• darkblurbg
  Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

  Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre fo...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.09.2019 17:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: det vokser igjen

  Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

  Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villni...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

  Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

  Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

  Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

  Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

  Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

  Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordroa i Skedsmo 1961

  For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

  Romeriksåsene - Nannestad, 16.08.2019 12:00 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Har du ikke klippet før, så skynd deg!

  Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:22 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

  Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gruva i søndre Ramndalen

  Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sle...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

  I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skjerp på Ramndalskollen

  I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blå...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Dagbrudd på Ramndalskollen

  Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ik...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

  Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 03.05.2019 07:33 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Interiør fra Marifjellhytta

  Slik ser det ut i hytta.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Marifjellhytta i 1964

  Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  På Marifjell i 17 varmegrader

  Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:20 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Gammel gran ved Marifjell

  Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:11 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Interiør fra Bæ-Bu

  Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for for...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:25 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Bæ-Bu

  Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:22 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Full vinter i Romeriksåsene

  Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 11:29 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

  Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.04.2019 08:30 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Lettskyet over Romeriksåsene

  Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.04.2019 15:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sørover mot Gardermoen

  På en klar vårdag kunne vi se at jordene nord for Gardermoen fortsatt har snødekke, men med noen bare flekker. Midt i bildet ser vi bebyggelsen på Råholt, og til høyre ser vi sørenden av Hurdalssjøen, der isen fremdeles ligger. Selve flyplassen ligger bak (sør) for Råholt.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.03.2019 09:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Motlys på Jordmyrane

  Skituren på Ringdalsveien inneholdt et par avstikkere, slik som her ved Jordmyrane.

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 17:20 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vårføre på Høgsmåsan

  Det ble en ettermiddagstur fra Tæruddalen i dag. Der viste gradestokken 13 pluss ( i skyggen), og det var svært behagelig temperatur her oppe på Høgsmåsan. Litt vind, men den hindret overoppheting. Løypene var imponerende bra, med faste, fine spor de fleste steder. Litt overvann noen få steder, m...

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 16:52 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fortsatt nok snø i Romeriksåsene

  I alle fall nok til å lage scooterløyper. Her fra Drittjern.

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 08:46 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Påskeføre over Høgsmåsan

  Vårvarmen slo til i dag, med 12-13 varmegrader i lavere strøk av Romeriksåsene. Løypene fra Tæruddalen holdt likevel bra, selv om føret var noe sugende der solen fikk ordentlig tak.

  Romeriksåsene - Nannestad, 21.03.2019 13:43 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fint utover Storøyungen med Hakkimhøgda langt i bakgrunnen  Romeriksåsene - Nannestad, 18.03.2019 12:43 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Det tar sin tid å preparere i dag!

  Her etter gårsdagens preparering nord for løypekrysset ved Råbjørn.

  Romeriksåsene - Nannestad, 18.03.2019 10:08 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Det er tungt for løypemaskinene i dag

  Her kjøres skogsbilveiene ut fra Brovoll.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.03.2019 09:46 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Nå blir det fine scooterløyper på Bakkholtjerna  Romeriksåsene - Nannestad, 08.03.2019 14:40 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  15 cm nysnø i høyden gjør forholdene veldig bra nå!

  Her i krysset mellom Store Snellingen og Vesle Snellingen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.03.2019 09:00 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Lygnaturen 2019: Løypemaskinene gjør en forskjell

  I utgangspunktet var det knallhardt i løypene i dag, men der det var kjørt med fres nylig, var det flotte forhold. Løypa fra Brovoll over Nysæterbrenna var en ren fornøyelse, til glede for Lygnatur-deltagere som valgte retur fra Grua med tog eller fortsettelse sørover gjennom Nordmarka.

  Romeriksåsene - Nannestad, 02.03.2019 13:17 - Line Mork
 • darkblurbg
  Lygnaturen 2019: Sol på Brovoll

  Litt flaks må man ha. Rast i solveggen på Brovoll akkurat da sola viste seg som mest denne lørdagen, kjentes godt.

