• darkblurbg
  Steffenstjernet i høljregn

  Fra en høyde på sydøstbredden er det fin utsikt over Steffenstjernet. Her er det høljregn med bobler etter regndråpene. Kontrasten til bilde nr. 12627, som Erik Unneberg må ha tatt fra omtrent samme sted, er stor. Men Steffenstjernet har sin sjarm også i høljeregn.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2013 15:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Steffenstjernet: ikke passérbar myr i vestenden

  Fra den søndre Puttmyra går det en ganske trang dal til Steffenstjernet. Den er tettvokst med ungt grankratt, og vanskelig å ta seg frem i. I tillegg er den flate, myrlendte dalbunnen grøftet med en bekk som slynger seg gjennom myr og kratt, og som må passeres flere ganger. Det hele ender i denne...

  Krokskogen - Hole, 17.09.2013 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Puttmyrene, søndre: spillmyr med leirplass

  Selv om den søndre Puttmyra ligger bare noen meter fra den nordre, er vegetasjonen forskjellig. Her er mer småvokst bjørk langs kanten, og færre døde furuer i forhold til totalt antall kantfuruer. I nordenden er det en fin leirplass med bålplass og gapahuk, velegnet til å se på storfuglspill på m...

  Krokskogen - Hole, 17.09.2013 15:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Puttmyrene, nordre: hardt miljø for kantfuruene

  Puttmyrene ligger vest for Steffensberget og Steffenstjernet. Som navnet sier, er de ganske våte med store vannputter. Langs kantene av den nordre er det mange døde og døende furuer, og minst én med misvekst i toppen.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2013 15:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Steffensberget: falne furuer

  Steffensberget er en forholdsvis flat ås vest for Byvann. Selv om den er bare 401 moh., forandret skogen seg fra ganske tett granskog til glissen furuskog rundt toppen. Lysningen bak furuene ga håp om litt utsikt mot nord, men med været denne dagen var det ikke annet enn tåke og regn å se. På noe...

  Krokskogen - Hole, 17.09.2013 14:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra Barlindåsen

  En ting er å komme seg opp, men det er ikke helt enkelt å komme seg ned heller. Stien opp til Barlindåsen har sine utfordringer.

  Østmarka, 17.09.2013 13:08 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  På Barlindåsen

  Seniorgruppa på Barlindåsen med 32 deltagere. Dette er også en av årets kjentmannsposter.

  Østmarka, 17.09.2013 12:48 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Handkleputten

  Like inntil vegen, vel en kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen, ligger Handkleputten. Dette er ett av stedene her oppe på Lomtjennshøgda der Milorg mottok slipp under krigen.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2013 12:08 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Minnestein Lomtjennshøgda

  En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda, både ved Handkleputten og på Sjuputtmyra.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2013 11:58 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Vakket og vernet

  Maridalen bygdetun ble stiftet i 1999 på initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogsjef hos Løvenskiold-Vækerø. Det er et flott samlingssted for bygdekulturen i Maridalen, og er et yndet turmål for gammel og ung gjennom vakkert kulturlandskap rundt Maridalsvannet.

  Nordmarka syd, 17.09.2013 09:36 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Det går mot høst

  Ennu har ikke september latt fargene spille over kulturlandskapet i Maridalen. Men hissige regn- og haglbyger minner oss om årstiden som nå kommer.

  Nordmarka syd, 17.09.2013 09:18 - Kjersti von Krogh

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 11 treff

#20186: Steffenstjernet i høljregn

Fra en høyde på sydøstbredden er det fin utsikt over Steffenstjernet. Her er det høljregn med bobler etter regndråpene. Kontrasten til bilde nr. 12627, som Erik Unneberg må ha tatt fra omtrent samme sted, er stor. Men Steffenstjernet har sin sjarm også i høljeregn.

 • 17.09.2013 15:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 426 treff
2 av 11 treff

#20185: Steffenstjernet: ikke passérbar myr i vestenden

Fra den søndre Puttmyra går det en ganske trang dal til Steffenstjernet. Den er tettvokst med ungt grankratt, og vanskelig å ta seg frem i. I tillegg er den flate, myrlendte dalbunnen grøftet med en bekk som slynger seg gjennom myr og kratt, og som må passeres flere ganger. Det hele ender i denne ikke passérbare myra. Dette er ikke et anbefalelsesverdig veivalg til vannet.

 • 17.09.2013 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 997 treff

3 av 11 treff

#20184: Puttmyrene, søndre: spillmyr med leirplass

Selv om den søndre Puttmyra ligger bare noen meter fra den nordre, er vegetasjonen forskjellig. Her er mer småvokst bjørk langs kanten, og færre døde furuer i forhold til totalt antall kantfuruer. I nordenden er det en fin leirplass med bålplass og gapahuk, velegnet til å se på storfuglspill på myra.

 • 17.09.2013 15:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 439 treff
4 av 11 treff

#20183: Puttmyrene, nordre: hardt miljø for kantfuruene

Puttmyrene ligger vest for Steffensberget og Steffenstjernet. Som navnet sier, er de ganske våte med store vannputter. Langs kantene av den nordre er det mange døde og døende furuer, og minst én med misvekst i toppen.

 • 17.09.2013 15:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 285 treff

5 av 11 treff

#20182: Steffensberget: falne furuer

Steffensberget er en forholdsvis flat ås vest for Byvann. Selv om den er bare 401 moh., forandret skogen seg fra ganske tett granskog til glissen furuskog rundt toppen. Lysningen bak furuene ga håp om litt utsikt mot nord, men med været denne dagen var det ikke annet enn tåke og regn å se. På noen kart er Steffensberget også brukt om den nederste og bratteste delen av lia ned mot Byvann.

 • 17.09.2013 14:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 287 treff
6 av 11 treff

#20196: Fra Barlindåsen

En ting er å komme seg opp, men det er ikke helt enkelt å komme seg ned heller. Stien opp til Barlindåsen har sine utfordringer.

 • 17.09.2013 13:08 - av Per Sørhaug,
 • 338 treff

7 av 11 treff

#20195: På Barlindåsen

Seniorgruppa på Barlindåsen med 32 deltagere. Dette er også en av årets kjentmannsposter.

 • 17.09.2013 12:48 - av Per Sørhaug,
 • 336 treff
8 av 11 treff

#20188: Handkleputten

Like inntil vegen, vel en kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen, ligger Handkleputten. Dette er ett av stedene her oppe på Lomtjennshøgda der Milorg mottok slipp under krigen.

 • 17.09.2013 12:08 - av Thore Knudsen,
 • 348 treff

9 av 11 treff

#20187: Minnestein Lomtjennshøgda

En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda, både ved Handkleputten og på Sjuputtmyra.

 • 17.09.2013 11:58 - av Thore Knudsen,
 • 450 treff
10 av 11 treff

#20190: Vakket og vernet

Maridalen bygdetun ble stiftet i 1999 på initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogsjef hos Løvenskiold-Vækerø. Det er et flott samlingssted for bygdekulturen i Maridalen, og er et yndet turmål for gammel og ung gjennom vakkert kulturlandskap rundt Maridalsvannet.

 • 17.09.2013 09:36 - av Kjersti von Krogh,
 • 180 treff

11 av 11 treff

#20189: Det går mot høst

Ennu har ikke september latt fargene spille over kulturlandskapet i Maridalen. Men hissige regn- og haglbyger minner oss om årstiden som nå kommer.

 • 17.09.2013 09:18 - av Kjersti von Krogh,
 • 140 treff