• darkblurbg
  Vippe/tippesteinen på Pershusfjellet

  Dette er den skumle vippe/tippesteinen på Pershusfjellet, se også bilde nr. 34975. Sett ovenfra under nedstigningen fra fjellet er den bare en stor stein med skrå side mot blåstien, så de som kan tenke at den ser truende ut, anbefales å ta turen over fjellet fra syd mot nord.

  Nordmarka nord, 25.09.2021 17:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Skarvann

  Fra området med tørrfuruer på Pershusfjellet var det også god utsikt til demningen i Skarvann. Det ble mange bilder av både vannene langs Pershusfjellet og demningene i dem på nært hold, men de får vente til en senere anledning.

  Nordmarka nord, 25.09.2021 17:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tørrfuru i motlys

  Solen begynte nå å stå lavere, og da var det fristende med en tørrfuru i motlys. Samtidig var det en påminnelse om at vi måtte komme oss videre slik at vi var tilbake på veien før det ble mørkt.

  Nordmarka nord, 25.09.2021 17:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tørrfuruene på Pershusfjellet

  I 2018 etterlyste jeg de mange steder omtalte flotte tørrfuruene på Pershusfjellet, se bilde nr. 29721. Denne gangen tok vi avstikkeren som bragte oss dit, og det var verdt bryet. Her en gruppe med Buvann – Pershusvann og tallrike blåner som passende bakgrunn.

  Nordmarka nord, 25.09.2021 17:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvika i Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

  Svartvika i Pershusvann er ikke lett tilgjengelig fra østsiden av vannet, men fra Pershusfjellet er det god oversikt. Midt i vika går grensen for Spålen-Katnosa naturreservat.

  Nordmarka nord, 25.09.2021 16:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Båter ved Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

  Fra Pershusfjellet er det utsikter langt og bredt. Med telelinse kan man studere detaljer, f.eks. langs bredden av vannene. Her er det en ansamling av båter. En av disse ser ut til å være en gammel fløtningspram med jernbeslått kjøl. Slike var det mange av langs strendene da vi gikk der i 2008, s...

  Nordmarka nord, 25.09.2021 16:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Pershusfjellet sett fra Skarvann

  Skarvvann er det tredje av vannene i det vestre Nordmarks-vassdraget, og det første langs Pershusfjellet. Fra sydenden av vannet er utsikten formidabel til den bratte og stupfylte siden av fjellet. Denne dagen var det nær folkevandring over fjellryggen. Med god skjerm er det mulig å skjelne to rø...

  Nordmarka nord, 25.09.2021 11:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Tverrsjøen

  Tverrsjøen er det andre vannet (Ølja er det første) i det vestre Nordmarks-vassdraget, og er, som de fleste andre vannene der, demt opp. Demningen er en ganske lav, men lang gråsteindemning. Den ble rehabilitert i 2011, se bilde nr. 15082. Svartjernshøgda og Helgehaugen, begge over 700 moh, i bak...

  Nordmarka nord, 25.09.2021 10:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fast stopp på en disig dag

  Jeg må alltid stoppe her og se på utsikten mot Hakkloa og hengebroen. Denne fredagen var det veldig disig og ganske varmt til september å være. Hjortelusfluene hadde også en aktiv dag.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 16:30 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Høstfarger på Middagsmyr

  Denne myra ligger oppe i Kikutmassivet, og nordøst for Sandungskollen. Det var greit å bushe fra blåstien øst for myrenden og opp på kollen.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 13:15 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Kjempen har lagt seg

  Dette gamle tørre treet har tronet på toppen av Sandungskollen, se f.eks bilde nr. 14199 fra 2011. Nå har det gitt etter for tidens tann. Utsikten her oppe er flott. Dagens anmarsj fulgte østligste blåsti til sørenden av Middagsmyr, derfra bushing 300 meter i luftlinje vestover, og så til topps f...

  Nordmarka nord, 10.09.2021 12:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sterkt preget av tidens tann

  Kjentmannsposten på Sandungskollen i perioden 1996-98 ble aldri tatt inn etter endt periode. For ti år siden fant fotografen den helt tilfeldig, ganske godt gjemt under en gran og nesten helt dekket av barnåler (se bilde nr. 14349 og bilde nr. 14350 fra den gang). Nå begynner den å gå helt i oppl...

