• darkblurbg
  Vinterlige forhold og flotte løyper mellom Svartbekken og Fjellsjøen  Nordmarka nord, 29.11.2019 09:13 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Supre forhold i Nordmarka nord i dag også

  Her fra løypa på nordsiden av Fjellsjøen.

  Nordmarka nord, 28.11.2019 11:53 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Herlige, vinterlige forhold ut fra Svartbekken i Nordmarka nord

  Flotte forhold for klassisk og skøyting, her langs Gjerdingen.

  Nordmarka nord, 27.11.2019 10:49 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Et flyfoto fra 1963 av området rundt Sliperiet

  Bildet er et utsnitt av et større bilde fra 1963 satt sammen av mange opptak, og finnes tilgjengelig i Kartverkets arkiver. I venstre kant østenden av Myllsfløyta med bru og demning. Nærmere midten av bildet og litt høyere er demningen på bilde nr. 31560 godt synlig. Allerede da var det laget dri...

  Nordmarka nord, 18.11.2019 14:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et tidstypisk interiør fra et sliperi i 1913

  Det er ingen bilder tilgjengelig av interiøret i Sliperiet, men dette bildet fra Funnefoss Tresliperi tatt i 1913 av A. B. Wilse kan gi et inntrykk av maskiner og interiør. Til høyre i bildet henger en kubbe i en tømmersaks klar til sliping mot den runde slipetrommelen bak den. Foran denne står e...

  Nordmarka nord, 18.11.2019 09:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et flyfoto fra 1969 og en fabrikkbygning ved Sliperiet

  Det lille bildet er et utsnitt i full bredde av et større bilde av området øst for Mylla. Bildet er et flyfoto tatt av Widerøe Flyveselskap, angivelig i 1969, men med spørsmålstegn bak årstallet. Det er fritt tilgjengelig i Oslo Byarkiv i denne grove oppløsningen. Bildet viser østenden av Mylla, ...

  Nordmarka nord, 18.11.2019 09:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Novemberkveld ved Mylla

  Etter hvert som mørket senket seg over Mylla, ble gjenskinnet av solnedgangen forholdsvis sterkere. Da to ender la ut på svømmetur mot speilingen av denne, ble det en liten spurt til et passende ståsted, og så frem med kameraet igjen.

  Nordmarka nord, 06.11.2019 16:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Isen har begynt å legge seg på Mylla

  Kulden de siste dagene begynner å vises på Mylla, hvor den begynnende isen lager interessante mønstre. Dagens solnedgang var ikke av de mer spektakulære, men hva kan man vente seg i ni kalde minusgrader og klar himmel unntatt i vest, hvor skybanken skygger for sola? Det kjentes enda kaldere ut en...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 16:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Drivakselen med kobling til turbinen

  Dette bildet viser nærmeste aksel med kobling til turbinsakselen og flatremhjul. Koblingen er en vanlig flenskobling, men denne har nok hatt store påkjenninger, for den har en sprekk som går gjennom de to øverste boltehullene slik at den øvre delen av koblingen er helt løs. Flattstålet som er fes...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Turbinfundamentet etter saga nedenfor Sliperiet

  I elvekanten rett nedenfor den nærmeste akselen på bilde nr. 32743 står det rester etter turbinfundamentet til saga. Fundamentet er noe ødelagt, men noen av festeboltene til turbinen sitter fortsatt på plass. Med den fallhøyden som var her, var det sannsynligvis en Fracisturbin, som hadde utløp i...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner og drivverksrester etter saga nedenfor Sliperiet

  Oversiktsbildet, bilde nr. 31552, viser pillarene etter saga, men det tette løvverket dekker bunnen. Uten løv er det nå mulig å se mer av drivverket: Det nærmeste hjulet, egentlig et stort remhjul for flatremsdrift, satt koblet direkte til turbinakselen, og fungerte som drivhjul for removerføring...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 15:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Noackdemningen – et flott eksempel på gråsteinmuringens kunst

  Det er ikke lett å få et godt inntrykk av Noackdemningen fra veien, særlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 31571. Men fra nordsiden og uten løv går det ganske bra, om man først finner ut hvor elva kan krysses og tar turen gjennom myr, beverfelte trær og tynningshogst. Her er luftsiden med ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En demning i Noackdammen

  Terrenget ovenfor Noackdemningen er ganske flatt, og elva deler seg i flere løp der. En blanding av myr/sump og beverfelte trær gjorde det svært tregt å ta seg frem langs det nordligste løpet. Bare trær som var gnagd for en god stund siden, ingen beverhytte eller demning. Men beveren hadde hatt s...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 14:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kubbdammen

  Området som var Kubbdammen, er nå temmelig gjenvokst med kratt, men en ganske stor åpen myr/sivfylt tjern holder seg fortsatt åpent. Bildet er tatt fra atthaldsdemningen på bilde nr. 31573.

