• darkblurbg
  Funklende fint ved Stovivann

  Solen skinte fra en nesten skyfri himmel i dag, og speilte seg i Stovivann.

  Vestmarka, 25.09.2021 14:01 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Flott høstdag på Tanumplatået

  Høstfargene har kommet til Tanumplatået. Det var mange som var på tur her i dag, både på sykkel og til fots. Bildet er tatt ved Butterud gård.

  Vestmarka, 25.09.2021 13:00 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Høstens beste dag?

  Det har vært mange fine dager i september, men det spørs om ikke månedens siste lørdag ble den beste, i alle fall værmessig. Bildet er tatt på Tanumplatået, ved Ringi gård. Vi ser Tyskestua til venstre i bildet.

  Vestmarka, 25.09.2021 12:42 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Flatehogst rundt NIKE-batteriet på Bergsåsen

  Det er tydeligvis gode priser på tømmer for tiden, og da blir stadig flere skogområder hogstmodne. Her var det inntil nylig fin granskog med grønn skogbunn. Bildet viser knapt halvparten av hogstområdet, som fortsetter ned mot Rustan gård med en minst like stor tømmerlunne.

  Vestmarka, 10.09.2021 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gode bademuligheter i Finnsrudvannet

  Det har vært varme dager nå i juli, og derfor er det fint å kunne kjøle seg ned med bading i vann og tjern i nærområdet. Et godt alternativ er Finnsrudvannet (i Asker) der vanntemperaturen ble målt til 24 grader i dag. Bildet er tatt i den sørøstre enden av vannet, der sykkelrute 388 (Heia - Sems...

  Vestmarka, 20.07.2021 19:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  En annen liten putt i skrålia mot Haveråsen

  Denne putten ligger i en liten dal vest for en åsrygg med skrenter mot vest, og er ikke funnet verdig til å komme med på Skiforeningens kart. Men på orienteringskartet er den med, og er i år kategorisert som svartpost. Terrenget her, særlig bunnen med både vindfall og toppbrekk, er krevende, og A...

  Vestmarka, 02.07.2021 16:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En liten putt i skrålia mot Haveråsen

  Små putter i skogen er oftest litt idylliske, og gode unnskyldninger for en liten rast. De er gjerne ganske entydige detaljer på orienteringskartet, og derfor velegnet som sikre postdetaljer. Selv om postdetaljen da er entydig, er det ingen garanti for at strekket til den er enkelt. Her var det m...

  Vestmarka, 02.07.2021 14:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Storlomen i Store Sandungen

  Da jeg hadde tatt bilde nr. 37595, kom det plutselig er skarpt varselskrik fra vannet, og storlomen i nederste venstre hjørne på dette bildet dukket opp. Jeg rakk akkurat et bilde før den dykket igjen. Neste gang den dukket opp, var den nær midtveis til motsatt bredd. Ved å sammenligne lengden på...

  Vestmarka, 02.07.2021 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grønn gjenbruk av stubber

  Grønn- og gjenbruk er «in» for tiden, og her i denne lille vika i Store Sandungen har naturen selv tatt ansvar: Gamle stubber fra rett før vannstanden sist ble hevet, er nå passelig råtne i midten til at nye lauvtrær kan finne vokseplass i dem. Det er mange slike eksempler på vestsiden av vannet....

  Vestmarka, 02.07.2021 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre del av Engerfløyta

  Dette er øvre (østre) del Engerfløyta sett fra starten av myra nedenfor Sagfossen, se bilde nr. 26175. Målt i luftlinje (rette strekk, ikke over vann) fra standpunkt for bilde nr. 37593 gir dette en kilometertid på nesten en time. Igjen en stor og våt grasmyr som avsluttes med Svartebekk fra Øyer...

  Vestmarka, 01.07.2021 17:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vestre del av Engerfløyta

  Dette er nedre (vestre) del Engerfløyta sett fra utløpet. Store grasmyrer på nordsiden, ikke egnet for ferdsel til fots selv ved lav vannstand om man ønsker å holde seg tørr på føttene. Sauetråkket litt innenfor er tørrere, men småkupert, og dimensjonert for sauer heller enn folk gjennom den gans...

  Vestmarka, 01.07.2021 17:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vindfall over vindfall

  Dette er den nest siste skarpe elvesvingen før vestenden av Engerfløyta. Elva går her inn i en kløft opp til vannet. Bildet er ganske typisk for forholdene langs elva, med tallrike vindfall over hverandre. I skogen er det i tillegg rikelig med toppbrekk. Her ble det lange kilometertider!

  Vestmarka, 01.07.2021 17:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kryssing av Kjemmelibekken

  På vei oppover langs nordsiden av elva fra Store Sandungen og Engerfløyta må man først krysse et myrlendt område med Kjemmelibekken fra Engersetra. På orienteringskartet er den merket kryssbar (ikke svart linje langs breddene) helt ned til elva, men den nedre delen er et om lag to meter bredt løp...

