• darkblurbg
  Svaberg og blomsterflor på Breivoll

  Gråvær og regn er ikke det rette for å vise kvalitetene til Breivoll som friluftsområde, men blomsterprakten ved dette svaberget var likevel fristende for flere turdeltagere med kamera, og kunne lett forsinket tilbakereisen.

  Follomarka, 12.06.2019 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Drengestua på Breivoll

  DNT Turbussen fikk en forhåndsinnvielse av Breivoll i drengestua med foredrag om DNTs nye aktivitetssenter. Planene for friluftsaktiviteter og overnatting er omfattende, og stedet ser ut til å ha stort potensial.

  Follomarka, 12.06.2019 14:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kjærnesdammen, en oppdemt isdam

  Isskjæring for eksport til Europa var en viktig industri fra midten av 1800-tallet, og det ble anlagt mange kunstige dammer på høydedragene langs Oslofjorden. Kjærnesdammen ble anlagt ved å demme opp et naturlig oppkomme, og her foregikk isproduksjon til langt ut på 1900-tallet.

  Follomarka, 12.06.2019 12:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rast på hellig grunn

  Vest for Labråten blir terrenget kupert og heller mot Bunnefjorden. Her har to småkoller hver sin bronsealdergravrøys,hvor utsikten sikkert var flott før de og omgivelsene ble skogkledde. Turleder Sverre Samuelsen forteller om gravrøysene og andre severdigheter underveis til lydhøre deltagere på ...

  Follomarka, 12.06.2019 12:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nypløyd blåsti ved Labråten

  I det nokså myrlendte området ved Labråten har det nylig vært omfattende flatehugst. Som bildet viser, har blåstien blitt brukt som transportvei for tømmeret. Dette er et av de bedre områdene på stien, før og etter det var det opptil 0,5 meter dype spor fylt med gjørme og vann. Terrenget utenfor ...

  Follomarka, 12.06.2019 11:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Murhuset Jeriko på Labråten

  På Labråten ble det ca. 1927 murt opp ei jakthytte i stein holdt sammen med mur. Men sementen var dårlig, og under oppmuringsarbeidene ramlet veggene ned. Med inspirasjon fra Bibelen ble hytta derfor straks døpt Jeriko, og har beholdt navnet til nå, selv om den raskt ble murt opp igjen med mer be...

  Follomarka, 12.06.2019 11:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Labråten i Fålemarka

  Fålemarka, etter urgården Fåle, ligger i Ås kommune syd for Svartskog, og har i løpet av de siste årene fått et omfattende nett av blåstier i ganske kupert terreng. Her er er det en god del kulturminner, som plassen Labråten, sannsynligvis ryddet av finner. Nå er den i ferd med å gro igjen med kr...

  Follomarka, 12.06.2019 11:44 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 7 treff

#31500: Svaberg og blomsterflor på Breivoll

Gråvær og regn er ikke det rette for å vise kvalitetene til Breivoll som friluftsområde, men blomsterprakten ved dette svaberget var likevel fristende for flere turdeltagere med kamera, og kunne lett forsinket tilbakereisen.

 • 12.06.2019 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 141 treff
2 av 7 treff

#31499: Drengestua på Breivoll

DNT Turbussen fikk en forhåndsinnvielse av Breivoll i drengestua med foredrag om DNTs nye aktivitetssenter. Planene for friluftsaktiviteter og overnatting er omfattende, og stedet ser ut til å ha stort potensial.

 • 12.06.2019 14:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 159 treff

3 av 7 treff

#31498: Kjærnesdammen, en oppdemt isdam

Isskjæring for eksport til Europa var en viktig industri fra midten av 1800-tallet, og det ble anlagt mange kunstige dammer på høydedragene langs Oslofjorden. Kjærnesdammen ble anlagt ved å demme opp et naturlig oppkomme, og her foregikk isproduksjon til langt ut på 1900-tallet.

 • 12.06.2019 12:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 179 treff
4 av 7 treff

#31497: Rast på hellig grunn

Vest for Labråten blir terrenget kupert og heller mot Bunnefjorden. Her har to småkoller hver sin bronsealdergravrøys,hvor utsikten sikkert var flott før de og omgivelsene ble skogkledde. Turleder Sverre Samuelsen forteller om gravrøysene og andre severdigheter underveis til lydhøre deltagere på mellomlang tur under DNT Turbussens onsdagstur.

 • 12.06.2019 12:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 82 treff

5 av 7 treff

#31496: Nypløyd blåsti ved Labråten

I det nokså myrlendte området ved Labråten har det nylig vært omfattende flatehugst. Som bildet viser, har blåstien blitt brukt som transportvei for tømmeret. Dette er et av de bedre områdene på stien, før og etter det var det opptil 0,5 meter dype spor fylt med gjørme og vann. Terrenget utenfor er nærmest ufremkommelig. Turdeltagernes bekymring var om stien ville bli satt i stand igjen, og i så fall når.

 • 12.06.2019 11:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 120 treff
6 av 7 treff

#31495: Murhuset Jeriko på Labråten

På Labråten ble det ca. 1927 murt opp ei jakthytte i stein holdt sammen med mur. Men sementen var dårlig, og under oppmuringsarbeidene ramlet veggene ned. Med inspirasjon fra Bibelen ble hytta derfor straks døpt Jeriko, og har beholdt navnet til nå, selv om den raskt ble murt opp igjen med mer bestandig resultat.

 • 12.06.2019 11:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 120 treff

7 av 7 treff

#31494: Labråten i Fålemarka

Fålemarka, etter urgården Fåle, ligger i Ås kommune syd for Svartskog, og har i løpet av de siste årene fått et omfattende nett av blåstier i ganske kupert terreng. Her er er det en god del kulturminner, som plassen Labråten, sannsynligvis ryddet av finner. Nå er den i ferd med å gro igjen med kratt, men den er fortsatt i bruk som feriested.

 • 12.06.2019 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 155 treff