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fordelingsdammen ved Friland

  Rett ovenfor bebyggelsen på Friland er det som vist på bildet en fordypning i terrenget. Med fall leder kanalen fra Kubbdammen og kanalen fra Myllselva med vann fra Klattertjernsbekken og lekkasje- og overvann fra Noackdammen dit. Ut av fordypningen er det gravd kanal med fall mot tresliperiet i ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En hesteskoformet mur ved Friland

  Fra Kubbdammen og nesten til Friland går det en gravd kanal. Den går helt inntil den solide murkonstruksjonen på bildet. Hva murkonstruksjonen hadde for funksjon, er ikke kjent for Lunner historielag. Fra utløpsdemningen i Kubbdammen til muren er det nesten ikke fall, og det er heller ikke flere ...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 13:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Myllselva begynner å bli hvit

  Ni kalde minusgrader langs Myllselva i dag. Kulden de siste dagene begynner å vises i og langs elva. Dette er en liten foss et stykke nedenfor fangdemningen på bilde nr. 32131, der elva og veien har skilt lag et stykke. Det var ingen spor nedenfor fangdemningen som kunne gi et hint om hva den had...

  Nordmarka nord, 06.11.2019 12:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Friskt på Haugerstranda

  Haugerstranda er et populært badested på Jevnaker. Her arrangeres også Randsfjordfestivalen i august hvert år, med aktiviteter og konserter. I dag var det surt i novembervinden.

  Nordmarka nord, 03.11.2019 11:58 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Post på overtid

  Kjentmannsposten ved den gamle Sinnerdammen skulle ha vært tatt inn senest 1. september, men her har etternølerne fremdeles en sjanse.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 13:38 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Seks grader ved Spålen

  En kjølig høstdag med fine farger i naturen, så også ved dette klassiske stoppe og se-stedet ved Spålen. Termometeret bakpå skiltet sa seks grader.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 13:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nymalt på Sinnerdammen

  DNT-hytta Sinnerdammen skinner nymalt, og det lukter maling rundt den. Ingen gjester å se denne onsdagen i skolenes høstferie.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 12:42 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vått i Bjønnputtdalen

  Det plasket rundt føttene på trillestien i Bjønnputtdalen, og fargene viser at det definitivt er høst.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 12:00 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Ballangrudbyen sett fra sør

  Imponerende mange bygninger og låver samlet på et sted.

  Nordmarka nord, 24.09.2019 15:23 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mot verneområdet ved Spålen

  Her går løypetraseen inn til Spålsetra, om vinteren er det løypekryss her. Det er en traktor-/hestevei videre inn til setra. Høsten er kommet.

  Nordmarka nord, 16.09.2019 15:38 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Demningen ovenfor Sliperiet: tappeluken

  Demningen ovenfor sliperiet var reguleringsdemningen for vanntilførselen til sliperiet. Dette var tappeluka, med jernbolter og rester av føringer av treverk. I hogstfeltet nedenfor finnes fortsatt rester av understøttelser av gråstein med jernhaker til rørledningen fra demningen.

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Blyverket ved Myllselva

  Den første industrielle installasjon langs Myllselva var Blyverket. Blymalm ble funnet noen steder i Grua-området, gjerne blandet med litt sølv. Det gjorde utvinning interessant,og langs Myllselva ble det reist et større anlegg med blant annet smeltehytte i nedre del av elva. Første smelting skje...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fangdemning nedenfor Bolchen Træsliberi

  Rett nedenfor Bolchen Træsliberi står disse restene av en demning. Det må ha vært en fangdemning til en eller annen installasjon lenger ned i elva, for det er ikke plass til noe reservoar på oversiden, kanskje til Blyverket. Demningen holdes på plass med jenbolter i hull som er boret ned i svaber...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bolchen Træsliberi: en sold grunnmur

  Bilde nr. 31562 viser grunnmuren til Bolchen Træsiberi, men gir ikke noe klart inntrykk av dimensjonene. Her tjener Atie som målestokk, og viser at selve muren er meget solid, men grunnflaten på sliperibygningen er ganske smal. Her må det ha vært flere bygninger til for- og etterbehandling av kub...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tur forbi Skjerpeløkka

  Det var fint å gå i løypetraseen (løype 995) forbi Skjerpeløkka og nordover mot Vollavegen i dag. Litt fuktig, men så går jo også traseen over myr.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 15:15 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Se hva som skjer

  Rett ved skiløypa mellom Kalrasen og Stormyra, nord for Mylla, ligger et tjern med det noe spesielle navnet Selehøvre. Dette lille kamuflasjeteltet inneholder en stol og har fin utsikt over tjernet, så noe må det være å se på.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 15:13 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mørke skyer bak Nedre Karlstjernet

  Det er ustadig vær for tiden, og dagens tur gikk under skiftende skydekke. Det kom en og annen regndråpe også, men den kraftige tordenbygen kom først da turen var avsluttet. Her ved Nedre Karlstjernet lette vi opp en geocache.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 14:24 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Lite trafikk ved Svea badeplass

  På utfartsparkeringen ved Svea badeplass er det god plass til biler, og den er bra vedlikeholdt. Søppelkassene er også på plass. Grusveien forsetter mot Mylla.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:25 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Telting forbudt!

