• darkblurbg
  Heggelielva: Gråseterbrua fra en uvanlig synsvinkel

  Det er ikke enkelt å komme opp fra dalbunnen på østsiden før Gråseterbrua, og også der må det krabbing på alle fire til. Uansett er synsvinkelen fra undersiden av brua interessant. På vestsiden er det stor aktivitet med skogsmaskiner i et nytt, stort hogstfelt. Også på østsiden mot nord er det et...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 14:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: Dalen vider seg ut igjen, og stupene blir lavere

  Et nøyaktig kart over østsiden av dalen er ikke tilgjengelig, men ved kotetelling og skjønn kan de høyeste stupene der anslåes til å være om lag 30 meter høye. Syd for St. Jørgenskastet blir østsiden mer som en skråning. Her, hvor et lite bekkesilder kommer ned, er den siste utsikten nedover mot ...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 14:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: Her gikk det store steinraset 1921

  Et bilde i Sverre Grimstads bok «Krokskogen på kryss og tvers» viser det store steinraset i 1921. Dette bildet viser det samme partiet slik som det er i 2014. Kjempeblokkene som sperret elveløpet da, har blitt sprengt i mindre blokker, men blokkene som ligger igjen, er fortsatt velvoksne. Steinsø...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 13:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: den vanskeligste passasjen 2014

  Dette er en nærmere studie av «mellomgrunnen» i bilde nr. 22359. Dette var det vanskeligste stedet å ta seg frem langs elva. Stup rett ned i elveløpet på østsiden, svaberg med mose og vannsig på vestsiden. Stor forsiktighet var nødvendig for å ikke bli selskap for fiskene som svømte omkring i kul...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 13:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: store steinblokker i elveløpet

  Litt videre innover begynner det å bli store steinblokker i elveløpet. Fjellet på østsiden er oppsprukket, og det er ikke vanskelig å se hvorfra blokkene har falt ut.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 13:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: dalen blir enda trangere

  Etter hvert er det ikke plass til mer enn elva i dalbunnen. Her er vanskelig å ta seg frem, med kratt og bratt på østsiden, svaberg med mose på vestsiden. Videre innover begynner høye stup å bli synlige.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 13:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Heggelielva: dalen blir trangere

  Ved Nedre Fjølhytta og et stykke videre nordover er dalen ganske bred, og bunnen forholdsvis flat. Her er det lange skårøyser på begge sider av elveløpet. Det ligger stedvis lange jernbolter i elveløpet, noe som tyder på at her har det vært skåttbruer. Men så blir dalen trangere, og elva går inn ...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 12:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skikkelig takras i Rundtomåsen

  Den gamle setra Moldkastet har nok sett sine beste dager for mange år siden, på avstand ser det nesten ut som en haug med gamle planker. Plassen har tidligere både vært seter og husmannsplass under Sørsdal-gårdene i Lier, men frem til 1950-årene ble den brukt som bolig for skogsarbeidere.

  Vestmarka, 30.09.2014 12:56 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Tømmerveien fra 1936

  I 1935 ble tømmerfløtingen fra Heggelivannene snudd. Otertjernsrenna ble lagt ned, og tømmeret ble i stedet sendt til Storflåtan gjennom den nye Skottarenna. Det ble da bygget en tømmervei på vestsiden elva for å få ut tømmeret som ble hogd langs selve elva. Denne veien er fortsatt stedvis synlig...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 12:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vadet ved Nedre Fjølhytta og steinrøyser

  Den gamle kløvveien fra Ringerike over Kampeseter til Ospeskog krysset Heggelielva ved Nedre Fjølhytta. Her var det skysskifte. Den eldste Fjølhytta skal ha ligget på vestsiden av elva. Bildet viser lange steinrøyser på østsiden av elva, godt vekk fra selve elvefaret. Slike røyser var det på en e...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 12:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Fjølhytta: en patriotisk dørkarm

  I dørkarmen over inngangsdøra er Kong Haakon 7s monogram skåret inn og fortsatt godt synlig. Hytta var i illegal bruk av hjemmefronten under krigen.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 12:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Fjølhytta 2014: forfall og tilgroing er godt i gang

  Nedre Fjølhytta ble bygget i 1914 av Kristian Solberg. Navnet på hytta er misvisende, siden hytta er laftet. Uthuset er nyere, fra slutten av 1950-tallet. Hytta har blitt stående tom i perioder etter 1987. En avis på utedassen viser at den var i bruk etter 5. oktober 2010. Taket er nå dekket av p...

  Krokskogen - Hole, 30.09.2014 12:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Glasåsen

  Glasåsen (456 moh.) ligger i Lier i den sydvestre delen av Vestmarka, og er den vestre delen av Kraftkollen, som er 25 meter høyere.

  Vestmarka, 30.09.2014 09:38 - Kjersti von Krogh

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 13 treff

#22363: Heggelielva: Gråseterbrua fra en uvanlig synsvinkel

Det er ikke enkelt å komme opp fra dalbunnen på østsiden før Gråseterbrua, og også der må det krabbing på alle fire til. Uansett er synsvinkelen fra undersiden av brua interessant. På vestsiden er det stor aktivitet med skogsmaskiner i et nytt, stort hogstfelt. Også på østsiden mot nord er det et nytt, stort hogstfelt. Etter brua fortsetter elva i trang dal videre mot Heggelivannet, men en tur dit får bli ved en annen anledning. Konsentrasjon og lyst til å balansere på steiner og svaberg i og ved elva var oppbrukt for i dag.

 • 30.09.2014 14:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 272 treff
2 av 13 treff

#22362: Heggelielva: Dalen vider seg ut igjen, og stupene blir lavere

Et nøyaktig kart over østsiden av dalen er ikke tilgjengelig, men ved kotetelling og skjønn kan de høyeste stupene der anslåes til å være om lag 30 meter høye. Syd for St. Jørgenskastet blir østsiden mer som en skråning. Her, hvor et lite bekkesilder kommer ned, er den siste utsikten nedover mot stupene.

 • 30.09.2014 14:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 199 treff

3 av 13 treff

#22361: Heggelielva: Her gikk det store steinraset 1921

Et bilde i Sverre Grimstads bok «Krokskogen på kryss og tvers» viser det store steinraset i 1921. Dette bildet viser det samme partiet slik som det er i 2014. Kjempeblokkene som sperret elveløpet da, har blitt sprengt i mindre blokker, men blokkene som ligger igjen, er fortsatt velvoksne. Steinsøylen som ligger mot stupveggen på østsiden, er nå mer oppsprukket enn i 1921, og toppen er vekk. Lenger bak i bildet har det nylig gått et ras av små blokker. Blokkene er fortsatt lyse i fargen, og i raset ligger det grastuer som fortsatt er grønne, selv om de nå ligger på steinur.

 • 30.09.2014 13:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 175 treff
4 av 13 treff

#22360: Heggelielva: den vanskeligste passasjen 2014

Dette er en nærmere studie av «mellomgrunnen» i bilde nr. 22359. Dette var det vanskeligste stedet å ta seg frem langs elva. Stup rett ned i elveløpet på østsiden, svaberg med mose og vannsig på vestsiden. Stor forsiktighet var nødvendig for å ikke bli selskap for fiskene som svømte omkring i kulpen. Litt videre innover begynner det å bli store steinblokker i elveløpet. Det trange partiet må ha vært en livsfarlig arbeidsplass for fløterne, selv om det neppe var så mye mose og kantkratt der da som nå.

 • 30.09.2014 13:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 232 treff

5 av 13 treff

#22359: Heggelielva: store steinblokker i elveløpet

Litt videre innover begynner det å bli store steinblokker i elveløpet. Fjellet på østsiden er oppsprukket, og det er ikke vanskelig å se hvorfra blokkene har falt ut.

 • 30.09.2014 13:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 179 treff
6 av 13 treff

#22358: Heggelielva: dalen blir enda trangere

Etter hvert er det ikke plass til mer enn elva i dalbunnen. Her er vanskelig å ta seg frem, med kratt og bratt på østsiden, svaberg med mose på vestsiden. Videre innover begynner høye stup å bli synlige.

 • 30.09.2014 13:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 201 treff

7 av 13 treff

#22357: Heggelielva: dalen blir trangere

Ved Nedre Fjølhytta og et stykke videre nordover er dalen ganske bred, og bunnen forholdsvis flat. Her er det lange skårøyser på begge sider av elveløpet. Det ligger stedvis lange jernbolter i elveløpet, noe som tyder på at her har det vært skåttbruer. Men så blir dalen trangere, og elva går inn i en S-sving med stup i ytterkanten av svingen. Innerkanten er flatere, siden elva graver i ytterkant og legger fra seg i innerkant av svinger. Det er fortsatt stedvis skårøyser, som er overgrodd med tett kratt.

 • 30.09.2014 12:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 190 treff
8 av 13 treff

#22349: Et skikkelig takras i Rundtomåsen

Den gamle setra Moldkastet har nok sett sine beste dager for mange år siden, på avstand ser det nesten ut som en haug med gamle planker. Plassen har tidligere både vært seter og husmannsplass under Sørsdal-gårdene i Lier, men frem til 1950-årene ble den brukt som bolig for skogsarbeidere.

 • 30.09.2014 12:56 - av Kjersti von Krogh,
 • 256 treff

9 av 13 treff

#22356: Tømmerveien fra 1936

I 1935 ble tømmerfløtingen fra Heggelivannene snudd. Otertjernsrenna ble lagt ned, og tømmeret ble i stedet sendt til Storflåtan gjennom den nye Skottarenna. Det ble da bygget en tømmervei på vestsiden elva for å få ut tømmeret som ble hogd langs selve elva. Denne veien er fortsatt stedvis synlig i skogen nordover fra Nedre Fjølhytta til den kommer opp på Gråseterveien.

 • 30.09.2014 12:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 201 treff
10 av 13 treff

#22354: Vadet ved Nedre Fjølhytta og steinrøyser

Den gamle kløvveien fra Ringerike over Kampeseter til Ospeskog krysset Heggelielva ved Nedre Fjølhytta. Her var det skysskifte. Den eldste Fjølhytta skal ha ligget på vestsiden av elva. Bildet viser lange steinrøyser på østsiden av elva, godt vekk fra selve elvefaret. Slike røyser var det på en eller begge sider av elva i flatere partier. Hensikten var å hindre at tømmeret vaset seg eller forsvant ut av elva under fløtingen. Som et bilde fra 1922 i Sverre Grimstad «Krokskogen på kryss og tvers» viser, vaset likevel tømmeret seg nord for Nedre Fjølhytta. Bilde nr. 22355 viser samme sted i 2007.

 • 30.09.2014 12:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 304 treff

11 av 13 treff

#22353: Nedre Fjølhytta: en patriotisk dørkarm

I dørkarmen over inngangsdøra er Kong Haakon 7s monogram skåret inn og fortsatt godt synlig. Hytta var i illegal bruk av hjemmefronten under krigen.

 • 30.09.2014 12:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 310 treff
12 av 13 treff

#22351: Nedre Fjølhytta 2014: forfall og tilgroing er godt i gang

Nedre Fjølhytta ble bygget i 1914 av Kristian Solberg. Navnet på hytta er misvisende, siden hytta er laftet. Uthuset er nyere, fra slutten av 1950-tallet. Hytta har blitt stående tom i perioder etter 1987. En avis på utedassen viser at den var i bruk etter 5. oktober 2010. Taket er nå dekket av presenninger, men det er tydelig at den bærende strukturen er skadet, og at det lekker under presenningene. Takskade betyr vanligvis raskt forfall. Bilde nr. 22352 viser hvordan det så ut der i 2007.

 • 30.09.2014 12:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 309 treff

13 av 13 treff

#22348: Utsikt fra Glasåsen

Glasåsen (456 moh.) ligger i Lier i den sydvestre delen av Vestmarka, og er den vestre delen av Kraftkollen, som er 25 meter høyere.

 • 30.09.2014 09:38 - av Kjersti von Krogh,
 • 272 treff