• darkblurbg
  Frost ved Breimåsan

  Frost og fin tele i dag og greit å gå. Her ved Breimåsan ventet kjentmannsposten, der torv ble tatt ut tidligere. I skogen også jegere, og skudd kunne høres av og til.

  Romeriksåsene - Nannestad, 03.11.2019 11:42 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Dalsgruva

  Dalsgruva sies å ha vært 120 meter dyp, og hadde så stort vanntilsig at den ofte ble for full av vann til å kunne drives. Pumper drevet av hestevandring var ikke tilstrekkelig her. Det var nok et hovedsvinge med fundament helt inntil gruva, men det er ikke entydige spor etter dette. Det er tre va...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En gravd og utmuret kjeller

  Vest på vollen, rett bak den store asken med to steiner foran på bilde nr. 32658, finnes denne gravde og utmurte gropa. Det er ganske sikkert en kjeller med nedgang gjennom kjellerlem i gulvet inne i huset. Komfyren kommer nok fra et av husene der, men det er ikke lett å anslå hvor gammel den kan...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En mulig grunnmur

  Øst på vollen står denne lave steinmuren, som kan ha vært grunnmuren til et stort hus, muligens stallen som ble bygd om til et fjøs.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gruvbakken som bebodd seter

  Dalsgruva ble nedlagt i 1820 etter å ha vært i drift fra 1600-tallet. Det var da bygget boliger og driftsbygninger på Gruvbakken, og på det meste bodde det 30 personer med tilknytning til gruva der. Etter at gruvedriften var slutt, bodde det fortsatt folk der oppe som tok kuer i «pensjon» i somme...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det siste hovedsvingefundamentet før Dalsgruva

  Det neste hovedsvingefundamentet viste seg å være det siste før Dalsgruva. Det ligger helt inntil Gjørtlerstien, som det er opplysningsskilt ved der den krysser den gulmerkede kulturstien til Myrgruvefossen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et ganske velbevart hovedsvingefundament

  Det skal ha vært 18 hovedsvinger. I dag er fortsatt 16 av fundamentene til disse synlige, derav fem på østsiden. Dette er det best bevarte av dem, men hvor går stangfelten videre? Det er ganske flatt, så det er nok en horisontal retningsforandring, men herfra er terrenget dekket av et kratt av sm...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et vanlig svingefundament og en vannfylt grop

  Det var to typer master og mastefundamenter i Konsta: store fundamenter for hovedsvinger der stangfelten skifter retning horisontalt og/eller vertikalt, og vanlige, mindre fundamenter der den gikk med uforandret retning. Fundamentet på bilde nr. 32643 er et hovedsvingefundament, det på dette bild...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 13:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Konstas høyeste punkt

  Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energi...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Torvtørkehuset på Breimåsan i Romeriksåsen

  Tørkehus for tørking av torv er interessant, og i flere myrer finnes det rester etter slike. To steder er det også satt opp kopier av gamle tørkehus, på Breimåsan i Romeriksåsene og på Semsmåsan i Vestmarka. Slik ser den forholdsvis nyoppsatte tørkehuskopien på Breimåsan ut. Her er også en nyttig...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.10.2019 13:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En gammel tømmervei langs Buvassbekken

  Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

  Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Langveggen: Bukollens bratte vestside

  Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 13:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

  Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i ku...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

  Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Vol...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: ruinene sett fra syd på vollen

  Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, er tydeligvis tatt fra en av småkollene syd på vollen. Nå er denne delen av vollen vokst til med gran igjen etter snauhogsten for noen år siden, så dette er det nærmeste man kommer med et vidt vidvinkelobjektiv. Atie markerer inngangstrappa til hovedhuset. Det øs...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 15:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: enda ei låvebru

  Mange av bildene fra Krikebyvangen viser låvebrua. Men et søk øst på vollen der uthuset sto, avslørte både spor etter en grunnmur og pillarer, og, overraskende nok, enda ei låvebru. Ser man godt etter på bilde nr. 31968, kan man skimte ei murt låvebru bak treet til høyre i bildet. Denne ruinen er...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 14:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: ruinen etter hovedbygningen

  Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, ga grunnlag for å finne ruinene etter flere av bygningene på Kirkebyvangen. Dette er ruinen etter hovedbygningen, et forholdsvis stort hus med inngangen på langsiden mot syd. Inngangen er litt høyere enn midten av bildet. Under den nærmeste (vestre) halvdelen er ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Barnetreff ved Søndre Klopptjern

