• darkblurbg
  Steinrøyser i skogen: flere spor etter Otertjernsrenna

  Blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna passerer flere store hogstfelt etter starten fra Slora. På oversiden av den øvre enden av det øverste ligger disse to parallelle steinrøysene med renne mellom. Her gikk Otertjernsrenna, og dette er det siste tydelige sporet før Slora. Steinrøyse...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 19:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Revekleiva: før var dette Otertjernsrennetrasé

  Bergveggen ved Revekleiva og utsikten mot Sørkedalen rett ved denne er vel det mest kjente på blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna. Her gjorde renna en ganske krapp sving. Dette skal være det eneste stedet det var nødvendig å sprenge langs den nedre del av Otertjernsrennetraseen. E...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 19:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ikke et vanlig myrhøl

  Det ser mørkt og myrgørraktig ut, og er det også. Men i vannet ligger noen solide stokker i en fortsettelse av en rad med bolter som stikker opp av myrmosen. Det er restene etter bukkedammen ved Otertjernsrennas utløp fra Otertjern mot Slora, omtrent det eneste som er igjen av synlig treverk ette...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 18:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Atthaldsdammen i Vestre Otertjern

  Otertjernene ble brukt som et slags mellomlager/buffer for tømmeret mellom de to delene av Oterjernsrenna. Men Otertjernene har har naturlig utløp mot nord, mens Otertjernsrenna går mot syd. Det ble derfor nødvendig å demme opp vannene slik at de ble ett stort vann, og dette ble gjort med en atth...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 18:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fortsettelsen av Otertjernsrennetraseen etter den utsprengte renna

  Den utsprengte renna på bilde nr. 19991 ender over et stup, såpass høyt at man ser rett i trekronene på de velvoksne granene i dalen under. Her er det ikke sannsynlig at tømmerrenna har gått rett frem. Alternativet er en dreining mot øst inn i området med store steiner og skrenter på dette bildet...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 17:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Otertjernsrennetraseen er skutt ut der den krysser fylkesgrensa

  Etter å ha passert hylla ved Homleberget, bøyer rennetraseen vekk fra Gråseterveien. Terrenget videre er først ulendt, og hele tiden er det tettvokst, slik at det er omtrent umulig å bedømme hvor renna har gått. Men på en ikke navngitt bergnabb er rennetraseen skutt ut i en lengde på nærmere hund...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 17:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gråseterveien ved Homleberget

  Den utsprengte hylla som Otertjernsrenna lå på er ikke lett å finne, selv om den ligger midt under kraftledningen. Det er enklest å ta den fra nord, der det går et svakt tråkk opp bratta før den går over til å bli et stup. Hylla er helt ute på stupkanten, og det er mulig å se veien fra den. Stien...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 16:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Otertjernsrenna ved Homleberget

  Bortsett fra der det ble skutt fjell eller fjernet masser, er det omtrent ikke spor etter Otertjernsrenna i dag. Om lag 900 meter fra demningen i Søndre Heggelivann (regnet langs Gråseterveien) er det et bratt parti med stup og skrenter ovenfor veien. Her var det nødvendig å sprenge ut en hylle f...

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 16:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Her krysset Otertjernsrenna Heggelielva

  Otertjernsrenna startet på vestsiden av Heggelielva, men krysset høyt over elveleiet på en bro allerede etter snaue hundre meter. Deretter tok den en sving inn i dalen før Evjeåsen for å holde høyde, før den fortsatte omtrent parallelt med Gråseterveien, men høyere opp i bratta.

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 15:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Søndre Heggelivann: starten på Otertjernsrenna

  Sommeren 1924 ble demningen i Søndre Heggelivann utvidet med to store steinutbygginger på luftsiden, med rennestart og luke mellom dem. Bildet viser disse slik de ser ut i dag, fullstendig gjenmurte på både luftside og vannside.

  Krokskogen - Hole, 26.08.2013 15:11 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 10 treff

#19995: Steinrøyser i skogen: flere spor etter Otertjernsrenna

Blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna passerer flere store hogstfelt etter starten fra Slora. På oversiden av den øvre enden av det øverste ligger disse to parallelle steinrøysene med renne mellom. Her gikk Otertjernsrenna, og dette er det siste tydelige sporet før Slora. Steinrøysene er godt synlige fra blåstien.

 • 26.08.2013 19:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 370 treff
2 av 10 treff

#19994: Revekleiva: før var dette Otertjernsrennetrasé

Bergveggen ved Revekleiva og utsikten mot Sørkedalen rett ved denne er vel det mest kjente på blåstien fra Slora mot Gråbergseter over Otertjerna. Her gjorde renna en ganske krapp sving. Dette skal være det eneste stedet det var nødvendig å sprenge langs den nedre del av Otertjernsrennetraseen. En fin rasteplass i dagens siste streif av sol.

