• darkblurbg
  Fallen kjempe i Østre Huketjern

  Der hvor Østre Huketjern er på det smaleste, har en høy furu lagt seg til hvile nesten til midt i tjernet. Vannliljebladene viser at det går en grunne her, faktisk helt over til motsatt side, se også bilde nr. 16973. Samtidig er det brådypt med usynlig bunn nedenfor stupene på motsatt side.

  Østmarka, 27.07.2012 17:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre Huketjern sett fra nord

  Østre Huketjern var kjentmannspost 1992-94, og posten lå her i nordenden av tjernet «ved stien». Sti er det dårlig med her nå, men ingen tvil om at det er blåmerking. Den umerkede stien som er tegnet inn på kartene går på østsiden av vannet og videre til Djupdalen. Den er tydeligere blåmerket enn...

  Østmarka, 27.07.2012 17:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Blåmerket mellom Huketjerna

  På vei mot nordenden av Østre Huketjern fant vi nokså uventet blåmerking på noen trær, se nær høyre kant av bildet. Sti var det knapt spor etter, og på de seks turkartene vi har over området, det eldste revidert i 1970, var hverken vanlig sti eller blåmerket sti tegnet inn her.

  Østmarka, 27.07.2012 17:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stupbratt bredd langs Østre Huketjern

  Stup og skrenter i retning nord/syd er typisk for Østmarka. Vanligvis er utsikten fra disse begrenset siden de er bevokst eller det er høy skog nedenfor, men her mot nordenden av Østre Huketjern er det ganske fri sikt sydover over tjernet.

  Østmarka, 27.07.2012 16:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vestre Huketjern

  Lengden av det vestre tjernet er bare ca. 1/3 av det østre, men sett fra syd, dvs. samme retning som bilde nr. 16970, er likheten stor. Avstanden mellom tjernene er da også bare ca. 200 meter.

  Østmarka, 27.07.2012 16:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Snødryss i juli ved Huketjerna?

  Stedvis så det slik ut langs bredden av begge Huketjerna. Snø var det ikke, men derimot kalk som hadde blåst vekk fra vannene, sannsynligvis under helikopterkalking i østavind. Mesteparten av de fullmodne moltene bar også spor av kalking og var uspiselige. Vi har selv blitt helikopterkalket på Ha...

  Østmarka, 27.07.2012 16:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre Huketjern

  Huketjerna ligger på ryggen mellom Djupdalen og Badstudalen. Idylliske skogsvann som er litt utenfor der folk vannligvis ferdes. Fra Badstudalen til Østre Huketjern er det merket sti på mange av turkartene over Østmarka, men den er feilmerket på alle kart fotografen har sjekket. I virkeligheten s...

  Østmarka, 27.07.2012 16:00 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 7 treff

#16976: Fallen kjempe i Østre Huketjern

Der hvor Østre Huketjern er på det smaleste, har en høy furu lagt seg til hvile nesten til midt i tjernet. Vannliljebladene viser at det går en grunne her, faktisk helt over til motsatt side, se også bilde nr. 16973. Samtidig er det brådypt med usynlig bunn nedenfor stupene på motsatt side.

 • 27.07.2012 17:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 171 treff
2 av 7 treff

#16975: Østre Huketjern sett fra nord

Østre Huketjern var kjentmannspost 1992-94, og posten lå her i nordenden av tjernet «ved stien». Sti er det dårlig med her nå, men ingen tvil om at det er blåmerking. Den umerkede stien som er tegnet inn på kartene går på østsiden av vannet og videre til Djupdalen. Den er tydeligere blåmerket enn «avstikkeren» mot Vestre Huketjern, og er tildels fortsatt synlig i terrenget.

 • 27.07.2012 17:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 145 treff

3 av 7 treff

#16974: Blåmerket mellom Huketjerna

På vei mot nordenden av Østre Huketjern fant vi nokså uventet blåmerking på noen trær, se nær høyre kant av bildet. Sti var det knapt spor etter, og på de seks turkartene vi har over området, det eldste revidert i 1970, var hverken vanlig sti eller blåmerket sti tegnet inn her.

 • 27.07.2012 17:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 252 treff
4 av 7 treff

#16973: Stupbratt bredd langs Østre Huketjern

Stup og skrenter i retning nord/syd er typisk for Østmarka. Vanligvis er utsikten fra disse begrenset siden de er bevokst eller det er høy skog nedenfor, men her mot nordenden av Østre Huketjern er det ganske fri sikt sydover over tjernet.

 • 27.07.2012 16:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 189 treff

5 av 7 treff

#16972: Vestre Huketjern

Lengden av det vestre tjernet er bare ca. 1/3 av det østre, men sett fra syd, dvs. samme retning som bilde nr. 16970, er likheten stor. Avstanden mellom tjernene er da også bare ca. 200 meter.

 • 27.07.2012 16:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 173 treff
6 av 7 treff

#16971: Snødryss i juli ved Huketjerna?

Stedvis så det slik ut langs bredden av begge Huketjerna. Snø var det ikke, men derimot kalk som hadde blåst vekk fra vannene, sannsynligvis under helikopterkalking i østavind. Mesteparten av de fullmodne moltene bar også spor av kalking og var uspiselige. Vi har selv blitt helikopterkalket på Hardangervidda, og der så både landskapet og vi slik ut etterpå.

 • 27.07.2012 16:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 246 treff

7 av 7 treff

#16970: Østre Huketjern

Huketjerna ligger på ryggen mellom Djupdalen og Badstudalen. Idylliske skogsvann som er litt utenfor der folk vannligvis ferdes. Fra Badstudalen til Østre Huketjern er det merket sti på mange av turkartene over Østmarka, men den er feilmerket på alle kart fotografen har sjekket. I virkeligheten starter stien fra en liten snuplass før den siste bakken til Nedre Setertjern og følger så stort sett bekken til tjernet.

 • 27.07.2012 16:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 166 treff