• darkblurbg
  Gardlaus snart klar?

  I fjor startet arbeidet med å restaurere den gamle stua på Gardlaus. Den ligger ved Ankerveien, rett ved Steinsskogen gravlund. Bilde nr. 24714 viser hvor langt arbeidet var kommet for ti måneder siden, og nå er vegger og tak på plass. Det står imidlertid igjen en del arbeid innendørs. Det var me...

  Bærumsmarka, 25.10.2016 16:09 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  En litt merkelig ruin

  Der terrenget begynner å flate ut før Bårhaug gård, ligger denne ruinen et godt stykke vekk fra Tøla. To rom, det ene med lange pinneskruer på hver side av det som kan ha vært en inngang eller luke, det andre med et betonglokk med netting som armering. På siden et rør med kappe og en mulig aksel ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 14:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fossen nedenfor demningen i Tøla

  Nedenfor demningen er det en ganske fin ca. 18 meter høy foss hvor elven renner over glattskurt svaberg. Det er ingen spor etter rørledninger, renner eller verksbygninger hverken her eller lenger nedover langs elva. Demningen er synlig nær øvre bildekant.

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 14:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En mystisk demning i Tøla

  Nordmenn har alltid elsket å demme opp vassdrag, så da ble det å følge Tøla nedover for å sjekke. Og ganske riktig, et godt stykke nedover lå betongdemningen med bredt overløp og sideløp til et støpt reservoar. Det var også en stengt bunnluke, men ingen synlig reguleringsordning for denne. Det va...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 13:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tømtehyttene

  Et besøk til Tømtehyttene måtte vi ta med oss når vi først var så høyt oppe. Det var 29 deltagere på dagens seniortur.

  Nordmarka syd, 25.10.2016 13:36 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  En foss i Tøla

  Tøla renner i Neperotdalen på vestsiden av Bårhaugkampen og ned forbi gården Bårhaug til den munner ut i Leira. Planen var å følge den oppover til stupet under Bårhaugkampen, men østsiden var for bratt, og med dagens vannføring var det ikke mulig å krysse Tøla på en noenlunde sikker måte. Sommers...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 13:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra Sellanrå

  Etter en tung tur opp i Maridalsalpene får du fin belønning med utsikten fra Sellanrå og matpakka.

  Nordmarka syd, 25.10.2016 12:51 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Bårhaugkampen: rester av borgmuren i nordvest

  Borgmurene har for det meste rast sammen og blitt overgrodd i århundrenes løp. Denne steinrøysa var nok den nordvestre delen av muren. Mot øst går en kløft med stup og skrenter til sider, og mot vest runder kollen av mot stup til bekken Tøla, ca. 40 meter lavere.

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 12:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bårhaugkampen: vannreservoaret til bygdeborgen

  Bårhaugkampen var i sin tid det befestede tilfluktsstedet for befolkningen på gården Bårhaug når den var truet av fiender. Et område på grovt regnet 230 meters lengde og opptil 95 meters bredde var vernet med steinmurer og palisader, eller var utilgjengelig fra naturens side med stup og skrenter....

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 12:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bårhaugkampen: gravhaug og tjærehell ved Bårhaug

  Dette bildet kan nok se ut som et helt vanlig skogsinteriør, men det er noe mer. Den lille kollen i bakgrunnen er en gravhaug som ennå ikke har blitt åpnet. Steinene i forgrunnen er et tjærehjell, den oppmurte renna som tjæra fra tjæremila omtrent der fotografen sto, skulle renne ut og samles opp.

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 11:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På Burmavegen

  Her møtte vi våre dobbeltgjengere i en kort stopp på veg opp Burmavegen. Dagens seniortur til Maridalsalpene hadde 29 deltagere.

