• darkblurbg
  Førstemann!

  Om man skulle møte noen på ski i dag, var det ikke overraskende at Morten Løchen var mannen. Han kunne tipse om skuter-pakking Tryvann-Nordmarkskapellet. Bymiljøetaten ville nok ikke være noe dårligere enn Skiforeningen på Brovoll.

  Nordmarka syd, 20.10.2020 13:20 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Bynær foss

  På Sagene er det kort avstand mellom den brusende fossen i Akerselva og byens boligstrøk. Denne oktoberhelgen tappet Oslo kommune ned Maridalsvannet og overliggende vann for å kunne ta i mot høstflommene, og en vannføring på 15 kubikkmeter pr. sekund gjorde fossene til et spektakulært syn.

  Nordmarka syd, 18.10.2020 13:23 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  En utydelig ruin

  På nordsiden av denne idylliske vika skulle det ifølge orienteringskartet være enda en ruin. Vi fant noe som minnet mer om en tilfeldig steinrøys der ruinen var avmerket, og en bølgeblikkplate på toppen av den lille høyden nordøst for vika. Dette kan ha vært en hytte tilsvarende de som lå på vest...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 15:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Jensenhytta/Heyerdahlhytta

  Denne store ruinen ligger nær vannkanten ca. 120 meter nord for Lynhytta. Den ble oppført i 1893 av hovedaksjonær i VG, Hans Lauritz Jensen, som en «stue» for ham og hans arvinger. Etter århundreskiftet ble den solgt som skihytte til naturelskeren Thorbjørn Heyerdahl. På grunn av en serie innbrud...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 15:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En annerledes ruin

  Det er avmerket tre ruiner på vestsiden av Store Åklungen. Denne ligger nesten rett vest for Lynhytta, og litt høyere enn denne. Denne noe uregelmessige åttekantede støpte konstruksjonen har nok vært drikkevannsreservoar for hytta, muligens med rørledning for innlagt vann. Det var for mye bunnfal...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 15:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Brua til Huldreheim/Lynhytta

  Brua til Lynhytta har vært ubrukelig i mange år allerede, se f.eks. bilde nr. 13008 fra desember 2010. Nå har den forfalt ytterligere, men den er da gangbar så langt at man kan nyte aftensolen på den lille øya sydvest i vannet. Det er anlagt blåsti med klopp over myra lenger syd, så dette er nepp...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 15:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreheim/Lynhytta

  Huldreheim ble bygget i 1894 som jakthytte av Emil Frøen på Frøen gård. Han eide også grunnen som hytta står på. Etter hvert ble den solgt til statsminister Carl Løvenskiold, som solgte den til Sportsklubben Lyn i 1918 for 10 000 kroner. I dag bærer Lynhytta preg av liten aktivitet og begynnende ...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 15:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nordligste ruinen

  I den nordligste og siste gruppen er bare én ruin synlig. Den er delvis bygd inn i bakken, og taket av bølgeblikk lå rast sammen inne i den. Den kunne også ha hatt utsikt mot vannet før skogen vokste opp. Det var ingen spor etter ferdsel ned til denne. Disse hyttene ser for forseggjorte ut til å ...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nedre ruinen i den midtre gruppen

  Den nedre ruinen på bilde nr. 35453 er etter en ganske stor hytte som ligger med brukbar utsikt over vannet. Den har grovmurte, tykke vegger av ganske små steiner. Der er det også spor etter sporadisk bruk for ikke altfor lenge siden.

  Nordmarka syd, 05.10.2020 13:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  To ruiner i den midtre gruppen

  Litt lenger mot nord er det merket av to ruiner på orienteringskartet. Den øverste av disse er omtrent midt i bildet, og Atie står ved den nedre. Den øverste kan se ut som restene etter en liten og sannsynligvis lav hytte. Den nedre er vist i mer detalj på bilde nr. 35454.

  Nordmarka syd, 05.10.2020 13:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt med mur i den sydlige ruingruppen

  Terrenget mot Lille Åklungen er meget bratt med stup. På en liten hylle nedenfor ruinen på bilde nr. 35450 er det laget en utsiktsplass med steinmur. Det er tydelig at det er lagt mye arbeid ned i denne gruppen, men hvilken bruk ruinene har hatt, er ikke opplagt. HK-hytte (=Hold Kjeft, hemmelig) ...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 13:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytteruinen i den sydligste ruingruppen

  På orienteringskartet Åklungen M 1 : 10 000 fra 2010 er det tegnet inn seks ruiner på vestsiden av vannet mellom dette og traktorveien på er flatere parti et stykke opp i den bratte lia. Disse er fordelt i tre grupper. Dette er hytteruinen i den sydligste gruppen, som består av tre ruiner. Her fø...

  Nordmarka syd, 05.10.2020 13:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Etter nattens regn

  Etter nattens regn rant det friskt i bekker og stier, og småmyrer var blitt til små vann. Her er et av disse omgitt av frisk, grønn mose og og lavdekte graner.

  Nordmarka syd, 05.10.2020 12:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: kløfta med Fagervannsbekken

  Helgheim fikk sitt innlagte vann fra Fagervannsbekken. På orienteringskartet er det avmerket en brønn ved bekken, ca. 180 meter ovenfor våningshuset. Høydeforskjellen er ca. 17 meter, så det skulle bli brukbart trykk på vannet. Jeg tok turen oppover langs bekken i håp om å finne den, men våt myr ...