  Vestmarka, 01.07.2021 16:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vak med fisk i luften

  Det var ganske stille på vannet denne ettermiddagen, men områder med mange vak der fisken hoppet helt opp av vannet. Å ta bilde av en fisk i lufta ble en interessant utfordring. Dette er bare andre forsøk, tatt som enkeltbilde (ikke seriebilde), og ble det siste. Det krever et kamera med lynrask ...

  Vestmarka, 01.07.2021 16:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En rast ved Asdøltjern etter svartposter

  Det var velgjørende å komme til Asdøltjern etter en tur i terrenget fra Store Sandungen. I dette ganske stiløse området er det satt ut «svartposter», dvs. turorienteringsposter med krevende terreng, postdetaljer og strekk mellom postene. Særlig krevende er den bratte lia ned mot Asdøltjern med sk...

  Vestmarka, 01.07.2021 16:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østveggen av Friskhytta fra 1920

  Dette er hele østveggen av hytta slik som den står i dag. Grunnmuren er også skadet. Informasjon i skrifter fra Asker og Bærum Historielag sier at denne hytta på ca. 6 x 15 meter grunnflate ble bygget i 1920, og ble deretter brukt av Skiklubben Frisk, Asker. Den ble brukt til trening av milorgfol...

  Vestmarka, 28.06.2021 16:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østenden av en stor tømmehytte i fritt forfall

  Litt lenger inn i urskogen ligger det en stor tømmerhytte i fritt forfall. Taket er for det meste vekk, store trær har falt over det, og har også ødelagt veggene.

  Vestmarka, 28.06.2021 16:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skjul med gammelt innhold

  Dette er forsiden av skjulet på bilde nr. 37576, med inventar. Forfallent og grønt av elde, men med et akebrett fra begynnelsen av 1970-tallet som kan si noe om hvor lenge det var aktivitet der. Vi hadde samme type brett for godstransport til hytta vår ca. 1970. Ellers finnes det en mengde rustne...

  Vestmarka, 28.06.2021 16:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En vegg i urskogen

  På nye orienteringskart er det merket av to ganske store ruiner sydvest for toppen av Myssmørkleiva, se bilde nr. 27094. Området er nå tett bevokst med trær, for det meste lauvtrær, og har dårlig sikt. Dette er bakveggen på den første ruinen, et skjul, se også bilde nr. 37577.

  Vestmarka, 28.06.2021 16:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Husmannsplassen Tranby 2021

  Som bilde nr. 22262 fra 2014 viser, var det ikke lett å se at at den bevokste lille haugen på bildet var ruinen etter husmannsplassen Tranby. Siden da har mye skjedd, og ruinen har blitt renset opp og delvis bygget opp igjen. Dette ser ut til å være et av flere prosjekter for Rud videregående sko...

  Vestmarka, 28.06.2021 12:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved Store Sandungen

  Sommeren har kommet til Sandungen i Vestmarka. Fotografen målte vanntemperaturen (rett under overflaten) til 20 grader.

  Vestmarka, 08.06.2021 15:48 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Solglimt i Asdøljuvet

  Det er ikke mange dagene solen slipper til i asdøljuvet i løpet av året, men på denne junidagen stod solen høyt på himmelen, og deler av juvet ble belyst.

  Vestmarka, 08.06.2021 13:23 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mot Sylling

  Fra den blåmerkede stien mellom Askenbergsetra og den nedre delen av Asdøljuvet er det fin utsikt mot Lierdalen og Sylling.

  Vestmarka, 08.06.2021 12:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Helt slutt for tørrtreet på Askenbergsetra

  De siste årene har trett ved siden av skiltstaken på Askenbergsetra blitt stadig mer redusert, se bilde nr. 21949 fra 2014 og bilde nr. 7375 fra 2007. Nå er det helt slutt for treet.

  Vestmarka, 08.06.2021 12:37 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Med sykkel til Asdøltjern

  Det var flott å sykle i Marka i dag, og ved Asdøltjern i Vestmarka ble det en liten pause. Ved dette vannet er det noen fine badeplasser. Det ble ingen svømmetur i dag, selv om vannet holdt 18,5 °C.

  Vestmarka, 08.06.2021 12:13 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kritisk til stavingen

  Har kuer rettskrivingssans? Denne stusset i alle fall veldig over informasjonen på dette skiltet på Franskleiv utfartsparkering.

  Vestmarka, 08.06.2021 10:41 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Flere dyr enn mennesker på Franskleiv

  Det er en del sauer og kuer som beiter i Vestmarka nå. Noen hadde samlet seg på utfartsparkeringen på Franskleiv ved Vestmarksetra. De firbemnte var i klart flertall der.

  Vestmarka, 08.06.2021 10:39 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Tveitsetra

  Tveitsetra ligger ca. 2 km sør for Vestergyllen. Ingen preparerte skiløyper passerer her, men mange stier møtes på setervollen.