  Ved Søndre Klopptjern er det en solrik og velbrukt rasteplass med badebrygge, bord og krakker. Denne dagen var det tydeligvis avtalt treff der for barn fra Tøyenfeltet. Etter å ha forvisset seg om at vi ikke var over hundre år gamle, penset de oppmerksomheten over på bål og pølsegryte.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: gamlekloppa fortsatte nedover fossen

  I nedre høyre hjørne på bilde nr. 31889 er litt av restene etter en enda eldre klopp synlig. Denne gangen gikk materialene fra den havarerte kloppa på fossen videre nedover bekken, og er synlig på flere steder i bekkeløpet nedenfor.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: nylaget klopp

  Det bare litt over en måned gamle bilde nr. 31886 viser kloppen med brukket rygg over en flomstor Hagerupfoss. Nå er vannstanden mer normal igjen, kloppen er ny og solid, til og med med rekkverk. Bra innsats av DNT, og en ATV var sikkert til god hjelp med transport av materialene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ny bro ved Hagerupfossen

  Ivrige medlemmer i DNT har bygget ny bro her hvor stien krysser fossen like ved Ås gård, og det er blitt riktig så fint!

  Romeriksåsene - Nannestad, 05.10.2019 11:40 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Sol og frost ved Kirkebyvangen

  Ennå ingen nysnø her, men flotte forhold med høstsol og lett frost i myrene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 05.10.2019 10:32 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Vilt og villest mot Skotjern

  Stien mellom Trasletjern og Skotjern går gjennom særs vilt (og vått) terreng. Her er det heldigvis naturreservat. Det er en tung og flott opplevelse å gå her, sett av god tid! Uten gummistøvler er det nok ikke mulig å holde seg tørr på beina.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.10.2019 16:25 - Line Mork
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

  Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre fo...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.09.2019 17:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

  Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

  Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villni...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

  Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

  Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

  Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

  Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

  Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

  Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordroa i Skedsmo 1961

  For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

  Romeriksåsene - Nannestad, 16.08.2019 12:00 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Har du ikke klippet før, så skynd deg!

  Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:22 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

  Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gruva i søndre Ramndalen

  Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sle...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

  I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skjerp på Ramndalskollen

  I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blå...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Dagbrudd på Ramndalskollen

  Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ik...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

  Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 03.05.2019 07:33 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Interiør fra Marifjellhytta

  Slik ser det ut i hytta.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Marifjellhytta i 1964

  Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  På Marifjell i 17 varmegrader

  Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:20 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Gammel gran ved Marifjell

  Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:11 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Interiør fra Bæ-Bu

  Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for for...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:25 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Bæ-Bu

  Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:22 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Full vinter i Romeriksåsene

  Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 11:29 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

  Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.04.2019 08:30 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Lettskyet over Romeriksåsene

  Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.04.2019 15:16 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#32674: Frost ved Breimåsan

Frost og fin tele i dag og greit å gå. Her ved Breimåsan ventet kjentmannsposten, der torv ble tatt ut tidligere. I skogen også jegere, og skudd kunne høres av og til.

 • 03.11.2019 11:42 - av Torgeir Stenstad,
 • 14 treff
2 av 50 treff

#32647: Dalsgruva

Dalsgruva sies å ha vært 120 meter dyp, og hadde så stort vanntilsig at den ofte ble for full av vann til å kunne drives. Pumper drevet av hestevandring var ikke tilstrekkelig her. Det var nok et hovedsvinge med fundament helt inntil gruva, men det er ikke entydige spor etter dette. Det er tre vann, delt av steinrygger i den kløfta gruva ligger i, så det ser ut til ar den har hatt tre nedganger.

 • 31.10.2019 14:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

3 av 50 treff

#32660: En gravd og utmuret kjeller

Vest på vollen, rett bak den store asken med to steiner foran på bilde nr. 32658, finnes denne gravde og utmurte gropa. Det er ganske sikkert en kjeller med nedgang gjennom kjellerlem i gulvet inne i huset. Komfyren kommer nok fra et av husene der, men det er ikke lett å anslå hvor gammel den kan være.

