• darkblurbg
  Lysene er tent på Kikut

  Det ble en sen avslutning på fotografens nordmarkstur, og Kikutstua ble nådd en time etter solnedgang. Nå ventet en mørk etappe ned til Sørkedalen, i minus fire grader.

  Nordmarka syd, 11.10.2012 19:25 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kvelden faller på

  På vei ned fra Kikuttoppen, og solen har sagt sitt for i dag. Fortsatt er det litt dagslys i skumringstimen, slik at Østre Fyllingen kan ses. Bak til venstre ser vi Tryvannsåsen med tårnet, mens vi får et gløtt av Oslofjorden til høyre i bildet.

  Nordmarka syd, 11.10.2012 18:26 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Gyllen kveldssol over Sundvollen og omliggende landemerker

  En kveld som denne må bare nytes fullt ut. Her er kameraet siktet litt mer mot høyre (vest) enn på bilde nr. 17649, og fanger opp Storfjorden, Røyselandet og sydenden av Steinsfjorden, for bare å ha nevnt noen landemerker. I horisonten til høyre Norefjell, tilsynelatende kledd i hvitt.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 18:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gyllen kveldssol over Grøndokka

  Det er mange fine utsiktspunkter langs Dronningveien, men få parkeringsmuligheter. Her nyter vi gyllen kveldssol over bratta ned fra Krokskogen, boligfeltet Grøndokka og Storøya.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 17:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Askehøgdas nordvestlige utsyn

  Solen var i ferd med å gå ned denne strålende torsdagen i oktober, og fotografen valgte å bli på Askehøgda en stund til, istedenfor å haste ned til Sørkedalen i den siste rest av dagslys. Utsikten nordvestover mot Krokskogen var fortsatt brukbar, selv om åsene kastet mørke skygger over deler av l...

  Nordmarka nord, 11.10.2012 17:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

  Skiløypetraseen mellom Finneflakseter og Kleivstua var ekstra våt i høst, og i dag var det mange steder is på puttene og tele i mosen. Denne lille, grunne dammen mellom skiløypa og Åboråsen var dekket av is i skyggen på vestsiden. Men dammen er i ferd med å gro igjen og bli til enda en myr langs ...

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 16:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sne på Porthøgda

  Fortsatt ligger det igjen litt sne her og der i høyden etter at Kong Vinter sendte et skremmeskudd for et par dager siden. Bildet er tatt på Porthøgda, drøyt 600 moh.

  Nordmarka nord, 11.10.2012 16:31 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vikerfjell i sikte

  Fra Kikuttoppen kunne Vikerfjell lett ses i nordvest i ettermiddag.

  Nordmarka nord, 11.10.2012 16:05 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Østre Hakkloa innzoomet

  Fra nordsiden av Kikuttoppen var det i ettermiddag fin sikt mot den nordre delen av Nordmarka. Her er plassen Østre Hakkloa, snaut fire kilometer unna, zoomet inn fra toppen.

  Nordmarka nord, 11.10.2012 16:01 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nordlig utsikt

  Denne oktoberettermiddagen var det god utsikt nordover fra Kikuttoppen. Vi ser Sandungskalven i forgrunnen (dog i luftlinje drøyt 6 km unna) og Hadelandsåsene i bakgrunnen.

  Nordmarka nord, 11.10.2012 16:00 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

  Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 15:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

  Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 15:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Finneflakseter: seterhuset står fortsatt, fjøset har for lengst lagt seg

  Vi har en slags tradisjon med å ta en tur til Finneflakseter med litt uregelmessige mellomrom, så i dag var det naturlig å legge tilbaketuren fra Geitstigen til Kleivstua om Finneflakseter. Seterhuset står ganske bra fortsatt, men bunnstokkene har begynt å råtne. Fjøset på setervollen nedenfor ha...