  Nordmarka nord, 10.09.2021 12:50 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skiløypa kommer i land sør i Trehørningen

  Her når skiløypa land før den går opp Plaga og videre mot Helgeren eller Gørja. Dammen i Trehørningen kan så vidt skimtes på den andre bredden, bak steinen i vannet. Tunnelinntaket i Trehørningen befinner seg bak odden til høyre.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:12 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gjenstand ved tunnelinntaket i Trehørningen

  Denne jernstangen ligger rett ved luken i tunnelinntaket i Trehørningen. Det har tilsynelatende ingen funksjon er det ligger. Kanskje er det et slags spett eller noe som brukes i justeringen av lukene, og som er låst fast for ikke å forsvinne?

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:08 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt nordover fra tunnelinntaket i Trehørningen

  Vannet flyter rolig inn mot luken og hullet i fjellet. Kjentmannsposten i 1996-98 var plassert et sted til venstre i bildets bakgrunn.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:07 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Over tunnelinntaket i Trehørningen

  Her kan du se nærmere på installsjonene ved tunnelinntaket i Trehørningen. Rett ved var det en kjentmannspost i 1996-98, og kanskje er det på tide med en repetisjonspost på dette fine stedet?

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:07 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Selve tunnelinntaket i Trehørningen

  Vannet siger rolig inn forbi luken og forsvinner i fjellet, før det renner ut i Sølvvika i Helgeren.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:06 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Tunnelinntaket i Trehørningen

  I sørenden av vannet ligger tunnelinntaket i Trehørningen. Ganske flate omgivelser og stilleflytende vann, og mer fredelig enn fotografen hadde forestilt seg. Kjentmannspost i 1996-98.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:05 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  På vei mot tunnelinntaket i Trehørningen

  Fra skiløypa opp fra Trehørningen tar det av en trasé mot tunnelinntaket. Det må være den gamle anleggsveien. Tunnelinntaket var kjentmannspost i perioden 1996-98.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sperring i løypa

  Skiløypa opp sørover fra Trehørningen går i en bakke kalt Plaga. Et sted her har noen bygget bolig, og vi får håpe det går an å preparere løype rundt maurtua.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gamle minner

  Ved Trehørningen dam er det fremdeles synlige spor etter arbeid som har pågått her.

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Trehørningen dam anno 2021

  Steindammen i Trehørningen ble bygget tidlig på 1900-tallet i forbindelse med reguleringen av vassdragene i Nordmarka. Før vannreguleringene i Marka rant Trehørningen og nabovannene Nordvannet og Anderstjernene østover mot Hakadal. Fra Trehørningen går det en 880 meter lang tunnel til Sølvvika i ...

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:51 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Kveldslys over Trehørningen

  Det er spor etter mer bruk langs Trehørningens bredd, og vi tar vel ikke feil hvis det har med koronapandemien å gjøre. Risten fra en engangsgrill som noen ikke hadde orket å bære med seg, ble med fotografen til et dertil egnet deponi.

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:43 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Containerrest ved Grimsvann

  I området rundt Grimsvann og nordover mot Svarttjern finnes det fortsatt gamle containerrester fra slippvirksomheten det siste krigsåret. Denne ligger rett nord for demningen i Grimsvann. Merkelig at vi ikke har sett den tidligere, så mange ganger vi har vært her.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grimsvannsputten

  Grimsvannsputten (på noen kart Grimstjernsputten) har form som en noe oppsvulmet fiskekrok, og er vanskelig å fotografere fra strandkanten. Fra stupet i sydøstenden får man oversikt over krokenden, men her er den rette delen mot demningen og utløpet gjemt bak skogen til høyre i bildet.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 13:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den nye demningen i Gjerdingen september 2021

  Arbeidet med den nye gjerdingsdemningen går fremover. Sammenlignet med det en måned eldre bilde nr. 37674 har seksjonen nord for det nye overløpet blitt ferdigstøpt, og videre mot nord er det støpt enda en forskalingshøyde. Dette ser ut til å bli et ganske voldsomt byggverk.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tømmertransport og enda et område med flatehogst

  Arbeidet med å transportere tømmeret til skogsbilveien er godt i gang i den flatere delen av hogstområdet vest for Løndalstjern. Også i nordlia av Svartvasshøgda litt lenger syd er et område med granskog under avvirkning.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mot Løndalstjern

  Tidligere var det tett granskog langs veien Svartbekken – Gjerdingen i dette området. Nå er Løndalstjernet godt synlig med flytetorvene foran demningen i sydenden, se bilde nr. 25931 og bilde nr. 25928. Her er det bratt ned til tjernet! Selv om det står igjen en liten urørt skogteig nedenfor vard...