 • 31.10.2019 14:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
4 av 50 treff

#32659: En mulig grunnmur

Øst på vollen står denne lave steinmuren, som kan ha vært grunnmuren til et stort hus, muligens stallen som ble bygd om til et fjøs.

 • 31.10.2019 14:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

5 av 50 treff

#32658: Gruvbakken som bebodd seter

Dalsgruva ble nedlagt i 1820 etter å ha vært i drift fra 1600-tallet. Det var da bygget boliger og driftsbygninger på Gruvbakken, og på det meste bodde det 30 personer med tilknytning til gruva der. Etter at gruvedriften var slutt, bodde det fortsatt folk der oppe som tok kuer i «pensjon» i sommerhalvåret. Dette varte til starten på 1900-tallet, da plassen ble fraflyttet, og husene forsvant. Bildet viser vollene, delvis på gamle slagghauger, med gamle og store asketrær.

 • 31.10.2019 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
6 av 50 treff

#32646: Det siste hovedsvingefundamentet før Dalsgruva

Det neste hovedsvingefundamentet viste seg å være det siste før Dalsgruva. Det ligger helt inntil Gjørtlerstien, som det er opplysningsskilt ved der den krysser den gulmerkede kulturstien til Myrgruvefossen.

 • 31.10.2019 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

7 av 50 treff

#32645: Et ganske velbevart hovedsvingefundament

Det skal ha vært 18 hovedsvinger. I dag er fortsatt 16 av fundamentene til disse synlige, derav fem på østsiden. Dette er det best bevarte av dem, men hvor går stangfelten videre? Det er ganske flatt, så det er nok en horisontal retningsforandring, men herfra er terrenget dekket av et kratt av småfuruer. Kompasskurs mot Dalsgruva og énmannsmanngard ble løsningen.

 • 31.10.2019 14:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
8 av 50 treff

#32644: Et vanlig svingefundament og en vannfylt grop

Det var to typer master og mastefundamenter i Konsta: store fundamenter for hovedsvinger der stangfelten skifter retning horisontalt og/eller vertikalt, og vanlige, mindre fundamenter der den gikk med uforandret retning. Fundamentet på bilde nr. 32643 er et hovedsvingefundament, det på dette bildet er restene etter et vanlig svingefundament. Den vannfylte gropa har sideflater som ser ut til å være skurt av isbre, men det var også tegn i området som tydet på at det kunne ha vært et skjerp der.

 • 31.10.2019 13:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

9 av 50 treff

#32643: Konstas høyeste punkt

Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energien overført ved hjelp av et system med to parallelle trestenger hvor svingestenger sørget for at den ene gikk frem og den andre tilbake, se prinsippskisse på bilde nr. 32657. Det er 1800 meter i luftlinje mellom Myrgruvefossen og Dalsgruva, og det er 80 meter høydeforskjell mellom fossen og Trollsnesfjellet. Bildet viser restene av det høyest beliggende svingefundamentet på Trollsnesfjellet.

 • 31.10.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
10 av 50 treff

#32588: Torvtørkehuset på Breimåsan i Romeriksåsen

Tørkehus for tørking av torv er interessant, og i flere myrer finnes det rester etter slike. To steder er det også satt opp kopier av gamle tørkehus, på Breimåsan i Romeriksåsene og på Semsmåsan i Vestmarka. Slik ser den forholdsvis nyoppsatte tørkehuskopien på Breimåsan ut. Her er også en nyttig informasjonstavle om torvskjæring og –tørking. Arkitekturen er noe forskjellig fra Semsmåsan, se bilde nr. 32589.

 • 23.10.2019 13:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

11 av 50 treff

#32432: En gammel tømmervei langs Buvassbekken

Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. Denne er stort sett planert og fint patinert med mose. Den fører på slutten gjennom to store snauhogster hvor det tidligere var svært bra soppterreng.

 • 12.10.2019 14:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff
12 av 50 treff

#32431: Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

 • 12.10.2019 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

13 av 50 treff

#32430: Langveggen: Bukollens bratte vestside

Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i dalbunnen. Det er også montert en rettet reflektorplate på en stålmast der.

 • 12.10.2019 13:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
14 av 50 treff

#32429: En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i kummen, og vanninntak nær bunnen av demningen.

 • 12.10.2019 11:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

15 av 50 treff

#32428: En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Volumet av dammen var så lite at det her var tale om en fangdam. Bilde nr. 32429 gir sannsynligvis svaret på hva som var hensikten med den.