  Det er ikke lov å telte på badeplassen ved Svea.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:24 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Avgiftsinfo ved Svea badeplass

  På utfartsparkeringen ved Svea badeplass informerer Lunner almenning på en ryddig måte om hvordan betale parkering (avgift hele året) og kjøpe fiskekort.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:23 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Magisk ved Sandungsdammen

  Magisk kveld ved Sandungsdammen i kveld litt før kl. 22. Varmt, og sikkert 23-24 grader i vannet.

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:57 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Danseplatting?

  Det er en stor platting med en liten scene ved Sandungsdammen. Ser ikke ut som den er i bruk, men tipper det er en danseplatting. Noen som vet?

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Fiske ved Sandungsdammen

  En som jobbet i Skiforeningen, tipset oss om dette stedet for å fiske. Flott plass, men ingen fisk - mulig han hadde tatt den som var der?

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tappe-/reguleringsdemningen i Kubbdammen

  I østenden av Kubbdammen ble det bygget en tørrmurt gråsteindemning med tappe-/reguleringsluke. Det står fortsatt jernbolter igjen etter festene til luken. Navnet Kubbdammen hentyder at dammen hadde noe å gjøre med kubb, dvs. tømmerstokker med lengde 60-80 cm som ble slipt i sliperiet. Kanskje va...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 15:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Atthaldsdemningen i Kubbdammen

  Kubbdammen var det siste vannmagasinet før Bolchen Træsliberi. Det var en naturlig fordypning i terrenget med største lengde ca. 170 meter og største bredde ca. 125 meter. I syd ble det bygget en atthaldsdemning i jord blandet med stein. Som bildet viser, er den nå ødelagt av erosjon ved flom ett...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En 600 meter lang håndgravd kanal

  Fra Noackdammen til Kubbdammen ca. 150 meter sydvest for Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er ødelagt der den krysser Vestbygdveien, og er gjemt av kratt der den går nær og parallelt med veien, til veien svinger av mer mot øst. Det er nokså overraskende at vannet ble lede...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 14:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Noackdammen og demningen

  Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk for å drive turbinen på Bolchen Træsliberi. Denne tørrmurte gråsteindemningen, bygget av dambygger Noack Olsen, demte opp et magasin i Myllselva , og ledet e...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bolchen Træsliberi

  Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En 300 meter lang håndgravd kanal

  Mesteparten av året har Myllselva ganske liten vannføring, så for å holde Bolchen Træesliberi i drift var det viktig å samle inn så mye vann som mulig. Denne håndgravde kanalen fra Myllselvas den gang nokså tørrlagte løp og videre langs gjerdet rett ovenfor Friland ledet lekkasjevann fra Noackdam...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ovenfor Sliperiet

  Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, s...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  To understøttelser for rørledning

  Fra demningen på bilde nr. 31560 gikk det rørledning til turbinen på Sliperiet. Disse to fundamentene ligger i riktig retning for en rørledning. Selv om de ser nokså medtatte ut, er de tydelig oppmurte, og på det nærmeste er også en jernhake som holder to steiner sammen synlig.

  Nordmarka nord, 09.07.2019 14:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kanalen fra Myllsfløyta til reservoaret ovenfor Sliperiet

  Det ser ut som en driftsvei, og vinterstid er det også skiløypa mot Svea. Men her var det opprinnelig gravd en kanal som ledet vannet vekk fra selve Myllselva og til reservoaret som demningen på bilde nr. 31560 laget. Kanalen ble ødelagt av Myllsveien da den ble oppgradert, men er synlig ved utga...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 13:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Fløyta i Myllselva

  Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen til Mylla Sag sett fra luftsiden

  Dette bildet viser luftsiden til demningen til Mylla Sag. Det viser klart at demningen er mye høyere enn bildet av vannsiden indikerer. I forhold til de andre demningene er muringen mindre forseggjort, med mange flere mindre steiner for å fylle ut rommene mellom de store byggesteinene. Demningen ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 11:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen til Mylla Sag sett fra vannsiden

  Demningen til Mylla Sag ligger på sydsiden av Myllaveien i et flatt område som også omfatter det lille vannet Knippahøla. På den måten kunne selv en forholdsvis lav demning gi et betydelig reservoar uten å komme i konflikt med turbinen til Sliperiet og utnyttbar fallhøyde til denne. Den er utført...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Mylla: Mylla dam

  Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drif...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:59 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

2 av 50 treff

#32876: Supre forhold i Nordmarka nord i dag også

Her fra løypa på nordsiden av Fjellsjøen.