  Nordmarka nord, 06.09.2021 12:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Flatehogst ved Løndalstjern

  I områder vest for Løndalstjern foregår det flatehogst over store områder. Dette bildet viser den forholdsvis flate nordvestlige delen.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 11:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sorteringsanlegg for sau ved Rajebråtan

  Ved Rajebråtan er det et sorteringsanlegg med ledegjerder og mange båser for sau. Ikke av ny dato, med grånet treverk og noe forfall. Det var tomt der da vi passerte på formiddagen, men om aftenen var en bås opptatt av en søye med lam.

  Nordmarka nord, 06.09.2021 11:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hvalryggen i Helgeren

  Vannstanden i Helgeren måtte kontrolleres mot det den var da demningen i Sølvvika var godt synlig, se bilde nr. 30086 og bilde nr. 30085. Det er nok slik at når denne hvalryggen ligger under vann, så er demningen oversvømmet.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 14:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Sølvvika er under vann

  Vannstanden i Helgeren er godt under normalen, og det var ingen tilførsel av vann gjennom tunnelen fra Trehørningen nå. Men vannstanden nå er ikke så lav at demningen er synlig. Nå går Aties svømmetur mot slutten, og småfiskene som eksorterte henne, må finne seg noe annet å gjøre.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 14:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et sensommerbad i Sølvvika

  Det var en meget varm sensommerdag, og Atie ble etter hvert helt oppsatt på å få seg et avkjølende bad. Bortsett fra et glatt humuslag på steinene gikk det fint, men temperaturen i vannet var ganske frisk.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 14:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lunsj ved den store steinen

  Isbreene har dumpet noen store steiner på den nordlige delen av høydedraget ved Fuglemyra øst for Helgeren, og dette er vel den største. Her passet det bra å innta dagens lunsj.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 13:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra høydedraget mot vest

  Selv om høydedraget for en stor del er bevokst med glissen skog og delvis er omgitt av myrer, er ikke utsikten fra den nordlige delen av det så mye å skryte av. Her er det i alle fall mulig å skimte Helgeren og åsene i vest gjennom skogen. Det så ut til at grana hadde problemer med å klare seg i ...

  Nordmarka nord, 30.08.2021 12:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fuglemyra vest

  Etter en innsnevring i området der høydedaget som Fuglemyrhøgda er en del av, fortsetter Fuglemyra også mot vest. Blåstien krysser myra her.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 12:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fuglemyra øst

  Fuglemyrhøgda har naturligvis fått navnet etter Fuglemyra (øst for Helgeren), og her er den østlige delen av den. Furuer og gras dominerer.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 12:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et blikkfang på Fuglemyrhøgda

  Fuglemyrhøgdas toppområde er dominert av glissen furuskog, men det som fanger blikket, er dette gamle og grå vindfallet av en høy og tynn gran.

  Nordmarka nord, 30.08.2021 12:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sensommer ved Spålen

  Her kommer skiløypa inn fra Spålen og går videre mot Katnosa. Her er det stille en lørdag i august, og fotografen møtte kun to andre personer. Blåstien på østsiden av Spålen var ryddet, og takk til dem som har gjort det. Det er ellers mye topp-brekk fra sist vinter og vanskelig å ta seg frem i te...

  Nordmarka nord, 21.08.2021 10:50 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Urpost på «Tre i østenden av Bjørnepytt.»

  En av urkjentmannspostene hang på et tre her ved Bjønnputten, rundt halvannen kilometer øst for Mylla. Den kom opp i overgangen 1970-1971, men beskrivelsen er bare «Tre i østenden av Bjørnepytt.» uten noen flere anbefalinger om veivalg. Hit går ingen stier, men fotografen fulgte noen dyretråkk ne...

  Nordmarka nord, 19.08.2021 13:35 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Til Katnosa på sykkel

  Fin dag ved Katnosa. Syklet inn hit fra Syljuseterhytta.

  Nordmarka nord, 12.08.2021 16:55 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Ørretfangst i Katnosa

  Dårlig med fisk i dag, kun denne ørreten.

  Nordmarka nord, 12.08.2021 15:43 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Kombinert demning og bru ved Nedre Skjortjern

  Denne gråsteindemningen er fra 1924, da det ble drevet omfattende tømmerhogst i området rundt Nedre Skjortjern. Den ble bygget for å fløte tømmer fra vannet og ned til Katnosa. En kort, men uvanlig bred renne slik at fløtingen kunne utføres på kort tid. To regulerbare luker. Over brua går veien t...