 • 12.10.2019 11:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
16 av 50 treff

#32359: Kirkebyvangen: ruinene sett fra syd på vollen

Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, er tydeligvis tatt fra en av småkollene syd på vollen. Nå er denne delen av vollen vokst til med gran igjen etter snauhogsten for noen år siden, så dette er det nærmeste man kommer med et vidt vidvinkelobjektiv. Atie markerer inngangstrappa til hovedhuset. Det østre uthuset er helt gjemt bak graner til høyre for høyre bildekant.

 • 06.10.2019 15:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

17 av 50 treff

#32358: Kirkebyvangen: enda ei låvebru

Mange av bildene fra Krikebyvangen viser låvebrua. Men et søk øst på vollen der uthuset sto, avslørte både spor etter en grunnmur og pillarer, og, overraskende nok, enda ei låvebru. Ser man godt etter på bilde nr. 31968, kan man skimte ei murt låvebru bak treet til høyre i bildet. Denne ruinen er synlig fra skiløypa øst for Kirkebyvangen.

 • 06.10.2019 14:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
18 av 50 treff

#32357: Kirkebyvangen: ruinen etter hovedbygningen

Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, ga grunnlag for å finne ruinene etter flere av bygningene på Kirkebyvangen. Dette er ruinen etter hovedbygningen, et forholdsvis stort hus med inngangen på langsiden mot syd. Inngangen er litt høyere enn midten av bildet. Under den nærmeste (vestre) halvdelen er det en kjeller med ståhøyde. Grunnmuren er dobbeltvegget med steinfylling mellom, og må sies å være meget solid.

 • 06.10.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

19 av 50 treff

#32356: Barnetreff ved Søndre Klopptjern

Ved Søndre Klopptjern er det en solrik og velbrukt rasteplass med badebrygge, bord og krakker. Denne dagen var det tydeligvis avtalt treff der for barn fra Tøyenfeltet. Etter å ha forvisset seg om at vi ikke var over hundre år gamle, penset de oppmerksomheten over på bål og pølsegryte.

 • 06.10.2019 12:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
20 av 50 treff

#32355: Hagerupfossen: gamlekloppa fortsatte nedover fossen

I nedre høyre hjørne på bilde nr. 31889 er litt av restene etter en enda eldre klopp synlig. Denne gangen gikk materialene fra den havarerte kloppa på fossen videre nedover bekken, og er synlig på flere steder i bekkeløpet nedenfor.

 • 06.10.2019 12:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

21 av 50 treff

#32354: Hagerupfossen: nylaget klopp

Det bare litt over en måned gamle bilde nr. 31886 viser kloppen med brukket rygg over en flomstor Hagerupfoss. Nå er vannstanden mer normal igjen, kloppen er ny og solid, til og med med rekkverk. Bra innsats av DNT, og en ATV var sikkert til god hjelp med transport av materialene.

 • 06.10.2019 12:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
22 av 50 treff

#32352: Ny bro ved Hagerupfossen

Ivrige medlemmer i DNT har bygget ny bro her hvor stien krysser fossen like ved Ås gård, og det er blitt riktig så fint!

 • 05.10.2019 11:40 - av Torgeir Stenstad,
 • 39 treff

23 av 50 treff

#32353: Sol og frost ved Kirkebyvangen

Ennå ingen nysnø her, men flotte forhold med høstsol og lett frost i myrene.

 • 05.10.2019 10:32 - av Torgeir Stenstad,
 • 27 treff
24 av 50 treff

#32290: Vilt og villest mot Skotjern

Stien mellom Trasletjern og Skotjern går gjennom særs vilt (og vått) terreng. Her er det heldigvis naturreservat. Det er en tung og flott opplevelse å gå her, sett av god tid! Uten gummistøvler er det nok ikke mulig å holde seg tørr på beina.

 • 01.10.2019 16:25 - av Line Mork,
 • 18 treff

25 av 50 treff

#31968: Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre for låven og noe lenger bak lå beboelseshuset med inngang og to skorsteiner. Til høyre for dette og noe lenger fram var det et stort uthus.