 • 28.11.2019 11:53 - av Lars Gulbrandsen,
 • 19 treff

3 av 50 treff

#32861: Herlige, vinterlige forhold ut fra Svartbekken i Nordmarka nord

Flotte forhold for klassisk og skøyting, her langs Gjerdingen.

 • 27.11.2019 10:49 - av Lars Gulbrandsen,
 • 34 treff
4 av 50 treff

#32831: Et flyfoto fra 1963 av området rundt Sliperiet

Bildet er et utsnitt av et større bilde fra 1963 satt sammen av mange opptak, og finnes tilgjengelig i Kartverkets arkiver. I venstre kant østenden av Myllsfløyta med bru og demning. Nærmere midten av bildet og litt høyere er demningen på bilde nr. 31560 godt synlig. Allerede da var det laget driftsvei gjennom skjæringa på bilde nr. 32789. Nær sentrum krysset mellom Myllaveien og Vestbygdveien. Huset lengst mot venstre må være Rødekorshytta på bilde nr. 11962. Veikrysset er antagelig noe omlagt siden 1963. Det er ingen fabrikkbygninger eller rester etter slike på bildet, og heller ikke spor etter rørledningen fra demningen og til sliperiområdet. Øverst mot høyre hjørne er det lille vannet Knippahøla, på den andre siden av Myllaveien demningen til Mylla sag med reservoar, og nedenfor denne Mylla sag med saghus. Rørledningen til saga er ikke synlig, og vannstanden i reservoaret er lav.

 • 18.11.2019 14:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

5 av 50 treff

#32833: Et tidstypisk interiør fra et sliperi i 1913

Det er ingen bilder tilgjengelig av interiøret i Sliperiet, men dette bildet fra Funnefoss Tresliperi tatt i 1913 av A. B. Wilse kan gi et inntrykk av maskiner og interiør. Til høyre i bildet henger en kubbe i en tømmersaks klar til sliping mot den runde slipetrommelen bak den. Foran denne står et mateapparat som betjenes av en arbeider. På venstre side er det et tilsynelatende likt mateapparat, men det er ikke mulig å se hva som står bak dette. Arbeidsantrekket er også tidstypisk. Dette var ikke en farefri arbeidsplass, da kubben kunne sperre i trommelen og hoppe ut.

 • 18.11.2019 09:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
6 av 50 treff

#32832: Et flyfoto fra 1969 og en fabrikkbygning ved Sliperiet

Det lille bildet er et utsnitt i full bredde av et større bilde av området øst for Mylla. Bildet er et flyfoto tatt av Widerøe Flyveselskap, angivelig i 1969, men med spørsmålstegn bak årstallet. Det er fritt tilgjengelig i Oslo Byarkiv i denne grove oppløsningen. Bildet viser østenden av Mylla, Myllsfløyta og muligens to bygninger øst på Sliperiet. Det store bildet kommer fra Lunner Historielag, og kan vise en av fabrikkbygningene ved Sliperiet. I bakgrunnen skimtes muligens også en bit av rørledningen til turbinen. Bygningen ser meget luftig ut, men har likevel to skorsteiner. Muligens en lagerbygning? Den har ikke grunnmur, men står på pillarer. Dett kan forklare mangelen på ruiner i området. Bildet kan ha vært håndkolorert. Dette, og lavspent trefase kraftledning kan tyde på at det kan være tatt i tiden rundt første verdenskrig.

 • 18.11.2019 09:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

7 av 50 treff

#32731: Novemberkveld ved Mylla

Etter hvert som mørket senket seg over Mylla, ble gjenskinnet av solnedgangen forholdsvis sterkere. Da to ender la ut på svømmetur mot speilingen av denne, ble det en liten spurt til et passende ståsted, og så frem med kameraet igjen.

 • 06.11.2019 16:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
8 av 50 treff

#32715: Isen har begynt å legge seg på Mylla

Kulden de siste dagene begynner å vises på Mylla, hvor den begynnende isen lager interessante mønstre. Dagens solnedgang var ikke av de mer spektakulære, men hva kan man vente seg i ni kalde minusgrader og klar himmel unntatt i vest, hvor skybanken skygger for sola? Det kjentes enda kaldere ut enn det bildet gir inntrykk av.

 • 06.11.2019 16:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

9 av 50 treff

#32745: Drivakselen med kobling til turbinen

Dette bildet viser nærmeste aksel med kobling til turbinsakselen og flatremhjul. Koblingen er en vanlig flenskobling, men denne har nok hatt store påkjenninger, for den har en sprekk som går gjennom de to øverste boltehullene slik at den øvre delen av koblingen er helt løs. Flattstålet som er festet til periferien av koblingen med fire bolter skulle holde den løse biten på plass og overføre dreiemoment fra turbinen. En nokså dristig reparasjon.