  Vestmarka, 04.06.2021 14:26 - Tore Wiik
 • darkblurbg
  I god fart nedover Isielva

  I oppblåsbare kajakker kom det to karer padlende nedover Isielva, som hadde god vannføring i dag. Her ser vi den ene av dem. Bildet er tatt ved Holma.

  Vestmarka, 24.05.2021 14:23 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Idyllisk ved Gatahølen

  Det var bra trykk i Isielva i dag, men ved Gatahølen, omtrent der Økribekken renner ut i elven, gikk det mindre vilt for seg. Bildet er tatt fra vestbredden, og på motsatt side ser vi rasteplassen, der noen turgåere har slått seg til. Gatahølen ble dannet ved at Isielva skiftet leie her etter en ...

  Vestmarka, 24.05.2021 13:30 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mai

  Tepper av hvitveis i skogen på Høgda/Tranby nå midt i mai.

  Vestmarka, 16.05.2021 15:22 - Tore Wiik
 • darkblurbg
  Isielva med gulveisdekte bredder

  Ovenfor møtet med Lomma renner Isielva fortsatt ganske rolig mellom bredder dekket av gulveis og hvitveis. Her er det flere områder hvor gulveisen dominerer nå. Selv om elva fortsatt ikke er i vårflom, er vannet brunt og grumset. Kanskje en konsekvens av anleggsarbeidene med forlengelsen av nye E...

  Vestmarka, 11.05.2021 14:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Her møtes Isielva og Lomma

  Nedenfor Wøyen gård møtes Isielva og Lomma og blir til Sandvikselva. Her kan man ofte studere hvor forskjellige elvene er, som i vinter, bilde nr. 36867: Isielva isfri, Lomma isdekket. Etter siste døgns regn og temperaturstigning, er det tydelig at det er gryende vårflom i Lomma til høyre i bilde...

  Vestmarka, 11.05.2021 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sandvikselva meandrer gjennom Vøyenenga

  Terrenget ved Vøyenenga er ganske flatt, og Sandvikselva flyter rolig i meandre gjennom landskapet. Dette er terreng som ofte oversvømmes i flom, og både vegetasjon og terreng bærer preg av dette. Nå om våren dominerer hvitveis og gulveis, og det er stor aktivitet av både småfugler og andefugler.

  Vestmarka, 11.05.2021 13:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skiføre mellom Svartvann og Risfjellet 1. mai

  Helt greie forhold og mer enn nok snø i skiløypa på skogsbilveien mellom Svartvann og Risfjellet. Møtte noen få turgåere til fots, og de også var helt overrasket over hvor mye snø som lå igjen her oppe den første helgen i mai.

  Vestmarka, 01.05.2021 15:52 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Brøytet fra Skoglund

  Veien fra Skoglund ble brøytet i begynnelsen av april i år. Dette normalt så snøsikre partiet måtte derfor tas til fots vel to kilometer, men enkelte steder i Brekkedalen og Syljudalen var det fortsatt litt snø i veien, og veldig mye i terrenget.

  Vestmarka, 01.05.2021 13:25 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Mange brukne trær

  Snøen var hard mot trærne denne vinteren, noe vi ser her nordøst for Gampen. Bildet viser traseen (som aldri preppes) som er en avstikker fra skiløypa ved Kalvemyrputten. Her kan det være skiføre til langt ut i mai. På en strekning var det brukne trær hver tiende meter.

  Vestmarka, 01.05.2021 13:06 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Her holder skiføret lengst i Vestmarka

  Løypetraseen på sørsiden av Svartvann har skiføre langt utover våren. Med kalde netter fremover, kan det bli skimuligheter her 17. mai. I dag var det kjempefin glid, selv om det var nærmere ti grader i luften. Turen gikk videre til Mikkelsbonn og Gampen.

  Vestmarka, 01.05.2021 12:49 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Maitur på Grønlandsveien

  Det var mye av og på med skiene fra Vestmarksetra til Stovivollen, men derfra til Grønland var det sammenhengende skiføre 1. mai.

  Vestmarka, 01.05.2021 12:06 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Snøfritt i den bratteste bakken i Myrløypa

  Allerede for noen uker siden begynte det å bli lite snø i den bratteste bakken i Myrløypa. Nå er det helt bart der, og skiene måtte av i dag. Resten av løypa var for øvrig ganske OK.

  Vestmarka, 27.04.2021 20:15 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Rapport fra kveldstur i Vestmarka

  Fikk en fin tur på 15 km i kveld. Gikk fra Vestmarka, opp Grønlandsveien, forbi Svartvannshytta, Mikkelsbonn og så over myra ved Ormekollen - bort til krysset hvor løypa fra Skoglund kommer opp. Det er her dette bildet er tatt, og vi ser til venstre i bildet at veien opp fra Skoglund er brøytet. ...