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

  På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 15:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veiviser i åpent landskap

  Det har vært hugget mye der løype og sti går nordover fra Kikutstua, og det har gjort landskapet her mer åpent.

  Nordmarka nord, 11.10.2012 14:40 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

  I Marka var dette en strålende og forholdsvis solvarm dag, men på kjøreturen på E16 fra Sollihøgda til Sundvollen og Dronningveien videre til Kleivstua var det sur og klam tåke fra Tyrifjorden. Fra Geitstigen kunne vi se toppen av tåkehavet over Holsfjorden skapt av åpen fjord og trekk fra vest.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 14:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fortsatt høstfarger i Nordmarka

  Ved vestre Fyllingen var det stille og fint i dag. En del blader har falt av løvtrærne, men fortsatt er det nok igjen til at høstfargene kan imponere.

  Nordmarka syd, 11.10.2012 13:56 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Geitstigen: en kolle med forholdsvis flatt topplatå

  Den kollen som nå kalles Geitstigen på kartene, har et forholdsvis flatt topplatå med skogkledde rygger med myrer mellom og spredte hytter. Området rundt det høyeste punktet på 506 moh., er ganske åpent mot syd. På bildet av kjentmannsposten kan man skimte Oslofjorden til høyre i bildet. Kjentman...

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 13:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  ØX lager nye gangbaner på Benkemyr i Østmarka

  Torsdag den 11.10.12 laget fire karer fra Foreningen ØX nye gangbaner på Benkemyr. Benkemyr ligger på stien mellom Skjelbreia ag Sandbakken – eller nærmere sagt mellom Slåttebråten og Tømmerholtjern. På bildet er to mann i gang med å kløyve hver sin granstokk. Til sammen ble seks halvstokker lagt...

  Østmarka, 11.10.2012 13:48 - Jann Bergholtz
 • darkblurbg
  Fin rasteplass

  Ved østenden av Vestre Fyllingen er det en flott rasteplass. Her var det i dag det god varme i solen, som skinte fra en nesten skyfri himmel. Men etter å ha kjent på vannet, fristet det ikke med et bad.

  Nordmarka syd, 11.10.2012 13:46 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nordsetra: stupene på Geitstigens nordside

  Vi tok kjentmannsposten på kollen/topplatået Geitstigen fra Nordsetra, og måtte da forsere rekken av stup som omslutter Geitstigen på alle sider, bortsett fra syd. Tanken slo oss da at kanskje var det geitehold på Nordsetra en gang. Geiter liker å klatre, og lager gjerne stier. Kanskje ble den br...

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 13:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordsetra: fortsatt sommer på setervollen?

  Stien fra Kleivstua til Nordsetra gikk i rimfrost og med spor av snø på bakken. Men midt på vollen blomstret natt-og-dag fortsatt i solen.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 12:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordsetra: et nyere seterhus

  Det opprinnelige seterhuset på Nordsetra er for lengst revet, og et nyere hus er reist på samme plass. Oppført i tømmer, delvis med kledning, og nå med koblete dobbeltvinduer. Ett av disse mot vest sto åpent, og vi lukket og sikret det så godt som mulig. Urmodell av solcellepanel på sydveggen, Gy...

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 12:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordsetra: det eldste huset på setervollen

  Setervollen på Nordsetra er fortsatt i god hevd, men med flere hytter enn med seterhus. Dette huset nord på vollen ser ut til å være det eldste som står igjen, grånet, men fortsatt i ganske bra form.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2012 12:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lysløypa mellom Eikeludsåsen og Kattåsen

  I dag var det ikke mye som minnet om at skiløperne snart skal haste avsted her.

  Vestmarka, 11.10.2012 12:16 - Berit Saghaug Mørck
 • darkblurbg
  Bitt i myrene mot Trollsnesfjellet

  Et par kalde netter var nok til at myrene rundt 350 moh. hadde blitt fastere å gå på. Myrene nordover mot Trollsnesfjellet (347 moh.) har fått vakker høstfarve. Etter hvert fikk sola overtaket, og rimet i myra og den vakre furua forsvant.

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.10.2012 11:15 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Høst i Ringikastet

  En nydelig høstdag i Ringikastet. Fortsatt var det mye løv på trærne.

  Vestmarka, 11.10.2012 09:57 - Berit Saghaug Mørck
 • darkblurbg
  Kald morgen i Gjerdrum

  Oktober viser tegn på en kommende vinter, og ved starten av tur ved Eikeberg i Gjerdrum var det i morges hvite jorder.

  Romeriksåsene - Nannestad, 11.10.2012 09:39 - Kjersti von Krogh

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 28 treff

#17627: Lysene er tent på Kikut

Det ble en sen avslutning på fotografens nordmarkstur, og Kikutstua ble nådd en time etter solnedgang. Nå ventet en mørk etappe ned til Sørkedalen, i minus fire grader.

 • 11.10.2012 19:25 - av Erik Unneberg,
 • 383 treff
2 av 28 treff

#17631: Kvelden faller på

På vei ned fra Kikuttoppen, og solen har sagt sitt for i dag. Fortsatt er det litt dagslys i skumringstimen, slik at Østre Fyllingen kan ses. Bak til venstre ser vi Tryvannsåsen med tårnet, mens vi får et gløtt av Oslofjorden til høyre i bildet.

 • 11.10.2012 18:26 - av Erik Unneberg,
 • 215 treff

3 av 28 treff

#17650: Gyllen kveldssol over Sundvollen og omliggende landemerker

En kveld som denne må bare nytes fullt ut. Her er kameraet siktet litt mer mot høyre (vest) enn på bilde nr. 17649, og fanger opp Storfjorden, Røyselandet og sydenden av Steinsfjorden, for bare å ha nevnt noen landemerker. I horisonten til høyre Norefjell, tilsynelatende kledd i hvitt.

 • 11.10.2012 18:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 210 treff
4 av 28 treff

#17649: Gyllen kveldssol over Grøndokka

Det er mange fine utsiktspunkter langs Dronningveien, men få parkeringsmuligheter. Her nyter vi gyllen kveldssol over bratta ned fra Krokskogen, boligfeltet Grøndokka og Storøya.

 • 11.10.2012 17:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 171 treff

5 av 28 treff

#17679: Askehøgdas nordvestlige utsyn

Solen var i ferd med å gå ned denne strålende torsdagen i oktober, og fotografen valgte å bli på Askehøgda en stund til, istedenfor å haste ned til Sørkedalen i den siste rest av dagslys. Utsikten nordvestover mot Krokskogen var fortsatt brukbar, selv om åsene kastet mørke skygger over deler av landskapet. På bildet ser vi Vesleflåten og Storflåtan, og rett til venstre for disse vannene har vi Oppkuven.

 • 11.10.2012 17:24 - av Erik Unneberg,
 • 234 treff
6 av 28 treff

#17648: Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

Skiløypetraseen mellom Finneflakseter og Kleivstua var ekstra våt i høst, og i dag var det mange steder is på puttene og tele i mosen. Denne lille, grunne dammen mellom skiløypa og Åboråsen var dekket av is i skyggen på vestsiden. Men dammen er i ferd med å gro igjen og bli til enda en myr langs løypa. Synd, for denne var ganske idyllisk. For øvrig bra utsikt mot Gausta i dag, men så mye blådis at bilder med teleobjektiv ble meningsløse.

 • 11.10.2012 16:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 147 treff

7 av 28 treff

#17628: Sne på Porthøgda

Fortsatt ligger det igjen litt sne her og der i høyden etter at Kong Vinter sendte et skremmeskudd for et par dager siden. Bildet er tatt på Porthøgda, drøyt 600 moh.

 • 11.10.2012 16:31 - av Erik Unneberg,
 • 257 treff
8 av 28 treff

#17651: Vikerfjell i sikte

Fra Kikuttoppen kunne Vikerfjell lett ses i nordvest i ettermiddag.

 • 11.10.2012 16:05 - av Erik Unneberg,
 • 321 treff

9 av 28 treff

#17629: Østre Hakkloa innzoomet

Fra nordsiden av Kikuttoppen var det i ettermiddag fin sikt mot den nordre delen av Nordmarka. Her er plassen Østre Hakkloa, snaut fire kilometer unna, zoomet inn fra toppen.

 • 11.10.2012 16:01 - av Erik Unneberg,
 • 362 treff
10 av 28 treff

#17652: Nordlig utsikt

Denne oktoberettermiddagen var det god utsikt nordover fra Kikuttoppen. Vi ser Sandungskalven i forgrunnen (dog i luftlinje drøyt 6 km unna) og Hadelandsåsene i bakgrunnen.

 • 11.10.2012 16:00 - av Erik Unneberg,
 • 224 treff

11 av 28 treff

#17647: Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.

 • 11.10.2012 15:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 437 treff
12 av 28 treff

#17646: Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.

 • 11.10.2012 15:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 304 treff

13 av 28 treff

#17643: Finneflakseter: seterhuset står fortsatt, fjøset har for lengst lagt seg

Vi har en slags tradisjon med å ta en tur til Finneflakseter med litt uregelmessige mellomrom, så i dag var det naturlig å legge tilbaketuren fra Geitstigen til Kleivstua om Finneflakseter. Seterhuset står ganske bra fortsatt, men bunnstokkene har begynt å råtne. Fjøset på setervollen nedenfor har for lengst lagt seg, og storskogen har inntatt det som tidligere var en stor, åpen voll.

 • 11.10.2012 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 162 treff
14 av 28 treff

#17645: Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.

 • 11.10.2012 15:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 342 treff

15 av 28 treff

#17634: Veiviser i åpent landskap

Det har vært hugget mye der løype og sti går nordover fra Kikutstua, og det har gjort landskapet her mer åpent.

 • 11.10.2012 14:40 - av Erik Unneberg,
 • 341 treff
16 av 28 treff

#17642: Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

I Marka var dette en strålende og forholdsvis solvarm dag, men på kjøreturen på E16 fra Sollihøgda til Sundvollen og Dronningveien videre til Kleivstua var det sur og klam tåke fra Tyrifjorden. Fra Geitstigen kunne vi se toppen av tåkehavet over Holsfjorden skapt av åpen fjord og trekk fra vest.

 • 11.10.2012 14:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 278 treff

17 av 28 treff

#17626: Fortsatt høstfarger i Nordmarka

Ved vestre Fyllingen var det stille og fint i dag. En del blader har falt av løvtrærne, men fortsatt er det nok igjen til at høstfargene kan imponere.

 • 11.10.2012 13:56 - av Erik Unneberg,
 • 256 treff
18 av 28 treff

#17641: Geitstigen: en kolle med forholdsvis flatt topplatå

Den kollen som nå kalles Geitstigen på kartene, har et forholdsvis flatt topplatå med skogkledde rygger med myrer mellom og spredte hytter. Området rundt det høyeste punktet på 506 moh., er ganske åpent mot syd. På bildet av kjentmannsposten kan man skimte Oslofjorden til høyre i bildet. Kjentmannspost 2012-14.

 • 11.10.2012 13:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 276 treff

19 av 28 treff

#17623: ØX lager nye gangbaner på Benkemyr i Østmarka

Torsdag den 11.10.12 laget fire karer fra Foreningen ØX nye gangbaner på Benkemyr. Benkemyr ligger på stien mellom Skjelbreia ag Sandbakken – eller nærmere sagt mellom Slåttebråten og Tømmerholtjern. På bildet er to mann i gang med å kløyve hver sin granstokk. Til sammen ble seks halvstokker lagt ut her denne dagen.

