• darkblurbg
  Svartvannsdalen: demningen

  Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorsle...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 16:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

  Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjell...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Undersøker Heftye-bautaen på Midtstuen

  Oslo kommune har startet undersøkelser av noen av bautaene i hovedstaden, for blant annet å se om de står støtt nok. Kommunens kunstsamling har ni bautasteiner fra mellom 1887 og 1947. Steinen på bildet ble reist av "Kristiania ungdom" i 1887 og hedrer bankieren og eiendomsbesitteren Th...

  Nordmarka syd, 02.11.2017 14:53 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gutten med seljefløyten hadde gått hjem

  Det er idyllisk ved Dælivann, og etter at Bærum kommune ryddet og satte opp et gjerde, er det lett å kjenne igjen stedet der Christian Skredsvig malte "Gutten med seljefløyten" i 1889. Denne novemberdagen 128 år senere var det veldig vått i Marka, men dette landskapsvernområdet er vel v...

  Bærumsmarka, 02.11.2017 14:05 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Stordammen: luftsiden av demningen i østenden

  Demningen er tørrmurt i gråstein, med forsterkning på vannsiden av sementmurt gråstein. Den er nesten 30 meter lang, og som bildet viser, ganske høy mellom bratte dalsider. Den var, sammen med Tretjern og tre mindre oppdemte dammer, vannmagasin for driftsvann til gården Kjekstad. På 1800-tallet v...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stordammen: utløpet

  Demningen i østenden av Stordammen har et lite utløp i sydenden helt inntil den loddrette bergveggen. Det er spor etter en reguleringsanordning, men demningen har ingen synlig bunnventil.

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stordammen sett fra østenden

  Som navnet antyder, er Stordammen et oppdemt vann, med minst to demninger. Den største er ved utløpet i østenden. Vannet har en uregelmessig form, med mange store og små viker.

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tretjern ved demningen

  Tretjern er grunt med mange, stor flytetorver. Navnet tyder på at her var det tre tjern, som nå har blitt demt opp til ett. I sørøstenden er det da også en ganske lav, nesten 90 meter lang murt gråsteindemning. Litt spesiell, med en ganske bred mur på luftsiden, så et mellomrom, og så en smalere ...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 12:44 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 8 treff

#27844: Svartvannsdalen: demningen

Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorslepet har grodd igjen, og demningen er ganske utilgjengelig nå, omgitt av loddrette dalsider og med storsteinet ur i dalbunnen.

 • 02.11.2017 16:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 168 treff
2 av 8 treff

#27843: Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjellen er om lag 30 meter. Nå skulle jeg ned i dalbunnen, men dette fristet det ikke å gjøre alene.

 • 02.11.2017 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 246 treff

3 av 8 treff

#27849: Undersøker Heftye-bautaen på Midtstuen

Oslo kommune har startet undersøkelser av noen av bautaene i hovedstaden, for blant annet å se om de står støtt nok. Kommunens kunstsamling har ni bautasteiner fra mellom 1887 og 1947. Steinen på bildet ble reist av "Kristiania ungdom" i 1887 og hedrer bankieren og eiendomsbesitteren Thomas J. Heftye, som blant annet kjøpte Frognerseteren og Frognerseteren skog. Han var også Den Norske Turistforenings første formann (som det het den gangen), og DNT feirer 150-årsjubileum i 2018.

 • 02.11.2017 14:53 - av Nina Didriksen,
 • 281 treff
4 av 8 treff

#27848: Gutten med seljefløyten hadde gått hjem

Det er idyllisk ved Dælivann, og etter at Bærum kommune ryddet og satte opp et gjerde, er det lett å kjenne igjen stedet der Christian Skredsvig malte "Gutten med seljefløyten" i 1889. Denne novemberdagen 128 år senere var det veldig vått i Marka, men dette landskapsvernområdet er vel verdt et besøk.

 • 02.11.2017 14:05 - av Nina Didriksen,
 • 454 treff

5 av 8 treff

#27842: Stordammen: luftsiden av demningen i østenden

Demningen er tørrmurt i gråstein, med forsterkning på vannsiden av sementmurt gråstein. Den er nesten 30 meter lang, og som bildet viser, ganske høy mellom bratte dalsider. Den var, sammen med Tretjern og tre mindre oppdemte dammer, vannmagasin for driftsvann til gården Kjekstad. På 1800-tallet var eierne av gården kjent for å være svært opptatt av vann. De hadde tidlig gårdssag, og Bernhard Kjekstad installerte allerede i 1917 eget elektrisk kraftverk på gården.

 • 02.11.2017 13:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 199 treff
6 av 8 treff

#27841: Stordammen: utløpet

Demningen i østenden av Stordammen har et lite utløp i sydenden helt inntil den loddrette bergveggen. Det er spor etter en reguleringsanordning, men demningen har ingen synlig bunnventil.

 • 02.11.2017 13:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 177 treff

7 av 8 treff

#27840: Stordammen sett fra østenden

Som navnet antyder, er Stordammen et oppdemt vann, med minst to demninger. Den største er ved utløpet i østenden. Vannet har en uregelmessig form, med mange store og små viker.

 • 02.11.2017 13:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 273 treff
8 av 8 treff

#27839: Tretjern ved demningen

Tretjern er grunt med mange, stor flytetorver. Navnet tyder på at her var det tre tjern, som nå har blitt demt opp til ett. I sørøstenden er det da også en ganske lav, nesten 90 meter lang murt gråsteindemning. Litt spesiell, med en ganske bred mur på luftsiden, så et mellomrom, og så en smalere mur på vannsiden. Mellomrommet kan ha vært fylt med torv som tetning, men den er det ikke mye å se til nå. En demning med tilsvarende oppbygning finnes ved Skåltjern øst for Ørfiske, se bilde nr. 24408. Demningen er så tett bevokst at den er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å fotografere. Det var ikke spor etter luker, bare et overløp i betong.

 • 02.11.2017 12:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 188 treff