  Vestmarka, 27.04.2021 20:00 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Vårkveld ved Mikkelsbonn

  Vårdagene er lange og lyse, og fortsatt er det mulig å komme seg inn på ski til Mikkelsbonn på vårføre. Det var stille her i kveld.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:48 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Løypekrysset sørøst for Svartvann

  Fra dette løypekrysset kan du komme til Mikkelsbonn, Grønlandsveien eller Skoglund. Det siste alternativet gjelder ikke nå, for opp fra Skoglund er det brøytet nå.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:38 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Kveldssol og skimuligheter i Vestmarka

  Det var vakkert lys i løypetraseen mellom Langåsen og Svartvann i kveld. Helt greit skiføre også, i alle fall til å være så langt ut i april.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:37 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Nok snø på Langåsen

  Mot slutten av april er det fortsatt muligheter for skiløping oppe ved Langåsen. Det ble en fin kveldstur i dette området i dag.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:32 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Løypetraseen holder ved Stovivollen

  Fra Stovivollen og oppover Grønlandsveien er det det fortsatt sammenhengende skiføre.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:23 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Av og på med skiene

  I dag ble det en kveldstur på ski fra Vestmarksetra/Franskleiv. Oppover Grønlandsveien var det en del bare partier opp til Stovivollen, så skiene måtte av og på noen ganger.

  Vestmarka, 27.04.2021 19:19 - Jørn Grøstad
 • darkblurbg
  Her blir det skimuligheter i mai

  Løypa mellom Langåsen og Svartvann, og videre mot Mikkelsbonn, ligger i skyggen store deler av dagen. Her holder skiføret lenge. Fortsatt er det solid såle i traseen, så det er sikkert mulig å gå på ski her i mai. Legg merke til trærne langs løypa som ble brukket i vinter, da det kom mye tung snø.

  Vestmarka, 24.04.2021 12:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Folketomt på Grønlandsveien

  Fotografen møtte ingen andre skiløpere på Grønlandsveien i dag. I hele vinter har det vært stor aktivitet her, men kanskje er skiene satt bort for sesongen hos mange? Fra Franskleiv var det noen snøfrie strekninger opp til Stovivollen, de utgjorde kanskje 20 prosent av løypetraseen. Derfra var de...

  Vestmarka, 24.04.2021 12:00 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Våren kommer til Stovivollen

  Det ble en fin vårskitur fra Vestmarksetra i dag. Fortsatt greie forhold mange steder, selv om det begynner å bli noen bare flekker her og der. I solhellingene utenom løypetraseene er derimot våren i fremmarsj, slik som her på Stovivollen.

  Vestmarka, 18.04.2021 14:22 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#37837: Funklende fint ved Stovivann

Solen skinte fra en nesten skyfri himmel i dag, og speilte seg i Stovivann.

 • 25.09.2021 14:01 - av Erik Unneberg,
 • 7 treff
2 av 50 treff

#37836: Flott høstdag på Tanumplatået

Høstfargene har kommet til Tanumplatået. Det var mange som var på tur her i dag, både på sykkel og til fots. Bildet er tatt ved Butterud gård.

 • 25.09.2021 13:00 - av Erik Unneberg,
 • 3 treff

3 av 50 treff

#37838: Høstens beste dag?

Det har vært mange fine dager i september, men det spørs om ikke månedens siste lørdag ble den beste, i alle fall værmessig. Bildet er tatt på Tanumplatået, ved Ringi gård. Vi ser Tyskestua til venstre i bildet.

 • 25.09.2021 12:42 - av Erik Unneberg,
 • 1 treff
4 av 50 treff

#37786: Flatehogst rundt NIKE-batteriet på Bergsåsen

Det er tydeligvis gode priser på tømmer for tiden, og da blir stadig flere skogområder hogstmodne. Her var det inntil nylig fin granskog med grønn skogbunn. Bildet viser knapt halvparten av hogstområdet, som fortsetter ned mot Rustan gård med en minst like stor tømmerlunne.

 • 10.09.2021 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

5 av 50 treff

#37632: Gode bademuligheter i Finnsrudvannet

Det har vært varme dager nå i juli, og derfor er det fint å kunne kjøle seg ned med bading i vann og tjern i nærområdet. Et godt alternativ er Finnsrudvannet (i Asker) der vanntemperaturen ble målt til 24 grader i dag. Bildet er tatt i den sørøstre enden av vannet, der sykkelrute 388 (Heia - Semsvannet) går forbi.

 • 20.07.2021 19:12 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff
6 av 50 treff

#37598: En annen liten putt i skrålia mot Haveråsen

Denne putten ligger i en liten dal vest for en åsrygg med skrenter mot vest, og er ikke funnet verdig til å komme med på Skiforeningens kart. Men på orienteringskartet er den med, og er i år kategorisert som svartpost. Terrenget her, særlig bunnen med både vindfall og toppbrekk, er krevende, og Atie satte pris på en liten rast her.