  Nordmarka syd, 03.10.2020 16:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: våningshuset på kløftekanten

  Våningshuset på Helgheim lå nesten helt ute på kanten av den trange og ganske ville kløften som Fagervannsbekken renner gjennom. Det var bare en smal passasje utenfor og under et fremspring på en pilar. På dette bildet ser det ut som om det måtte ha vært fin utsikt mot Øyungen fra huset. Det skyl...

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: ruinen etter våningshuset sett fra nedsiden

  Sett fra nedsiden er det en stor åpning i grunnmuren mot oppmurte innervegger i kjelleren. Forholdene er beskrevet som enkle, ikke strøm, men lys fra parafinlamper, matlaging på primus og vedkomfyr og selvfølgelig all oppvarming med vedfyring. Det var sommervannledning inn på kjøkkenet, men vanne...

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: ruinen etter våningshuset sett ovenfra

  Sett ovenfra passer grunnmuren godt sammen med formen på våningshuset som vist på fotografiet fra 1951. Dette var en ganske stor to-etasjes bygning, bygget av laftet tømmer med stående utvendig panel i tiden mellom første og annen verdenskrig av ingeniør Hans Harloff fra Bergen, født 1855, og Hel...

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: ruinen etter våningshuset og trapp 2020

  Ruinene er nå ganske begrodde, men på grunnlag av murene og et bilde fra 1951 er det mulig med ganske stor sikkerhet å si at dette var våningshuset. Grunnmuren sett ovenfra er vist på bilde nr. 35441. Bilde nr. 35446 viser ruinen fra omtrent samme vinkel slik den så ut i 2003.

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: det første inntrykket

  Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Helgheim: to naturlige «brønner» ved veien 2020

  På Nydalens orienteringskart M 1 : 10 000 fra 2000 er det tegnet inn to vannfylte groper rett nord for veien til Helgheim, omtrent der porten sto. Slik tar de seg ut i dag sett fra veien, ganske tilgrodd med mose og kratt på land, og med flytende mose i gropene. Bilde nr. 35438 viser hvordan de s...

  Nordmarka syd, 03.10.2020 15:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høst på Bogstad

  Det er fortsatt flotte høstfarger på Bogstad, selv om en del av løvet har forlatt trærne. På bildet ser vi det nye klubbhuset til golfklubben, med Holmenkollen i bakgrunnen. Om vinteren er dette et flott område for unge og gamle skiløpere, enten det gjelder rolige turer eller lek på golfbanen, el...

  Nordmarka syd, 01.10.2020 13:21 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Med sykkel opp bakkene

  Heikampen og Råkollen er flotte områder med mye gammel skog. Det går spennende stier oppover lia, men noen ganger er det fint å kunne sykle opp - og ikke minst ned igjen! Avstikkeren fra Heikampveien mot Råkollen er grei å sykle helt opp til Hansemyr.

  Nordmarka syd, 28.09.2020 11:36 - Line Mork
 • darkblurbg
  Høstlig langs Lysakerelven

  Med åtte grader, vind og litt regn var det ingen tvil om at vegetasjonen langs Lysakerelven hadde ikledd seg riktige farger i dag.

  Nordmarka syd, 26.09.2020 17:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mot Vinterglåmene

  Tåke og høstfarger satte sitt preg på Nordmarka onsdag ettermiddag. Her ved Glåmputten ser vi mot Vinterglåmene.

  Nordmarka syd, 23.09.2020 15:37 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Dyret på Glåmene

  Denne forhistoriske skapningen lener seg mot Glåmputten og tvinger dem som går på blåstien til å gå en runde utenom. Den blir nok litt fotokjendis i høst pga. kjentmannsposten i området.

  Nordmarka syd, 23.09.2020 15:36 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sameiekollen: to betonghytter ved Skåltjern

  Litt vest for demningen ligger disse to hyttene med fin utsikt over Skåltjern. Begge hyttene er oppført i betong, med hems i treverk. Opprinnelig var hovedtrekkene i arkitekturen like, men den grønne hytta var noe større enn den gule. Den grønne har senere fått et tilbygg i tre. Ingen av dem ser ...

  Nordmarka syd, 12.09.2020 15:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skåltjern: tappeløpet i demningen

  Tappeløpet i demningen er fint utmurt. Det er ingen synlige spor etter tappeluke i den søndre muren i demningen, og for så vidt heller ikke i den nordre. Men avstanden til tappeluka, som i alle fall er delvis satt, tyder på at den er i den nordre muren. Overløpet i østenden er tørt, men det er le...

  Nordmarka syd, 12.09.2020 15:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skåltjern: det høstner på flytetorvene

  Det er nesten fem år siden vi besøkte Skåltjern sist. Flytetorvene er de samme, kanskje noe større og tettere. Etter et heller voldsomt regnvær tidligere på dagen, var naturen nyvasket og de begynnende høstfargene tydelige.

  Nordmarka syd, 12.09.2020 15:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  KSI-hytta gjenoppstår som en Fugl Føniks

  Det gikk ikke så lang tid etter brannen før det begynte å skje noe på branntomta, og nå er gjenoppbyggingen - eller heller nykonstruksjonen - kommet så langt at man får et inntrykk av hvorledes den nye hytta vil se ut.