  Romeriksåsene - Nannestad, 02.03.2019 12:25 - Line Mork
 • darkblurbg
  Nydelig morgen

  På vei til Koperud

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.03.2019 08:59 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Helt perfekte forhold ut fra Brovoll, Sjonken og Råsjøkrysset etter nattens preparering!  Romeriksåsene - Nannestad, 25.02.2019 00:41 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Snellingsflaka i trolsk tåke  Romeriksåsene - Nannestad, 22.02.2019 13:51 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Slutt på det skarpe føret i Marka!

  12-15 cm nysnø ut fra Brovoll i dag.

  Romeriksåsene - Nannestad, 21.02.2019 08:59 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Fantastiske skiforhold i Romeriksåsene

  Her øst for Bjertnessjøen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.02.2019 11:27 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Helt perfekt så lenge det varer

  Nyt det så lenge det varer. I kveld blir det væromslag og mildvær.

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.02.2019 08:52 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Tett snøvær og vind gjør at løypene fort føyker igjen  Romeriksåsene - Nannestad, 01.02.2019 10:36 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Skiglade dansker på tur fra hytte til hytte i 20 cm nysnø

  Da blir man glad når løypemaskinen kommer!

  Romeriksåsene - Nannestad, 28.01.2019 11:30 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Solen titter fram i Bukkelia  Romeriksåsene - Nannestad, 21.01.2019 13:07 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Merking av skiløype på Langvannet

  Isen ble kontrollert og vurdert til å være god, og vannet er merket med stikker.

  Romeriksåsene - Nannestad, 14.01.2019 12:20 - Sindre Morstad
 • darkblurbg
  Tidlig morgenprepp ved Råsjøen  Romeriksåsene - Nannestad, 09.01.2019 07:30 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Perfekte forhold ut fra Brovoll

  De beste skiforholdene denne helgen finner du i Romeriksåsene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 04.01.2019 12:49 - Jarle Jensen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#31968: Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre for låven og noe lenger bak lå beboelseshuset med inngang og to skorsteiner. Til høyre for dette og noe lenger fram var det et stort uthus.

 • 07.09.2019 17:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff
2 av 50 treff

#31969: Kirkebyvangen 2019: det vokser igjen

Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at her var det flere hus. Bildet viser de to tydeligste ruinene. Bilde nr. 31970 og bilde nr. 31971 viser ruinen til venstre i bildet i 1997 før området ble snauhogd. Under bilde nr. 25716 gir Anka Nordenborg en kort sammenfatning av historien til stedet.

 • 01.09.2019 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

3 av 50 treff

#31973: Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villnisset overtar utvendig og innvendig. Som bilde nr. 31970 viser, var muren i 1997 fortsatt hel, og det var åpent utenfor og innenfor. Bilde nr. 31972 viser utsikten gjennom buegangen i 1997.

 • 01.09.2019 15:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
4 av 50 treff

#31891: Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

 • 01.09.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

5 av 50 treff

#31890: Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

 • 01.09.2019 13:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
6 av 50 treff

#31889: Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte dem om «omkjøringen» og vadestedet høyere oppe, men de kom ikke ned på den andre siden mens jeg var der.

 • 01.09.2019 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

7 av 50 treff

#31888: Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

 • 01.09.2019 12:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
8 av 50 treff

#31887: Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

 • 01.09.2019 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

9 av 50 treff

#31886: Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. Det var merket «omkjøring» oppover langs bekken, men bekken var for stri til å vade der. Men ca. 100 meter oppover var det et brukbart vadested på en på kartet umerket sti, så det ble redningen.

 • 01.09.2019 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
10 av 50 treff

#31801: Nordroa i Skedsmo 1961

For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

 • 16.08.2019 12:00 - av Steinar Bunæs,
 • 9 treff

11 av 50 treff

#31637: Har du ikke klippet før, så skynd deg!

Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

 • 13.08.2019 13:22 - av Nina Didriksen,
 • 8 treff
12 av 50 treff

#31636: Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

 • 13.08.2019 13:20 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff

13 av 50 treff

#31558: Gruva i søndre Ramndalen

Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sleipe steiner, og stollen fortaper seg i mørke, slik at det ikke er mulig å bedømme hvor langt den egentlig går innover. Drften ble avsluttet i 1914.

 • 08.07.2019 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 47 treff
14 av 50 treff

#31557: På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru over bekken.

 • 08.07.2019 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 40 treff

15 av 50 treff

#31556: Et skjerp på Ramndalskollen

I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blåstien fra Spenningsby går under kraftledningen, og det er et ganske tydelig tråkk i bratta.

 • 08.07.2019 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff
16 av 50 treff

#31555: Dagbrudd på Ramndalskollen

Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ikke spor etter noen opparbeidet transportvei derfra.

 • 08.07.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 38 treff

17 av 50 treff

#31397: Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

 • 03.05.2019 07:33 - av Jarle Jensen,
 • 93 treff
18 av 50 treff

#31379: Interiør fra Marifjellhytta

Slik ser det ut i hytta.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 31 treff

19 av 50 treff

#31377: Marifjellhytta i 1964

Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 25 treff
20 av 50 treff

#31371: På Marifjell i 17 varmegrader

Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

 • 23.04.2019 16:20 - av Torkel Kristoffersen,
 • 54 treff

21 av 50 treff

#31378: Gammel gran ved Marifjell

Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne jeg se minst ti hull i treet. Bildet er tatt 400 meter fra toppen.

 • 23.04.2019 16:11 - av Torkel Kristoffersen,
 • 49 treff
22 av 50 treff

#31372: Interiør fra Bæ-Bu

Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for fordeler vunnet som følge av arbeidsforholdet.

 • 23.04.2019 12:25 - av Torkel Kristoffersen,
 • 19 treff

23 av 50 treff

#31370: Bæ-Bu

Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

 • 23.04.2019 12:22 - av Torkel Kristoffersen,
 • 18 treff
24 av 50 treff

#31367: Full vinter i Romeriksåsene

Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

 • 23.04.2019 11:29 - av Torkel Kristoffersen,
 • 19 treff

25 av 50 treff

#31374: Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

 • 22.04.2019 08:30 - av Jarle Jensen,
 • 39 treff
26 av 50 treff

#31286: Lettskyet over Romeriksåsene

Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er tatt mot vest, og derfor er det Hakadal vi ser i bakgrunnen, med Nordmarkas østre åser bak der igjen.

 • 07.04.2019 15:16 - av Erik Unneberg,
 • 37 treff

27 av 50 treff

#31282: Sørover mot Gardermoen

På en klar vårdag kunne vi se at jordene nord for Gardermoen fortsatt har snødekke, men med noen bare flekker. Midt i bildet ser vi bebyggelsen på Råholt, og til høyre ser vi sørenden av Hurdalssjøen, der isen fremdeles ligger. Selve flyplassen ligger bak (sør) for Råholt.

 • 31.03.2019 09:12 - av Erik Unneberg,
 • 26 treff
28 av 50 treff

#31197: Motlys på Jordmyrane

Skituren på Ringdalsveien inneholdt et par avstikkere, slik som her ved Jordmyrane.

 • 29.03.2019 17:20 - av Erik Unneberg,
 • 31 treff

29 av 50 treff

#31196: Vårføre på Høgsmåsan

Det ble en ettermiddagstur fra Tæruddalen i dag. Der viste gradestokken 13 pluss ( i skyggen), og det var svært behagelig temperatur her oppe på Høgsmåsan. Litt vind, men den hindret overoppheting. Løypene var imponerende bra, med faste, fine spor de fleste steder. Litt overvann noen få steder, men det skapte ingen problemer. Da temperaturen sank noe utover kvelden, ble føret skarpere, og felleskiene kom enda bedre til sin rett. Bildet er tatt på kommunegrensen mellom Skedsmo og Gjerdrum.