 • 02.07.2021 16:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

7 av 50 treff

#37597: En liten putt i skrålia mot Haveråsen

Små putter i skogen er oftest litt idylliske, og gode unnskyldninger for en liten rast. De er gjerne ganske entydige detaljer på orienteringskartet, og derfor velegnet som sikre postdetaljer. Selv om postdetaljen da er entydig, er det ingen garanti for at strekket til den er enkelt. Her var det muligheter langs et passe overgrodd traktorslep. Denne putten er tradisjonelt dekorert med vindfall, to stykker denne gangen.

 • 02.07.2021 14:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
8 av 50 treff

#37596: Storlomen i Store Sandungen

Da jeg hadde tatt bilde nr. 37595, kom det plutselig er skarpt varselskrik fra vannet, og storlomen i nederste venstre hjørne på dette bildet dukket opp. Jeg rakk akkurat et bilde før den dykket igjen. Neste gang den dukket opp, var den nær midtveis til motsatt bredd. Ved å sammenligne lengden på fuglen på de to opptakene, som begge er utsnitt av bilder i maksimum antall pixler og tatt med samme brennvidde (100 mm tele), kom jeg til at den måtte ha svømt om lag 80 meter under vann etter at den dykket. Deretter dykket den igjen og forsvant for oss.

 • 02.07.2021 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

9 av 50 treff

#37595: Grønn gjenbruk av stubber

Grønn- og gjenbruk er «in» for tiden, og her i denne lille vika i Store Sandungen har naturen selv tatt ansvar: Gamle stubber fra rett før vannstanden sist ble hevet, er nå passelig råtne i midten til at nye lauvtrær kan finne vokseplass i dem. Det er mange slike eksempler på vestsiden av vannet. Det er også rikt uvalg av råtnende stubber og greiner i humuslaget på bunnen, og småfisk piler mellom disse.

 • 02.07.2021 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
10 av 50 treff

#37594: Østre del av Engerfløyta

Dette er øvre (østre) del Engerfløyta sett fra starten av myra nedenfor Sagfossen, se bilde nr. 26175. Målt i luftlinje (rette strekk, ikke over vann) fra standpunkt for bilde nr. 37593 gir dette en kilometertid på nesten en time. Igjen en stor og våt grasmyr som avsluttes med Svartebekk fra Øyervann rett nedenfor åsen i bakgrunnen. Her er forholdene omtrent som ved Kjemmelibekken, se bilde nr. 37591, men bekken er bredere og myra mye våtere ved utløpet i Engerfløyta.

 • 01.07.2021 17:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

11 av 50 treff

#37593: Vestre del av Engerfløyta

Dette er nedre (vestre) del Engerfløyta sett fra utløpet. Store grasmyrer på nordsiden, ikke egnet for ferdsel til fots selv ved lav vannstand om man ønsker å holde seg tørr på føttene. Sauetråkket litt innenfor er tørrere, men småkupert, og dimensjonert for sauer heller enn folk gjennom den ganske tette vegetasjonen.

 • 01.07.2021 17:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff
12 av 50 treff

#37592: Vindfall over vindfall

Dette er den nest siste skarpe elvesvingen før vestenden av Engerfløyta. Elva går her inn i en kløft opp til vannet. Bildet er ganske typisk for forholdene langs elva, med tallrike vindfall over hverandre. I skogen er det i tillegg rikelig med toppbrekk. Her ble det lange kilometertider!

 • 01.07.2021 17:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

13 av 50 treff

#37591: Kryssing av Kjemmelibekken

På vei oppover langs nordsiden av elva fra Store Sandungen og Engerfløyta må man først krysse et myrlendt område med Kjemmelibekken fra Engersetra. På orienteringskartet er den merket kryssbar (ikke svart linje langs breddene) helt ned til elva, men den nedre delen er et om lag to meter bredt løp i bløt jord og fylt med vann. Vi fant første noenlunde sikre plass for tørrskodd kryssing 100 meter oppover langs bekken. Fortsatt bløt bunn, men nok morkne trestammer til å komme seg over om man ikke stoppet opp.

 • 01.07.2021 16:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
14 av 50 treff

#37590: Vak med fisk i luften

Det var ganske stille på vannet denne ettermiddagen, men områder med mange vak der fisken hoppet helt opp av vannet. Å ta bilde av en fisk i lufta ble en interessant utfordring. Dette er bare andre forsøk, tatt som enkeltbilde (ikke seriebilde), og ble det siste. Det krever et kamera med lynrask lukkerrespons og fotograf med både rask respons og flaks. De hvite flekkene er sannsynligvis insekter, vanskelig å bedømme på såpass avstand. Det var ikke storfisk som vaket.

 • 01.07.2021 16:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

15 av 50 treff

#37589: En rast ved Asdøltjern etter svartposter

Det var velgjørende å komme til Asdøltjern etter en tur i terrenget fra Store Sandungen. I dette ganske stiløse området er det satt ut «svartposter», dvs. turorienteringsposter med krevende terreng, postdetaljer og strekk mellom postene. Særlig krevende er den bratte lia ned mot Asdøltjern med skrenter og steinurer, men også det flatere området ovenfor har sine utfordringer med småkoller og diffuse myrer.