  Nordmarka syd, 06.09.2020 11:39 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Sensommer ved Korsvoll

  Den nye turveien mellom Korsvoll og Sognsvann starter i lysløypetraseen ved Grinda. Her er det et fint gressområde med benker og bord, og enkelte tok seg en pause her i det flotte sensommerværet.

  Nordmarka syd, 02.09.2020 14:20 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fra ny til gammel turvei på Korsvoll

  Den nybygde turveien mellom Sognsvann og Korsvoll ender i krysset her, litt innenfor Grinda, hvor man kommer inn på veien mellom Grinda og Brekke/Låkeberget (mot venstre i krysset). Turveien gjør det mulig å ta fine rundturer i området, f.eks. Brekke – Korsvoll – Sognsvann – Ullevålseter – Hammer...

  Nordmarka syd, 09.08.2020 17:54 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  På ny turvei fra Langmyrgrenda

  Den nybygde turveien mellom Sognsvann og Grinda på Korsvoll har to "forgreininger" inn mot bebyggelsen. En av dem går hit til Langmyrgrenda ved Peder Ankers vei, der folk nå kan benytte seg av god grusvei når de skal innover i Marka på tur. Om vinteren går skiløypa her. Den andre "...

  Nordmarka syd, 09.08.2020 17:39 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Nyttig info ved Sognsvann

  Midt i det store krysset ved Sognsvannskiosken har Oslo kommune satt opp store infotavler. Her er det både kart, turforslag, informasjon om kulturhistorie, dyre- og planteliv, og mer til.

  Nordmarka syd, 09.08.2020 17:09 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Inn i skogen fra Sognsvannsveien

  Ved snuplassen nord i Sognsvannsveien starter turveien som går inn til Sognsvann. I dag var det mange som tok turen innover, både på sykkel og til fots.

  Nordmarka syd, 09.08.2020 16:24 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Ny vei langs Kjerringmyra

  Den nye turveien mellom Korsvoll (Grinda) og Sognsvann går blant annet langs Kjerringmyra, drøyt 200 moh.

  Nordmarka syd, 31.07.2020 21:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Avstikker til Nordberg

  Den nye turveien mellom Korsvoll og Sognsvann har et par avstikkere til bebyggelsen i Nordberg-området. Her ser vi traseen til Korsvoll gå rett til venstre, mens avstikkeren til Nordberg kapell går til høyre.

  Nordmarka syd, 31.07.2020 21:52 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sommerkveld ved Sognsvann

  På julis siste dag hersket det en idyllisk stemning ved Sognsvann. Solen hadde nylig gått ned bak åsene i nord, og den hadde etterlatt seg litt ferger i vannet. Det var fortsatt en del mennesker som slappet av rundt vannet, men det var kun noen få som badet.

  Nordmarka syd, 31.07.2020 21:44 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ny turvei til Sognsvann

  I kveld ble det en sykkeltur på den nye turveien fra Korsvoll (Grinda) til Sognsvann. Den skal brukes hele året, og er så jevn at det ikke skal mye snø til før det kan lages skiløyper på den.

  Nordmarka syd, 31.07.2020 21:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frodig ved Vågedammen

  Det er frodig ved Vågedammen nå i slutten av juli. Bading er imidlertid ikke å anbefale, for bunnen er forurenset. Det står skilt om det ved dammen.

  Nordmarka syd, 27.07.2020 20:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Elg i kveldståke

  Etter en lang dag med regn var det «bare» tåke søndag kveld. VM-elgen ser ut til å trives ved foten av Midtstubakken.

  Nordmarka syd, 19.07.2020 19:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  I Nordmarkas indre

  Gaustad gruve ligger bare 400 meter fra Ankerveien, mellom Bånntjern og Sognsvann, men fotografen har aldri stukket nesen inn der før i sommer. Det som er tilgjengelig i dag, er en 70 meter lang stoll fra 1804. Den ble brukt til drenering og til å kjøre ut malm. Dreneringen pågår fortsatt, det re...

  Nordmarka syd, 13.07.2020 14:24 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Portal til Nordmarkas indre

  Koronatiden gir mulighet til dypere dykk i lokale attraksjoner som man til vanlig bare går forbi. Gaustad gruve ligger bare 400 meter fra Ankerveien, mellom Båntjern og Sognsvann, men fotografen har aldri stukket nesen inn der før i sommer. Det som er tilgjengelig i dag, er en 70 meter lang stoll...

  Nordmarka syd, 13.07.2020 14:04 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  68 dager igjen til «release party»

  Å gå forbi den restaurerte husmannsplassen Holen i Wyllerløypa bringer tankene over på at det er 68 dager eller ni og en halv uke til «release party» for det nye kjentmannsheftet. Dette var nemlig stedet for forrige lansering. Årets sted er så langt ikke kjent.

  Nordmarka syd, 30.06.2020 15:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Midtstuen badeplass

  Midtstuen badestrand er en liten perle med flott utsikt til Midtstuens hoppbakker. Den ligger i bunnen av hoppbakkene og bare en liten spasertur fra Midtstuen stasjon. Det er også mulig å kjøre bil dit. Kjør opp Holmenkollveien og ta til høyre ved Holmenkollen kapell. Veien bringer deg til bunnen...

  Nordmarka syd, 28.06.2020 18:41 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Brovandringen må vente

  Ved veien er det tydelig skiltet om at hengebroen over Bjørnsjøhelvete er stengt. Broen fikk en ny popularitetsvår i «koronapåsken», men er i dårlig stand, og eieren vurderte å rive. Nå skal broen undersøkes med tanke på mulig istandsetting.

  Nordmarka syd, 02.06.2020 14:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Snøbyge i anmarsj 17. mai

  I 2020 var der langt flere mennesker i Marka enn det som er vanlig på nasjonaldagen. Men også været var av det litt uvanlige slaget, i alle fall temperaturmessig. De som koste seg med Tryvannstuas 17. mai-meny på lesiden av stua, var neppe klar over at nedbøren nærmet seg fra nord, og den besto i...

  Nordmarka syd, 17.05.2020 14:33 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Vinteren gjorde comeback i høyden

  I områdene mellom Frognerseteren og Tryvann kan man fortsatt snakke om vinterhalvår. Nøyaktig seks måneder etter at den første snøen ble observert i området og før de siste flekkene hadde rukket å smelte, gjorde vinteren et plutselig comeback, uten å la seg affisere av at kalenderen viste 10. mai.

  Nordmarka syd, 10.05.2020 11:25 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Aktivitet på Haraberget

  Denne fjellveggen i Skådalen ble kalt Haraberget lokalt, leser vi i en tekst fra Vinderen Historielag. En av klatreutfordringene heter Schjelderups Hammer, etter høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup, som sammen med Arne Næss og andre i Norsk Tindeklub var ivrige klatrere, også her i det gamle...

  Nordmarka syd, 07.05.2020 18:35 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Lang vinter på Marimyr

  Selv i den dårligste vinteren i manns minne er det fortsatt snø på veien ved Marimyr den siste helgen i april. Og ettersom fotografen hadde gleden av å forevige vinterens første skispor i dette området 10. november 2019, kan man i alle fall i dette området fortsatt snakke om et vinterhalvår.

  Nordmarka syd, 25.04.2020 16:03 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Nye rutiner også på Ullevålseter

  Også på Ullevålseter er det nye rutiner når stedet åpner opp igjen etter å ha vært koronastengt. Serveringen skjer nå fra de gamle kiosklukene som fotografen ikke kan huske å ha sett i bruk.

  Nordmarka syd, 25.04.2020 14:30 - Odd Stiansen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#35538: Førstemann!

Om man skulle møte noen på ski i dag, var det ikke overraskende at Morten Løchen var mannen. Han kunne tipse om skuter-pakking Tryvann-Nordmarkskapellet. Bymiljøetaten ville nok ikke være noe dårligere enn Skiforeningen på Brovoll.

 • 20.10.2020 13:20 - av Jørgen Øverbye,
 • 12 treff
2 av 50 treff

#35523: Bynær foss

På Sagene er det kort avstand mellom den brusende fossen i Akerselva og byens boligstrøk. Denne oktoberhelgen tappet Oslo kommune ned Maridalsvannet og overliggende vann for å kunne ta i mot høstflommene, og en vannføring på 15 kubikkmeter pr. sekund gjorde fossene til et spektakulært syn.

 • 18.10.2020 13:23 - av Odd Stiansen,
 • 7 treff

3 av 50 treff

#35461: En utydelig ruin

På nordsiden av denne idylliske vika skulle det ifølge orienteringskartet være enda en ruin. Vi fant noe som minnet mer om en tilfeldig steinrøys der ruinen var avmerket, og en bølgeblikkplate på toppen av den lille høyden nordøst for vika. Dette kan ha vært en hytte tilsvarende de som lå på vestsiden av Lille Åklungen.

 • 05.10.2020 15:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
4 av 50 treff

#35460: Jensenhytta/Heyerdahlhytta

Denne store ruinen ligger nær vannkanten ca. 120 meter nord for Lynhytta. Den ble oppført i 1893 av hovedaksjonær i VG, Hans Lauritz Jensen, som en «stue» for ham og hans arvinger. Etter århundreskiftet ble den solgt som skihytte til naturelskeren Thorbjørn Heyerdahl. På grunn av en serie innbrudd i hyttene i området omkring 1910, ble den demontert og gjenreist syd for Ullevålseter. Den er en av de to skihyttene ved Store Åklungen som er avmerket på Kristian Petersens skikart fra 1895.

 • 05.10.2020 15:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

5 av 50 treff

#35459: En annerledes ruin

Det er avmerket tre ruiner på vestsiden av Store Åklungen. Denne ligger nesten rett vest for Lynhytta, og litt høyere enn denne. Denne noe uregelmessige åttekantede støpte konstruksjonen har nok vært drikkevannsreservoar for hytta, muligens med rørledning for innlagt vann. Det var for mye bunnfall til å undersøke om det var noen rørstuss inn i den.

 • 05.10.2020 15:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 5 treff
6 av 50 treff

#35458: Brua til Huldreheim/Lynhytta

Brua til Lynhytta har vært ubrukelig i mange år allerede, se f.eks. bilde nr. 13008 fra desember 2010. Nå har den forfalt ytterligere, men den er da gangbar så langt at man kan nyte aftensolen på den lille øya sydvest i vannet. Det er anlagt blåsti med klopp over myra lenger syd, så dette er neppe hovedgrunnen til at hytta ser ut til å være lite brukt.

 • 05.10.2020 15:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

7 av 50 treff

#35457: Huldreheim/Lynhytta

Huldreheim ble bygget i 1894 som jakthytte av Emil Frøen på Frøen gård. Han eide også grunnen som hytta står på. Etter hvert ble den solgt til statsminister Carl Løvenskiold, som solgte den til Sportsklubben Lyn i 1918 for 10 000 kroner. I dag bærer Lynhytta preg av liten aktivitet og begynnende forfall, blant annet med en madrass på vollen utenfor.

 • 05.10.2020 15:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
8 av 50 treff

#35452: Den nordligste ruinen

I den nordligste og siste gruppen er bare én ruin synlig. Den er delvis bygd inn i bakken, og taket av bølgeblikk lå rast sammen inne i den. Den kunne også ha hatt utsikt mot vannet før skogen vokste opp. Det var ingen spor etter ferdsel ned til denne. Disse hyttene ser for forseggjorte ut til å være for uteliggere, som hadde hytter langs elven ned mot Sognsvann. Det er vel også lite sannsynlig at Milorg ville lagt en liten hyttegrend her, selv om utførelsen kan ligne på andre steinhytter som jeg har sett. Hyttene er fortsatt en gåte.

 • 05.10.2020 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

9 av 50 treff

#35454: Den nedre ruinen i den midtre gruppen

Den nedre ruinen på bilde nr. 35453 er etter en ganske stor hytte som ligger med brukbar utsikt over vannet. Den har grovmurte, tykke vegger av ganske små steiner. Der er det også spor etter sporadisk bruk for ikke altfor lenge siden.

 • 05.10.2020 13:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
10 av 50 treff

#35453: To ruiner i den midtre gruppen

Litt lenger mot nord er det merket av to ruiner på orienteringskartet. Den øverste av disse er omtrent midt i bildet, og Atie står ved den nedre. Den øverste kan se ut som restene etter en liten og sannsynligvis lav hytte. Den nedre er vist i mer detalj på bilde nr. 35454.

 • 05.10.2020 13:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

11 av 50 treff

#35451: Utsikt med mur i den sydlige ruingruppen

Terrenget mot Lille Åklungen er meget bratt med stup. På en liten hylle nedenfor ruinen på bilde nr. 35450 er det laget en utsiktsplass med steinmur. Det er tydelig at det er lagt mye arbeid ned i denne gruppen, men hvilken bruk ruinene har hatt, er ikke opplagt. HK-hytte (=Hold Kjeft, hemmelig) for jegere, fiskere, uteliggere eller kanskje Milorg? Jeg har ikke funnet noen informasjon på Internett eller i bøkene om Marka.

 • 05.10.2020 13:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
12 av 50 treff

#35450: Hytteruinen i den sydligste ruingruppen

På orienteringskartet Åklungen M 1 : 10 000 fra 2010 er det tegnet inn seks ruiner på vestsiden av vannet mellom dette og traktorveien på er flatere parti et stykke opp i den bratte lia. Disse er fordelt i tre grupper. Dette er hytteruinen i den sydligste gruppen, som består av tre ruiner. Her fører en begrodd trapp av flate steiner til denne ruinen og naboruinen, som ser ut som om den kunne vært et slags forråd.

 • 05.10.2020 13:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

13 av 50 treff

#35449: Etter nattens regn

Etter nattens regn rant det friskt i bekker og stier, og småmyrer var blitt til små vann. Her er et av disse omgitt av frisk, grønn mose og og lavdekte graner.

 • 05.10.2020 12:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 5 treff
14 av 50 treff

#35444: Helgheim: kløfta med Fagervannsbekken

Helgheim fikk sitt innlagte vann fra Fagervannsbekken. På orienteringskartet er det avmerket en brønn ved bekken, ca. 180 meter ovenfor våningshuset. Høydeforskjellen er ca. 17 meter, så det skulle bli brukbart trykk på vannet. Jeg tok turen oppover langs bekken i håp om å finne den, men våt myr og svermer av HLF (hjortelusfluer) gjorde at jeg sannsynligvis ga opp litt for tidlig.

 • 03.10.2020 16:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

15 av 50 treff

#35443: Helgheim: våningshuset på kløftekanten

Våningshuset på Helgheim lå nesten helt ute på kanten av den trange og ganske ville kløften som Fagervannsbekken renner gjennom. Det var bare en smal passasje utenfor og under et fremspring på en pilar. På dette bildet ser det ut som om det måtte ha vært fin utsikt mot Øyungen fra huset. Det skyldes at Oslo Skogvesen nå driver med omfattende flatehogst i området. Skogsmaskinene har kjørt over en av de nedre murene. Da det var beboere her, klaget de over tett skog uten utsikt, men skogvesenet ville ikke hogge den gang.

 • 03.10.2020 15:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
16 av 50 treff

#35442: Helgheim: ruinen etter våningshuset sett fra nedsiden

Sett fra nedsiden er det en stor åpning i grunnmuren mot oppmurte innervegger i kjelleren. Forholdene er beskrevet som enkle, ikke strøm, men lys fra parafinlamper, matlaging på primus og vedkomfyr og selvfølgelig all oppvarming med vedfyring. Det var sommervannledning inn på kjøkkenet, men vannet frøs tidlig på høsten. I 1985 var en rest av vannledningen synlig i kjelleren, men vi så den ikke nå.

