• darkblurbg
  Et lite stykke Marka

  Et tyvetalls kyr går og gresser i Tryvannskleiva. Et hyggelig og sikkert nyttig innslag, selv om gresset er veldig tørt nå.

  Nordmarka syd, 25.07.2018 20:26 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Varmt ved Vesle Ugla

  Heten fortsetter, men i Ringkollen-traktene har skogen tålt tørken ganske bra. Det er godt med blåbær, bare man leter opp skyggefulle steder og nordhellinger. I det fjerne sees Øyangsrøysa.

  Krokskogen - Hole, 25.07.2018 16:04 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Var det her fangdemningen til oppgangssaga lå?

  Fallhøyden fra starten på tilløpsrenna til der vannhjulet må ha stått, er ikke stor, og kunne bare ha drevet et strømhjul/undervannshjul. Disse krever stor vannføring, og var uvanlige i Norge. Overfallshjul er vanlige her, men ville krevet at vanninntaket lå så høyt i forhold til vannhjulet at de...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vadestedet på gamleveien til Jammerdal

  Dette bildet viser området hvor den utgravde renna til oppgangssaga startet. Her er også vadet i den gamle veien til Jammerdal. Den går forbi sagvollen, og dit kommer og fortsetter også den tømmerveien på østsiden av Urselva som er nevnt under bilde nr. 29704. Saga er vel en rimelig forklaring på...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skui gårds oppgangssag

  Skui gård ble nevnt som innehaver av ei av de 41 sagene som var kjent i Asker og Bærum i 1610. Den første plassen som ble anlagt i Skui gårds utmark, fikk etter hvert navnet Saugbakken, som senere ble til Sagåsen og endte som Åsen. Den lå langs nedre del av Urselva . I 1991 gikk Erling Persbråten...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:15 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 5 treff

#29782: Et lite stykke Marka

Et tyvetalls kyr går og gresser i Tryvannskleiva. Et hyggelig og sikkert nyttig innslag, selv om gresset er veldig tørt nå.

 • 25.07.2018 20:26 - av Nina Didriksen,
 • 140 treff
2 av 5 treff

#29781: Varmt ved Vesle Ugla

Heten fortsetter, men i Ringkollen-traktene har skogen tålt tørken ganske bra. Det er godt med blåbær, bare man leter opp skyggefulle steder og nordhellinger. I det fjerne sees Øyangsrøysa.

 • 25.07.2018 16:04 - av Torgeir Stenstad,
 • 134 treff

3 av 5 treff

#29789: Var det her fangdemningen til oppgangssaga lå?

Fallhøyden fra starten på tilløpsrenna til der vannhjulet må ha stått, er ikke stor, og kunne bare ha drevet et strømhjul/undervannshjul. Disse krever stor vannføring, og var uvanlige i Norge. Overfallshjul er vanlige her, men ville krevet at vanninntaket lå så høyt i forhold til vannhjulet at det kunne få tilstrekkelig stor diameter. Bildet viser en smalere del av elveleiet i en liten kløft rett ovenfor saga, hvor det hadde vært mulig å enkelt lage en fangdemning. Bildet viser også store steiner som kunne vært brukt til dette formålet. Men mye har forandret seg i løpet av 400 år, så dette blir spekulasjoner.

 • 25.07.2018 11:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 104 treff
4 av 5 treff

#29788: Vadestedet på gamleveien til Jammerdal

Dette bildet viser området hvor den utgravde renna til oppgangssaga startet. Her er også vadet i den gamle veien til Jammerdal. Den går forbi sagvollen, og dit kommer og fortsetter også den tømmerveien på østsiden av Urselva som er nevnt under bilde nr. 29704. Saga er vel en rimelig forklaring på hvorfor tømmerveien ble anlagt der, for på gårdssager var det bare tillatt å sage tømmer fra egen skog.

 • 25.07.2018 11:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 110 treff

5 av 5 treff

#29787: Skui gårds oppgangssag

Skui gård ble nevnt som innehaver av ei av de 41 sagene som var kjent i Asker og Bærum i 1610. Den første plassen som ble anlagt i Skui gårds utmark, fikk etter hvert navnet Saugbakken, som senere ble til Sagåsen og endte som Åsen. Den lå langs nedre del av Urselva . I 1991 gikk Erling Persbråten på leting etter saga, gjorde utgravinger og fant spor under 20 centimeter humus som kunne bekrefte at det for lenge siden hadde vært ei vanndrevet sag der. I forgrunnen på bildet er en del av den utgravde vannrenna nedenfor vannhjulet til saga synlig. Her renner det fortsatt vann når Urselva går flomstor. Det åpne, sollyse området er planert i to høyder, den nærmeste for sagbenken, den bakre og mye større for tømmervelta og for ferdig virke.

 • 25.07.2018 11:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 130 treff