32466: Hørtekollen og Sylling en høstkveld

Bildet er tatt fra rett syd for Delekant, som er et gårdsnavn. En flott, klar høstkveld, og sola er i ferd med å gå ned, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi ser Solberg til venstre og Sylling til høyre.

 • 13.10.2019 16:09 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff

45 av 50 treff

#32478: Lav høstsol over Skjærsvannet

Den lave høstsola skjuler neste høyspenten her ved Skjærsvannet. Men sola varmer fortsatt bra. Litt til siden for bildet er det en benk og en liten bålplass.

 • 13.10.2019 16:02 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff
46 av 50 treff

#32477: Høst i høyden nedenfor Gjevlekollen

Helt tydelig høst, litt brunt og fint gress på myra, og snøen ligger i skyggen fra sola. Trenger ikke kompass for å finne ut hvor syd er her. Lav høstsol som holder på å gå ned.

 • 13.10.2019 15:52 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff

47 av 50 treff

#32438: Slik så Skapertjern opprinnelig ut

Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens regulering.

 • 13.10.2019 15:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
48 av 50 treff

#32437: Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde steinblokker er samlet foran foten av demningen, noen av dem er nummererte. Det skal bli spennende å se hvordan de blir innpasset i all den nye betongen.

 • 13.10.2019 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

49 av 50 treff

#32435: Minimumsvannstand i Skapertjern 2019

Skapertjern skulle vært tappet ned i 2018 for rehabilitering av demningen. Det var det da også, men tjernet ble fylt opp igjen uten at noe var gjort med demningen. Det var derfor noe overraskende at det var tappet ned i år også, og at rehabiliteringen fortsatt var i full gang. Tjernet har nå tilnærmet opprinnelig vannstand og form. Slik så det ut fra bunnen av demningen, en stor kontrast til bilde nr. 32436 fra 2017 som er tatt fra toppen av demningen.

 • 13.10.2019 15:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
50 av 50 treff

#32464: Benker på sydvestsiden av Gjevlekollbua

Her er det fint å raste om sola er framme, bra utsikt denne veien også. De små benkene er laget av materialer fra den gamle brannvakthytta som stod her.

 • 13.10.2019 14:21 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff