• darkblurbg
  Tverrelva i Sørkedalen: et traktorvad

  De fleste byggverkene langs elva har med fløtingen å gjøre, men denne betongterskelen er av nyere dato: et traktorvad på traktorveien fra veien til Lysedammene og liene syd og øst for Stuteskallen. Bare egnet til fotvading ved liten vannføring.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 13:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrelva: også flatere strekninger med skåmurer og skårøyser

  Ovenfor fossen på bilde nr. 20572 renner elva gjennom flere flatere myrstrekninger. Her var det nødvendig å bygge skåmurer for å sørge for at tømmeret ikke stakk av innover myrene, men holdt seg i hovedløpet.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 13:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vrien trillesti langs Elvåga

  Det skal ikke mye høyvann til før en slags trillesti mellom "El Paso" og Deledalen langs østre side av Nord-Elvåga står under vann. Men i ettermiddag gikk det på et vis med sykkelen på ryggen. Og lett var det heller ikke å forsere store ospetrær som beveren hadde felt.

  Østmarka, 08.11.2013 13:44 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Tverrelva: en lang og bratt foss

  Om lag 160 meter ovenfor nedre foss kommer enda en kløft, som innledes med denne fossen. Målt på orienteringskartet faller elva her om lag 15 meter på en lengde av 40 meter. Igjen er terrenget langs elva vanskelig, med stup og bratte partier med stein og kratt.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 13:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et gammelt kjelkeskjellet

  I kanten av et hugstfelt er det fortsatt en god del etterlatenskaper etter hugsten, slikt som tomme oljetønner. Der ligger også dette skjelettet av en gammel styrstangkjelke. Dette var en type som var egnet på litt løsere underlag enn is, og kjelken har sannsynligvis blitt brukt til aking i bakke...

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kantareller med snødryss i november

  På orienteringskartet fra 1981 er det på noen steder tegnet tydelig sti langs Tverrelva i Sørkedalen. Med kartet i hånden er det stedvis også mulig å følge denne i terrenget. Omtrent midt i stien står det fortsatt et par-tre grupper med kantareller. Det tyder på liten trafikk i området.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrelva: nedre foss med skåmur

  Rett før kløfta på bilde nr. 20576 kaster elva seg utfor denne fossen. Ikke så veldig høy, men dimensjonene på skåmuren viser at dette var et kritisk sted under fløtingen.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrelva: innløpet av kløfta

  Dette bildet viser samme kløft som bilde nr. 20576, men nå sett fra innløpet av kløfta. Trang, bratt, ganske utilgjengelig og glatt i vått vær, men med spor av sti et stykke inn på østbredden.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrelva: utløpet av kløfta før møtet med Heggelielva

  På bilde nr. 20575 ser terrenget der Tverrelva renner ut i Heggelielva ganske flatt ut, men det er kortvarig. Etter 40 ganske åpne meter kommer en 150 meter lang kløft. Om tømmeret vaset seg her, må det ha vært både krevende og farefullt for fløterne å løse opp vasen.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tverrelva møter Heggelielva

  Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.

  Krokskogen - Hole, 08.11.2013 12:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ikke et vindpust

  Rottungen (310 moh.) ligger speilblank i dag, og drivende tåkedotter gjør bildet av en typisk novemberdag komplett.

  Nordmarka syd, 08.11.2013 10:45 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Tynn is og flat sol

  Finntjern (436 moh.) har fått en tynn ishinne etter en kald natt, og det synes som om vi er i rute når det gjelder vinterens komme.

  Nordmarka syd, 08.11.2013 09:56 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Snøfall over 400 moh.

  Siste døgns nedbør falt som snø i Tømtemarka, samtidig som det fortsatt er et par kuldegrader i morgentimene. Småvannene har fått en tynn isskorpe, og gir en følelsen av at vi snart har vinteren her.

  Nordmarka syd, 08.11.2013 09:38 - Kjersti von Krogh

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 13 treff

#20574: Tverrelva i Sørkedalen: et traktorvad

De fleste byggverkene langs elva har med fløtingen å gjøre, men denne betongterskelen er av nyere dato: et traktorvad på traktorveien fra veien til Lysedammene og liene syd og øst for Stuteskallen. Bare egnet til fotvading ved liten vannføring.

 • 08.11.2013 13:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 211 treff
2 av 13 treff

#20573: Tverrelva: også flatere strekninger med skåmurer og skårøyser

Ovenfor fossen på bilde nr. 20572 renner elva gjennom flere flatere myrstrekninger. Her var det nødvendig å bygge skåmurer for å sørge for at tømmeret ikke stakk av innover myrene, men holdt seg i hovedløpet.

 • 08.11.2013 13:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 162 treff

3 av 13 treff

#20566: Vrien trillesti langs Elvåga

Det skal ikke mye høyvann til før en slags trillesti mellom "El Paso" og Deledalen langs østre side av Nord-Elvåga står under vann. Men i ettermiddag gikk det på et vis med sykkelen på ryggen. Og lett var det heller ikke å forsere store ospetrær som beveren hadde felt.

 • 08.11.2013 13:44 - av Torgeir Stenstad,
 • 245 treff
4 av 13 treff

#20572: Tverrelva: en lang og bratt foss

Om lag 160 meter ovenfor nedre foss kommer enda en kløft, som innledes med denne fossen. Målt på orienteringskartet faller elva her om lag 15 meter på en lengde av 40 meter. Igjen er terrenget langs elva vanskelig, med stup og bratte partier med stein og kratt.

 • 08.11.2013 13:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 247 treff

5 av 13 treff

#20571: Et gammelt kjelkeskjellet

I kanten av et hugstfelt er det fortsatt en god del etterlatenskaper etter hugsten, slikt som tomme oljetønner. Der ligger også dette skjelettet av en gammel styrstangkjelke. Dette var en type som var egnet på litt løsere underlag enn is, og kjelken har sannsynligvis blitt brukt til aking i bakkene ned fra Lysedammene.

 • 08.11.2013 12:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 175 treff
6 av 13 treff

#20570: Kantareller med snødryss i november

På orienteringskartet fra 1981 er det på noen steder tegnet tydelig sti langs Tverrelva i Sørkedalen. Med kartet i hånden er det stedvis også mulig å følge denne i terrenget. Omtrent midt i stien står det fortsatt et par-tre grupper med kantareller. Det tyder på liten trafikk i området.

 • 08.11.2013 12:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 258 treff

7 av 13 treff

#20578: Tverrelva: nedre foss med skåmur

Rett før kløfta på bilde nr. 20576 kaster elva seg utfor denne fossen. Ikke så veldig høy, men dimensjonene på skåmuren viser at dette var et kritisk sted under fløtingen.

 • 08.11.2013 12:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 537 treff
8 av 13 treff

#20577: Tverrelva: innløpet av kløfta

Dette bildet viser samme kløft som bilde nr. 20576, men nå sett fra innløpet av kløfta. Trang, bratt, ganske utilgjengelig og glatt i vått vær, men med spor av sti et stykke inn på østbredden.

 • 08.11.2013 12:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 216 treff

9 av 13 treff

#20576: Tverrelva: utløpet av kløfta før møtet med Heggelielva

På bilde nr. 20575 ser terrenget der Tverrelva renner ut i Heggelielva ganske flatt ut, men det er kortvarig. Etter 40 ganske åpne meter kommer en 150 meter lang kløft. Om tømmeret vaset seg her, må det ha vært både krevende og farefullt for fløterne å løse opp vasen.

 • 08.11.2013 12:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 194 treff
10 av 13 treff

#20575: Tverrelva møter Heggelielva

Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.

 • 08.11.2013 12:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 177 treff

11 av 13 treff

#20567: Ikke et vindpust

Rottungen (310 moh.) ligger speilblank i dag, og drivende tåkedotter gjør bildet av en typisk novemberdag komplett.

 • 08.11.2013 10:45 - av Kjersti von Krogh,
 • 200 treff
12 av 13 treff

#20568: Tynn is og flat sol

Finntjern (436 moh.) har fått en tynn ishinne etter en kald natt, og det synes som om vi er i rute når det gjelder vinterens komme.

 • 08.11.2013 09:56 - av Kjersti von Krogh,
 • 182 treff

13 av 13 treff

#20569: Snøfall over 400 moh.

Siste døgns nedbør falt som snø i Tømtemarka, samtidig som det fortsatt er et par kuldegrader i morgentimene. Småvannene har fått en tynn isskorpe, og gir en følelsen av at vi snart har vinteren her.

 • 08.11.2013 09:38 - av Kjersti von Krogh,
 • 277 treff