 • 07.09.2019 17:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 72 treff
26 av 50 treff

#31969: Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at her var det flere hus. Bildet viser de to tydeligste ruinene. Bilde nr. 31970 og bilde nr. 31971 viser ruinen til venstre i bildet i 1997 før området ble snauhogd. Under bilde nr. 25716 gir Anka Nordenborg en kort sammenfatning av historien til stedet.

 • 01.09.2019 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff

27 av 50 treff

#31973: Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villnisset overtar utvendig og innvendig. Som bilde nr. 31970 viser, var muren i 1997 fortsatt hel, og det var åpent utenfor og innenfor. Bilde nr. 31972 viser utsikten gjennom buegangen i 1997.

 • 01.09.2019 15:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
28 av 50 treff

#31891: Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

 • 01.09.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff

29 av 50 treff

#31890: Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

 • 01.09.2019 13:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff
30 av 50 treff

#31889: Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte dem om «omkjøringen» og vadestedet høyere oppe, men de kom ikke ned på den andre siden mens jeg var der.

 • 01.09.2019 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff

31 av 50 treff

#31888: Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

 • 01.09.2019 12:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
32 av 50 treff

#31887: Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

 • 01.09.2019 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

33 av 50 treff

#31886: Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. Det var merket «omkjøring» oppover langs bekken, men bekken var for stri til å vade der. Men ca. 100 meter oppover var det et brukbart vadested på en på kartet umerket sti, så det ble redningen.

 • 01.09.2019 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 38 treff
34 av 50 treff

#31801: Nordroa i Skedsmo 1961

For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

 • 16.08.2019 12:00 - av Steinar Bunæs,
 • 20 treff

35 av 50 treff

#31637: Har du ikke klippet før, så skynd deg!

Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

 • 13.08.2019 13:22 - av Nina Didriksen,
 • 13 treff
36 av 50 treff

#31636: Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

 • 13.08.2019 13:20 - av Nina Didriksen,
 • 10 treff

37 av 50 treff

#31558: Gruva i søndre Ramndalen

Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sleipe steiner, og stollen fortaper seg i mørke, slik at det ikke er mulig å bedømme hvor langt den egentlig går innover. Drften ble avsluttet i 1914.

 • 08.07.2019 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 59 treff
38 av 50 treff

#31557: På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru over bekken.

 • 08.07.2019 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 52 treff

39 av 50 treff

#31556: Et skjerp på Ramndalskollen

I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blåstien fra Spenningsby går under kraftledningen, og det er et ganske tydelig tråkk i bratta.

 • 08.07.2019 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 44 treff
40 av 50 treff

#31555: Dagbrudd på Ramndalskollen

Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ikke spor etter noen opparbeidet transportvei derfra.

 • 08.07.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff

41 av 50 treff

#31397: Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

 • 03.05.2019 07:33 - av Jarle Jensen,
 • 103 treff
42 av 50 treff

#31379: Interiør fra Marifjellhytta

Slik ser det ut i hytta.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 37 treff

43 av 50 treff

#31377: Marifjellhytta i 1964

Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 31 treff
44 av 50 treff

#31371: På Marifjell i 17 varmegrader

Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

 • 23.04.2019 16:20 - av Torkel Kristoffersen,
 • 57 treff

45 av 50 treff

#31378: Gammel gran ved Marifjell

Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne jeg se minst ti hull i treet. Bildet er tatt 400 meter fra toppen.

 • 23.04.2019 16:11 - av Torkel Kristoffersen,
 • 62 treff
46 av 50 treff

#31372: Interiør fra Bæ-Bu

Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for fordeler vunnet som følge av arbeidsforholdet.

 • 23.04.2019 12:25 - av Torkel Kristoffersen,
 • 23 treff

47 av 50 treff

#31370: Bæ-Bu

Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

 • 23.04.2019 12:22 - av Torkel Kristoffersen,
 • 20 treff
48 av 50 treff

#31367: Full vinter i Romeriksåsene

Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

 • 23.04.2019 11:29 - av Torkel Kristoffersen,
 • 22 treff

49 av 50 treff

#31374: Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

 • 22.04.2019 08:30 - av Jarle Jensen,
 • 43 treff
50 av 50 treff

#31286: Lettskyet over Romeriksåsene

Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er tatt mot vest, og derfor er det Hakadal vi ser i bakgrunnen, med Nordmarkas østre åser bak der igjen.

 • 07.04.2019 15:16 - av Erik Unneberg,
 • 39 treff