  Nordmarka syd, 25.10.2016 10:49 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Et annerledes krigsminne

  Kjentmannsmerket har en post nær minnelunden etter flystyrten med en Short Sterling 10. mai 1945, der alle 20 ombord ble drept. Men oppe på kanten av Gardermoenplatået er det krigsminner av en annen art: stillinger i tyskernes forsvarslinje av Gardermoen, kanskje maskingeværreder. På den tiden va...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 10:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ravinelandskap syd for Gardermoen

  Etter nattens regn var Songa ganske stor og heller grå av leirpartikler som den hadde gravd ut. Graving i yttersving og deponering i innersving gir fine slyngninger. Gråor sammen med elvesneller og bregner danner et urskoglignende belte langs elvekanten, og sammen med falne trær og glatt leirjod ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 08:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ravinelandskapet syd for Gardermoen: elven Songa

  Ravinelandskapet syd for Gardermoen skal være et av de største i Nord-Europa, og elven Songa med sidebekker har gravd og graver det fortsatt ut. Det skal også være Skandinavias største oreskog. Typisk for slik skog er mangel på høstfarger, fordi or feller bladene mens de fortsatt er grønne. I til...

  Romeriksåsene - Nannestad, 25.10.2016 08:37 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 14 treff

#26230: Gardlaus snart klar?

I fjor startet arbeidet med å restaurere den gamle stua på Gardlaus. Den ligger ved Ankerveien, rett ved Steinsskogen gravlund. Bilde nr. 24714 viser hvor langt arbeidet var kommet for ti måneder siden, og nå er vegger og tak på plass. Det står imidlertid igjen en del arbeid innendørs. Det var meningen at det skulle åpnes for servering her denne høsten, men den planen er nok noe forsinket. Oppdatert (september 2017): Åpningen ble 23. september 2017.

 • 25.10.2016 16:09 - av Erik Unneberg,
 • 253 treff
2 av 14 treff

#26241: En litt merkelig ruin

Der terrenget begynner å flate ut før Bårhaug gård, ligger denne ruinen et godt stykke vekk fra Tøla. To rom, det ene med lange pinneskruer på hver side av det som kan ha vært en inngang eller luke, det andre med et betonglokk med netting som armering. På siden et rør med kappe og en mulig aksel til en ventil, utenfor muren ligger enda en rørbit av samme type. Kan dette ha vært bassenget til et lite vannverk som fikk vann fra demningen? Søk på Internett gir ingen svar.

 • 25.10.2016 14:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 233 treff

3 av 14 treff

#26240: Fossen nedenfor demningen i Tøla

Nedenfor demningen er det en ganske fin ca. 18 meter høy foss hvor elven renner over glattskurt svaberg. Det er ingen spor etter rørledninger, renner eller verksbygninger hverken her eller lenger nedover langs elva. Demningen er synlig nær øvre bildekant.

 • 25.10.2016 14:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 259 treff
4 av 14 treff

#26239: En mystisk demning i Tøla

Nordmenn har alltid elsket å demme opp vassdrag, så da ble det å følge Tøla nedover for å sjekke. Og ganske riktig, et godt stykke nedover lå betongdemningen med bredt overløp og sideløp til et støpt reservoar. Det var også en stengt bunnluke, men ingen synlig reguleringsordning for denne. Det var heller ikke noe synlig utløp (rørstuss, renne), så hensikten med demningen er nokså mystisk. Mye av dammen var nå fylt opp av grus. Det hele hadde vært solid inngjerdet. Betongdemning tyder 1900-tallet, kanskje ganske tidlig.

 • 25.10.2016 13:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 229 treff

5 av 14 treff

#26232: Tømtehyttene

Et besøk til Tømtehyttene måtte vi ta med oss når vi først var så høyt oppe. Det var 29 deltagere på dagens seniortur.

 • 25.10.2016 13:36 - av Per Sørhaug,
 • 199 treff
6 av 14 treff

#26238: En foss i Tøla

Tøla renner i Neperotdalen på vestsiden av Bårhaugkampen og ned forbi gården Bårhaug til den munner ut i Leira. Planen var å følge den oppover til stupet under Bårhaugkampen, men østsiden var for bratt, og med dagens vannføring var det ikke mulig å krysse Tøla på en noenlunde sikker måte. Sommerstid er den nok en bekk, for det var ingen klopper over den der stier krysset. Men denne dagen var den en elv, og det var den også listet som i oversikten over vassdrag på Romerike.