 • 06.11.2019 15:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
10 av 50 treff

#32744: Turbinfundamentet etter saga nedenfor Sliperiet

I elvekanten rett nedenfor den nærmeste akselen på bilde nr. 32743 står det rester etter turbinfundamentet til saga. Fundamentet er noe ødelagt, men noen av festeboltene til turbinen sitter fortsatt på plass. Med den fallhøyden som var her, var det sannsynligvis en Fracisturbin, som hadde utløp i hullet der fundamentet er knekt. Men avløpshullet i toppen av fundamentet er ikke synlig. Det kan være dekket av topplata som har forskjøvet seg.

 • 06.11.2019 15:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

11 av 50 treff

#32743: Ruiner og drivverksrester etter saga nedenfor Sliperiet

Oversiktsbildet, bilde nr. 31552, viser pillarene etter saga, men det tette løvverket dekker bunnen. Uten løv er det nå mulig å se mer av drivverket: Det nærmeste hjulet, egentlig et stort remhjul for flatremsdrift, satt koblet direkte til turbinakselen, og fungerte som drivhjul for removerføringen videre. Det drev høyre remhjul på neste aksel, mens venstre remhjul på denne fungerte som drivhjul for removerføringene oppe i selve saga. Slike remsystermer kunne være meget omfattende med muligheter til å koble inn og ut forskjellige funksjoner ved hjelp av føringsgafler og blindhjul.

 • 06.11.2019 15:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
12 av 50 treff

#32714: Noackdemningen – et flott eksempel på gråsteinmuringens kunst

Det er ikke lett å få et godt inntrykk av Noackdemningen fra veien, særlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 31571. Men fra nordsiden og uten løv går det ganske bra, om man først finner ut hvor elva kan krysses og tar turen gjennom myr, beverfelte trær og tynningshogst. Her er luftsiden med elva i bakgrunnen. Demningen er i sementfuget gråstein. Demningen brøt sammen i storflommen 1908, ble gjenoppbygd, men ikke vedlikeholdt etter at Bolchen Træsliberi ble nedlagt en gang før 1914. Senere storflommer har ødelagt lukepartiet og mer til.

 • 06.11.2019 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff

13 av 50 treff

#32713: En demning i Noackdammen

Terrenget ovenfor Noackdemningen er ganske flatt, og elva deler seg i flere løp der. En blanding av myr/sump og beverfelte trær gjorde det svært tregt å ta seg frem langs det nordligste løpet. Bare trær som var gnagd for en god stund siden, ingen beverhytte eller demning. Men beveren hadde hatt større ambisjoner enn et sideløp: Rett etter at alle tre løpene hadde gått sammen igjen, hadde den demt opp hele Myllselva. Aktiviteten i et stort, litt eldre hogstfelt rett ved hadde antageligvis fordrevet beveren, og så hadde en flom tatt nesten halve demningen.

 • 06.11.2019 14:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
14 av 50 treff

#32742: Kubbdammen

Området som var Kubbdammen, er nå temmelig gjenvokst med kratt, men en ganske stor åpen myr/sivfylt tjern holder seg fortsatt åpent. Bildet er tatt fra atthaldsdemningen på bilde nr. 31573.

 • 06.11.2019 13:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

15 av 50 treff

#32741: Fordelingsdammen ved Friland

Rett ovenfor bebyggelsen på Friland er det som vist på bildet en fordypning i terrenget. Med fall leder kanalen fra Kubbdammen og kanalen fra Myllselva med vann fra Klattertjernsbekken og lekkasje- og overvann fra Noackdammen dit. Ut av fordypningen er det gravd kanal med fall mot tresliperiet i retning mellom husene på bildet. Den er synlig på dette bildet, som er tatt fra toppen av muren på bilde nr. 32740. Bildet viser også en eldre oppslagstavle slik som Lunner Historielag bruker, men der er det intet oppslag. I forbindelse med utbyggingen av Friland har gravearbeider ødelagt deler av kanalene og kanskje også påvirket det som kan ha vært en fordelingsdam.

 • 06.11.2019 13:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
16 av 50 treff

#32740: En hesteskoformet mur ved Friland

Fra Kubbdammen og nesten til Friland går det en gravd kanal. Den går helt inntil den solide murkonstruksjonen på bildet. Hva murkonstruksjonen hadde for funksjon, er ikke kjent for Lunner historielag. Fra utløpsdemningen i Kubbdammen til muren er det nesten ikke fall, og det er heller ikke flere rester etter installasjoner lavere i terrenget. Hvis de lagret tømmerstokker i Kubbdammen og skar kubb før tresliperiet, kan den ha hatt noe med kubbkapping å gjøre, men det blir gjettverk.