 • 01.07.2021 16:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
16 av 50 treff

#37573: Østveggen av Friskhytta fra 1920

Dette er hele østveggen av hytta slik som den står i dag. Grunnmuren er også skadet. Informasjon i skrifter fra Asker og Bærum Historielag sier at denne hytta på ca. 6 x 15 meter grunnflate ble bygget i 1920, og ble deretter brukt av Skiklubben Frisk, Asker. Den ble brukt til trening av milorgfolk under krigen. Den kom på private hender i 1975, og har siden forfalt. Vestveggen av hytta er bedre bevart, men lysforholdene denne dagen var svært vanskelige, med mange skygger og store kontraster.

 • 28.06.2021 16:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

17 av 50 treff

#37574: Østenden av en stor tømmehytte i fritt forfall

Litt lenger inn i urskogen ligger det en stor tømmerhytte i fritt forfall. Taket er for det meste vekk, store trær har falt over det, og har også ødelagt veggene.

 • 28.06.2021 16:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
18 av 50 treff

#37577: Et skjul med gammelt innhold

Dette er forsiden av skjulet på bilde nr. 37576, med inventar. Forfallent og grønt av elde, men med et akebrett fra begynnelsen av 1970-tallet som kan si noe om hvor lenge det var aktivitet der. Vi hadde samme type brett for godstransport til hytta vår ca. 1970. Ellers finnes det en mengde rustne lange treskruer med krysspor og et utvalg av bulldogger for bruk i planlagt vedlikehold.

 • 28.06.2021 16:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff

19 av 50 treff

#37576: En vegg i urskogen

På nye orienteringskart er det merket av to ganske store ruiner sydvest for toppen av Myssmørkleiva, se bilde nr. 27094. Området er nå tett bevokst med trær, for det meste lauvtrær, og har dårlig sikt. Dette er bakveggen på den første ruinen, et skjul, se også bilde nr. 37577.

 • 28.06.2021 16:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
20 av 50 treff

#37575: Husmannsplassen Tranby 2021

Som bilde nr. 22262 fra 2014 viser, var det ikke lett å se at at den bevokste lille haugen på bildet var ruinen etter husmannsplassen Tranby. Siden da har mye skjedd, og ruinen har blitt renset opp og delvis bygget opp igjen. Dette ser ut til å være et av flere prosjekter for Rud videregående skole i dette området.

 • 28.06.2021 12:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

21 av 50 treff

#37509: Ved Store Sandungen

Sommeren har kommet til Sandungen i Vestmarka. Fotografen målte vanntemperaturen (rett under overflaten) til 20 grader.

 • 08.06.2021 15:48 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff
22 av 50 treff

#37508: Solglimt i Asdøljuvet

Det er ikke mange dagene solen slipper til i asdøljuvet i løpet av året, men på denne junidagen stod solen høyt på himmelen, og deler av juvet ble belyst.

 • 08.06.2021 13:23 - av Erik Unneberg,
 • 16 treff

23 av 50 treff

#37507: Mot Sylling

Fra den blåmerkede stien mellom Askenbergsetra og den nedre delen av Asdøljuvet er det fin utsikt mot Lierdalen og Sylling.

 • 08.06.2021 12:50 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
24 av 50 treff

#37506: Helt slutt for tørrtreet på Askenbergsetra

De siste årene har trett ved siden av skiltstaken på Askenbergsetra blitt stadig mer redusert, se bilde nr. 21949 fra 2014 og bilde nr. 7375 fra 2007. Nå er det helt slutt for treet.

 • 08.06.2021 12:37 - av Erik Unneberg,
 • 17 treff

25 av 50 treff

#37505: Med sykkel til Asdøltjern

Det var flott å sykle i Marka i dag, og ved Asdøltjern i Vestmarka ble det en liten pause. Ved dette vannet er det noen fine badeplasser. Det ble ingen svømmetur i dag, selv om vannet holdt 18,5 °C.

 • 08.06.2021 12:13 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
26 av 50 treff

#37504: Kritisk til stavingen

Har kuer rettskrivingssans? Denne stusset i alle fall veldig over informasjonen på dette skiltet på Franskleiv utfartsparkering.

 • 08.06.2021 10:41 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff

27 av 50 treff

#37503: Flere dyr enn mennesker på Franskleiv

Det er en del sauer og kuer som beiter i Vestmarka nå. Noen hadde samlet seg på utfartsparkeringen på Franskleiv ved Vestmarksetra. De firbemnte var i klart flertall der.

 • 08.06.2021 10:39 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
28 av 50 treff

#37481: Tveitsetra

Tveitsetra ligger ca. 2 km sør for Vestergyllen. Ingen preparerte skiløyper passerer her, men mange stier møtes på setervollen.