 • 03.10.2020 15:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

17 av 50 treff

#35441: Helgheim: ruinen etter våningshuset sett ovenfra

Sett ovenfra passer grunnmuren godt sammen med formen på våningshuset som vist på fotografiet fra 1951. Dette var en ganske stor to-etasjes bygning, bygget av laftet tømmer med stående utvendig panel i tiden mellom første og annen verdenskrig av ingeniør Hans Harloff fra Bergen, født 1855, og Helga Lilloe, født 1874.

 • 03.10.2020 15:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
18 av 50 treff

#35445: Helgheim: ruinen etter våningshuset og trapp 2020

Ruinene er nå ganske begrodde, men på grunnlag av murene og et bilde fra 1951 er det mulig med ganske stor sikkerhet å si at dette var våningshuset. Grunnmuren sett ovenfra er vist på bilde nr. 35441. Bilde nr. 35446 viser ruinen fra omtrent samme vinkel slik den så ut i 2003.

 • 03.10.2020 15:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

19 av 50 treff

#35440: Helgheim: det første inntrykket

Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.

 • 03.10.2020 15:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
20 av 50 treff

#35439: Helgheim: to naturlige «brønner» ved veien 2020

På Nydalens orienteringskart M 1 : 10 000 fra 2000 er det tegnet inn to vannfylte groper rett nord for veien til Helgheim, omtrent der porten sto. Slik tar de seg ut i dag sett fra veien, ganske tilgrodd med mose og kratt på land, og med flytende mose i gropene. Bilde nr. 35438 viser hvordan de så ut i 2003.

 • 03.10.2020 15:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

21 av 50 treff

#35428: Høst på Bogstad

Det er fortsatt flotte høstfarger på Bogstad, selv om en del av løvet har forlatt trærne. På bildet ser vi det nye klubbhuset til golfklubben, med Holmenkollen i bakgrunnen. Om vinteren er dette et flott område for unge og gamle skiløpere, enten det gjelder rolige turer eller lek på golfbanen, eller som startsted for skiturer innover i Marka. Det er planer om helårsdrift for restauranten i klubbhuset, så kanskje den kan bli å regne som en markastue med servering for turfolket?

 • 01.10.2020 13:21 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff
22 av 50 treff

#35418: Med sykkel opp bakkene

Heikampen og Råkollen er flotte områder med mye gammel skog. Det går spennende stier oppover lia, men noen ganger er det fint å kunne sykle opp - og ikke minst ned igjen! Avstikkeren fra Heikampveien mot Råkollen er grei å sykle helt opp til Hansemyr.

 • 28.09.2020 11:36 - av Line Mork,
 • 17 treff

23 av 50 treff

#35402: Høstlig langs Lysakerelven

Med åtte grader, vind og litt regn var det ingen tvil om at vegetasjonen langs Lysakerelven hadde ikledd seg riktige farger i dag.

 • 26.09.2020 17:22 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff
24 av 50 treff

#35399: Mot Vinterglåmene

Tåke og høstfarger satte sitt preg på Nordmarka onsdag ettermiddag. Her ved Glåmputten ser vi mot Vinterglåmene.

 • 23.09.2020 15:37 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff

25 av 50 treff

#35400: Dyret på Glåmene

Denne forhistoriske skapningen lener seg mot Glåmputten og tvinger dem som går på blåstien til å gå en runde utenom. Den blir nok litt fotokjendis i høst pga. kjentmannsposten i området.

 • 23.09.2020 15:36 - av Nina Didriksen,
 • 8 treff
26 av 50 treff

#35347: Sameiekollen: to betonghytter ved Skåltjern

Litt vest for demningen ligger disse to hyttene med fin utsikt over Skåltjern. Begge hyttene er oppført i betong, med hems i treverk. Opprinnelig var hovedtrekkene i arkitekturen like, men den grønne hytta var noe større enn den gule. Den grønne har senere fått et tilbygg i tre. Ingen av dem ser ut til å være i bruk lenger, men området rundt dem har blitt ryddet ganske nylig. Kanskje var de gjemt av tett skog for fem år siden, for da la vi ikke merke til dem.

 • 12.09.2020 15:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff

27 av 50 treff

#35346: Skåltjern: tappeløpet i demningen

Tappeløpet i demningen er fint utmurt. Det er ingen synlige spor etter tappeluke i den søndre muren i demningen, og for så vidt heller ikke i den nordre. Men avstanden til tappeluka, som i alle fall er delvis satt, tyder på at den er i den nordre muren. Overløpet i østenden er tørt, men det er lekkasje i den nordre muren i vestenden. En demning med samme arrangement av to parallelle murer finnes i Tretjern i Kjekstadmarka, se bilde nr. 27839.

 • 12.09.2020 15:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
28 av 50 treff

#35345: Skåltjern: det høstner på flytetorvene

Det er nesten fem år siden vi besøkte Skåltjern sist. Flytetorvene er de samme, kanskje noe større og tettere. Etter et heller voldsomt regnvær tidligere på dagen, var naturen nyvasket og de begynnende høstfargene tydelige.

 • 12.09.2020 15:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

29 av 50 treff

#35299: KSI-hytta gjenoppstår som en Fugl Føniks

Det gikk ikke så lang tid etter brannen før det begynte å skje noe på branntomta, og nå er gjenoppbyggingen - eller heller nykonstruksjonen - kommet så langt at man får et inntrykk av hvorledes den nye hytta vil se ut.

 • 06.09.2020 11:39 - av Odd Stiansen,
 • 17 treff
30 av 50 treff

#35265: Sensommer ved Korsvoll

Den nye turveien mellom Korsvoll og Sognsvann starter i lysløypetraseen ved Grinda. Her er det et fint gressområde med benker og bord, og enkelte tok seg en pause her i det flotte sensommerværet.

 • 02.09.2020 14:20 - av Erik Unneberg,
 • 16 treff

31 av 50 treff

#35045: Fra ny til gammel turvei på Korsvoll

Den nybygde turveien mellom Sognsvann og Korsvoll ender i krysset her, litt innenfor Grinda, hvor man kommer inn på veien mellom Grinda og Brekke/Låkeberget (mot venstre i krysset). Turveien gjør det mulig å ta fine rundturer i området, f.eks. Brekke – Korsvoll – Sognsvann – Ullevålseter – Hammeren – Brekke.

 • 09.08.2020 17:54 - av Eivind Molde,
 • 26 treff
32 av 50 treff

#35044: På ny turvei fra Langmyrgrenda

Den nybygde turveien mellom Sognsvann og Grinda på Korsvoll har to "forgreininger" inn mot bebyggelsen. En av dem går hit til Langmyrgrenda ved Peder Ankers vei, der folk nå kan benytte seg av god grusvei når de skal innover i Marka på tur. Om vinteren går skiløypa her. Den andre "armen" går til Kollbanen og Nordberg kapell.

 • 09.08.2020 17:39 - av Eivind Molde,
 • 25 treff

33 av 50 treff

#35043: Nyttig info ved Sognsvann

Midt i det store krysset ved Sognsvannskiosken har Oslo kommune satt opp store infotavler. Her er det både kart, turforslag, informasjon om kulturhistorie, dyre- og planteliv, og mer til.

 • 09.08.2020 17:09 - av Eivind Molde,
 • 15 treff
34 av 50 treff

#35042: Inn i skogen fra Sognsvannsveien

Ved snuplassen nord i Sognsvannsveien starter turveien som går inn til Sognsvann. I dag var det mange som tok turen innover, både på sykkel og til fots.

 • 09.08.2020 16:24 - av Eivind Molde,
 • 16 treff

35 av 50 treff

#35022: Ny vei langs Kjerringmyra

Den nye turveien mellom Korsvoll (Grinda) og Sognsvann går blant annet langs Kjerringmyra, drøyt 200 moh.

 • 31.07.2020 21:55 - av Erik Unneberg,
 • 43 treff
36 av 50 treff

#35023: Avstikker til Nordberg

Den nye turveien mellom Korsvoll og Sognsvann har et par avstikkere til bebyggelsen i Nordberg-området. Her ser vi traseen til Korsvoll gå rett til venstre, mens avstikkeren til Nordberg kapell går til høyre.

 • 31.07.2020 21:52 - av Erik Unneberg,
 • 20 treff

37 av 50 treff

#35021: Sommerkveld ved Sognsvann

På julis siste dag hersket det en idyllisk stemning ved Sognsvann. Solen hadde nylig gått ned bak åsene i nord, og den hadde etterlatt seg litt ferger i vannet. Det var fortsatt en del mennesker som slappet av rundt vannet, men det var kun noen få som badet.

 • 31.07.2020 21:44 - av Erik Unneberg,
 • 20 treff
38 av 50 treff

#35020: Ny turvei til Sognsvann

I kveld ble det en sykkeltur på den nye turveien fra Korsvoll (Grinda) til Sognsvann. Den skal brukes hele året, og er så jevn at det ikke skal mye snø til før det kan lages skiløyper på den.

 • 31.07.2020 21:29 - av Erik Unneberg,
 • 62 treff

39 av 50 treff

#35019: Frodig ved Vågedammen

Det er frodig ved Vågedammen nå i slutten av juli. Bading er imidlertid ikke å anbefale, for bunnen er forurenset. Det står skilt om det ved dammen.

 • 27.07.2020 20:50 - av Erik Unneberg,
 • 33 treff
40 av 50 treff

#34968: Elg i kveldståke

Etter en lang dag med regn var det «bare» tåke søndag kveld. VM-elgen ser ut til å trives ved foten av Midtstubakken.

 • 19.07.2020 19:57 - av Nina Didriksen,
 • 23 treff

41 av 50 treff

#34926: I Nordmarkas indre

Gaustad gruve ligger bare 400 meter fra Ankerveien, mellom Bånntjern og Sognsvann, men fotografen har aldri stukket nesen inn der før i sommer. Det som er tilgjengelig i dag, er en 70 meter lang stoll fra 1804. Den ble brukt til drenering og til å kjøre ut malm. Dreneringen pågår fortsatt, det renner litt vann i stollen, og det kan derfor være lurt å bruke noe mer solid fottøy enn joggesko. I tillegg bør man ha med seg hode- eller lommelykt. Stollen gjør en liten sving, slik at lyset fra inngangen ikke er synlig hele veien. Men det gjør til gjengjeld at nattsynet blir bedre etter hvert som øynene venner seg til å måtte klare seg med det lyset man har brakt med seg. De første meterne er det rimelig lavt under taket - men takhøyden øker og klaustrofobien slipper pussig nok taket når man kommer lenger inn. Stollen førte inn til en vertikal synk, men ble av sikkerhetsgrunner delvis gjenfylt på 1960-tallet, og stollen ender nå i en jordhaug.