  Nordmarka nord, 09.08.2021 16:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sol og regn over Nedre Skjortjern

  Denne augustdagen var dagen for skiftende vær, varm sol blandet med kraftige regnbyger. Heldigvis holdt de kraftige bygene seg vekk fra denne delen av Marka, men det kom da nok til at sykkelsetet ble klissvått mens bildene ved Nedre Skjortjern ble tatt. På bildet er det talløse ringer i vannet.

  Nordmarka nord, 09.08.2021 16:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Øvre del av Lenseløken

  Når man ser dette flate myrområdet i øvre del av Lenseløken, er det ikke vanskelig å forstå at det var behov for lenser her under tømmerfløting og høy vannstand. Se også bilde nr. 29740.

  Nordmarka nord, 09.08.2021 15:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Enda en skåmur i Katnoselva

  Den etter hvert mest kjente skåmuren i Katnoselva er den fint buete i avslutningen av Lenseløken, se bilde nr. 29738. Men videre nedover er det flere fint utførte skåmurer, som denne et stryk lenger ned.

  Nordmarka nord, 09.08.2021 15:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En pionerart ved nedtapping

  Mange skogsvann har etter hvert blitt tappet kraftig ned. Det er nesten utrolig hvor fort det kommer vegetasjon da. Dette er en av de vanligste pionerartene med det lite eksotiske navnet hønsegras, en art i slireknefamilien. Ettårig, men med frø som tåler å ligge under vann i årevis og fortsatt b...

  Nordmarka nord, 09.08.2021 13:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vika syd i Store Daltjuven august 2021

  Bilde nr. 27605 viser at det i vika i sydenden av Store Daltjuven blir et sumplandskap ved høy vannstand. Dette bildet viser samme sted når vannet er nedtappet 6,5 meter. Løs steinbredd øverst, og nærmest (humus)gjørme på bunnen. Mange falne trær langs kantene, men grønne vekster der humuslaget h...

  Nordmarka nord, 09.08.2021 13:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Overføringsluken i Store Daltjuven august 2021

  Overføringsluken til tunnelen mot Ingvaldsflaten/Sandungen skal skiftes ut. Det er laget en forsterket skogsbilvei på sprengsteinfundament til reguleringhuset for luken, men annet arbeid er ikke utført til nå. Dette bildet viser tydelig at det ikke leder noen utsprengt renne til luken. Renna på b...

  Nordmarka nord, 09.08.2021 13:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tunnelutløpet i Store Daltjuven

  Tidligere har utløpet av tunnelen fra Gjerdingen vært gjemt under vann. Slik ser det ut ved lavvann. På vestsiden, til venstre i bildet, er det bygget en mur av steinblokker. Det var ingen synlig strøm av vann ut av tunnelen nå, men hvor blir det av vannet fra Gjerdingen og Grimsvann?

  Nordmarka nord, 09.08.2021 12:36 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#37852: Vippe/tippesteinen på Pershusfjellet

Dette er den skumle vippe/tippesteinen på Pershusfjellet, se også bilde nr. 34975. Sett ovenfra under nedstigningen fra fjellet er den bare en stor stein med skrå side mot blåstien, så de som kan tenke at den ser truende ut, anbefales å ta turen over fjellet fra syd mot nord.

 • 25.09.2021 17:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 1 treff
2 av 50 treff

#37851: Demningen i Skarvann

Fra området med tørrfuruer på Pershusfjellet var det også god utsikt til demningen i Skarvann. Det ble mange bilder av både vannene langs Pershusfjellet og demningene i dem på nært hold, men de får vente til en senere anledning.

 • 25.09.2021 17:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 1 treff

3 av 50 treff

#37850: Tørrfuru i motlys

Solen begynte nå å stå lavere, og da var det fristende med en tørrfuru i motlys. Samtidig var det en påminnelse om at vi måtte komme oss videre slik at vi var tilbake på veien før det ble mørkt.

 • 25.09.2021 17:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff
4 av 50 treff

#37849: Tørrfuruene på Pershusfjellet

I 2018 etterlyste jeg de mange steder omtalte flotte tørrfuruene på Pershusfjellet, se bilde nr. 29721. Denne gangen tok vi avstikkeren som bragte oss dit, og det var verdt bryet. Her en gruppe med Buvann – Pershusvann og tallrike blåner som passende bakgrunn.

 • 25.09.2021 17:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

5 av 50 treff

#37848: Svartvika i Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Svartvika i Pershusvann er ikke lett tilgjengelig fra østsiden av vannet, men fra Pershusfjellet er det god oversikt. Midt i vika går grensen for Spålen-Katnosa naturreservat.

 • 25.09.2021 16:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
6 av 50 treff

#37846: Båter ved Pershusvann sett fra utsikten 650 moh.

Fra Pershusfjellet er det utsikter langt og bredt. Med telelinse kan man studere detaljer, f.eks. langs bredden av vannene. Her er det en ansamling av båter. En av disse ser ut til å være en gammel fløtningspram med jernbeslått kjøl. Slike var det mange av langs strendene da vi gikk der i 2008, se bilde nr. 37847.

 • 25.09.2021 16:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

7 av 50 treff

#37845: Pershusfjellet sett fra Skarvann

Skarvvann er det tredje av vannene i det vestre Nordmarks-vassdraget, og det første langs Pershusfjellet. Fra sydenden av vannet er utsikten formidabel til den bratte og stupfylte siden av fjellet. Denne dagen var det nær folkevandring over fjellryggen. Med god skjerm er det mulig å skjelne to rødkledte mennesker over et av stupene litt mot venstre kant av bildet.

 • 25.09.2021 11:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff
8 av 50 treff

#37844: Demningen i Tverrsjøen

Tverrsjøen er det andre vannet (Ølja er det første) i det vestre Nordmarks-vassdraget, og er, som de fleste andre vannene der, demt opp. Demningen er en ganske lav, men lang gråsteindemning. Den ble rehabilitert i 2011, se bilde nr. 15082. Svartjernshøgda og Helgehaugen, begge over 700 moh, i bakgrunnen på bildet.

 • 25.09.2021 10:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff

9 av 50 treff

#37781: Fast stopp på en disig dag

Jeg må alltid stoppe her og se på utsikten mot Hakkloa og hengebroen. Denne fredagen var det veldig disig og ganske varmt til september å være. Hjortelusfluene hadde også en aktiv dag.

 • 10.09.2021 16:30 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff
10 av 50 treff

#37779: Høstfarger på Middagsmyr

Denne myra ligger oppe i Kikutmassivet, og nordøst for Sandungskollen. Det var greit å bushe fra blåstien øst for myrenden og opp på kollen.

 • 10.09.2021 13:15 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff

11 av 50 treff

#37778: Kjempen har lagt seg

Dette gamle tørre treet har tronet på toppen av Sandungskollen, se f.eks bilde nr. 14199 fra 2011. Nå har det gitt etter for tidens tann. Utsikten her oppe er flott. Dagens anmarsj fulgte østligste blåsti til sørenden av Middagsmyr, derfra bushing 300 meter i luftlinje vestover, og så til topps fra nord/nordvest.

 • 10.09.2021 12:57 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
12 av 50 treff

#37780: Sterkt preget av tidens tann

Kjentmannsposten på Sandungskollen i perioden 1996-98 ble aldri tatt inn etter endt periode. For ti år siden fant fotografen den helt tilfeldig, ganske godt gjemt under en gran og nesten helt dekket av barnåler (se bilde nr. 14349 og bilde nr. 14350 fra den gang). Nå begynner den å gå helt i oppløsning. Fotografen tok den dermed med seg (sammen med den sjokoladeplasten noen hadde gjemt BAK posten).

 • 10.09.2021 12:50 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

13 av 50 treff

#37788: Skiløypa kommer i land sør i Trehørningen

Her når skiløypa land før den går opp Plaga og videre mot Helgeren eller Gørja. Dammen i Trehørningen kan så vidt skimtes på den andre bredden, bak steinen i vannet. Tunnelinntaket i Trehørningen befinner seg bak odden til høyre.

 • 10.09.2021 11:12 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff
14 av 50 treff

#37795: Gjenstand ved tunnelinntaket i Trehørningen

Denne jernstangen ligger rett ved luken i tunnelinntaket i Trehørningen. Det har tilsynelatende ingen funksjon er det ligger. Kanskje er det et slags spett eller noe som brukes i justeringen av lukene, og som er låst fast for ikke å forsvinne?

 • 10.09.2021 11:08 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

15 av 50 treff

#37794: Utsikt nordover fra tunnelinntaket i Trehørningen

Vannet flyter rolig inn mot luken og hullet i fjellet. Kjentmannsposten i 1996-98 var plassert et sted til venstre i bildets bakgrunn.

 • 10.09.2021 11:07 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
16 av 50 treff

#37792: Over tunnelinntaket i Trehørningen

Her kan du se nærmere på installsjonene ved tunnelinntaket i Trehørningen. Rett ved var det en kjentmannspost i 1996-98, og kanskje er det på tide med en repetisjonspost på dette fine stedet?

 • 10.09.2021 11:07 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff

17 av 50 treff

#37793: Selve tunnelinntaket i Trehørningen

Vannet siger rolig inn forbi luken og forsvinner i fjellet, før det renner ut i Sølvvika i Helgeren.

 • 10.09.2021 11:06 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff
18 av 50 treff

#37791: Tunnelinntaket i Trehørningen

I sørenden av vannet ligger tunnelinntaket i Trehørningen. Ganske flate omgivelser og stilleflytende vann, og mer fredelig enn fotografen hadde forestilt seg. Kjentmannspost i 1996-98.

 • 10.09.2021 11:05 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

19 av 50 treff

#37790: På vei mot tunnelinntaket i Trehørningen

Fra skiløypa opp fra Trehørningen tar det av en trasé mot tunnelinntaket. Det må være den gamle anleggsveien. Tunnelinntaket var kjentmannspost i perioden 1996-98.

 • 10.09.2021 11:03 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff
20 av 50 treff

#37789: Sperring i løypa

Skiløypa opp sørover fra Trehørningen går i en bakke kalt Plaga. Et sted her har noen bygget bolig, og vi får håpe det går an å preparere løype rundt maurtua.

 • 10.09.2021 11:01 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff

21 av 50 treff

#37777: Gamle minner

Ved Trehørningen dam er det fremdeles synlige spor etter arbeid som har pågått her.

 • 09.09.2021 19:52 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff
22 av 50 treff

#37776: Trehørningen dam anno 2021

Steindammen i Trehørningen ble bygget tidlig på 1900-tallet i forbindelse med reguleringen av vassdragene i Nordmarka. Før vannreguleringene i Marka rant Trehørningen og nabovannene Nordvannet og Anderstjernene østover mot Hakadal. Fra Trehørningen går det en 880 meter lang tunnel til Sølvvika i Helgeren, og denne stille kvelden hørtes renningen godt over vannet.

 • 09.09.2021 19:51 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

23 av 50 treff

#37775: Kveldslys over Trehørningen

Det er spor etter mer bruk langs Trehørningens bredd, og vi tar vel ikke feil hvis det har med koronapandemien å gjøre. Risten fra en engangsgrill som noen ikke hadde orket å bære med seg, ble med fotografen til et dertil egnet deponi.

 • 09.09.2021 19:43 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff
24 av 50 treff

#37770: Containerrest ved Grimsvann

I området rundt Grimsvann og nordover mot Svarttjern finnes det fortsatt gamle containerrester fra slippvirksomheten det siste krigsåret. Denne ligger rett nord for demningen i Grimsvann. Merkelig at vi ikke har sett den tidligere, så mange ganger vi har vært her.

 • 06.09.2021 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

25 av 50 treff

#37769: Grimsvannsputten

Grimsvannsputten (på noen kart Grimstjernsputten) har form som en noe oppsvulmet fiskekrok, og er vanskelig å fotografere fra strandkanten. Fra stupet i sydøstenden får man oversikt over krokenden, men her er den rette delen mot demningen og utløpet gjemt bak skogen til høyre i bildet.

 • 06.09.2021 13:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
26 av 50 treff

#37768: Den nye demningen i Gjerdingen september 2021

Arbeidet med den nye gjerdingsdemningen går fremover. Sammenlignet med det en måned eldre bilde nr. 37674 har seksjonen nord for det nye overløpet blitt ferdigstøpt, og videre mot nord er det støpt enda en forskalingshøyde. Dette ser ut til å bli et ganske voldsomt byggverk.

 • 06.09.2021 12:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

27 av 50 treff

#37767: Tømmertransport og enda et område med flatehogst

Arbeidet med å transportere tømmeret til skogsbilveien er godt i gang i den flatere delen av hogstområdet vest for Løndalstjern. Også i nordlia av Svartvasshøgda litt lenger syd er et område med granskog under avvirkning.

 • 06.09.2021 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff
28 av 50 treff

#37766: Mot Løndalstjern

Tidligere var det tett granskog langs veien Svartbekken – Gjerdingen i dette området. Nå er Løndalstjernet godt synlig med flytetorvene foran demningen i sydenden, se bilde nr. 25931 og bilde nr. 25928. Her er det bratt ned til tjernet! Selv om det står igjen en liten urørt skogteig nedenfor vardene som markerer nedgangen til hytta «Gullfax», er det hogd i en 20 meter bred sone nedenfor veien. Med et virvar av trestokker og greiner over bratt steinur er denne knapt passerbar.

 • 06.09.2021 12:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

29 av 50 treff

#37765: Flatehogst ved Løndalstjern

I områder vest for Løndalstjern foregår det flatehogst over store områder. Dette bildet viser den forholdsvis flate nordvestlige delen.

 • 06.09.2021 11:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
30 av 50 treff

#37764: Sorteringsanlegg for sau ved Rajebråtan

Ved Rajebråtan er det et sorteringsanlegg med ledegjerder og mange båser for sau. Ikke av ny dato, med grånet treverk og noe forfall. Det var tomt der da vi passerte på formiddagen, men om aftenen var en bås opptatt av en søye med lam.

 • 06.09.2021 11:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff

31 av 50 treff

#37754: Hvalryggen i Helgeren

Vannstanden i Helgeren måtte kontrolleres mot det den var da demningen i Sølvvika var godt synlig, se bilde nr. 30086 og bilde nr. 30085. Det er nok slik at når denne hvalryggen ligger under vann, så er demningen oversvømmet.

 • 30.08.2021 14:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
32 av 50 treff

#37753: Demningen i Sølvvika er under vann

Vannstanden i Helgeren er godt under normalen, og det var ingen tilførsel av vann gjennom tunnelen fra Trehørningen nå. Men vannstanden nå er ikke så lav at demningen er synlig. Nå går Aties svømmetur mot slutten, og småfiskene som eksorterte henne, må finne seg noe annet å gjøre.

 • 30.08.2021 14:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff

33 av 50 treff

#37752: Et sensommerbad i Sølvvika

Det var en meget varm sensommerdag, og Atie ble etter hvert helt oppsatt på å få seg et avkjølende bad. Bortsett fra et glatt humuslag på steinene gikk det fint, men temperaturen i vannet var ganske frisk.

 • 30.08.2021 14:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
34 av 50 treff

#37751: Lunsj ved den store steinen

Isbreene har dumpet noen store steiner på den nordlige delen av høydedraget ved Fuglemyra øst for Helgeren, og dette er vel den største. Her passet det bra å innta dagens lunsj.

 • 30.08.2021 13:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

35 av 50 treff

#37750: Utsikt fra høydedraget mot vest

Selv om høydedraget for en stor del er bevokst med glissen skog og delvis er omgitt av myrer, er ikke utsikten fra den nordlige delen av det så mye å skryte av. Her er det i alle fall mulig å skimte Helgeren og åsene i vest gjennom skogen. Det så ut til at grana hadde problemer med å klare seg i dette området.

 • 30.08.2021 12:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 3 treff
36 av 50 treff

#37749: Fuglemyra vest

Etter en innsnevring i området der høydedaget som Fuglemyrhøgda er en del av, fortsetter Fuglemyra også mot vest. Blåstien krysser myra her.

 • 30.08.2021 12:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff

37 av 50 treff

#37748: Fuglemyra øst

Fuglemyrhøgda har naturligvis fått navnet etter Fuglemyra (øst for Helgeren), og her er den østlige delen av den. Furuer og gras dominerer.

 • 30.08.2021 12:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
38 av 50 treff

#37747: Et blikkfang på Fuglemyrhøgda

Fuglemyrhøgdas toppområde er dominert av glissen furuskog, men det som fanger blikket, er dette gamle og grå vindfallet av en høy og tynn gran.

 • 30.08.2021 12:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

39 av 50 treff

#37727: Sensommer ved Spålen

Her kommer skiløypa inn fra Spålen og går videre mot Katnosa. Her er det stille en lørdag i august, og fotografen møtte kun to andre personer. Blåstien på østsiden av Spålen var ryddet, og takk til dem som har gjort det. Det er ellers mye topp-brekk fra sist vinter og vanskelig å ta seg frem i terrenget mange steder.

 • 21.08.2021 10:50 - av Torgeir Stenstad,
 • 11 treff
40 av 50 treff

#37720: Urpost på «Tre i østenden av Bjørnepytt.»