 • 04.06.2021 14:26 - av Tore Wiik,
 • 7 treff

29 av 50 treff

#37442: I god fart nedover Isielva

I oppblåsbare kajakker kom det to karer padlende nedover Isielva, som hadde god vannføring i dag. Her ser vi den ene av dem. Bildet er tatt ved Holma.

 • 24.05.2021 14:23 - av Erik Unneberg,
 • 20 treff
30 av 50 treff

#37444: Idyllisk ved Gatahølen

Det var bra trykk i Isielva i dag, men ved Gatahølen, omtrent der Økribekken renner ut i elven, gikk det mindre vilt for seg. Bildet er tatt fra vestbredden, og på motsatt side ser vi rasteplassen, der noen turgåere har slått seg til. Gatahølen ble dannet ved at Isielva skiftet leie her etter en storflom i 1951, og var en populær bade- og fiskeplass, hvor mange lokale lærte å svømme. Fortsatt kan man bade her, men da må det nok bli varmere i vannet!

 • 24.05.2021 13:30 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff

31 av 50 treff

#37425: Mai

Tepper av hvitveis i skogen på Høgda/Tranby nå midt i mai.

 • 16.05.2021 15:22 - av Tore Wiik,
 • 30 treff
32 av 50 treff

#37416: Isielva med gulveisdekte bredder

Ovenfor møtet med Lomma renner Isielva fortsatt ganske rolig mellom bredder dekket av gulveis og hvitveis. Her er det flere områder hvor gulveisen dominerer nå. Selv om elva fortsatt ikke er i vårflom, er vannet brunt og grumset. Kanskje en konsekvens av anleggsarbeidene med forlengelsen av nye E16 ved Bjørum sag?

 • 11.05.2021 14:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

33 av 50 treff

#37415: Her møtes Isielva og Lomma

Nedenfor Wøyen gård møtes Isielva og Lomma og blir til Sandvikselva. Her kan man ofte studere hvor forskjellige elvene er, som i vinter, bilde nr. 36867: Isielva isfri, Lomma isdekket. Etter siste døgns regn og temperaturstigning, er det tydelig at det er gryende vårflom i Lomma til høyre i bildet, mens Isielva i midten bare har steget litt.

 • 11.05.2021 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
34 av 50 treff

#37414: Sandvikselva meandrer gjennom Vøyenenga

Terrenget ved Vøyenenga er ganske flatt, og Sandvikselva flyter rolig i meandre gjennom landskapet. Dette er terreng som ofte oversvømmes i flom, og både vegetasjon og terreng bærer preg av dette. Nå om våren dominerer hvitveis og gulveis, og det er stor aktivitet av både småfugler og andefugler.

 • 11.05.2021 13:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

35 av 50 treff

#37377: Skiføre mellom Svartvann og Risfjellet 1. mai

Helt greie forhold og mer enn nok snø i skiløypa på skogsbilveien mellom Svartvann og Risfjellet. Møtte noen få turgåere til fots, og de også var helt overrasket over hvor mye snø som lå igjen her oppe den første helgen i mai.

 • 01.05.2021 15:52 - av Jørn Grøstad,
 • 21 treff
36 av 50 treff

#37376: Brøytet fra Skoglund

Veien fra Skoglund ble brøytet i begynnelsen av april i år. Dette normalt så snøsikre partiet måtte derfor tas til fots vel to kilometer, men enkelte steder i Brekkedalen og Syljudalen var det fortsatt litt snø i veien, og veldig mye i terrenget.

 • 01.05.2021 13:25 - av Jørn Grøstad,
 • 26 treff

37 av 50 treff

#37363: Mange brukne trær

Snøen var hard mot trærne denne vinteren, noe vi ser her nordøst for Gampen. Bildet viser traseen (som aldri preppes) som er en avstikker fra skiløypa ved Kalvemyrputten. Her kan det være skiføre til langt ut i mai. På en strekning var det brukne trær hver tiende meter.

 • 01.05.2021 13:06 - av Erik Unneberg,
 • 33 treff
38 av 50 treff

#37362: Her holder skiføret lengst i Vestmarka

Løypetraseen på sørsiden av Svartvann har skiføre langt utover våren. Med kalde netter fremover, kan det bli skimuligheter her 17. mai. I dag var det kjempefin glid, selv om det var nærmere ti grader i luften. Turen gikk videre til Mikkelsbonn og Gampen.

 • 01.05.2021 12:49 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff

39 av 50 treff

#37361: Maitur på Grønlandsveien

Det var mye av og på med skiene fra Vestmarksetra til Stovivollen, men derfra til Grønland var det sammenhengende skiføre 1. mai.

 • 01.05.2021 12:06 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff
40 av 50 treff

#37350: Snøfritt i den bratteste bakken i Myrløypa

Allerede for noen uker siden begynte det å bli lite snø i den bratteste bakken i Myrløypa. Nå er det helt bart der, og skiene måtte av i dag. Resten av løypa var for øvrig ganske OK.