 • 06.11.2019 13:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

17 av 50 treff

#32712: Myllselva begynner å bli hvit

Ni kalde minusgrader langs Myllselva i dag. Kulden de siste dagene begynner å vises i og langs elva. Dette er en liten foss et stykke nedenfor fangdemningen på bilde nr. 32131, der elva og veien har skilt lag et stykke. Det var ingen spor nedenfor fangdemningen som kunne gi et hint om hva den hadde samlet vann til. Det var mer is i elva jo lenger ned man kom. Ovenfor Bolchen Træsliberi var det omtrent ikke is.

 • 06.11.2019 12:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
18 av 50 treff

#32670: Friskt på Haugerstranda

Haugerstranda er et populært badested på Jevnaker. Her arrangeres også Randsfjordfestivalen i august hvert år, med aktiviteter og konserter. I dag var det surt i novembervinden.

 • 03.11.2019 11:58 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff

19 av 50 treff

#32320: Post på overtid

Kjentmannsposten ved den gamle Sinnerdammen skulle ha vært tatt inn senest 1. september, men her har etternølerne fremdeles en sjanse.

 • 02.10.2019 13:38 - av Nina Didriksen,
 • 35 treff
20 av 50 treff

#32316: Seks grader ved Spålen

En kjølig høstdag med fine farger i naturen, så også ved dette klassiske stoppe og se-stedet ved Spålen. Termometeret bakpå skiltet sa seks grader.

 • 02.10.2019 13:03 - av Nina Didriksen,
 • 21 treff

21 av 50 treff

#32318: Nymalt på Sinnerdammen

DNT-hytta Sinnerdammen skinner nymalt, og det lukter maling rundt den. Ingen gjester å se denne onsdagen i skolenes høstferie.

 • 02.10.2019 12:42 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff
22 av 50 treff

#32319: Vått i Bjønnputtdalen

Det plasket rundt føttene på trillestien i Bjønnputtdalen, og fargene viser at det definitivt er høst.

 • 02.10.2019 12:00 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

23 av 50 treff

#32165: Ballangrudbyen sett fra sør

Imponerende mange bygninger og låver samlet på et sted.

 • 24.09.2019 15:23 - av Morten Synstelien,
 • 27 treff
24 av 50 treff

#32124: Mot verneområdet ved Spålen

Her går løypetraseen inn til Spålsetra, om vinteren er det løypekryss her. Det er en traktor-/hestevei videre inn til setra. Høsten er kommet.

 • 16.09.2019 15:38 - av Morten Synstelien,
 • 21 treff

25 av 50 treff

#32134: Demningen ovenfor Sliperiet: tappeluken

Demningen ovenfor sliperiet var reguleringsdemningen for vanntilførselen til sliperiet. Dette var tappeluka, med jernbolter og rester av føringer av treverk. I hogstfeltet nedenfor finnes fortsatt rester av understøttelser av gråstein med jernhaker til rørledningen fra demningen.

 • 16.09.2019 12:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
26 av 50 treff

#32132: Blyverket ved Myllselva

Den første industrielle installasjon langs Myllselva var Blyverket. Blymalm ble funnet noen steder i Grua-området, gjerne blandet med litt sølv. Det gjorde utvinning interessant,og langs Myllselva ble det reist et større anlegg med blant annet smeltehytte i nedre del av elva. Første smelting skjedde i 1794. Nå er slagghaugene de mest tydelige sporene etter denne virksomheten. Disse finnes rett overfor Bolchen Træsliberi på motsatt side av elva.

 • 16.09.2019 12:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

27 av 50 treff

#32131: En fangdemning nedenfor Bolchen Træsliberi

Rett nedenfor Bolchen Træsliberi står disse restene av en demning. Det må ha vært en fangdemning til en eller annen installasjon lenger ned i elva, for det er ikke plass til noe reservoar på oversiden, kanskje til Blyverket. Demningen holdes på plass med jenbolter i hull som er boret ned i svaberget som elva renner over.

 • 16.09.2019 12:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
28 av 50 treff

#32129: Bolchen Træsliberi: en sold grunnmur

Bilde nr. 31562 viser grunnmuren til Bolchen Træsiberi, men gir ikke noe klart inntrykk av dimensjonene. Her tjener Atie som målestokk, og viser at selve muren er meget solid, men grunnflaten på sliperibygningen er ganske smal. Her må det ha vært flere bygninger til for- og etterbehandling av kubb og tremasse. Bilde nr. 32130 fra Kistefos Tresliperi viser slipeapparat med horisontal aksel, som nok hadde fylt opp hele bygningen alene.

 • 16.09.2019 12:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff

29 av 50 treff

#31701: Tur forbi Skjerpeløkka

Det var fint å gå i løypetraseen (løype 995) forbi Skjerpeløkka og nordover mot Vollavegen i dag. Litt fuktig, men så går jo også traseen over myr.

 • 20.08.2019 15:15 - av Nina Didriksen,
 • 25 treff
30 av 50 treff

#31700: Se hva som skjer

Rett ved skiløypa mellom Kalrasen og Stormyra, nord for Mylla, ligger et tjern med det noe spesielle navnet Selehøvre. Dette lille kamuflasjeteltet inneholder en stol og har fin utsikt over tjernet, så noe må det være å se på.

 • 20.08.2019 15:13 - av Nina Didriksen,
 • 35 treff

31 av 50 treff

#31702: Mørke skyer bak Nedre Karlstjernet

Det er ustadig vær for tiden, og dagens tur gikk under skiftende skydekke. Det kom en og annen regndråpe også, men den kraftige tordenbygen kom først da turen var avsluttet. Her ved Nedre Karlstjernet lette vi opp en geocache.

 • 20.08.2019 14:24 - av Nina Didriksen,
 • 18 treff
32 av 50 treff

#31631: Lite trafikk ved Svea badeplass

På utfartsparkeringen ved Svea badeplass er det god plass til biler, og den er bra vedlikeholdt. Søppelkassene er også på plass. Grusveien forsetter mot Mylla.

 • 13.08.2019 13:25 - av Morten Synstelien,
 • 29 treff

33 av 50 treff

#31632: Telting forbudt!

Det er ikke lov å telte på badeplassen ved Svea.

 • 13.08.2019 13:24 - av Morten Synstelien,
 • 29 treff
34 av 50 treff

#31633: Avgiftsinfo ved Svea badeplass

På utfartsparkeringen ved Svea badeplass informerer Lunner almenning på en ryddig måte om hvordan betale parkering (avgift hele året) og kjøpe fiskekort.

 • 13.08.2019 13:23 - av Morten Synstelien,
 • 22 treff

35 av 50 treff

#31607: Magisk ved Sandungsdammen

Magisk kveld ved Sandungsdammen i kveld litt før kl. 22. Varmt, og sikkert 23-24 grader i vannet.

 • 01.08.2019 21:57 - av Morten Synstelien,
 • 57 treff
36 av 50 treff

#31609: Danseplatting?

Det er en stor platting med en liten scene ved Sandungsdammen. Ser ikke ut som den er i bruk, men tipper det er en danseplatting. Noen som vet?

 • 01.08.2019 21:45 - av Morten Synstelien,
 • 25 treff

37 av 50 treff

#31612: Fiske ved Sandungsdammen

En som jobbet i Skiforeningen, tipset oss om dette stedet for å fiske. Flott plass, men ingen fisk - mulig han hadde tatt den som var der?

 • 01.08.2019 21:34 - av Morten Synstelien,
 • 37 treff
38 av 50 treff

#31574: Tappe-/reguleringsdemningen i Kubbdammen

I østenden av Kubbdammen ble det bygget en tørrmurt gråsteindemning med tappe-/reguleringsluke. Det står fortsatt jernbolter igjen etter festene til luken. Navnet Kubbdammen hentyder at dammen hadde noe å gjøre med kubb, dvs. tømmerstokker med lengde 60-80 cm som ble slipt i sliperiet. Kanskje var dammen et oppbevaringsmagasin for kubb, som skal være gjennomtrukket av vann før sliping. I demningen er det ikke spor etter noen rørledning til turbinen som drev sliperiet, men nedenfor er det spor etter en kanal og kanskje grøft for rørledning, som fører til en mulig fordelingsdam.

 • 22.07.2019 15:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 54 treff

39 av 50 treff

#31573: Atthaldsdemningen i Kubbdammen

Kubbdammen var det siste vannmagasinet før Bolchen Træsliberi. Det var en naturlig fordypning i terrenget med største lengde ca. 170 meter og største bredde ca. 125 meter. I syd ble det bygget en atthaldsdemning i jord blandet med stein. Som bildet viser, er den nå ødelagt av erosjon ved flom etter at tresliperiet ble lagt ned. Selve Kubbdammen er nå en nokså bløt og tettvokst myr med et grunt og sivbevokst vann i sydenden.

 • 22.07.2019 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
40 av 50 treff

#31572: En 600 meter lang håndgravd kanal

Fra Noackdammen til Kubbdammen ca. 150 meter sydvest for Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er ødelagt der den krysser Vestbygdveien, og er gjemt av kratt der den går nær og parallelt med veien, til veien svinger av mer mot øst. Det er nokså overraskende at vannet ble ledet i denne retningen, fordi terrenget stiger mot ønsket fallretning. På enkelte steder, slik som på dette bildet, er kanalgrøften da mer enn tre meter dyp. Med tilgjengelig redskap på 1870-tallet må dette ha vært et voldsomt slit i den ganske storsteinete morenegrusen.