En av urkjentmannspostene hang på et tre her ved Bjønnputten, rundt halvannen kilometer øst for Mylla. Den kom opp i overgangen 1970-1971, men beskrivelsen er bare «Tre i østenden av Bjørnepytt.» uten noen flere anbefalinger om veivalg. Hit går ingen stier, men fotografen fulgte noen dyretråkk ned fra Myllsveien i nordnordvest. To steder lå det noen små bålrester, ellers var det bare elgspor å se rundt dette idylliske tjernet, 439 moh. Bildet er tatt fra sørøst.

 • 19.08.2021 13:35 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff

41 av 50 treff

#37706: Til Katnosa på sykkel

Fin dag ved Katnosa. Syklet inn hit fra Syljuseterhytta.

 • 12.08.2021 16:55 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 9 treff
42 av 50 treff

#37705: Ørretfangst i Katnosa

Dårlig med fisk i dag, kun denne ørreten.

 • 12.08.2021 15:43 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 6 treff

43 av 50 treff

#37696: Kombinert demning og bru ved Nedre Skjortjern

Denne gråsteindemningen er fra 1924, da det ble drevet omfattende tømmerhogst i området rundt Nedre Skjortjern. Den ble bygget for å fløte tømmer fra vannet og ned til Katnosa. En kort, men uvanlig bred renne slik at fløtingen kunne utføres på kort tid. To regulerbare luker. Over brua går veien til Katnosa gård.

 • 09.08.2021 16:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
44 av 50 treff

#37695: Sol og regn over Nedre Skjortjern

Denne augustdagen var dagen for skiftende vær, varm sol blandet med kraftige regnbyger. Heldigvis holdt de kraftige bygene seg vekk fra denne delen av Marka, men det kom da nok til at sykkelsetet ble klissvått mens bildene ved Nedre Skjortjern ble tatt. På bildet er det talløse ringer i vannet.

 • 09.08.2021 16:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

45 av 50 treff

#37694: Øvre del av Lenseløken

Når man ser dette flate myrområdet i øvre del av Lenseløken, er det ikke vanskelig å forstå at det var behov for lenser her under tømmerfløting og høy vannstand. Se også bilde nr. 29740.

 • 09.08.2021 15:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff
46 av 50 treff

#37693: Enda en skåmur i Katnoselva

Den etter hvert mest kjente skåmuren i Katnoselva er den fint buete i avslutningen av Lenseløken, se bilde nr. 29738. Men videre nedover er det flere fint utførte skåmurer, som denne et stryk lenger ned.

 • 09.08.2021 15:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

47 av 50 treff

#37691: En pionerart ved nedtapping

Mange skogsvann har etter hvert blitt tappet kraftig ned. Det er nesten utrolig hvor fort det kommer vegetasjon da. Dette er en av de vanligste pionerartene med det lite eksotiske navnet hønsegras, en art i slireknefamilien. Ettårig, men med frø som tåler å ligge under vann i årevis og fortsatt beholder spirekraften.

 • 09.08.2021 13:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
48 av 50 treff

#37692: Vika syd i Store Daltjuven august 2021

Bilde nr. 27605 viser at det i vika i sydenden av Store Daltjuven blir et sumplandskap ved høy vannstand. Dette bildet viser samme sted når vannet er nedtappet 6,5 meter. Løs steinbredd øverst, og nærmest (humus)gjørme på bunnen. Mange falne trær langs kantene, men grønne vekster der humuslaget har tørket noe opp, se også bilde nr. 37691.

 • 09.08.2021 13:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

49 av 50 treff

#37690: Overføringsluken i Store Daltjuven august 2021

Overføringsluken til tunnelen mot Ingvaldsflaten/Sandungen skal skiftes ut. Det er laget en forsterket skogsbilvei på sprengsteinfundament til reguleringhuset for luken, men annet arbeid er ikke utført til nå. Dette bildet viser tydelig at det ikke leder noen utsprengt renne til luken. Renna på bilde nr. 27631 fra ca. 1909 er på den høyeste ryggen omtrent midt i vannet.

 • 09.08.2021 13:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
50 av 50 treff

#37689: Tunnelutløpet i Store Daltjuven

Tidligere har utløpet av tunnelen fra Gjerdingen vært gjemt under vann. Slik ser det ut ved lavvann. På vestsiden, til venstre i bildet, er det bygget en mur av steinblokker. Det var ingen synlig strøm av vann ut av tunnelen nå, men hvor blir det av vannet fra Gjerdingen og Grimsvann?

 • 09.08.2021 12:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff