• darkblurbg
  Grimsvann: en demning og renne som kunne vært i et parkanlegg

  Utløpet av Grimsvann er demt opp med en lav demning av tilhogd, tørrmurt naturstein som leder vannet inn i en tilsvarende bygget renne. Hensikten med dette var å øke tilførselen av vann til Oslos drikkevannforsyning. Arbeidet ble utført i 1909 og tidligere, og utførelse og linjeføring her er av e...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løndalstjernet: virvar i vika mot utoset

  Vika mot utoset og demningen i Løndalstjern er et virvar av nedfalne trær, råtne, vindfall og beverfelte, over flytetorver og myrjord. Dette skyldes nok at området foran damluken har blitt fylt opp med stein, hvor flytetorver etter hvert har satt seg fast. Selve tjernet slutter nå et godt stykke ...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 14:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løndalstjernet: rester av materialene i trekisten

  Dette er vannsiden av kistedemningen sett fra en annen vinkel enn bilde nr. 25928. Her kan man tydelig se åpningen for damluken, som nesten er tettet igjen av stein som igjen har blitt delvis bevokst. Den gjenværende trekisten når ikke opp til toppen av demningen. Den øverste delen av demningen e...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 14:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løndalstjernet: en gammel kistedam

  Løndalstjernet ble i sin tid demt opp for å kunne brukes til bakvann for fløtingen i Gjerdingselva. Dette er restene av demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2010-12.

  Nordmarka nord, 30.08.2016 14:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Løndalstjernet: Løndalen sett fra demningen

  Løndalen er en trang dal, nærmest et juv. Vanskelig å se, ikke lett tilgjengelig. Kanskje har «Løn-» i navnet betydningen skjult, den skjulte dalen? Utsikten til den flotte, mosegrodde bergveggen på østsiden er en ekstra bonus ved å besøke demningen. Tilsvarende har jeg bare sett på Kobberhaugene...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 14:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kronglesti

  På veg ned fra Spinnern mot Smørhullet er det ikke merket sti, og du må ta deg god tid for å kunne passere helskinnet gjennom.

  Østmarka, 30.08.2016 13:35 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Svartvannsdemningen: naturlige fontener

  Lekkasjen mellom tetningselementene i det regulerbare løpet danner et nesten kunstnerisk mønster av naturlige fontener. Tilsvarende bilde fra 2007 viser at mønsteret forandrer seg med tiden.

  Nordmarka nord, 30.08.2016 12:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannsdemningen: skåmurer langs Gjerdingselva

  Gjerdingselva var en krevende, men forseggjort fløtningselv. Her er skåmuren på nordsiden av elva langs den første fossen etter Svartvann. Flott og holdbar tørrmurt naturstein, og et elveløp med intens grønn begroing der vannet renner.

  Nordmarka nord, 30.08.2016 12:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannsdemningen: luftsiden

  På luftsiden er det nå et virvar av stående og falne trær, men det er da mulig å se at det er to løp i demningen: et fast overløp til høyre, og et regulerbart løp til venstre. Nedenfor det til venstre er det bygget en solid skåmur, så dette har vel vært fløtningsløpet. Men det er også spor av en ...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 12:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannsdemningen: vannsiden

  Gjerdingselva var fra gammelt av en viktig elv for tømmerfløting, men i 1909 ble vannet fra Gjerdingen ledet i tunnel til Daltjuven, for å bidra til Oslos drikkevannforsyning. For å kunne fortsette fløtingen ble det da bygget demninger for vannreservoarer til bakvann i sidevassdrag, og ny steinde...

  Nordmarka nord, 30.08.2016 12:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Korsvandring

  På vegen opp mot Spinnern har naturen formet en stor portal som vi passerte gjennom. Det var 23 deltagere på denne seniorturen.

  Østmarka, 30.08.2016 12:08 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Trollvannsdemningen

  Det er ikke lett å få øye på den gamle demningen som samlet opp vann slik at de to Trollvannene utgjorde én flate. Her kan den skimtes til venstre i bildet. Dette vannet rant nedover i Ljabrudalen og ble nyttet til drift av kruttverket ved Ljabru.

  Østmarka, 30.08.2016 10:47 - Per Sørhaug

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 12 treff

#25933: Grimsvann: en demning og renne som kunne vært i et parkanlegg

Utløpet av Grimsvann er demt opp med en lav demning av tilhogd, tørrmurt naturstein som leder vannet inn i en tilsvarende bygget renne. Hensikten med dette var å øke tilførselen av vann til Oslos drikkevannforsyning. Arbeidet ble utført i 1909 og tidligere, og utførelse og linjeføring her er av en slik kvalitet at dette kunne forsvart sin plass i et parkanlegg. Bilde nr. 25932 viser anlegget slik det var i 2007.

 • 30.08.2016 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 291 treff
2 av 12 treff

#25931: Løndalstjernet: virvar i vika mot utoset

Vika mot utoset og demningen i Løndalstjern er et virvar av nedfalne trær, råtne, vindfall og beverfelte, over flytetorver og myrjord. Dette skyldes nok at området foran damluken har blitt fylt opp med stein, hvor flytetorver etter hvert har satt seg fast. Selve tjernet slutter nå et godt stykke fra demningen, og det renner en bekk blant det som var flytetorver og videre over steinfyllingen før demningen. Sydbredden av tjernet er vanskelig passérbar grunnet tett grankratt og mange beverfelte trær.

 • 30.08.2016 14:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 233 treff

3 av 12 treff

#25929: Løndalstjernet: rester av materialene i trekisten

Dette er vannsiden av kistedemningen sett fra en annen vinkel enn bilde nr. 25928. Her kan man tydelig se åpningen for damluken, som nesten er tettet igjen av stein som igjen har blitt delvis bevokst. Den gjenværende trekisten når ikke opp til toppen av demningen. Den øverste delen av demningen er nå en samling av mindre steiner, tilfeldig plassert. Kjentmannsmerkeheftet mener at denne delen kan ha blitt bygget på et senere tidspunkt. På toppen av steinene kan man se tykke bjelker på tvers av demningen med jevne mellomrom. Disse har i begge ender store, smidde spiker, som må ha blitt brukt til å forbinde dem med trekonstruksjoner nedenfor. På grunnlag av dette virker det sannsynlig at trekisten har gått helt opp til toppen, men at den senere har råtnet ned eller blitt delvis revet. At steinfyllingen på høyre side på bilde nr. 25928 er så mye lavere enn resten av demningen, kan forklares ved at steinen har blitt brukt til å fylle igjen innløpet til damluken.

 • 30.08.2016 14:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 143 treff
4 av 12 treff

#25928: Løndalstjernet: en gammel kistedam

Løndalstjernet ble i sin tid demt opp for å kunne brukes til bakvann for fløtingen i Gjerdingselva. Dette er restene av demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2010-12.

 • 30.08.2016 14:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 136 treff

5 av 12 treff

#25930: Løndalstjernet: Løndalen sett fra demningen

Løndalen er en trang dal, nærmest et juv. Vanskelig å se, ikke lett tilgjengelig. Kanskje har «Løn-» i navnet betydningen skjult, den skjulte dalen? Utsikten til den flotte, mosegrodde bergveggen på østsiden er en ekstra bonus ved å besøke demningen. Tilsvarende har jeg bare sett på Kobberhaugene, bilde nr. 16998. Mosen i nedkant av bildet er slutten på nedre del av luftsiden på demningen. Den er utført som en steinfylling i skråning, dvs. ikke kiste, ikke murt.

 • 30.08.2016 14:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 139 treff
6 av 12 treff

#25939: Kronglesti

På veg ned fra Spinnern mot Smørhullet er det ikke merket sti, og du må ta deg god tid for å kunne passere helskinnet gjennom.

 • 30.08.2016 13:35 - av Per Sørhaug,
 • 130 treff

7 av 12 treff

#25927: Svartvannsdemningen: naturlige fontener

Lekkasjen mellom tetningselementene i det regulerbare løpet danner et nesten kunstnerisk mønster av naturlige fontener. Tilsvarende bilde fra 2007 viser at mønsteret forandrer seg med tiden.

 • 30.08.2016 12:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 141 treff
8 av 12 treff

#25926: Svartvannsdemningen: skåmurer langs Gjerdingselva

Gjerdingselva var en krevende, men forseggjort fløtningselv. Her er skåmuren på nordsiden av elva langs den første fossen etter Svartvann. Flott og holdbar tørrmurt naturstein, og et elveløp med intens grønn begroing der vannet renner.

 • 30.08.2016 12:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 132 treff

9 av 12 treff

#25925: Svartvannsdemningen: luftsiden

På luftsiden er det nå et virvar av stående og falne trær, men det er da mulig å se at det er to løp i demningen: et fast overløp til høyre, og et regulerbart løp til venstre. Nedenfor det til venstre er det bygget en solid skåmur, så dette har vel vært fløtningsløpet. Men det er også spor av en steinforbygning høyt oppe til høyre for løpet til høyre. Var det her det ble fløtet før demningen ble bygget, og har terrenget ved fløtningsløpet blitt senket da demningen ble bygget?

 • 30.08.2016 12:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 134 treff
10 av 12 treff

#25924: Svartvannsdemningen: vannsiden

Gjerdingselva var fra gammelt av en viktig elv for tømmerfløting, men i 1909 ble vannet fra Gjerdingen ledet i tunnel til Daltjuven, for å bidra til Oslos drikkevannforsyning. For å kunne fortsette fløtingen ble det da bygget demninger for vannreservoarer til bakvann i sidevassdrag, og ny steindemning i Svartvann. Her er demningen sett fra vannsiden. Kjentmannspost 2006-08, posten står der fremdeles til høyre i bildet.

 • 30.08.2016 12:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 191 treff

11 av 12 treff

#25937: Korsvandring

På vegen opp mot Spinnern har naturen formet en stor portal som vi passerte gjennom. Det var 23 deltagere på denne seniorturen.

 • 30.08.2016 12:08 - av Per Sørhaug,
 • 170 treff
12 av 12 treff

#25938: Trollvannsdemningen

Det er ikke lett å få øye på den gamle demningen som samlet opp vann slik at de to Trollvannene utgjorde én flate. Her kan den skimtes til venstre i bildet. Dette vannet rant nedover i Ljabrudalen og ble nyttet til drift av kruttverket ved Ljabru.

 • 30.08.2016 10:47 - av Per Sørhaug,
 • 170 treff