 • 11.10.2012 13:48 - av Jann Bergholtz,
 • 221 treff
20 av 28 treff

#17630: Fin rasteplass

Ved østenden av Vestre Fyllingen er det en flott rasteplass. Her var det i dag det god varme i solen, som skinte fra en nesten skyfri himmel. Men etter å ha kjent på vannet, fristet det ikke med et bad.

 • 11.10.2012 13:46 - av Erik Unneberg,
 • 238 treff

21 av 28 treff

#17640: Nordsetra: stupene på Geitstigens nordside

Vi tok kjentmannsposten på kollen/topplatået Geitstigen fra Nordsetra, og måtte da forsere rekken av stup som omslutter Geitstigen på alle sider, bortsett fra syd. Tanken slo oss da at kanskje var det geitehold på Nordsetra en gang. Geiter liker å klatre, og lager gjerne stier. Kanskje ble den bratte stien (stigen) opp stupene fra nord kalt Geitstigen, dvs. den bratte geitestien. Reidar Holtvedt i boken «Krokskogen» underbygger dette med uttrykket «tok han Geitstigen til Kleivstua». I eldre tid ble stien opp til og på platået kalt Geitstigen, men senere har navnet i stedet blitt brukt om kollen/topplatået som stien gikk over.

 • 11.10.2012 13:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 231 treff
22 av 28 treff

#17639: Nordsetra: fortsatt sommer på setervollen?

Stien fra Kleivstua til Nordsetra gikk i rimfrost og med spor av snø på bakken. Men midt på vollen blomstret natt-og-dag fortsatt i solen.

 • 11.10.2012 12:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 169 treff

23 av 28 treff

#17638: Nordsetra: et nyere seterhus

Det opprinnelige seterhuset på Nordsetra er for lengst revet, og et nyere hus er reist på samme plass. Oppført i tømmer, delvis med kledning, og nå med koblete dobbeltvinduer. Ett av disse mot vest sto åpent, og vi lukket og sikret det så godt som mulig. Urmodell av solcellepanel på sydveggen, Gyrihaugen stikker opp i inngangspartiet, og helt til høyre en nyere hytte. Kjentmannspost 2002-2004.

 • 11.10.2012 12:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 314 treff
24 av 28 treff

#17637: Nordsetra: det eldste huset på setervollen

Setervollen på Nordsetra er fortsatt i god hevd, men med flere hytter enn med seterhus. Dette huset nord på vollen ser ut til å være det eldste som står igjen, grånet, men fortsatt i ganske bra form.

 • 11.10.2012 12:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 183 treff

25 av 28 treff

#17633: Lysløypa mellom Eikeludsåsen og Kattåsen

I dag var det ikke mye som minnet om at skiløperne snart skal haste avsted her.

 • 11.10.2012 12:16 - av Berit Saghaug Mørck,
 • 165 treff
26 av 28 treff

#17622: Bitt i myrene mot Trollsnesfjellet

Et par kalde netter var nok til at myrene rundt 350 moh. hadde blitt fastere å gå på. Myrene nordover mot Trollsnesfjellet (347 moh.) har fått vakker høstfarve. Etter hvert fikk sola overtaket, og rimet i myra og den vakre furua forsvant.

 • 11.10.2012 11:15 - av Kjersti von Krogh,
 • 209 treff

27 av 28 treff

#17632: Høst i Ringikastet

En nydelig høstdag i Ringikastet. Fortsatt var det mye løv på trærne.

 • 11.10.2012 09:57 - av Berit Saghaug Mørck,
 • 172 treff
28 av 28 treff

#17621: Kald morgen i Gjerdrum

Oktober viser tegn på en kommende vinter, og ved starten av tur ved Eikeberg i Gjerdrum var det i morges hvite jorder.

 • 11.10.2012 09:39 - av Kjersti von Krogh,
 • 172 treff