• darkblurbg
  Solnedgang over bærbuskene

  Fra en høyde på Gomnes fikk vi med oss den siste biten av solskiven før den forsvant i vest. Her på Røyselandet er det fint å sykle, men vi står bare noen meter fra skiløypa som er en rundløype på rundt 16 kilometer. Årets bærhøst er forlengst i hus, etter de tomme buskene å dømme.

  Krokskogen - Hole, 31.10.2019 16:19 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Dalsgruva

  Dalsgruva sies å ha vært 120 meter dyp, og hadde så stort vanntilsig at den ofte ble for full av vann til å kunne drives. Pumper drevet av hestevandring var ikke tilstrekkelig her. Det var nok et hovedsvinge med fundament helt inntil gruva, men det er ikke entydige spor etter dette. Det er tre va...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En gravd og utmuret kjeller

  Vest på vollen, rett bak den store asken med to steiner foran på bilde nr. 32658, finnes denne gravde og utmurte gropa. Det er ganske sikkert en kjeller med nedgang gjennom kjellerlem i gulvet inne i huset. Komfyren kommer nok fra et av husene der, men det er ikke lett å anslå hvor gammel den kan...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En mulig grunnmur

  Øst på vollen står denne lave steinmuren, som kan ha vært grunnmuren til et stort hus, muligens stallen som ble bygd om til et fjøs.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gruvbakken som bebodd seter

  Dalsgruva ble nedlagt i 1820 etter å ha vært i drift fra 1600-tallet. Det var da bygget boliger og driftsbygninger på Gruvbakken, og på det meste bodde det 30 personer med tilknytning til gruva der. Etter at gruvedriften var slutt, bodde det fortsatt folk der oppe som tok kuer i «pensjon» i somme...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det siste hovedsvingefundamentet før Dalsgruva

  Det neste hovedsvingefundamentet viste seg å være det siste før Dalsgruva. Det ligger helt inntil Gjørtlerstien, som det er opplysningsskilt ved der den krysser den gulmerkede kulturstien til Myrgruvefossen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et ganske velbevart hovedsvingefundament

  Det skal ha vært 18 hovedsvinger. I dag er fortsatt 16 av fundamentene til disse synlige, derav fem på østsiden. Dette er det best bevarte av dem, men hvor går stangfelten videre? Det er ganske flatt, så det er nok en horisontal retningsforandring, men herfra er terrenget dekket av et kratt av sm...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 14:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et vanlig svingefundament og en vannfylt grop

  Det var to typer master og mastefundamenter i Konsta: store fundamenter for hovedsvinger der stangfelten skifter retning horisontalt og/eller vertikalt, og vanlige, mindre fundamenter der den gikk med uforandret retning. Fundamentet på bilde nr. 32643 er et hovedsvingefundament, det på dette bild...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 13:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Konstas høyeste punkt

  Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energi...

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.10.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 9 treff

#32648: Solnedgang over bærbuskene

Fra en høyde på Gomnes fikk vi med oss den siste biten av solskiven før den forsvant i vest. Her på Røyselandet er det fint å sykle, men vi står bare noen meter fra skiløypa som er en rundløype på rundt 16 kilometer. Årets bærhøst er forlengst i hus, etter de tomme buskene å dømme.

 • 31.10.2019 16:19 - av Nina Didriksen,
 • 60 treff
2 av 9 treff

#32647: Dalsgruva

Dalsgruva sies å ha vært 120 meter dyp, og hadde så stort vanntilsig at den ofte ble for full av vann til å kunne drives. Pumper drevet av hestevandring var ikke tilstrekkelig her. Det var nok et hovedsvinge med fundament helt inntil gruva, men det er ikke entydige spor etter dette. Det er tre vann, delt av steinrygger i den kløfta gruva ligger i, så det ser ut til ar den har hatt tre nedganger.

 • 31.10.2019 14:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 91 treff

3 av 9 treff

#32660: En gravd og utmuret kjeller

Vest på vollen, rett bak den store asken med to steiner foran på bilde nr. 32658, finnes denne gravde og utmurte gropa. Det er ganske sikkert en kjeller med nedgang gjennom kjellerlem i gulvet inne i huset. Komfyren kommer nok fra et av husene der, men det er ikke lett å anslå hvor gammel den kan være.

 • 31.10.2019 14:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 41 treff
4 av 9 treff

#32659: En mulig grunnmur

Øst på vollen står denne lave steinmuren, som kan ha vært grunnmuren til et stort hus, muligens stallen som ble bygd om til et fjøs.

 • 31.10.2019 14:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

5 av 9 treff

#32658: Gruvbakken som bebodd seter

Dalsgruva ble nedlagt i 1820 etter å ha vært i drift fra 1600-tallet. Det var da bygget boliger og driftsbygninger på Gruvbakken, og på det meste bodde det 30 personer med tilknytning til gruva der. Etter at gruvedriften var slutt, bodde det fortsatt folk der oppe som tok kuer i «pensjon» i sommerhalvåret. Dette varte til starten på 1900-tallet, da plassen ble fraflyttet, og husene forsvant. Bildet viser vollene, delvis på gamle slagghauger, med gamle og store asketrær.

 • 31.10.2019 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 63 treff
6 av 9 treff

#32646: Det siste hovedsvingefundamentet før Dalsgruva

Det neste hovedsvingefundamentet viste seg å være det siste før Dalsgruva. Det ligger helt inntil Gjørtlerstien, som det er opplysningsskilt ved der den krysser den gulmerkede kulturstien til Myrgruvefossen.

 • 31.10.2019 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 53 treff

7 av 9 treff

#32645: Et ganske velbevart hovedsvingefundament

Det skal ha vært 18 hovedsvinger. I dag er fortsatt 16 av fundamentene til disse synlige, derav fem på østsiden. Dette er det best bevarte av dem, men hvor går stangfelten videre? Det er ganske flatt, så det er nok en horisontal retningsforandring, men herfra er terrenget dekket av et kratt av småfuruer. Kompasskurs mot Dalsgruva og énmannsmanngard ble løsningen.

 • 31.10.2019 14:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 41 treff
8 av 9 treff

#32644: Et vanlig svingefundament og en vannfylt grop

Det var to typer master og mastefundamenter i Konsta: store fundamenter for hovedsvinger der stangfelten skifter retning horisontalt og/eller vertikalt, og vanlige, mindre fundamenter der den gikk med uforandret retning. Fundamentet på bilde nr. 32643 er et hovedsvingefundament, det på dette bildet er restene etter et vanlig svingefundament. Den vannfylte gropa har sideflater som ser ut til å være skurt av isbre, men det var også tegn i området som tydet på at det kunne ha vært et skjerp der.

 • 31.10.2019 13:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 93 treff

9 av 9 treff

#32643: Konstas høyeste punkt

Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energien overført ved hjelp av et system med to parallelle trestenger hvor svingestenger sørget for at den ene gikk frem og den andre tilbake, se prinsippskisse på bilde nr. 32657. Det er 1800 meter i luftlinje mellom Myrgruvefossen og Dalsgruva, og det er 80 meter høydeforskjell mellom fossen og Trollsnesfjellet. Bildet viser restene av det høyest beliggende svingefundamentet på Trollsnesfjellet.

 • 31.10.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 56 treff