• darkblurbg
  Solsnu over Juveren

  I dag er det solsnu. Det er seks varmegrader og mer sykkelføre enn forhold for ski eller skøyter. Juveren har mistet den isen den hadde, og sola lyser opp himmelen.

  Krokskogen - Hole, 21.12.2020 15:12 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Hoppbakken Dølerudbakken: unnarennet

  Den østligste stien på Dølerudåsen går ned til et lite myrdrag hvor i sin tid stillaset til Dølerudbakken var bygd opp. Derfra går det en tydelig, men svært bratt sti ned unnarennet og til dumpa. Siden vi skulle en ta en runde videre mot øst, valgte vi å gå ned unnarennet, til tross for advarslen...

  Østmarka, 21.12.2020 14:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En klopp over Sølvdoblabekken

  Selv på de nyeste orienteringskartene er det ikke tegnet inn noen klopp over Sølvdoblabekken, og bare én sti fra vest ned til bekken hvor den stopper. Det var derfor litt spennende om vi skulle komme over bekken, men stien gikk heldigvis til en liten klopp, og fortsatte derfra bratt opp på Døleru...

  Østmarka, 21.12.2020 13:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekken og kløfta ut av Sølvdobla

  Bekken fra Sølvdobla renner gjennom en trang kløft mot syd og videre til Slora og Setertjern. I det første stykket etter vannet er bunnen flat med ganske bred og dyp bekk. På dette stykket ville det vært greit og effektivt å anlegge en beverdemning. Så vått som det er nå, er det ikke greit å gå l...

  Østmarka, 21.12.2020 13:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sølvdobla sett fra sydenden

  Bilde nr. 35932 viser at vannstanden i Sølvdobla nå er høy. Siden den tidligere har vært demt opp av en beverdemning, var det grunn til å undersøke dette mer nøye. Bildet bekrefter høy vannstand med vann inn over graslandet langs breddene. En sjekk av tre av bjerkene som fortsatt har neveren inta...

  Østmarka, 21.12.2020 13:12 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 5 treff

#35955: Solsnu over Juveren

I dag er det solsnu. Det er seks varmegrader og mer sykkelføre enn forhold for ski eller skøyter. Juveren har mistet den isen den hadde, og sola lyser opp himmelen.

 • 21.12.2020 15:12 - av Morten Synstelien,
 • 22 treff
2 av 5 treff

#35960: Hoppbakken Dølerudbakken: unnarennet

Den østligste stien på Dølerudåsen går ned til et lite myrdrag hvor i sin tid stillaset til Dølerudbakken var bygd opp. Derfra går det en tydelig, men svært bratt sti ned unnarennet og til dumpa. Siden vi skulle en ta en runde videre mot øst, valgte vi å gå ned unnarennet, til tross for advarslene i Kjentmannshåndboken fra 2016. Så vått og sleipt som det er nå, var det greit at unnarennet stort sett er tett bevokst, så det var nok trær å holde seg fast i. Det ble ikke anledning til å undersøke unnarennet for mulige spor etter hoppbakken denne gangen, men en runde på Dølerudåsen frister ved en senere anledning. Da må terrenget være tørrere, og unnarennet gås oppover og undersøkes nærmere. Bildet er tatt omtrent midtveis i unnarennet i det eneste åpne området der, og gir egentlig ikke et representativt bilde av hvor bratt stien er.

 • 21.12.2020 14:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 81 treff

3 av 5 treff

#35959: En klopp over Sølvdoblabekken

Selv på de nyeste orienteringskartene er det ikke tegnet inn noen klopp over Sølvdoblabekken, og bare én sti fra vest ned til bekken hvor den stopper. Det var derfor litt spennende om vi skulle komme over bekken, men stien gikk heldigvis til en liten klopp, og fortsatte derfra bratt opp på Dølerudåsen under stup og i kløfter. Oppe på åspartiet er det et nett av stier og tråkk som heller ikke er tegnet inn på kartene, men som er godt gangbare. Med åpen furuskog er det også områder med utsikt der oppe.

 • 21.12.2020 13:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 50 treff
4 av 5 treff

#35958: Bekken og kløfta ut av Sølvdobla

Bekken fra Sølvdobla renner gjennom en trang kløft mot syd og videre til Slora og Setertjern. I det første stykket etter vannet er bunnen flat med ganske bred og dyp bekk. På dette stykket ville det vært greit og effektivt å anlegge en beverdemning. Så vått som det er nå, er det ikke greit å gå langs bekken her, men fra ryggen vest for kløfta er det ganske uhindret utsikt til den hele veien. Ingen ny beverdemning var synlig, men det var heller ikke mulig å se spor etter den gamle. Det er derfor lite sannsynlig at vannet og bekken har fått nytt besøk av bever. Samtidig indikerer dette at bekkeløpet i avslutningen av det flate stykket må være trangt. Bildet er tatt rett nedenfor der den flate delen ender.

 • 21.12.2020 13:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 38 treff

5 av 5 treff

#35957: Sølvdobla sett fra sydenden

Bilde nr. 35932 viser at vannstanden i Sølvdobla nå er høy. Siden den tidligere har vært demt opp av en beverdemning, var det grunn til å undersøke dette mer nøye. Bildet bekrefter høy vannstand med vann inn over graslandet langs breddene. En sjekk av tre av bjerkene som fortsatt har neveren intakt, og derfor har blitt felt forholdsvis nylig, viser at minst én av dem er felt med motorsag og deretter flyttet delvis ut i vannet. Så langt er det derfor ingen bekreftelse på at vannet har fått et nytt besøk av bever.

 • 21.12.2020 13:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 44 treff