 • 27.04.2021 20:15 - av Jørn Grøstad,
 • 20 treff

41 av 50 treff

#37357: Rapport fra kveldstur i Vestmarka

Fikk en fin tur på 15 km i kveld. Gikk fra Vestmarka, opp Grønlandsveien, forbi Svartvannshytta, Mikkelsbonn og så over myra ved Ormekollen - bort til krysset hvor løypa fra Skoglund kommer opp. Det er her dette bildet er tatt, og vi ser til venstre i bildet at veien opp fra Skoglund er brøytet. Litt synd, for Skoglund har pleid å være det beste utgangspunktet på denne tiden. Jeg fortsatt tilbake til Mikkelsbonn, og tok Myrløypa til Furuholmen og videre tilbake til Vestmarksetra. De stedene det var nok snø, var det utrolig gode forhold og god glid. Men i den bratteste bakken, der benken står, er det helt bart og jeg måtte gå ned til fots. Og så var den en liten utfordring å komme seg over et parti ved Jongsmyr. Der var jeg nødt til å gå et stykke ut på siden, og så tilbake igjen. Derfra og nedover var det igjen veldig bra! LItt mer variabelt da jeg nærmet meg Furuholmen, men kom meg helt ned uten å ta av skiene så mange ganger. Alt i alt veldig fornøyd og løypene i høyden holder nok ganske lenge.

 • 27.04.2021 20:00 - av Jørn Grøstad,
 • 18 treff
42 av 50 treff

#37356: Vårkveld ved Mikkelsbonn

Vårdagene er lange og lyse, og fortsatt er det mulig å komme seg inn på ski til Mikkelsbonn på vårføre. Det var stille her i kveld.

 • 27.04.2021 19:48 - av Jørn Grøstad,
 • 8 treff

43 av 50 treff

#37355: Løypekrysset sørøst for Svartvann

Fra dette løypekrysset kan du komme til Mikkelsbonn, Grønlandsveien eller Skoglund. Det siste alternativet gjelder ikke nå, for opp fra Skoglund er det brøytet nå.

 • 27.04.2021 19:38 - av Jørn Grøstad,
 • 15 treff
44 av 50 treff

#37354: Kveldssol og skimuligheter i Vestmarka

Det var vakkert lys i løypetraseen mellom Langåsen og Svartvann i kveld. Helt greit skiføre også, i alle fall til å være så langt ut i april.

 • 27.04.2021 19:37 - av Jørn Grøstad,
 • 10 treff

45 av 50 treff

#37353: Nok snø på Langåsen

Mot slutten av april er det fortsatt muligheter for skiløping oppe ved Langåsen. Det ble en fin kveldstur i dette området i dag.

 • 27.04.2021 19:32 - av Jørn Grøstad,
 • 8 treff
46 av 50 treff

#37352: Løypetraseen holder ved Stovivollen

Fra Stovivollen og oppover Grønlandsveien er det det fortsatt sammenhengende skiføre.

 • 27.04.2021 19:23 - av Jørn Grøstad,
 • 12 treff

47 av 50 treff

#37351: Av og på med skiene

I dag ble det en kveldstur på ski fra Vestmarksetra/Franskleiv. Oppover Grønlandsveien var det en del bare partier opp til Stovivollen, så skiene måtte av og på noen ganger.

 • 27.04.2021 19:19 - av Jørn Grøstad,
 • 19 treff
48 av 50 treff

#37297: Her blir det skimuligheter i mai

Løypa mellom Langåsen og Svartvann, og videre mot Mikkelsbonn, ligger i skyggen store deler av dagen. Her holder skiføret lenge. Fortsatt er det solid såle i traseen, så det er sikkert mulig å gå på ski her i mai. Legg merke til trærne langs løypa som ble brukket i vinter, da det kom mye tung snø.

 • 24.04.2021 12:22 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff

49 av 50 treff

#37296: Folketomt på Grønlandsveien

Fotografen møtte ingen andre skiløpere på Grønlandsveien i dag. I hele vinter har det vært stor aktivitet her, men kanskje er skiene satt bort for sesongen hos mange? Fra Franskleiv var det noen snøfrie strekninger opp til Stovivollen, de utgjorde kanskje 20 prosent av løypetraseen. Derfra var det sammenhengende skiføre til Grønland. Bildet er tatt et sted mellom Stovivollen og Langåsen.

 • 24.04.2021 12:00 - av Erik Unneberg,
 • 13 treff
50 av 50 treff

#37278: Våren kommer til Stovivollen

Det ble en fin vårskitur fra Vestmarksetra i dag. Fortsatt greie forhold mange steder, selv om det begynner å bli noen bare flekker her og der. I solhellingene utenom løypetraseene er derimot våren i fremmarsj, slik som her på Stovivollen.

 • 18.04.2021 14:22 - av Erik Unneberg,
 • 25 treff