 • 22.07.2019 14:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

41 av 50 treff

#31571: Noackdammen og demningen

Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk for å drive turbinen på Bolchen Træsliberi. Denne tørrmurte gråsteindemningen, bygget av dambygger Noack Olsen, demte opp et magasin i Myllselva , og ledet elva inn i en håndgravet kanal på 600 meter til enda et magasin, Kubbdammen. Demningen brøt sammen under storflommen i 1908, men ble gjenoppbygd. Den er nå merket med oppslagstavle langs Vestbygdveien, men restene ligger på motsatt side av elva, og er vanskelige å se fra oppslaget.

 • 22.07.2019 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
42 av 50 treff

#31562: Bolchen Træsliberi

Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne solide muren skal være grunnmuren til fabrikken. Her er ikke spor etter noen turbin, men litt lenger ned i elva er det noe som ligner på en liten fangdemning. Men drivvannet skulle komme fra Kubbdammen, og den skulle ligge i en helt annen retning. Her er det mye usikkert. Dette anlegget ble også delvis ødelagt av en flom i 1908, men ble bygget opp igjen. Det ble nedlagt før 1914.

 • 09.07.2019 16:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 88 treff

43 av 50 treff

#31561: En 300 meter lang håndgravd kanal

Mesteparten av året har Myllselva ganske liten vannføring, så for å holde Bolchen Træesliberi i drift var det viktig å samle inn så mye vann som mulig. Denne håndgravde kanalen fra Myllselvas den gang nokså tørrlagte løp og videre langs gjerdet rett ovenfor Friland ledet lekkasjevann fra Noackdammen og vannet i bekken fra Klattertjern til fordelingsdammen ved Friland.

 • 09.07.2019 16:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 59 treff
44 av 50 treff

#31560: Demningen ovenfor Sliperiet

Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, synlig.

 • 09.07.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 53 treff

45 av 50 treff

#32790: To understøttelser for rørledning

Fra demningen på bilde nr. 31560 gikk det rørledning til turbinen på Sliperiet. Disse to fundamentene ligger i riktig retning for en rørledning. Selv om de ser nokså medtatte ut, er de tydelig oppmurte, og på det nærmeste er også en jernhake som holder to steiner sammen synlig.

 • 09.07.2019 14:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
46 av 50 treff

#32789: Kanalen fra Myllsfløyta til reservoaret ovenfor Sliperiet

Det ser ut som en driftsvei, og vinterstid er det også skiløypa mot Svea. Men her var det opprinnelig gravd en kanal som ledet vannet vekk fra selve Myllselva og til reservoaret som demningen på bilde nr. 31560 laget. Kanalen ble ødelagt av Myllsveien da den ble oppgradert, men er synlig ved utgangen av skjæringen mot nord.

 • 09.07.2019 13:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

47 av 50 treff

#31559: Demningen i Fløyta i Myllselva

Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har skåret seg gjennom en jordrygg. Men går du øst for og nedenfor denne, viser denne tørrmurte demningen seg. På vannsiden har den blitt forsterket med en solid jordvoll.

 • 09.07.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 44 treff
48 av 50 treff

#32792: Demningen til Mylla Sag sett fra luftsiden

Dette bildet viser luftsiden til demningen til Mylla Sag. Det viser klart at demningen er mye høyere enn bildet av vannsiden indikerer. I forhold til de andre demningene er muringen mindre forseggjort, med mange flere mindre steiner for å fylle ut rommene mellom de store byggesteinene. Demningen har to tappeluker og et overløp, og antageligvis en bunnluke hvor rørledningen til sagas turbin startet. I alle fall er det i det området vannet kommer ut nå. I vestenden av demningen har forfallet tatt til, og den er ikke sikkert tilgjengelig derfra.

 • 09.07.2019 11:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

49 av 50 treff

#32791: Demningen til Mylla Sag sett fra vannsiden

Demningen til Mylla Sag ligger på sydsiden av Myllaveien i et flatt område som også omfatter det lille vannet Knippahøla. På den måten kunne selv en forholdsvis lav demning gi et betydelig reservoar uten å komme i konflikt med turbinen til Sliperiet og utnyttbar fallhøyde til denne. Den er utført som en gråasteinsdemning med betongforsterket krone. Det kan se ut som om elva har løftet og flatet ut den nedre delen mot demningen med bunnfall.

 • 09.07.2019 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
50 av 50 treff

#31554: Demningen i Mylla: Mylla dam

Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drift av sliperiet, som deretter bygget en helt ny tørrmurt gråsteindemning. Den fikk toppdekke av betong i 1955.

 • 05.07.2019 17:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 59 treff