• darkblurbg
  Utsikt fra Holoa mot Store Skillingen

  Liene i området rundt Holoa er for det meste tettvokste, men vest for Holoa er det et stort hogstfelt som gir utsikt mot sydøst. Stien fra Fønntjernet og Fjellsjøen er her en tydelig, gammel tømmervei som er planert ut i lia. Den går i hogstfeltet der hvor det nærmeste streifet av sol er. Hogstfe...

  Nordmarka nord, 24.09.2016 15:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En lokal stiveiviser

  I området fra Harestuvannet og til Fjellsjøen er noen av stiene privat merket. Dette skiltet av trykkimpregnert terrassebord står i sydenden av Fønntjernet og forteller at det er blåmerket stil (med små, blå malingflekker) til Holoa og Sørli. Et stykke før Holoa er det et stikryss med skilt mot F...

  Nordmarka nord, 24.09.2016 14:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den store kølabånnen: sirkel med diameter om lag 15 meter

  Slik kølabånnen ligger i terrenget, med fullt av store trær og vindfall rundt og over seg, er det ikke enkelt å ta et oversiktsbilde som viser hele sirkelen. Men på dette bildet er det i alle fall mulig å se kurvaturen i vollen langs omkretsen. Så godt som alle trærne i sirkelen og også litt vest...

  Nordmarka nord, 24.09.2016 13:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den store kølabånnen: restene etter milekoia

  Denne steinrøysa på sydsiden av antas å være rester etter milekoia. Steinene ser ut til å være ryddet sammen i ei røys, mens milekoia nok også dekket det planerte området foran røysa.

  Nordmarka nord, 24.09.2016 13:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den store kølabånnen nord for Holoa

  Den store kølabånnen er delvis litt nedsenket i skrålia, delvis fylt opp. Den ligger langs og nord for stien som er tegnet på turkartet M 1 : 50 000. På sydsiden ligger ei steinrøys som antas å være rester etter milekoia. Den finnes enklest fra øst (nedenfra). Stien er tegnet noe unøyaktig inn på...

  Nordmarka nord, 24.09.2016 13:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Holoa i øst

  Holoa ligger i inngangen til Djupdalen i høydedraget mellom Fjellsjøen og Harestuvannet. Ifølge "Marka fra A til Å" tidligere seter for gårdene Kjørven og Oren, da med navnet Holoasetra, på gamle kart kalt Lorthul Seter etter Lortholhøgda øst for Fjellsjøen. Djupdalen er trang, med brat...

  Nordmarka nord, 24.09.2016 11:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høst ved Holmevann

  Høstfargene har gjort sitt inntog ved Holmenvann. Dette tjernet ligger 305 moh. ved den blåmerkede stien mellom By og Myrseter.

  Krokskogen - Hole, 24.09.2016 11:19 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Stien vest for Småvann

  Blåstien vest for Småvann går helt inntil vannkanten. Etter sol i morgentimene skyet det etter hvert over.

  Krokskogen - Hole, 24.09.2016 10:46 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fjerde generasjon på Kampeseter

  Gerd Marit Thorsen fra Åsa er mye på Kampeseter sammen med mannen John. Hun er fjerde generasjon av eiere av stedet; det var hennes oldefar som kjøpte seg inn her på slutten av 1800-tallet. Se også bilde nr. 14380.

  Krokskogen - Hole, 24.09.2016 09:30 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Trehørningen tappes ned

  I forbindelse med damarbeidene i sørenden av Trehørningen, må vannet tappes ned med 4,5 meter. Det ser ikke så pent ut her nå, men i mai skal vannet være tilbake på vanlig nivå.

  Krokskogen - Hole, 24.09.2016 08:52 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 10 treff

#26090: Utsikt fra Holoa mot Store Skillingen

Liene i området rundt Holoa er for det meste tettvokste, men vest for Holoa er det et stort hogstfelt som gir utsikt mot sydøst. Stien fra Fønntjernet og Fjellsjøen er her en tydelig, gammel tømmervei som er planert ut i lia. Den går i hogstfeltet der hvor det nærmeste streifet av sol er. Hogstfeltet er svært uryddig, og det er ikke mulig å finne stien/tømmerveien der den tar av fra veien litt nord for Holoa.