 • 25.10.2016 13:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 206 treff

7 av 14 treff

#26233: Fra Sellanrå

Etter en tung tur opp i Maridalsalpene får du fin belønning med utsikten fra Sellanrå og matpakka.

 • 25.10.2016 12:51 - av Per Sørhaug,
 • 145 treff
8 av 14 treff

#26237: Bårhaugkampen: rester av borgmuren i nordvest

Borgmurene har for det meste rast sammen og blitt overgrodd i århundrenes løp. Denne steinrøysa var nok den nordvestre delen av muren. Mot øst går en kløft med stup og skrenter til sider, og mot vest runder kollen av mot stup til bekken Tøla, ca. 40 meter lavere.

 • 25.10.2016 12:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 176 treff

9 av 14 treff

#26236: Bårhaugkampen: vannreservoaret til bygdeborgen

Bårhaugkampen var i sin tid det befestede tilfluktsstedet for befolkningen på gården Bårhaug når den var truet av fiender. Et område på grovt regnet 230 meters lengde og opptil 95 meters bredde var vernet med steinmurer og palisader, eller var utilgjengelig fra naturens side med stup og skrenter. Vannforsyning var viktig, overflatevann og kanskje en gravd brønn for drikkevann. Kjentmannshåndboken sier at den lå på Raumariket (Ringerike), det korrekte er nok Raumariket (Romerike).

 • 25.10.2016 12:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 233 treff
10 av 14 treff

#26235: Bårhaugkampen: gravhaug og tjærehell ved Bårhaug

Dette bildet kan nok se ut som et helt vanlig skogsinteriør, men det er noe mer. Den lille kollen i bakgrunnen er en gravhaug som ennå ikke har blitt åpnet. Steinene i forgrunnen er et tjærehjell, den oppmurte renna som tjæra fra tjæremila omtrent der fotografen sto, skulle renne ut og samles opp.

 • 25.10.2016 11:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 351 treff

11 av 14 treff

#26234: På Burmavegen

Her møtte vi våre dobbeltgjengere i en kort stopp på veg opp Burmavegen. Dagens seniortur til Maridalsalpene hadde 29 deltagere.

 • 25.10.2016 10:49 - av Per Sørhaug,
 • 166 treff
12 av 14 treff

#26229: Et annerledes krigsminne

Kjentmannsmerket har en post nær minnelunden etter flystyrten med en Short Sterling 10. mai 1945, der alle 20 ombord ble drept. Men oppe på kanten av Gardermoenplatået er det krigsminner av en annen art: stillinger i tyskernes forsvarslinje av Gardermoen, kanskje maskingeværreder. På den tiden var dette fortsatt åpen beitemark, og eventuelle angripere kunne lett meies ned når de krabbet over kanten av ravinene. Disse minnene ligger helt inntil turstien, men er ikke skiltet.

 • 25.10.2016 10:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 352 treff

13 av 14 treff

#26228: Ravinelandskap syd for Gardermoen

Etter nattens regn var Songa ganske stor og heller grå av leirpartikler som den hadde gravd ut. Graving i yttersving og deponering i innersving gir fine slyngninger. Gråor sammen med elvesneller og bregner danner et urskoglignende belte langs elvekanten, og sammen med falne trær og glatt leirjod blir dette til et nokså ufremkommelig terreng der det ikke er ryddet sti. Slikt terreng tilsatt slyngtorner var ganske typisk for orienteringsløpene i Texas.

 • 25.10.2016 08:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 337 treff
14 av 14 treff

#26227: Ravinelandskapet syd for Gardermoen: elven Songa

Ravinelandskapet syd for Gardermoen skal være et av de største i Nord-Europa, og elven Songa med sidebekker har gravd og graver det fortsatt ut. Det skal også være Skandinavias største oreskog. Typisk for slik skog er mangel på høstfarger, fordi or feller bladene mens de fortsatt er grønne. I tillegg preges fargene på dette bildet av at vi fortsatt er inne i blåtimen.

 • 25.10.2016 08:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 235 treff