 • 13.07.2020 14:24 - av Odd Stiansen,
 • 23 treff
42 av 50 treff

#34925: Portal til Nordmarkas indre

Koronatiden gir mulighet til dypere dykk i lokale attraksjoner som man til vanlig bare går forbi. Gaustad gruve ligger bare 400 meter fra Ankerveien, mellom Båntjern og Sognsvann, men fotografen har aldri stukket nesen inn der før i sommer. Det som er tilgjengelig i dag, er en 70 meter lang stoll fra 1804 som vi her ser inngangen til. Denne stollen ble brukt til drenering og til å kjøre ut malm. De første meterne er det rimelig lavt under taket - men takhøyden øker og klaustrofobien slipper pussig nok taket når man kommer lenger inn. Stollen førte inn til en vertikal synk, men ble av sikkerhetsgrunner delvis gjenfylt på 1960-tallet, og stollen ender nå i en jordhaug.

 • 13.07.2020 14:04 - av Odd Stiansen,
 • 36 treff

43 av 50 treff

#34852: 68 dager igjen til «release party»

Å gå forbi den restaurerte husmannsplassen Holen i Wyllerløypa bringer tankene over på at det er 68 dager eller ni og en halv uke til «release party» for det nye kjentmannsheftet. Dette var nemlig stedet for forrige lansering. Årets sted er så langt ikke kjent.

 • 30.06.2020 15:02 - av Nina Didriksen,
 • 31 treff
44 av 50 treff

#34942: Midtstuen badeplass

Midtstuen badestrand er en liten perle med flott utsikt til Midtstuens hoppbakker. Den ligger i bunnen av hoppbakkene og bare en liten spasertur fra Midtstuen stasjon. Det er også mulig å kjøre bil dit. Kjør opp Holmenkollveien og ta til høyre ved Holmenkollen kapell. Veien bringer deg til bunnen av Midtstuebakken og til badeplassen. Ekstra morsomt er det når det er prøvehopping i bakken. Dammen har naturligvis ferskvann og er godt egent for barnefamilier.

 • 28.06.2020 18:41 - av Vigdis Jynge,
 • 15 treff

45 av 50 treff

#34640: Brovandringen må vente

Ved veien er det tydelig skiltet om at hengebroen over Bjørnsjøhelvete er stengt. Broen fikk en ny popularitetsvår i «koronapåsken», men er i dårlig stand, og eieren vurderte å rive. Nå skal broen undersøkes med tanke på mulig istandsetting.

 • 02.06.2020 14:52 - av Nina Didriksen,
 • 39 treff
46 av 50 treff

#34533: Snøbyge i anmarsj 17. mai

I 2020 var der langt flere mennesker i Marka enn det som er vanlig på nasjonaldagen. Men også været var av det litt uvanlige slaget, i alle fall temperaturmessig. De som koste seg med Tryvannstuas 17. mai-meny på lesiden av stua, var neppe klar over at nedbøren nærmet seg fra nord, og den besto ikke av regn.

 • 17.05.2020 14:33 - av Odd Stiansen,
 • 27 treff

47 av 50 treff

#34511: Vinteren gjorde comeback i høyden

I områdene mellom Frognerseteren og Tryvann kan man fortsatt snakke om vinterhalvår. Nøyaktig seks måneder etter at den første snøen ble observert i området og før de siste flekkene hadde rukket å smelte, gjorde vinteren et plutselig comeback, uten å la seg affisere av at kalenderen viste 10. mai.

 • 10.05.2020 11:25 - av Odd Stiansen,
 • 47 treff
48 av 50 treff

#34507: Aktivitet på Haraberget

Denne fjellveggen i Skådalen ble kalt Haraberget lokalt, leser vi i en tekst fra Vinderen Historielag. En av klatreutfordringene heter Schjelderups Hammer, etter høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup, som sammen med Arne Næss og andre i Norsk Tindeklub var ivrige klatrere, også her i det gamle steinbruddet. På et kart fra 1908 kalles Skådalen «Babylonshøla», uten at historielaget har funnet ut hvorfor.

 • 07.05.2020 18:35 - av Nina Didriksen,
 • 41 treff

49 av 50 treff

#34436: Lang vinter på Marimyr

Selv i den dårligste vinteren i manns minne er det fortsatt snø på veien ved Marimyr den siste helgen i april. Og ettersom fotografen hadde gleden av å forevige vinterens første skispor i dette området 10. november 2019, kan man i alle fall i dette området fortsatt snakke om et vinterhalvår.

 • 25.04.2020 16:03 - av Odd Stiansen,
 • 26 treff
50 av 50 treff

#34438: Nye rutiner også på Ullevålseter

Også på Ullevålseter er det nye rutiner når stedet åpner opp igjen etter å ha vært koronastengt. Serveringen skjer nå fra de gamle kiosklukene som fotografen ikke kan huske å ha sett i bruk.

 • 25.04.2020 14:30 - av Odd Stiansen,
 • 29 treff