 • 29.03.2019 16:52 - av Erik Unneberg,
 • 36 treff
30 av 50 treff

#31189: Fortsatt nok snø i Romeriksåsene

I alle fall nok til å lage scooterløyper. Her fra Drittjern.

 • 29.03.2019 08:46 - av Jarle Jensen,
 • 50 treff

31 av 50 treff

#31124: Påskeføre over Høgsmåsan

Vårvarmen slo til i dag, med 12-13 varmegrader i lavere strøk av Romeriksåsene. Løypene fra Tæruddalen holdt likevel bra, selv om føret var noe sugende der solen fikk ordentlig tak.

 • 21.03.2019 13:43 - av Erik Unneberg,
 • 48 treff

33 av 50 treff

#31112: Det tar sin tid å preparere i dag!

Her etter gårsdagens preparering nord for løypekrysset ved Råbjørn.

 • 18.03.2019 10:08 - av Jarle Jensen,
 • 37 treff
34 av 50 treff

#31068: Det er tungt for løypemaskinene i dag

Her kjøres skogsbilveiene ut fra Brovoll.

 • 13.03.2019 09:46 - av Jarle Jensen,
 • 35 treff

36 av 50 treff

#30995: 15 cm nysnø i høyden gjør forholdene veldig bra nå!

Her i krysset mellom Store Snellingen og Vesle Snellingen.

 • 08.03.2019 09:00 - av Jarle Jensen,
 • 26 treff

37 av 50 treff

#30898: Lygnaturen 2019: Løypemaskinene gjør en forskjell

I utgangspunktet var det knallhardt i løypene i dag, men der det var kjørt med fres nylig, var det flotte forhold. Løypa fra Brovoll over Nysæterbrenna var en ren fornøyelse, til glede for Lygnatur-deltagere som valgte retur fra Grua med tog eller fortsettelse sørover gjennom Nordmarka.

 • 02.03.2019 13:17 - av Line Mork,
 • 31 treff
38 av 50 treff

#30899: Lygnaturen 2019: Sol på Brovoll

Litt flaks må man ha. Rast i solveggen på Brovoll akkurat da sola viste seg som mest denne lørdagen, kjentes godt.

 • 02.03.2019 12:25 - av Line Mork,
 • 27 treff

39 av 50 treff

#30888: Nydelig morgen

På vei til Koperud

 • 01.03.2019 08:59 - av Jarle Jensen,
 • 34 treff

41 av 50 treff
42 av 50 treff

#30838: Slutt på det skarpe føret i Marka!

12-15 cm nysnø ut fra Brovoll i dag.

 • 21.02.2019 08:59 - av Jarle Jensen,
 • 141 treff

43 av 50 treff

#30769: Fantastiske skiforhold i Romeriksåsene

Her øst for Bjertnessjøen.

 • 11.02.2019 11:27 - av Jarle Jensen,
 • 59 treff
44 av 50 treff

#30721: Helt perfekt så lenge det varer

Nyt det så lenge det varer. I kveld blir det væromslag og mildvær.

 • 08.02.2019 08:52 - av Jarle Jensen,
 • 21 treff

46 av 50 treff

#30613: Skiglade dansker på tur fra hytte til hytte i 20 cm nysnø

Da blir man glad når løypemaskinen kommer!

 • 28.01.2019 11:30 - av Jarle Jensen,
 • 113 treff

47 av 50 treff
48 av 50 treff

#30523: Merking av skiløype på Langvannet

Isen ble kontrollert og vurdert til å være god, og vannet er merket med stikker.

 • 14.01.2019 12:20 - av Sindre Morstad,
 • 108 treff

49 av 50 treff
50 av 50 treff

#30439: Perfekte forhold ut fra Brovoll

De beste skiforholdene denne helgen finner du i Romeriksåsene.

 • 04.01.2019 12:49 - av Jarle Jensen,
 • 95 treff