 • 26.08.2013 19:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 354 treff

3 av 10 treff

#19993: Ikke et vanlig myrhøl

Det ser mørkt og myrgørraktig ut, og er det også. Men i vannet ligger noen solide stokker i en fortsettelse av en rad med bolter som stikker opp av myrmosen. Det er restene etter bukkedammen ved Otertjernsrennas utløp fra Otertjern mot Slora, omtrent det eneste som er igjen av synlig treverk etter renna.

 • 26.08.2013 18:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 286 treff
4 av 10 treff

#19992: Atthaldsdammen i Vestre Otertjern

Otertjernene ble brukt som et slags mellomlager/buffer for tømmeret mellom de to delene av Oterjernsrenna. Men Otertjernene har har naturlig utløp mot nord, mens Otertjernsrenna går mot syd. Det ble derfor nødvendig å demme opp vannene slik at de ble ett stort vann, og dette ble gjort med en atthaldsdemning ved enden av en lang myrtarm som vannsiget fra Otertjernene går i. Bortsett fra de nedre steinvarvene med luke ser denne demningen nærmest ut som en tilfeldig steinrøys, ganske typisk for laftedammer hvor tømmeret har råtnet ned.

 • 26.08.2013 18:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 235 treff

5 av 10 treff

#20060: Fortsettelsen av Otertjernsrennetraseen etter den utsprengte renna

Den utsprengte renna på bilde nr. 19991 ender over et stup, såpass høyt at man ser rett i trekronene på de velvoksne granene i dalen under. Her er det ikke sannsynlig at tømmerrenna har gått rett frem. Alternativet er en dreining mot øst inn i området med store steiner og skrenter på dette bildet. Jeg prøvegikk det, ikke ufremkommelig, og det hele flatet seg ut mot myra som ender i Vestre Otertjern. I myra var det et tydelig åpent parti som gikk rett mot der renna er tegnet inn på et kart fra 1930. Muligens et spor etter renna, selv om det ikke var noen tydelige rester av renna der, og jeg nok heller ville lagt renna i den tørre kanten av myra. Men den er helt gjengrodd av kratt nå.

 • 26.08.2013 17:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 247 treff
6 av 10 treff

#19991: Otertjernsrennetraseen er skutt ut der den krysser fylkesgrensa

Etter å ha passert hylla ved Homleberget, bøyer rennetraseen vekk fra Gråseterveien. Terrenget videre er først ulendt, og hele tiden er det tettvokst, slik at det er omtrent umulig å bedømme hvor renna har gått. Men på en ikke navngitt bergnabb er rennetraseen skutt ut i en lengde på nærmere hundre meter. Det er mulig å finne den ved å følge et lite bekkedrag fra der Gråseterveien knekker mot vest etter Gråseterbrua, og følge dette langs sydsiden av et stort hogstfelt til det kommer en sti fra syd. Denne stien går rett til renna. Kjentmannspost 2008-10, GPS-koordinater 850 571.

 • 26.08.2013 17:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 248 treff

7 av 10 treff

#19990: Gråseterveien ved Homleberget

Den utsprengte hylla som Otertjernsrenna lå på er ikke lett å finne, selv om den ligger midt under kraftledningen. Det er enklest å ta den fra nord, der det går et svakt tråkk opp bratta før den går over til å bli et stup. Hylla er helt ute på stupkanten, og det er mulig å se veien fra den. Stien fører naturlig inn i et søkk som ser utsprengt ut, men som heller feil vei og fører til stadig nye skrenter. Bildet viser stupdelen av Homleberget.

 • 26.08.2013 16:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 313 treff
8 av 10 treff

#19989: Otertjernsrenna ved Homleberget

Bortsett fra der det ble skutt fjell eller fjernet masser, er det omtrent ikke spor etter Otertjernsrenna i dag. Om lag 900 meter fra demningen i Søndre Heggelivann (regnet langs Gråseterveien) er det et bratt parti med stup og skrenter ovenfor veien. Her var det nødvendig å sprenge ut en hylle for at renna skulle få riktig fall, og denne er synlig også i dag. Her var det kjentmannspost 2004-06.

 • 26.08.2013 16:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 296 treff

9 av 10 treff

#19988: Her krysset Otertjernsrenna Heggelielva

Otertjernsrenna startet på vestsiden av Heggelielva, men krysset høyt over elveleiet på en bro allerede etter snaue hundre meter. Deretter tok den en sving inn i dalen før Evjeåsen for å holde høyde, før den fortsatte omtrent parallelt med Gråseterveien, men høyere opp i bratta.

 • 26.08.2013 15:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 286 treff
10 av 10 treff

#19987: Demningen i Søndre Heggelivann: starten på Otertjernsrenna

Sommeren 1924 ble demningen i Søndre Heggelivann utvidet med to store steinutbygginger på luftsiden, med rennestart og luke mellom dem. Bildet viser disse slik de ser ut i dag, fullstendig gjenmurte på både luftside og vannside.

 • 26.08.2013 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 332 treff