 • 24.09.2016 15:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 208 treff
2 av 10 treff

#26089: En lokal stiveiviser

I området fra Harestuvannet og til Fjellsjøen er noen av stiene privat merket. Dette skiltet av trykkimpregnert terrassebord står i sydenden av Fønntjernet og forteller at det er blåmerket stil (med små, blå malingflekker) til Holoa og Sørli. Et stykke før Holoa er det et stikryss med skilt mot Fjellsjøen. Det er intet skilt som peker mot den rødmerkede stien forbi kølabånnen, og det er heller ikke noen tydelig sti som tar av i den retningen fra vannet eller fra stien mot Holoa.

 • 24.09.2016 14:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 173 treff

3 av 10 treff

#26088: Den store kølabånnen: sirkel med diameter om lag 15 meter

Slik kølabånnen ligger i terrenget, med fullt av store trær og vindfall rundt og over seg, er det ikke enkelt å ta et oversiktsbilde som viser hele sirkelen. Men på dette bildet er det i alle fall mulig å se kurvaturen i vollen langs omkretsen. Så godt som alle trærne i sirkelen og også litt vest for denne har brennmerker et stykke opp på stammen.

 • 24.09.2016 13:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 173 treff
4 av 10 treff

#26091: Den store kølabånnen: restene etter milekoia

Denne steinrøysa på sydsiden av antas å være rester etter milekoia. Steinene ser ut til å være ryddet sammen i ei røys, mens milekoia nok også dekket det planerte området foran røysa.

 • 24.09.2016 13:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 230 treff

5 av 10 treff

#26087: Den store kølabånnen nord for Holoa

Den store kølabånnen er delvis litt nedsenket i skrålia, delvis fylt opp. Den ligger langs og nord for stien som er tegnet på turkartet M 1 : 50 000. På sydsiden ligger ei steinrøys som antas å være rester etter milekoia. Den finnes enklest fra øst (nedenfra). Stien er tegnet noe unøyaktig inn på kartet, men den er rødmerket med runde, røde malingflekker og plastikkbånd fra Djupdalen gjennom det tettvokste området med vindfall. Videre mot Fønntjernet forsvinner både den og merkingen.

 • 24.09.2016 13:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 263 treff
6 av 10 treff

#26086: Holoa i øst

Holoa ligger i inngangen til Djupdalen i høydedraget mellom Fjellsjøen og Harestuvannet. Ifølge "Marka fra A til Å" tidligere seter for gårdene Kjørven og Oren, da med navnet Holoasetra, på gamle kart kalt Lorthul Seter etter Lortholhøgda øst for Fjellsjøen. Djupdalen er trang, med bratte sider med steinur og stup, og langs bekken er det kratt og myr. Ikke sti eller tråkk, anbefales ikke som vei mot nord.

 • 24.09.2016 11:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 255 treff

7 av 10 treff

#26084: Høst ved Holmevann

Høstfargene har gjort sitt inntog ved Holmenvann. Dette tjernet ligger 305 moh. ved den blåmerkede stien mellom By og Myrseter.

 • 24.09.2016 11:19 - av Erik Unneberg,
 • 137 treff
8 av 10 treff

#26085: Stien vest for Småvann

Blåstien vest for Småvann går helt inntil vannkanten. Etter sol i morgentimene skyet det etter hvert over.

 • 24.09.2016 10:46 - av Erik Unneberg,
 • 134 treff

9 av 10 treff

#26082: Fjerde generasjon på Kampeseter

Gerd Marit Thorsen fra Åsa er mye på Kampeseter sammen med mannen John. Hun er fjerde generasjon av eiere av stedet; det var hennes oldefar som kjøpte seg inn her på slutten av 1800-tallet. Se også bilde nr. 14380.

 • 24.09.2016 09:30 - av Erik Unneberg,
 • 247 treff
10 av 10 treff

#26083: Trehørningen tappes ned

I forbindelse med damarbeidene i sørenden av Trehørningen, må vannet tappes ned med 4,5 meter. Det ser ikke så pent ut her nå, men i mai skal vannet være tilbake på vanlig nivå.

 • 24.09.2016 08:52 - av Erik Unneberg,
 • 275 treff